Ulos – Ut – Out

Ulos-Ut-Out blir uppskjutet till den 15-17 juni 2021

Läs mer >

NY! Registreringen är öppen igen!

Gamla registreringar är förtfarande giltiga. Alternativet att avbryta din registrering har förlängts till 28.2.2021.

Vad är Ulos-Ut-Out?

Ulos – Ut – Out är ett internationellt storevenemang för utomhuspedagogik som anordnas den 15.-17.6.2021 i Nurmes, Finland. Kom med och förändra!

Läs mer ->