Minimässa

På minimässan presenterar representanter för olika organisationer och företag sin verksamhet samt produkter och tjänster inom evenemangets tema. Våra samarbetspartner ger evenemangets deltagare rabatt på sina produkter!

Vänligen boka plats på minimässan i god tid. Begränsat antal platser.

Tidsschema:

Minimässan ordnas den 15–17 juni 2021

Tisdag kl. 13:00–17:00
Onsdag kl. 12:00–16:00
Torsdag kl. 9:00–12:00

Vi önskar att representanterna är anträffbara åtminstone på ovanstående tider. Om ni så önskar är presentation möjlig även kvällstid under middagen och kvällsprogrammet.

Pris för presentationsplats:

  • Kommersiella aktörer: 400 euro (inkl. plats enligt eget val inne i PielisAreena eller utanför framför restaurangen eller/och virtuellt bord)
  • Ideella aktörer: 150 euro (bord inne i PielisAreena eller/och virtuellt bord)
  • Programansvariga aktörer: avgiftsfri plats för broschyrer/roll-ups. Presentationsbord till nedsatt pris: 100 euro (bord inne i PielisAreena eller/och virtuellt bord).

Priser inklusive moms, 0 %.
Bordens storlek: cirka 180 cm x 76 cm

Mer information om kostnaderna:

I regel deltar representanterna på minimässan samtidigt i evenemanget, och då är deltagaravgiften 100 euro/person (inkl. program, måltider och övernattning i tält). Anmäl dig via den här länken!

Om representanten inte deltar i evenemangets övriga program kan måltiderna bokas och betalas enligt anvisningarna som skickas senare.

Läs om olika övernattningsmöjligheter!

Platsbokning:

Uppge följande information i din bokning:

  • Organisationens namn
  • Representanternas namn
  • Faktureringsuppgifter
  • En kort beskrivning av din presentationsplats
  • Information om huruvida representanterna även deltar i evenemangets övriga program
  • Programansvarig: Bokar du ett avgiftsbelagt presentationsbord eller en avgiftsfri plats för broschyrer?
  • Valfritt: Om ni deltar med flera representanter, begär en länk för gruppanmälan när ni bokar plats, så kan du betala platsen på minimässan och deltagaravgiften för samtliga representanter från din organisation med samma faktura.

Boka plats: info@ulos2020.fi

Redan anmälda till minimässan: