Työpajat / Workshops

Huom! Kuvauksiin on määritelty kohderyhmät, joille työpajassa käsiteltävät teemat ja harjoitukset ensisijaisesti soveltuvat. Myös muut ovat tervetulleita hakemaan ideoita. Työpajan kuvaus on pajan ensisijaisella kielellä. Sen lisäksi lyhenteet (SV) (EN) kertovat millä muilla kielillä työpajassa on mahdollista kommunikoida.

OBS! Programmet är långt planerat att passa dessa målgrupper. Du är varmt välkommen av eget intresse och delta för att få nya idéer till ditt arbete. Beskrivningen av workshopen är i första hand gjort på det språk workshopen arrangeras på. Förkortningarna (FI) =finska (SV) =svenska (EN) = engelska berättar på vilka andra språk det går att få information.

NOTE! The organizers of the following workshops inform, that their workshops can be either totally or partly arranged in English, marked as EN, (EN). The description of the workshop is mentioned below in English, if the main language of the workshop is English.

Kieli / Språk / Language

FI=suomi / finska / Finnish
SV=ruotsi / svenska / Swedish
EN=englanti / engelska / English

Kohderyhmät / Målgrupper / Target groups:

varhaiskasvatus / småbarnsfostran / early childhood education
esi-ja alkuopettajat / förskolläraren / preschool and early elementary teachers
luokanopettajat / klassläraren / class teachers
aineenopettajat / ämnesläraren / subject teachers
ammatilliset opettajat / yrkesläraren / vocational teachers
nuorisotyö / ungdomsledare / youth work
sosiaali- ja terveysala / social- och hälsosektorn / health care and social services
aikuiskasvatus / vuxenpedagogik / adult education

Koko ohjelma toteutetaan ONLINE / Hela programmet implementeras ONLINE / The entire program is implemented ONLINE

HAKEMISTO / INDEX

Kuvaukset näet klikkaamalla! / Klicka för att se beskrivningar / Click to see descriptions!

TI / TIS / TUE 13:00 -15:00

Laulu ottaa kantaa -lauluntekokurssi (osa 1/4: Johdatus laulujen tekoon, kaikille avoin luento-osuus)

Koko kurssi on 8 tunnin pituinen ja se järjetetään neljässä osassa. Tarkemmat tiedot kuvauksessa

TI / TIS / TUE 15:00 -16:30

KE / ONS / WED 5:00-7:00

Linturetki: Aamulaulajat / Birding Tour: Morning singers FI SV EN

B1 KE / ONS / WED 9:00-10:30

KE / ONS / WED 9:00-12:00 (3h)

C KE / ONS / WED 10:45 -12:15 (1,5h)

D2 KE / ONS / WED 15:45 -18:45 (3h)

E KE / ONS / WED 17:30 -19:00 (1,5h)

F TO / TOR / THU 8:00-9:30 (1,5h)

Työpajat / Workshoppar / Workshops (F):

NONSTOP-työpajat / NONSTOP-workshops

ULOS-UT-OUT -lajiprojekti – BioBlitz
Kyy Ympäristökasvattajan näkökulmasta #34
Ursan tähtiretki

KUVAUKSET / DESCRIPTIONS / BESKRIVNINGAR

Laulu ottaa kantaa -lauluntekokurssi

laulaja, lauluntekijä Jukka Takalo

Laulu ottaa kantaa -kurssilla tutustutaan laulunteon perusteisiin, opetellaan tekemään sanoitus eri tekniikoita käyttäen ja esitetään tehty laulu lausumalla tai soittamalla. Kurssilla tehtyjä lauluja esitetään tapahtumassa.
Lauluntekokurssi on neliosainen 8h tunnin kokonaisuus,johon mahtuu mukaan 10 osallistujaa. Kurssin ensimmäinen osa 1/4 ”Johdatus laulujen tekoon” on luentomuotoinen ja avoin kaikille. Tarkemmat lmoittautumisohjeet tälle kurssille löydät ilmoittautumislomakkeen alusta.


Kuva: Matleena Vartiainen

Lauluntekokurssin aikataulu
Osa 1/4: TI klo 13:00-15:00 (kaikille avoin)
Osa 2/4: TI klo 15:00-17:00
Osa 3/4 KE 10:45-12:45
Osa 4/4 KE 13:30-15:30

  178. Lärotimme i skogen: från Betula till Pinus – Träd och deras tillväxt

  Martin Antell, Suomen Metsäyhdistys

  SV

  I workshoppen får deltagaren mångsidiga uppgifter och övningar i närskogen. Det föredras ett färdigt program som fördjupar kunskapen om skogen. Olika teman är klimatförändring, varför skog avverkas, trädslag, kolets bindning, trädets tillväxt och olika produkter från träd samt träförädling och miljöpåverkan. Workshoppen grundar sig på Från Betula till Pinus uppgiftskort, som delas ut till deltagarna.

  takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

  110. Paikkalähtöinen ympäristökasvatus Geoparkissa

  Emma Marjamäki, Lahden kaupunki

  FI

  Salpausselkä Geoparkiin, Lahden urheilukeskuksen maastoon, on suunniteltu opetuskokonaisuuksia, jotka tukevat opetussuunnitelmaa ja lisäävät kokemuksellista oppimista paikallisesta geologiasta, ekologiasta, lajistosta ja luonnonvaroista. Työpajassa esitellään 1. – 6. luokille suunnattujen opetuskokonaisuuksien sisältöjä, menetelmiä ja materiaaleja ja niiden soveltamismahdollisuuksia erilaisiin luonnonympäristöihin. Geopark-konseptissa tärkeässä roolissa on ympäristökasvatus ja paikallisten ihmisten oman lähiympäristön tuntemuksen ja arvostuksen lisääminen. Paikkalähtöinen opetus sopii erityisen hyvin näiden tavoitteiden toteuttamiseen.

  takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

  111. Kansalaishavainnointi ympäristökasvatuksessa

  Teija Peura & Katri Pasanen, Luonto-Liitto

  FI

  Kansalaishavainnoinnin kautta tutkijat saavat käyttöönsä havaintoja lajien esiintymisestä ja ympäristön tilasta. Samalla kansalaisille tarjoutuu mahdollisuus osallistua tieteellisen tutkimuksen tekoon, toimia ympäristön puolesta ja samalla viettää aikaa luonnossa sitä havainnoiden. Miten kansalaishavainnointia voi hyödyntää osana opetusta ja ympäristökasvatusta?

  Luonto-Liitolla on kaksi kansalaishavainnointiin kannustavaa kampanjaa Kevätseuranta ja Talviseuranta, jotka molemmat sopivat hyvin ympäristökasvattajan työkalupakkiin. Työpajassa tutustutaan kansalaishavainnoinnin menetelmiin, sovelluksiin ja materiaaleihin.

  takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

  118. Kiertotalousseikkailu

  Marjo Myllyniemi, HSY

  FI

  Tule tutustumaan miten digipelien avulla voi opettaa innostavalla tavalla kiertotaloutta ja kestäviä elämäntapoja. Seppo pelialustalle toteutetut Helsingin seudun ympäristöpalvelujen oppimispelit ovat helppokäyttöisiä ja ne sopivat lähiopetukseen, etäkouluun tai niiden yhdistelmään. Ulkona pelaamiseen tarvitaan tabletti tai älypuhelin. Paja on “Kiertotaloutta koulun pihalla” -työpajan online-toteutus.

  takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

  127. Metsämörri esiopetuksessa

  Mari Parikka-Nihti, Suomen Latu Ry

  FI

  Kiireettömyys, ilo ja kokemuksellisuus luonnossa ovat Metsämörritoiminnan avainsisältöjä, joihin työpajassa tutustutaan. Tule kokemaan ja aistimaan sekä saamaan ideoita luontokasvatukseen esiopetuksen näkökulmasta!
  Hoi Kolikok, nyt kaikki lapset metsään! Metsä ja luonto ovat oppimisympäristönä vertaansa vailla. Suomen Ladun lastentoiminnan vankka kulmakivi on metsämörritoiminta. Metsämörri on satuhahmo, joka innostaa lapset lähiluontoon leikkimään, liikkumaan, ihmettelemään ja tutkimaan. Toimintaa toteuttavat Suomen Ladun metsämörriohjaaja -koulutuksen saaneet ohjaajat. He toimivat mm. varhaiskasvatuksessa, kouluissa ja Suomen Ladun jäsenyhdistyksissä. Suomen Latu koordinoi ja kehittää suomenkielistä metsämörritoimintaa.

  takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

  131. My2050 – elämyspeli ilmastonmuutoksesta

  Elina Harju, Visia GameFactory

  FI

  Työpajassa osallistujat pääsevät tutustumaan My2050-peliin tapahtumaan varten luodun pelin “miniversion” avulla ja pohtimaan innostavia uudenlaisia ilmastokasvatuksen menetelmiä. Pelin jälkeen pohditaan yhdessä innostavaa lähestymistä ilmastokasvatukseen sekä pelien ja digitalisaation tuomia uusia mahdollisuuksia. Mietitään myös yhdessä ideoita, kuinka levittää My2050-hankkeen hyviä ideoita laajemmalle.

  takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

  136. Palloässät – päiväkotien sankarit

  Leena Nukari, Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy

  FI

  Työpajassa tutustutaan varhaiskasvatusikäisille suunnattuun Palloässät materiaaliin. Kierrätyskeskuksen maskottieläimet ovat päättäneet perustaa Palloässät sankariryhmän, joka ryhtyy parantamaan maailmaa Kansainvälisten kehitystavoitteiden eli Agenda 2030 tavoitteiden hengessä. Tule ja tempaudu mukaan Palloässien lauluihin, tarinoihin, videoihin, puuhatehtäviin ja peleihin. Pian jo itsekin olet perustamassa sankariryhmää. Palloässät -materiaalit ovat ilmaiseksi kaikkien käytössä ja löytyvät osoitteesta www.kierratyskeskus.fi/palloassat

  takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

  140. Villi luonto lautasella

  Maria Kröger, WWF Finland

  FI

  Ympäristön kannalta tärkeimmät arjen valintamme koskevat ruokaa. Ruuan ilmastovaikutukset alkavat olla jo varsin hyvin tiedossa. Sen sijaan se, miten valtava vaikutus ruuantuotannolla on luonnon monimuotoisuuteen, on toistaiseksi vähemmän tunnettu asia. Työpajassa paneudutaan ruokavalintojemme vaikutuksiin luonnon monimuotoisuuteen ja opitaan erilaisia tapoja käsitellä aihetta toiminnallisesti oppilaiden kanssa. Työpaja perustuu WWF:n ruokakiertueen sisältöihin ja materiaaleihin.

  takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

  162. Uutta biotalousopetukseen yläkouluissa ja lukioissa

  Niina Mäntyniemi, Maaseutuammattiin ry

  FI

  Biotalouden mahdollisuudet ja luova yrittäjyys -hankkeessa kehitetään yhteensä 8 pilottikoulun (4 yläkoulua ja 4 lukiota) kanssa uusia tapoja biotalouden opetukseen. Hankkeessa kehitetään monialaisia oppimiskokonaisuuksia, teemaopintoja, valinnaisaineita ja aiheen huomioimista nykyisillä kursseilla ja opinnoissa. Tavoitteena on tarkastella aihepiiriä monipuolisesti, kukin pilottikoulu päättää itse päänäkökulman. Se voi olla metsäsuhde, green care, yrittäjyys, tutkimus, ilmastonmuutos jne. Kussakin koulussa mukana on kuitenkin aina yrittäjyyskasvatus. Työpajassa kerrotaan pilottikoulujen kokemuksista havainnollisesti ja toiminnallisesti. Mukana on pilottikoulujen opettajia. Lisätietoja hankkeesta: www.biotalousopit.fi

  takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

  116. Kestävällä ajattelutavalla muutosta

  Stella Aaltonen, NPL-kouluttaja, ympäristökasvattaja

  FI

  Tule tutkimaan omaa ajattelutapaasi ja muovaamaan ajatteluasi niin, että saat muutoksia aikaan. Pienikin muutos ajattelumallissa voi mullistaa koko elämän.

  Työpajassa osallistujat tutustuvat oman ajattelumallinsa luomiin rajoituksiin ja mahdollisuuksiin sekä kehittävät ajattelutapaansa niin että se palvelee mahdollisimman hyvin kulloistakin tilannetta ja tavoitteita. Työpajassa käsitellään ajattelumallien eri tasoja, osa-alueita ja tilannesidonnaisuuksia. Työpaja pohjautuu NLP-metodeihin ja kouluttajan laajaan kokemukseen kestävän kehityksen jalkauttamisesta eri yhteisöissä.

  takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

  187. Ilo kasvaa ulkona

  Riina Fågel, Suomen ympäristöopisto Sykli ja Tuija Laitinen, Suomen Latu

  FI

  “Ilo kasvaa ulkona -työpajassa tutustutaan toiminnallisesti luonnon tarjoamiin monipuolisiin toimintamahdollisuuksiin niin varhaiskasvatuksessa kuin esi- ja alkuopetuksessa. Saat tukea metsäretken pedagogisen sisällön tuottamiseen sekä parhaat toimintavinkit luontohetkiinne.
  Lähiluontoon tutustuminen sekä erilaiset leikit ja -tehtävät osallistavat lapsia ja tukevat luontaisesti vuorovaikutusta sekä lasten luontosuhteen kehittymistä. Luonnossa tulee liikuttua lähes huomaamatta ja lasten motoriset taidot kehittyvät samalla. Pienet seikkailut vievät mukanaan niin tutkimaan kuin havainnoimaan!”

  takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

Linturetki: Aamulaulajat – Fågeltur: Morgonsångare – Birding tour: Morning singers FI (SV) (EN)

Herätään aikaiseen kesäaamuun yhdessä! Nyt mennään linturetkelle ympäri Suomen.
Upplev atmosfären på en tidig sommarmorgon tillsammans! Nu går vi på en fågeltur runt Finland.
Experience the atmosphere of an early summer morning together! Now we go on a birding tour around Finland.
Oppaana / Fågelguide / Bird guide: BirdLife Suomi

takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

190. Vesistölähettiläät

Virpi Sahi, Suomen luonnonsuojeluliitto, Freshabit LIFE IP

Haluatko oppia tuntemaan paremmin lähivesiesi luontoa ja ymmärtää, miten vesistöt toimivat? Haluaisitko esimerkiksi toimia oman lähijärvesi puolesta, mutta et tiedä mistä aloittaa? Suomen luonnonsuojeluliiton työpaja johdattaa osallistujan veden äärelle vesistölähettilästoiminnan avulla. Vesistöopas ja Vesistölähettiläät johdattavat tutustumaan lähivesiin ja tarjoavat vinkkejä vesistöaiheisen opintopiirin järjestämiseen.

FI

takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

172. Mobile learning in the kingdom of water –

Hanna Seimola, WWF Suomi &Freshabit LIFE IP

EN

WWF offers two mobile learning materials for aquatic outdoor education: Great Onshore Adventure for primary schools and Mystery of the Waters for lower secondary schools. In this workshop, you get to try these materials in practice and tips for interdisciplinary teaching on the topic of water.

takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

102. Biodiversitet i skogen genom spel och naturundersökningar

Ida Berg och Jonas Heikkilä, Natur och Miljö

SV (FI)

Kom med på upptäcktsfärd bland mossor, småkryp och trädstammar! Du får ryggsäcken full med kunskaper och övningar att använda i undervisningen om biodiversitet och artkännedom.

Vi lär känna vanliga, men inte alltid välkända, skogsarter genom spel, sagor och naturundersökningar. Vi forskar i mossor, letar reda på småkryp och lär oss namnen på växter i fartfyllda lekar. Vi diskuterar kring hur var och en av oss kan påverka biodiversiteten i vår närskog och provar på att bygga en faunadepå. Det här är verkstaden där du själv kan förkovra dig i artkännedom och samtidigt få praktiska tips för hur du kan jobba med biodiversitet med dina elever ute i skogen.

takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

178. Lärotimme i skogen: från Betula till Pinus – Träd och deras tillväxt

Martin Antell, Suomen Metsäyhdistys

SV

I workshoppen får deltagaren mångsidiga uppgifter och övningar i närskogen. Det föredras ett färdigt program som fördjupar kunskapen om skogen. Olika teman är klimatförändring, varför skog avverkas, trädslag, kolets bindning, trädets tillväxt och olika produkter från träd samt träförädling och miljöpåverkan. Workshoppen grundar sig på Från Betula till Pinus uppgiftskort, som delas ut till deltagarna.

takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

125. Metsien kestävä käyttö pelastaa maailman –

Satu Kokko, Tiedekeskus Pilke, Metsähallitus

FI

Kestävän elämäntavan tukeminen tiedekeskuksen keinoin. Tutustu Tiedekeskus Pilkkeen osallistaviin menetelmiin, jotka tukevat kestävän elämäntavan omaksumista.

