Ulos-Ut-Out kommer att hållas den 15-17 juni 2021

Detta är ett meddelande från arrangörerna av Out-Ut-Out-evenemanget, där vi vill berätta om förändringar orsakade av coronavirus-pandemin. Informationen uppdateras.

Evenemanget kommer att hållas den 15-17 juni 2021

Senast uppdaterad 29. januari 2021

Out-Ut-Out har vunnit enorm popularitet och mer än 350 deltagare har redan registrerat sig till evenemanget!

Du kan delta i Out-Ut-Out-evenemanget på plats i Nurmes (LIVE) eller på distans (ONLINE). Vi strävar efter att kunna erbjuda ett så omfattande program som möjligt för avlägsna deltagare. Ett ONLINE-märke kommer att läggas till i program beskrivningarna vid de program där du också delta i programmet på distans. ONLINE-märkena läggs till när fjärranslutningar till dem bekräftas. Ändringar av enskilda programpunkter är också möjliga, vi kommer att informera dem som har registrerat sig om ändringarna.

Vi hoppas alla att evenemanget i juni är säkert och möjligt att genomföra. Arrangörerna är dock beredda att göra evenemanget helt virtuellt om så skulle krävas enligt corona restriktionerna.

Dessa Early Bird-priser gäller fram till 15 mars 2021: 100 € LIVE (inkl. Måltider * och hela programmet) / 50 € ONLINE (inkl. Virtuellt program) Läs mer om anmälning >

Arrangörerna av evenemanget är inte ansvariga för rese- och logibokningar. Läs mer om inkvartering >

För dig som registrerade dig våren 2020: Om du redan har anmält dig, är du välkommen till Nurmes sommaren 2021. Vi kommer att meddela dig om ändringar i ditt program senast den 2. februari 2021. Du kan avboka din anmälan till evenemanget och söka retur på utförd avgift senast 28.2.2021!

Vi lovar: Out-Ut-Out är en mötesplats för hundratals lärare och ledare som tillsammans arbetar för en hållbar framtid. Utgångspunkten för arrangemangen är ett högkvalitativt och säkert evenemang, där förutom ny kunskap och färdigheter kommer deltagarna att erbjudas unika upplevelser i naturen och samarbetesglädje. Vi fortsätter arbeta tillsammans och förverkligar evenemanget Ulos Ut Out 2021! Vi gör det anpassat till förhållandena på ett säkert sätt!