Ulos – Ut – Out

ULOS–UT–OUT samlar hundratals lärare, pedagoger m. fl. för att tillsammans ta sig an en hållbar framtid och inspireras av utomhuspedagogik.  Temat är förändring – kom med ochs kapa förändringar den 15.-17.6.2021! Det ineraktiva, verksamhetsinspirerande och upplevelserika programmet förverkligas ONLINE i virtuell form med hjälp av etn ny webplatform.  Det är lätt att vara med – hemma, på landet eller på din arbetsplats!  Upplevelser och mötanden – trots distansen.

Vad är Ulos-Ut-Out?

Ulos – Ut – Out är ett internationellt storevenemang för utomhuspedagogik som anordnas den 15.-17.6.2021 på webben och i naturen nära dig . Kom med och förändra!

Välj din egen väg!

Kolla in programvägen på svenska!