Työpajassa esittelemme metsäisiä pelejä ja tehtäviä, jotka tukevat kestävän elämäntavan omaksumista. Metsä Makanatsu-pelin avulla innovoimme yhdessä uusia metsään liittyviä ilmastoviisaita keksintöjä tämän päivän ja tulevaisuuden varalle. Pelit ja tehtävät ovat saatavilla myös työpajamme jälkeen käyttöönne. Tehtävät soveltuvat kaikenikäisille oppijoille.

takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

159. Metsien lentävä rukkanen – liito-orava tutuksi

Mari Wikholm, Kuopion luonnontieteellinen museo

FI

Metsien lentävä rukkanen – liito-orava tutuksi Millainen on tämä metsien salaperäinen harmaaturkki ja miksi se saa kokoaan enemmän huomiota? Työpajassa tutustaan liito-oravan elintapoihin ja ekologiaan. Havainnollistamme erilaisten tehtävien avulla elinympäristöverkostojen toimintaa ja monimuotoisuutta sekä pohdimme, miten luonnonsuojelun ja maankäytön näkökulmat voidaan yhdistää. Sopii ala- ja yläkouluille.

takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

135. Oppitunti metsässä: Betulasta Pinukseen – puut ja puiden kasvu –

Eveliina Pokela, Suomen metsäyhdistys

FI

Työpajassa osallistuja saa monipuolisia tehtäviä ja harjoituksia lähimetsään. Esittelyssä on valmis oppituntipaketti, jota voi lähteä syventämään. Teemoja ovat puulajitietous, kansanperinne, puiden iän arviointi, puun rakenne leikin kautta, kasvilajituntemus, puiden kasvu, hiilen sitoutuminen ja varastoituminen puihin. Pohditaan myös miten metsät liittyvät ilmastonmuutokseen metsien kehitystä sekä miksi puita kaadetaan. Työpaja pohjautuu Betulasta Pinukseen – Puut ja puiden kasvu -tehtäväkortteihin, jotka jaetaan työpajan osallistujille.

takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

139. Siisti rantaretki –

Karoliina Eronen, SATAKOLKYT-hanke

FI (EN)

Jokainen roska pois rannalta on askel kohti puhtaampia vesistöjä.Rantaretkellä siivotaan rantaa roskista ja johdatetaan erilaisin leikein ja harjoittein lapset ja nuoret hoksaamaan, miksi rantojen siivoaminen on tärkeää. Löydettyjä roskia tutkimalla pohditaan ihmisten vaikutusta omaan ympäristöönsä. Ketä ne roskaajat oikein ovat? SATAKOLKYT-hanke on Helsingin kaupungin nuorisopalveluiden, Pääkaupunkiseudun Partiolaisten, Helsingin NNKY:n, Helsingin 4H-yhdistyksen ja Helsingin Vihreiden Nuorten yhteishanke, joka on palkittu Kansanvalistusseuran vuoden 2019 Sivistyspalkinnolla.

Työpajassa tutustutaan SATAKOLKYT-rantaretkikonseptiin. Osallistujat saavat mukaansa vinkkivihon, joka tarjoaa laajan valikoiman leikkejä ja muuta tekemistä rantaretkille. Vihon avulla rantaretken voi räätälöidä eri ikäryhmille ja eri oppiaineisiin tai teemoihin sopivaksi. Mukana on niin taiteellista, tiedollista, liikunnallista kuin ryhmäyttävääkin tekemistä rannalle. Itämeri-aiheinen rantaretki sopii hyvin ilmiöpohjaiseen oppimiseen ja sisämaassa aineistoa voi soveltaa järven ja jokien rannoilla retkeilyyn. Työpajasta saat uusia ideoita myös esimerkiksi koulun lähiympäristön siivoustalkoiden järjestämiseen. Lisätietoa www.satakolkyt.fi

136.Palloässät – päiväkotien sankarit
Lue kuvaus
211. Muovipussin vaiherikas matka luonnonvesistöissä

Asta Ekman ja Pekka Paaer, Harakan luontokeskus, Helsingin kaupunki

FI

Työpajan teema on mikromuovit luonnonvesissä.
Työpajassa hahmotellaan yhdessä muovipussin matka vesiekosysteemissä ja sulautuminen osaksi ravintoketjua.
Lisäksi käydään läpi muovin kemiallinen koostumus pääpiirteittäin ja tutkitaan mikroskoopilla, löytyykö suomalaisista kaloista mikromuovia.
Etsimme vastauksia mm. seuraaviin kysymyksiin:
Miten muovia kertyy vesistöihin? Miten muovi hajoaa vesistöissä? Mitä vaikutuksia mikromuovilla ja siitä irronneilla kemikaaleilla on eliöstöille ja ihmisille? Ja voidaanko asialle tehdä mitään?

takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

KE / ONS / WED 9:00-12:00 (3h)

Työpajat / Workshoppar / Workshops (B2):

203. Evoluutiopajat, Evolution in Action -workshops –

Tiina Hirvonen & Carita Lindstedt-Kareksela & Anu Käppi, Evoluutiopajat / Evolution in Action

FI (EN)

Opi evoluutiosta ja luonnon monimuotoisuudesta tieteen ja taiteen keinoin. Evoluutiopajat toteuttaa ilmiöoppimiseen sopivan työpajan, jossa havainnollistetaan miten luonnon vuorovaikutukset ovat muovanneet meille tuttujen lajien evoluutiota ja opitaan miten luonnon monimuotoisuus on syntynyt. Työpajassa yhdistyvät tieteellinen ja taiteellinen tieto. Ulos-Ut-Out -tapahtuman työpajassa tutustutaan meille kaikille tuttujen lajien evolutiiviseen historiaan ääniluontopolun kautta. Ääniluontopolku sisältää kuvitteluharjoitteita ja kehollisia tehtäviä. Esittelemme myös muita kasvattajille saatavilla olevia materiaaleja. Työpajan materiaalit ovat vapaasti osallistujien käytettävissä omissa opetustarkoituksissa. www.evolutioninaction.fi

Learn about evolution and biodiversity through science and arts. In this workshop participants will learn about the biological interactions and how they shape the evolution of different types of organisms familiar to us. To do that, they will listen to an audio nature trail about the evolutionary history of species that contains scientific information mixing it with embodied imagination. We will also introduce other teaching materials available. The workshop group will be divided to Finnish and English speaking groups.

Teaching materials published on our webpages are available in both languages: www.evolutioninaction.fi

takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

206. Ilmastonmuutos minussa -luovan kirjoittamisen työpaja / Climate Change in Me – A creative writing workshop

Henna Laininen, Taideyliopiston Kuvataideakatemia

FI (EN)

Miten voin tukea ympäristötunteiden käsittelyä ryhmässä luovan kirjoittamisen harjoitusten avulla? Työpajassa keskustelemme ilmastonmuutokseen liittyvistä tunteista, kokeilemme inspiroivia kirjoitusharjoituksia ja kehollisia harjoituksia ulkona luonnossa sekä kuulemme lukuvinkkejä ympäristötunteisiin liittyvästä tieto- ja kaunokirjallisuudesta. Työpaja liittyy kuvataiteilija-tutkija Henna Lainisen väitöstyöhön, jossa kestävän elämäntavan opettelua tuetaan luovan kirjoittamisen menetelmin.

How can I support acknowledging environmental emotions in a group by the means of creative writing? In the workshop we will discuss about emotions related to climate change and try out inspiring creative writing exercises and bodily exercises out in the nature. We will also get further reading references about literature related to environmental emotions. The workshop is related to artist-researcher Henna Laininen´s doctoral thesis about supporting the process of learning a sustainable lifestyle by the means of creative writing.

Työpaja on osa kuvataiteilija-tutkija Henna Lainisen väitöstyötä. Laininen tutkii, miten kestävän elämäntavan opettelua voi tukea luovan kirjoittamisen menetelmin. Laininen kokoaa pitämiensä työpajojen pohjalta Ilmastonmuutos minussa -verkko-opetusmateriaalin, joka antaa välineitä ilmastonmuutokseen liittyvien tunteiden käsittelyyn. Opetusmateriaali soveltuu yläkoulu- ja lukioikäisille sekä aikuisille. Osallistuessasi työpajaan voit halutessasi osallistua myös tutkimukseen. Lisätietoja: www.hennalaininen.net

takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

212. Me aarteenvartijat – luonnon monimuotoisuus opetuksessa

Sinikka Kunttu ja Monika Salmivalli, Ympäristökasvatusjärjestö FEE Suomi
Yhteistyössä mukana: WWF Suomi

FI

Mitä luonnon monimuotoisuus oikein on – ja miten sillä menee? Työpajaan osallistuva saa tietoa luonnon monimuotoisuuden tilasta ja suojelusta sekä työkaluja monialaisen ja toiminnallisen opetuksen toteuttamiseen. Metsäympäristössä harjoitellaan sitä, miten luonnon monimuotoisuutta voi havainnoida ja tutkia.

Työpajassa yhdistyvät monialainen opetus, toiminnallinen oppiminen sekä osallistava ympäristökasvatus. Ensin paneudutaan luonnon monimuotoisuuden käsitteeseen ja harjoitellaan sen havainnointia toiminnallisesti. Sitten edetään kohti luonnon monimuotoisuuden suojelua, jolloin keskiössä ovat osallisuus ja vaikuttaminen.

HUOM! Alkuperäisistä suunnitelmista poiketen työpajaa ei järjestetä Pumpulikirkon luonnonsuojelualueella vaan Hyvärilän lähimetsässä.

takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

215. Majaa rakentamaan

Mervi Eskelinen, Arkkitehtuuri- ja ympäristökulttuurikoulu Lastu ry

FI

Tässä työpajassa perehdytään majojen rakentamiseen ja rakennetaan maja.

takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

217. Metsäsuhdekävely – monta suhdetta metsään

Sirpa Kärkkäinen, Suomen Metsäyhdistys

FI

Oletko kiinnostunut kehittämään dialogia? Ahdistaako sinua vastakkainasettelu? Kiinnostaako sinua, mitä muut, jotka ovat kanssasi eri mieltä asioista, tuntevat ja ajattelevat metsässä ja metsistä. Lähde rohkeasti kävelylle, jossa käydään kauniissa, rumissa, yksitoikkoisissa, moninaisissa metsissä.
Meillä kaikilla on eri tilanteissa ja eri rooleissa erilaisia metsäsuhteita. Ne on hyvä tunnistaa ja osata viestiä tarvittaessa toisillekin. Metsäsuhdeajattelu ei tavoittele yksimielisyyttä, eikä kyse ole oikeassa tai väärässä olemisesta. Metsäsuhteet ovat jo lähtökohtaisesti moninaisia ja uuden luomisessa erilaiset näkökulmat ovat tärkeitä. Myös kasvattajan on hyvä oppia hahmottamaan yksilön metsäsuhteen syntyä, ymmärtää siihen liittyviä erilaisia arvoja, niin itsensä kuin oppijoidenkin osalta. Työpajassa pohditaan, miten monin eri tavoin metsät vaikuttavat meidän hyvinvointiimme ja millaisia erilaisia suhtautumistapoja metsiin on.
Etäkävely aloitetaan tutustumalla suomalaisten ja osallistujien erilaisiin metsäsuhteisiin liittyviin tunnetyyppeihin. Sen jälkeen lähdemme kävelylle, kukin omalla sijaintipaikkakunnallaan ja/tai omin metsäkuvin. Käymme kohteissa, jotka osallistujat ovat keskustelun pohjaksi valinneet tai missä sattuvat työpajan hetkellä olemaan.

takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

222. Toivoa ja toimintaa

Pinja Sipari, Biologian ja maantieteen opettajien liitto BMOL ry

FI

Biologian ja maantieteen opettajien liiton kehittämässä super-suositussa Toivoa ja toimintaa -mallissa yhdistetään tieto kestävästä kehityksestä, aiheeseen liittyvien tunteiden käsittely sekä aito vaikuttaminen kestävän kehityksen asioiden puolesta. Pääset tässä työpajassa tutustumaan malliin ja sen harjoituksiin sekä kuulemaan ensimmäisten joukossa Toivoa ja toimintaa -hankkeen uusista tuulista. Työpaja sisältää lyhyitä luento-osuuksia ja paljon toiminnallisuutta. Hanke on suunnattu pääasiassa yläkouluille ja toisen asteen oppilaitoksille, mutta tähän työpajaan ovat lämpimästi tervetulleita kaikki kiinnostuneet!.

takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

230. Metsä Escape

Jussi Tomberg, Oulun kaupungin sivistys ja kulttuuripalvelut

FI

Pakohuoneet ovat suosittuja pelimuotoja. Ongelmanratkaisu ryhmässä on mukavaa ja kaikenlainen kryptisyys tuo kivasti lisää mielenkiintoa. Luomupakohuoneessa pyritään sisällyttämään pakohuonepeli-elementtejä, mutta vahvasti tiedostaen missä toimimme. Voisiko metsäluonto avautua uudella tavalla. Voisiko lajintuntemusta tai historiaa opiskella pakopelin avulla?

takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

232. Empatia seikkailukasvatuksessa / Empathy in Adventure Education

Jari Kujala, Helsingin kaupunki

FI (EN)

Empatia Seikkailukasvatuksessa on kuvaus kahden empatian kentän välisestä työstä, jossa formaalinen työskentely palvelee kognitiivisen ja non-formaalinen affektiivisen kentän empatiaa. Kognitiota korostavassa työskentelyssä korostetaan päätösten tekemistä. Affektiivisessä toiminnassa lisätään osallistujien motivaatiota. Kognitiivisellä kentällä työntekijät luovat näkemyksen asiakkaiden tarpeista luomalla oman mielikuvan projisoimalla projektiivisen empatian välinein. Rationaalisessa empatiassa työntekijä rationalisoi ja sijoittaa tämän osaksi laajempaa kokonaisuutta. Kun työskentely lähenee loppuaan työntekijän tekee yhteenvedon kognitiivisen empatian avulla. Affektiivisella kentällä työskentelyssä käytetään simuloivaa empatiaa, joka auttaa tunnistamaan oppijan arvoja ja normeja. Kun työntekijät ja asiakkaat resonoivat vahvasti toistensa tunteisiin käytetään affektiivista empatiaa. Kehollinen myönteinen tunnistaminen ja tunnustaminen käyttää kehollista empatiaa. Reflektiivisessä empatiassa yhdessä koetut, resonoidut tunteet voidaan siirtää reaalimaailmaan, jos tarina itsestä ja muista on vahva. Työpajassa harjoitellaan näiden eri empatialajien harjoittelua toiminnallisin keinoin.
The lecture-part is held in finnish, but we are also learning by doing and you can take part to discussion in English.

takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

174. Storytelling for a sustainable world

Essi Aarnio-Linnanvuori, Tampereen yliopisto

EN (FI)

We all know stories that are corner stones for our worldviews and identities. Through stories, it is possible to bond, have fun, reflect ethical questions and create alternative futures. But what kind of stories do we need to educate for a sustainable future? In this workshop we discuss the possibilities of storytelling in environmental education, share stories, and – perhaps – even create some new stories.

173. Naturparkour

Eva-Lotta Backman, Finlands Svenska Idrott

SV (FI)

I denna workshop får deltagarna prova på och genomföra olika parkourbanor.

takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

168. Tarinoita ilmastoahdistuksesta, epätoivosta ja toivosta – tarinateatteri ilmastokasvattajan työkalupakissa

Anna Lehtonen, tutkija ja Tanja Parantainen, tarinateatteriohjaaja

FI

Työpajassa kokeillaan tarinateatteriin perustuvia työtapoja ja pohditaan yhdessä niiden soveltuvuutta ilmastokasvatukseen. Työpajassa kuunnellaan omaa kehoa, kerrotaan ja jaetaan omia kokemuksia ilmastoahdistuksesta, epätoivosta ja toivosta.

takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

171. Metsäreppu käytössäsi

Meri Elonheimo, ympäristökasvattaja ja -kouluttaja

FI

Kuopion alakoulujen lainattavan Metsärepun yksinkertaiset välineet ja harjoitteet auttavat oppimaan metsästä havaintojen ja niiden jakamisen kautta ja tukevat kokonaisuuksien ymmärtämistä. Mietitään yhdessä metsässä opitun merkitystä ja soveltamista omalle kohderyhmälle.

Lainattavien reppujen aineistoon voi tutustua verkossa ja koota Metsärepun mallilla itselleen oman ulko-opetusrepun.

takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

153. Ympäristövastuullisuutta jätetaiteen avulla –

Reeta Rönkkö, Maaseudun sivistysliitto & Anssi Huoponen, Itä-Suomen yliopisto

FI (EN)

Työpaja havainnollistaa, miten jätetaidetta voidaan käyttää ympäristökasvatuksen välineenä tapahtumissa ja kouluissa. Työpaja tarjoaa pohjatiedot roskaamisen vaikutuksista ja kierrätyksen tärkeydestä. Työpajan ennakkotehtävänä on havainnoida omassa kotitaloudessa syntyvien muoviroskien määrää yhden päivän ajan ja ottaa näistä valokuva. Keskustelua laajennetaan siihen, mitkä tekijät ihmisillä vaikuttavat roskaamiseen ja kierrätykseen. Tarkoituksena on havainnollistaa, mitkä tekijät toimivat ympäristövastuullisen toiminnan esteinä ja miten nämä esteet voidaan ylittää. Työpajassa käydään läpi lasten ja nuorten kanssa toteutettuja jätetaide-esimerkkejä. Työpajassa on mukana Itä-Suomen yliopiston edustaja, joka on tutkinut nuorten ympäristökäyttäytymisen esteitä. Työpaja havainnollistaa, miten jätetaidetta voidaan käyttää ympäristökasvatuksen välineenä tapahtumissa ja kouluissa.

takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

189. Reality survival

Huck Middeke

EN

Workshop about thriving, living and surviving (all the same thing?) as naked born members of the animal kingdom. Why bother about survival and facing realities? What do we need to survive and thrive? How to deal with survival situations locally with a global mindset? This online workshop includes the fabrication of an important survival item.

takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

106. Mobiilioppiminen veden valtakunnassa –

Hanna Seimola, WWF Suomi, Freshabit LIFE IP

FI (SV) (EN)

WWF tarjoaa kouluille kaksi maksutonta, rantaretkille tarkoitettua mobiilioppimateriaalia, Suuri rantaseikkailu alakoulujen ja Vesistömysteeri yläkoulujen käyttöön. Tässä työpajassa pääset kokeilemaan materiaaleja käytännössä ja saat muitakin vinkkejä monialaisen vesistöopetuksen toteuttamiseen. Ohjelma on osa FRESHABIT LIFE IP- hankkeen järjestämää teemaa Veden valtakunta.

takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

167. Ympäristökasvatus seikkailupedagogisissa harjoitteissa

Jenni Jelkänen, Lahden kaupunki

FI

Millaista uudenlaista toiminnallisuutta seikkailukasvatus voi antaa ympäristökasvatukselle? Miten ajankohtaiset ympäristöaiheet voivat jäsentää ryhmäytysharjoitteita? Tule kokemukselliseen ja toiminnalliseen työpajaan, jonka harjoitteet tarjoavat näkökulmia ympäristöaiheisiin ryhmäyttävien harjoitteiden kautta.

Ympäristökasvatuksen keskiössä on perinteisesti yksilön suhde luontoon, ympäristötiedon lisääminen sekä toimiminen ympäristön puolesta. Seikkailupedagogiikassa puolestaan ryhmän sisäiset prosessit sekä yksilönä ja ryhmänä kasvaminen ovat keskiössä. Ympäristövastuulliseen elämään kasvaminen edellyttää ympäristötiedon syventämisen ja laajentamisen lisäksi myös muutoksia asenteissa, taidoissa ja vuorovaikutuksessa. Globaalien ympäristöhaasteiden edessä emme pärjää yksilöinä, vaan tarvitsemme yhteisöllisyyttä, yhteisvastuuta sekä yhteistyötaitoja. Ympäristö- ja seikkailukasvatuksen yhdistäminen tarjoaa mahdollisuuksia tarttua ajankohtaisiin haasteisiin innostavalla tavalla ryhmien kanssa. Työpajassa on aikaa myös keskusteluun ja pohdintaan harjoitteiden soveltamismahdollisuuksista omaan työhön.

takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

137. Pedagogiset pihapelit ulko-opetuksessa –

Sanna Jahkola, Ulko-opet ry

FI (EN)

Oppimista pelin ja liikunnan kautta! Tule kokeilemaan pedagogisia pihapelejä ja niiden lukuisia versioita: Afrikan tähden vuodenaikaversioita, Piha-Kahootia tai Master Mindia, unohtamatta Kimblen, muistipelien, Bingon tai risti-nollan lukuisia versioita. Tervetuloa Ulko-opejen pedagogisiin pihapeleihin! We are learning by doing and you can take part to discussion in English

takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

160. Metsäteollisuus pähkinänkuoressa – Industry in a Nutshell

Kim Nguyen, Metsäteollisuus ry

FI (EN)

Globaalit haasteet näkyvät monin tavoin arkipäivässämme – miten metsäteollisuus vastaa näihin haasteisiin? Työpajassa tutustutaan metsäalan innovaatioihin, vastuullisuuteen sekä opiskelu- ja työmahdollisuuksiin ratkomalla kysymyksiä ja myyttejä metsäteollisuudesta. Riittävätkö joukkueenne ratkaisutaidot vai meneekö ratkaisunne metsään?
How forest industry responds to the daily challenges that are affected by global challenges? In this workshop, we explore innovations and sustainability in Finnish forest industry as well as study and job opportunities in the field. You will solve the questions and myths related to the forest industry in teams, addressing the daily life and global challenges. Let’s see how far you can get!

This workshop is held mainly in Finnish, but it is also possible for English-speakers to attend.

takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

133. Ohjaajuus seikkailutoiminnassa perhetyön näkökulmasta

Valtteri Liimula, sosionomi AMK & Pekka Lyytinen, psykologi, perheterapeutti

FI (EN)

Perhekeskeisessä seikkailullisten toimintojen ohjauksessa lapsi-vanhempisuhteen huomioiminen on tärkeää ja siksi se poikkeaa muiden seikkailutoimintojen ohjauksesta. Yleensä tärkeimmät suhteet ovat osallistujien välisiä tai ohjaajan ja osallistujan välisiä. Työpajassa demonstroidaan perheseikkailun ohjaajuuden eri tapoja ja erityispiirteitä. Keskeisinä teemoina ovat toiminnan eettisyys ja vastuullisuus. Osallistujat hyödyntävät omia ammattityöstään ja omasta henkilöhistoriastaan syntyneitä kokemuksiaan työpajan harjoitteissa. Tavoitteena on raottaa osallistujien mahdollisuuksien ikkunaa ja kurkistaa perheseikkailun voimakkaaseen ja ohjaajaakin koskettavaan maailmaan.

Child-parent relationship has to be taken into account when adventure education is done in a family-oriented manner. In that sense it is different from i.e. peer group activities, where usually the most important relationships are between participants or participants and workers. In the workshop we attempt to explore together the different ways and special features of facilitating family adventure education. Basic themes are ethics and responsibility. Participants are expected to utilize their own personal and professional experiences in small group tasks. The aim is to raise awareness of the possibilities and power of family adventure education. The working languages are Finnish and English.

takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

123. Me ollaan tulevaisuus – tulevaisuuskasvatuksen menetelmiä

Elina Pilke ja Maria Salin, Metsähallitus/Suomen luontokeskus Haltia

FI

Miltä tulevaisuus näyttää? Työpajassa suunnataan yhdessä rohkeasti kohti tulevaisuutta ja tulevaisuusajatellaan. Takataskuun kasvattaja saa liudan tulevaisuuskasvatuksen menetelmiä monenlaisissa oppimisympäristöissä hyödynnettäväksi.

Miltä tulevaisuus näyttää? Millaisena näet tulevaisuuden? Voiko tulevaisuuteen vaikuttaa? Millaista on tulevaisuusajattelu? Miten nuoria voi kannustaa vuorovaikutukseen, visioimaan, ottamaan kantaa ja osallistumaan hyvän tulevaisuuden rakentamiseen.

takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

183. Psyykkisesti oireilevan asiakkaan kohtaaminen –

Melina Lehtonen, Veikko Vänni & Lauri Salminen, TAYS/Eva-yksikkö

FI

Toiminnallinen työpaja, jossa osallistujilla on mahdollisuus tarkastella psyykkisesti oireilevan asiakkaan kohtaamista rooliharjoitusten kautta.

Kasvava määrä lapsia, sekä nuoria voi psyykkisesti heikosti. Heidän kohtaaminen, niin että asiakas tulee ymmärretyksi asettaa erityisiä haasteita työntekijöille. Pajassa on tarkoitus miettiä asiakastilanteen haasteita ja keinoja mahdollistaa kokemus asiakkaalle kuulluksi tulemisesta.

takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

186. Dialogilla vaikuttavuutta ympäristökasvatukseen –

Leena Nukari & Iina Santamäki, Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskus

FI (SV) (EN)

Haluatko tavoittaa entistä paremmin erilaiset ja monikulttuuriset kohderyhmät ja saada vaikuttavaa ympäristökasvatusta aikaan? Työskenteletkö monikulttuurisissa hankkeissa tai kohtaatko erilaisia katsomuksia? Yritätkö saada ulkopuolisena muutosta aikaan sinulle vieraassa ryhmässä? Tule kuulemaan miten kulttuuri-ja katsomusdialogin avulla voit lisätä tehokkuutta työhösi. Harjoittelemme yhdessä dialogin mahdollistamista ja tutustumme ympäristökasvattajille suunnattuun aiheeseen liittyvään oppaaseen. Opas ja siihen liittyvät julkaisuseminaaritallenteet ovat pajan aikaan vapaasti ladattavissa netissä.
We are learning by doing and you can take part to discussion in English or Swedish.

takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

218. Ympäristötunteet

Elsa Lankinen, Vaara esittävän taiteen kollektiivi

FI

Ahdistus, voimattomuus, suru. Kiitollisuus, luontoihmetys, ilo. Turhautuminen. Metsäikävä. Haltioituminen. Yhteenkuuluvuus. Vastarinta. Onko ympäristötunteille tilaa ilmastonmuutoksen ja ekokatastrofin käsittelyssä? Miten tunteet vaikuttavat meihin? Kuinka kohdata ympäristötunteita lasten ja nuorten kanssa? Tunteet ovat voimallinen osa elämäämme, ne ohjaavat valintojamme, tekojamme ja kokemuksiamme. Ilmastonmuutos ja ekologinen kriisi lävistävät koko elämäntapamme. Meidän on löydettävä myös uudenlaista tunnesanastoa ja yhteisöllisiä tapoja käsitellä näitä tunteita. Työpajassa tarkastellaan moninaisia ympäristötunteita ja pohditaan niiden mahdollista muutosvoimaa. Työpaja koostuu ohjatuista harjoitteista ja omaan pohdintaan syventymisestä. Työpajan fasilitoi Vaara-kollektiivin teatterintekijä ja ympäristökasvattaja Elsa Lankinen. Lankinen on valmistanut Ympäristötunnekortit -korttipakan kasvattajille tukemaan luontoyhteyteen, ympäristöön ja maapallon ekologiseen tilaan liittyvää tunnetyöskentelyä.

208. Nuorisotyö ja muut nonformaalin oppimisen ympäristöt ilmasto- ja kestävyyskasvatuksessa –

Ulla Pötsönen, Mikkelin Kaupunki ja Anne Kärkkäinen, Iisalmen kaupunki

FI (EN)

Työpajassa tutustutaan ilmasto- ja kestävyyskasvatukseen, -ohjaukseen sekä siihen liittyviin kehittämishankkeisiin nuorisotyön näkökulmasta (Nuorisotyö ilmastotoivon rakentajana, Mikkeli ja Pieniä ilmastotekoja, Iisalmi). Mietitään koulun ja nuorisotyön yhteistyön rajapintoja ja uusia avauksia. Tehdään yhdessä teemaan liittyviä harjoituksia ja tutustutaan sitä kautta ilmastonuorisotyön työmuotoihin koulupäivän yhteydessä, vapaa-ajalla ja verkossa. Tutustutaan ilmastonmuutokseen, kestävyyskasvatukseen ym. liittyvään faktaan ja fiktioon etenkin yläkouluikäisille. Kurkistetaan myös kirjaston tarjoamiin ilmastokasvatusmahdollisuuksiin ja yhteistyön paikkoihin. You can take part to discussion also in English, the materials presented will mostly be in Finnish.

takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

221. Vahvistavia kokemuksia ja pieniä seikkailuja. Kokemukset käsitteinä ja elettyinä, tuettuina ja arvioituina

Arto Tiihonen, Outward Bound Finland ry

FI (EN)

Onko sinulla vaikeita oppilaita/ohjattavia vai heille sopimattomia oppimistapoja? Löytyisiköhän sinulle sopivia toimintatapoja työpajastani “Vahvistavia kokemuksia ja pieniä seikkailuja. Kokemukset käsitteinä ja elettyinä, tuettuina ja arvioituina”.

Työpajassa osallistujat tekevät seikkailukasvatuksellisen tehtäväradan, joka perustuu työpajan alussa opetettaviin kokemuksellisuuksiin. Jokainen ryhmä suunnittelee yhden rastin ohjauksen ja testaa sen käytännössä. Jokainen ryhmä kiertää koko tehtäväradan ja lopuksi pohditaan ja arvioidaan sitä, miten tällaista kokemuksellisen oppimisen käsitteistöä ja sovellusta voi käyttää eri ryhmien kanssa. Tavoitteena on oppia tekemään seikkailukasvatuksesta helposti toteutettavaa ilman erityisiä olosuhteita, välineitä tai valmistautumista. Tärkeää on myös oppia vaikuttamaan osallistujiin heidän kokemuksiaan arvioimalla ja vahvistamalla.

Työpaja perustuu mm. Outward Bound Finlandin Kohti kokonaisvaltaista oppimista –koulutuksessa, eri kursseilla ja seminaareissa pidettyihin työpajoihin. Työpaja soveltuu niin opettajille, nuoriso- tai liikunnanohjaajille, sosionomeille jne., jotka haluavat oppia suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan kokemuspohjaisia seikkailukasvatussessioita, joita voi järjestää melkein missä vain. Lisätietoa linkistä: https://www.miksiliikun.fi/2018/03/14/voimaantumista-ja-kokemuksellista-oppimista/

Empowering Experiences and small adventures. Experiences as lived, supported and evaluated concepts. In this workshop we make adventurous task route where we learn to use different kinds of meaningful and empowering experiences when we plan our courses, guide/teach, support and evaluate our pupils or participants.

takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

D2 KE / ONS / WED 15:45 -18:45 (3h)

Työpajat / Workshoppar / Workshops (D2):

takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

224. Kivispiraaleja historiassa –

Milla Tuormaa, Kiertävä luontokoulu Naakka

FI (EN)

Tule piirtämään kivispiraaleja ja sukeltamaan kalliomaalauksiin! Kuljemme ajassa taaksepäin tarinan kerronnan siivin ja teemme erilaisia ympäristöhistoriaa käsitteleviä harjoituksia, joita voi soveltaa opetuskäyttöön ja pohtia niiden kautta ympäristön muutoksia luonnossa.

Ympäristömuutosten käsittely auttaa ymmärtämään ihmisen vaikutuksia ja niiden vahvuuksia luonnossa. Se ohjaa myös tunteiden käsittelyyn. Kuljemme kertomuksien siivittäminä Pielisen historiassa. Teemme ympäristönmuutokseen sukeltavia harjoituksia, joita voi soveltaa historian ja luonnon muutoksien ymmärtämiseen ja havainnollistamiseen luonnossa. Käytämme draamaa, kerrontaa ja taideharjoituksia. Lisäksi jaamme ideoita aiheeseen liittyen. Työpaja on suunnattu erityisesti opettajille, mutta kaikki kiinnostuneet ovat tervetulleita.

Historic pahts in stories

Workshop agree partly in English. Guide tell historic stories in Finnish and translate in English, if this is necessary. We make practices, where you image yourself into different myhts, old stories “walk” throught ages. You can use the practices in history theahing and they give mystic atmosphere to nature trips.

takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

225. Lähiympäristön aarteita

Jaana Hiltunen, Arkkitehtuuri- Ja ympäristökulttuurikoulu Lastu ry

FI (EN)

Lähiympäristön aarteita työpajassa lähdetään havainnoimaan ja tutkimaan lähiympäristöä ja etsimään sieltä aarteita, roskia ja luonnonmateriaaleja. Aarteet kerätään mukaan ja kerätyistä aarteista kootaan alustalle kartta lähiympäristöstä.
You can take part to discussion in English

takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

231. Kestävämpiä alavalintoja: kokemuksellisia keinoja sukupuolirooleista vapaiden koulutusvalintojen tukemiseen –

Maisa Anttila, LAB-ammattikorkeakoulu & Elina Elme, Outward Bound Finland

FI

Kuinka tietoinen olet sukupuoleen liittyvistä käsityksistäsi? Vahvistatko tietämättäsi sukupuolittuneita alavalintoja? Työpajassa tutustutaan sukupuolisegregaatioon eli alojen sukupuolenmukaiseen eriytymiseen ilmiönä ja kokeillaan erilaisia omaan työhön sovellettavia segregaatiota lieventäviä kokemuksellisia ja elämyksellisiä harjoitteita käytännössä.
Suomessa on mahdollisuuksien tasa-arvo kouluttautua, mutta silti monet alat pysyvät mies- ja naisvaltaisina ja sukupuolistereotyyppiset alavalinna toistuvat. Alojen sukupuolittuneisuus voi osaltaan hidastaa ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävän tulevaisuuden rakentamista. Sukupuolisegregaation syitä voidaan löytää sekä sosialisaatiosta sukupuoleen, työelämästä sekä koulutus- ja uravalintoihin vaikuttavista monista tekijöistä, jotka vaihtelevat minäpystyvyydestä arjen vuorovaikutuksessa välittyviin normeihin. Työpajassa tutustutaan osallistavasti sukupuolisegregaatioon eli alojen sukupuolenmukaiseen eriytymiseen ilmiönä ja kokeillaan erilaisia sukupuolisegregaatiota lieventäviä menetelmiä käytännössä. Ohjelman toteutuksessa hyödynnetään sukupuolisegregaatioon liittyvää tutkittua tietoa sekä kokemuksia Roolipeli-hankkeen kasvatus-, opetus- ja ohjausalalla toimiville suunnatusta valmennusohjelmasta, joka toteutetaan elämyspedagogiikkaa ja kokemuksellista oppimista hyödyntäen. Työpajasta osallistujat saavat ideoita sukupuolisegregaatiota lieventävistä kokemuksellisista ja elämyksellisistä harjoitteista omaan työhönsä nuorten parissa. Tavoitteena on tukea nuoria tekemään tietoisempia koulutus- ja uravalintoja: nuoret itse tai heitä ohjaavat aikuiset eivät rajaa koulutus- tai urapolkuja pois tietoisesti tai tiedostamattomasti sukupuolen perusteella. Samalla vahvistetaan nuorissa tärkeitä metataitoja kuten itsetuntemusta ja päätöksentekokykyä.

Ohjelma soveltuu kaikille kasvattajille, ohjaajille ja opettajille, sekä harrasteohjaajille ja ohjauspalveluiden työntekijöille, parhaiten nuorten parissa työskenteleville.

takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

113. Kestävä arki tehdään yhdessä -työpaja, Kuinka vahvistaa kestävää elämäntapaa varhaiskasvatuksessa?
FI

Elena Lehtimäki ja Anu Kaila, Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus

Tervetuloa kuulemaan, miten toteuttaa vasun mukaista, iloista ja vaikuttavaa ympäristökasvatusta lapsiryhmän kanssa omassa päiväkodissa tai lapsiryhmän kanssa! Työpajassa kuullaan monipuolisia näkökulmia aiheeseen sekä tutustutaan hyviin käytänteisiin ja inspiroiviin opetusmateriaaleihin. Teemoina vesi, energia, kiertotalous, resurssiviisaus ja kaupunkiviljely. Työpaja toteutetaan sekä etänä että paikan päällä. Voit valita sinulle sopivan vaihtoehdon. Työpaja on osa Opetushallituksen rahoittamaa henkilöstön täydennyskoulutusta.

takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

182. Lugna barn i naturen

Eva-Lotta Backman, Finlands Svenska Idrott

FI

Lugna barn är en verksamhet som riktar sig till barn på daghem. Via yoga-sagor och motorikträning hittar barnen lugnet i naturen. Workshopen är en praktisk stund i naturen med där man genom olika metoder hittar lugnet och stillheten i skogsgläntan. Du får praktiska tips och idéer på verksamheten för barn.

takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

135. Oppitunti metsässä: Betulasta Pinukseen – puut ja puiden kasvu

Eveliina Pokela, Suomen Metsäyhdistys

FI

Työpajassa osallistuja saa monipuolisia tehtäviä ja harjoituksia lähimetsään. Esittelyssä on valmis oppituntipaketti, jota voi lähteä syventämään. Teemoja ovat puulajitietous, kansanperinne, puiden iän arviointi, puun rakenne leikin kautta, kasvilajituntemus, puiden kasvu, hiilen sitoutuminen ja varastoituminen puihin. Pohditaan myös miten metsät liittyvät ilmastonmuutokseen metsien kehitystä sekä miksi puita kaadetaan. Työpaja pohjautuu Betulasta Pinukseen – Puut ja puiden kasvu -tehtäväkortteihin, jotka jaetaan työpajan osallistujille.

takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

166. Leirikoulu sosiaalisena vahvistajana ja yhteisöllisyyden rakentajana

Sanna Järvensivu ja Lassi Taisto, Nuorisokeskus Marttinen / Seikkailukasvatusverkosto

FI

Leirikoulu nuorisokeskuksessa tehdään yhdessä. Osallistujien ja ryhmän tavoitteet huomioidaan jo suunnitteluvaiheessa.
Leirikoulut tukevat perusopetuksen opetussuunnitelman tavoitteiden saavuttamista. Oppiminen ja ihmisenä kehittyminen tapahtuu kokonaisvaltaisesti tekemällä ja kokemalla innostavassa ympäristössä. Pajassa perehdytään nuorisokeskusten tapaan toteuttaa leirikoulu. Seikkailu- ja ympäristökasvatukselliset menetelmät ovat arkea leirikoulutoiminnassamme. Yksilöt ja ryhmät huomioidaan toiminnassa. Nuorisokeskusten yhteiset arvot, nuorisokeskusten pedagoginen työote, toimintaympäristömme ja monipuolinen osaaminen auttavat leirikoulun onnistumisessa. Paja on toiminnallinen ja keskusteleva.

takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

188. Valonian oppimateriaalit: kiertotalous, liikennekasvatus ja vesiensuojelu –

Marja Tommola, Jaana Itälä-Laine, Miriam Sewón, Maiju Oikarinen, Jarkko Leka, Valonia, Jenni Tuokko – Sateenkaari Koto

FI

Työpajan aikana esitellään kolme ympäristökasvatusmateriaalia ja pienryhmätyöskentelyssä pääset tutustumaan tarkemmin valitsemaasi materiaaliin. Työpajoihin osallistutaan etänä, mutta ne pyritään järjestämään niin, että jokainen olisi tahollaan ulkona.

Multaa ja mukuloita – kiertotalouden toimintamalli päiväkoteihin

Multaa ja Mukuloita – kiertotalouden oppimispolut on varhaiskasvatukseen laadittu toimintamalli ruoan kiertotaloudesta. Malli tutustuttaa lapset leikin sekä lukuisten tehtävä- ja retkiesimerkkien avulla ruoan kasvattamisen eri vaiheisiin aina siemenestä ruoanvalmistukseen ja kompostoimiseen. Materiaali kehitettiin päiväkotiympäristössä, mutta se soveltuu erinomaisesti myös alakoulujen 1–2 -luokkien oppilaille. Tutustu Multaa ja mukuloita -materiaaliin

Kestävää menoa! Viisasta liikkumista luokassa ja ulkoilmassa

Kestävää menoa! Viisasta liikkumista luokassa ja ulkoilmassa on alakoululaisille, etenkin luokka-asteille 3-6 tarkoitettu oppimateriaali kestävästä liikkumisesta. Tehtävät koostuvat aihetta alustavista verkkotehtävistä, paikkatietoa hyödyntävistä karttatehtävistä, ulkona liikkumisesta ja havainnoimisesta sekä luovasta tehtävästä. Kokonaisuus soveltuu ainakin ympäristöopin, yhteiskuntaopin, kuvataiteen ja liikunnan oppitunneille ja on suunniteltu perusopetuksen opetussuunnitelman pohjalta. Tutustu Kestävää menoa! -materiaaliin

Koulujemme lähivedet-toimintamalli

Toiminnassa koululaiset pääsevät tekemään lähivesitutkimuksia veden laadusta ja vesieliöstöstä. Maastotutkimusten tulokset tallennetaan nettipohjaiselle alustalle. Toimintamalli nivoo yhteen useita oppiaineita: ympäristökasvatuksen ja liikunnallisuuden sekä mahdollisuuden kulttuuriympäristötuntemuksen parantumiseen, havaintojen ja ideoiden esittämiseen kuvataiteen keinoin ja tutkimusvälineistön rakentamiseen käsityötunneilla. Tavoitteena on saada lähivesitoiminta osaksi koulun opetussisältöä ja siten pysyväksi osaksi kouluarkea. Työpaja pyritään järjestämään niine, että jokainen työpajaan osallistuja on ulkona oman vesistön äärellä. Pohdi onko lähelläsi oja, puro, joki, kosteikko, lampi, järvi tai meren ranta missä voisit olla työpajan aikana. Varaa mukaan keittiösiivilä, joka mielellään on kiinnitetty esim. harjanvarteen tai noin 1,5 m keppiin sekä suurennuslasi. Tutustu Koulujemme lähivedet -toimintamalliin

takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

185. Itämeren suojeluun liittyvät aktiviteetit Partiossa –

Julia Parkko, Suomen Partiolaiset

FI

Partiossa on koottu Itämeri-aiheinen aktiviteettikokonaisuus, joka tutustuttaa Itämereen ja sen suojeluun. Aktiviteetit ovat sovellettavissa kaikenikäisille, mutta ensisijainen kohderyhmä ovat 7-12-vuotiaat partiolaiset, joten tästä ohjelmasta saa parhaiten vinkkejä toimintaan alakouluikäisten lasten kanssa.

Aktiviteetit tutustuttavat erilaisiin vesikokemuksiin ja Itämereen laajemmin, sekä tekoihin, jotka vaikuttavat Itämeren kuntoon. Ryhmä suunnittelee myös omia tekoja ja toimintatapoja vesistöjen kunnon parantamiseksi.

Yksi esimerkki paketin aktiviteeteista on pesuaineraati, jossa opetellaan tunnistamaan, mikä pesuaine on ympäristölle harmiton. Ryhmä valitsee tutkittavaksi valintansa mukaan shampoita, pesuaineita, hammastahnoja ja astianpesuaineita sekä tutustuu tuotteiden ympäristömerkintöihin ja selvittää millä perusteella merkintöjä voi saada.

Aktiviteeteissa opetellaan myös vaikuttamista ja oman mielipiteen ilmaisemista. Ryhmä suunnittelee ja toteuttaa Itämeren puolesta kantaa ottavan valokuvan. Kuvan suunnittelussa saa käyttää mielikuvitusta: osallistujat voivat tehdä esimerkiksi ympäristötaideteoksen, pukeutua rooliasuihin, tehdä neuvovia opastekylttejä tai valita vain erityisen kauniin ja arvokkaan paikan kuvattavaksi.

takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

184. Natural Mindfulness ohjaus

Pauliina Salminen, Tmi Viheriä

FI (EN)

Natural Mindfulness eli Metsä mindfulness koostuu lempeistä läsnäoloharjoituksista joissa pyritään tarkastelemaan ympäröivää luontoa arvottamatta ja uteliaasti tarkkaillen. Harjoitteita tehdään tietoisesti hengittäen ja kävellen. Parhaimmillaan luontoyhteytesi syvenee ja koet uudenlaista rentoutta ja varmuutta sekä elämyksellisä oivalluksia. Metsä mindfulnesia varten tarvitset kelin mukaiset varusteet, hyvät jalkineet ja avoimen mielen. Lähde siis kanssani tutkimaan, seikkailemaan luontoon, syvennetään luontosuhdetta, tullaan terveemmiksi ja koetaan yhdessä upeita hetkiä!
We are learning by doing and you can take part to discussion also in English.

takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

179. En djupdykning i sötvatten 1 och 2 – fältundersökningar och artmångfald; aktiviteter och lekar på stranden

Natur och Miljö rf & Freshabit LIFE IP

SV (FI)

Redo att blöta ner dig och fascineras av våra sötvattendrag? Verkstaden baserar sig på Natur och Miljös undervisningsmaterial för naturskoldagar, En djupdykning i sötvatten (åk 5-9), sammanställt inom projektet Freshabit Life IP. Under verkstaden får du kunskaper i fältundersökning av sötvattendrag och får pröva på olika typer av utrustning. Du får utveckla din artkunskap och lära dig knepen att känna igen de vanligaste sötvattensorganismerna, med särskilt fokus på djur. Vi går även igenom sätt att handleda barn och unga i att formulera enkla frågeställningar, planera, utföra och utvärdera fältarbete vid sjö eller å. Här får du ta del av nya och upcyclade aktiviteter som anknyter till ekologin i sjöar och åar. Vi testar själva aktiviterna samt utvecklar och anpassar dem tillsammans så att du kan använda dem med in egen målgrupp.
Suomenkieliset osallistujat ovat tervetulleita omalla äidinkielellään, vaikka työpaja on pääosin ruotsiksi. Opetusmateriaali löytyy myös suomenkielisenä osoitteessa www.naturochmiljo.fi/freshabit.

takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

101. Apuvälineet ihan pihalla!

Päivi Hakkarainen, Joensuun seudun erilaiset oppijat ry

FI (EN)

Kuinka tehdä tekstiä metsässä siimeksessä ja lukea kirjoja luonnon lumoissa. Apuvälineet mahdollistavat monenlaisen oppimisen monissa eri ympäristöissä – esimerkiksi luonnon keskellä. Tule työpajaan tutustumaan erilaisiin oppimista tukeviin apuvälineisiin sekä löytämään oma tapasi oppia.
We are learning by doing and you can take part to discussion also in English.

takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

103. Climate Agreement of Schools 2019-2025 –

Kaija Saramäki, ENO Schoolnet ry

FI (EN)

Maailmanlaajuiset koulujen toimet ilmastonmuutoksen ehkäisemiseksi. Esittelyä ja terveisiä vuosi sitten pidetystä Maailman koululaisten ilmastokokouksesta.

takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

115. Hiilineutraalia koulua kohti

Paula Ratava, Ilmastonmuutos lukioihin! -hanke, Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalvelut

FI (SV) (EN)

Yhdessä muutos hiilineutraalia koulua kohti! Tutustutaan työpajassa syksyllä julkaistavan Koulun korjausoppaan pilottiversioon ja osallistetaan koko yhteisö mukaan kohti vastuullista tulevaisuutta. Korjausoppaan teemoina Ruoka, Liike, Infra ja Asenne. Muutoksen kohteena niin opetus, rakenteet kuin toimintakulttuuri. Testataan työpajassa tehtäviä uudessa verkkoympäristössä, joka pohjautuu ilmasto-osaamisen tunnistamiseen ja hankkimiseen osaamismerkkien kautta, niin yksilönä kuin yhteisönä. Tehdään muutoksesta mitattavaa, mieluisaa ja monialaista! Opas on vasta pilottilukioiden käytössä, mutta tehtävät sovellettavissa muillekin kouluasteille. Saat mukaasi linkit materiaaleihin.

takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

119. Kosteikot tutuksi –

Tanja Jylänki, Hydrologia-LIFE-hanke, Metsähallitus / Liminganlahden kosteikkokeskus

FI (EN)

Mitä kosteikot ovat, miksi ne ovat tärkeitä ja mitä kosteikon veden alla elää? Toiminnallinen työpaja keskittyy tutkimuksellisempiin menetelmiin sekä kosteikkojen ekologiaa avaaviin leikkeihin ja peleihin. Työpajassa pääsee mm. kokeilemaan yläkouluille suunnattua maksutonta kosteikkopeliä ja saa vinkkejä monialaisen kosteikko-opetuksen toteuttamiseen. Osallistujat tutustuvat kosteikon tutkimusmenetelmiin. Kurkistus vedenalaiseen eliömaailmaan auttaa ymmärtämään kosteikkoluonnon monimuotoisuuden ja herkkyyden.

takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

120. Luonnonkosmetiikka-työpaja

Johanna Ahtinen, Ympäristötoiminnan nuorisotyöyksikkö

FI

Ympäristöystävällisen luonnonkosmetiikan valmistaminen on kivaa ja helppoa! Tule kokeilemaan.

Opi tekemään helppoja luonnonkosmetiikkatuotteita hyödyntäen lähiluonnon aineksia. Työpajassa kerätään vuodenajan kasveja, joista valmistetaan voidetta. Sisältää lyhyen luontoretken, alustuksen kosmetiikan valmistamiseen sekä käytännön tekemistä.

takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

124. Pörinää puutarhassa ja lähimetsässä

Eeva-Liisa Korpela, Suomen Mehiläishoitajain Liitto

FI (EN)

Virtuaaliretki omaan lähiympäristöön pölyttäjähyönteisen silmin. Mistä löytyy sopivia ravintokasveja? Entä pesäpaikkoja? Työpajassa pohditaan pölyttäjien tilannetta ja sitä, mitä me kaikki voimme tehdä näiden ruoantuotannon korvaamattomien apureiden eteen. Tutustutaan myös kimalaisten linjalaskentaan, pölyttäjähotelleihin sekä kaupunkimehiläistarhaukseen.

takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

135. Oppitunti metsässä: Betulasta Pinukseen – puut ja puiden kasvu

Eveliina Pokela, Suomen Metsäyhdistys

FI

Työpajassa osallistuja saa monipuolisia tehtäviä ja harjoituksia lähimetsään. Esittelyssä on valmis oppituntipaketti, jota voi lähteä syventämään. Teemoja ovat puulajitietous, kansanperinne, puiden iän arviointi, puun rakenne leikin kautta, kasvilajituntemus, puiden kasvu, hiilen sitoutuminen ja varastoituminen puihin. Pohditaan myös miten metsät liittyvät ilmastonmuutokseen metsien kehitystä sekä miksi puita kaadetaan. Työpaja pohjautuu Betulasta Pinukseen – Puut ja puiden kasvu -tehtäväkortteihin, jotka jaetaan työpajan osallistujille.

takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

145. Turvallisuussuunnitelma ja riskianalyysi ohjaajan toiminnan tukena

Kai Lehtonen, Humak

FI

Työpajan aikana osallistujat oppivat ymmärtämään konkreettisen toiminnan kautta, kuinka turvallisuussuunnitelma ja riskianalyysi tulee täyttää, jotta se palvelee toimintaympäristön turvallista hallintaa käytännön tasolla.

takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

147 & 149. Ulkoluokka innostaa oppimaan ylä- ja alakouluissa

Virpi Jussila, Aulikki Laine ja Ulla Myllyniemi, Suomen ympäristöopisto SYKLI

FI (EN)

Työpajassa käydään läpi monenlaisia tapoja toteuttaa ulko-opetusta eri oppiaineissa ja eritasoisille oppilaille. Kokeilemme eri menetelmiä ja koettuja ulko-opetustuokioita syventyen tarkemmin ryhmän valitsemaan aiheeseen. Ulko-opetuksessa tärkeintä on hahmottaa, miten muuntaa opetusta toiminnalliseksi, kuinka pitkään eri tehtävät voivat kestää, miten järjestää ryhmät tai parit ja mitä etukäteisvalmisteluja pitää tehdä – vai pitääkö? Ohessa käymme myös pedagogista keskustelua niin omista kokemuksista, eri menetelmistä, opetuksen tuesta kuin niistä esteistäkin, jotka vaikeuttavat ulko-opetusta, sekä mietimme, miten vaikeudet voitaisiin ratkaista ja yhteistyötä lisätä.

Luonto on luokkahuonetta monipuolisempi oppimisympäristö. Se mahdollistaa toiminnalliset, taiteelliset ja tutkimukselliset työtavat. Luonnossa oppilaan on mahdollista hyödyntää monipuolisesti eri aisteja ja omaksua opetettava aines paremmin. Ulkoluokka on lähiluontokohde tai piha, jota käytetään oppimiseen. Koulujen ja esiopetuksen opetussuunnitelmassa korostetaan tietojen sijaan taitoja. Tämä ohjaa toiminnalliseen tekemiseen ja asettaa opettajille haasteen käytännön toiminnan arvostamisesta omassa opetuksessa. Ulkoluokka on myös toimintatapa – säännöllinen ulkoluokkatoiminta lisää liikettä koulupäivään. Ulkona oppiessa oppilas on aktiivinen toimija. Luonnossa liikutaan luonnostaan.

Ulkoluokassa opitaan toiminnallisesti, liikunnallisten tehtävien innostamana. #Ulkoluokka-hankkeessa on luotu Loikkaa ulkoluokkaan -julkaisu sekä upeat lajikortit. Työpajassa esitellään julkaisua ja esimerkkitehtäviä ja leikkejä korttien käytöstä, sekä opitaan itse tekemällä ja kokemalla ulkona luonnossa.

takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

170. Ihminen valintojen viidakossa – käyttäytymistaloustieteen oivallukset

Satu Jovero, Suomen ympäristöopisto Sykli

FI

Ihminen tekee päivittäin tuhansia ja taas tuhansia valintoja. Valinnat ratkaisevat sen minkälaista elämää elämme ja minkälaisen jäljen jätämme. Mutta miksi järkevät ihmiset tekevät järjettömältä tuntuvia valintoja? Markkinoinnissa on jo pitkään osattu hyödyntää ihmisten käyttäytymiseen liittyviä tutkimustuloksia. Näistä havainnoista olisi apua myös meille kasvattajille. Yksi käyttäytymistieteen mielenkiintoisimmista konsepteista on nimeltään “nudge theory” (nudge = suomennettuna “tuuppaus”). Eli sen sijaan, että pakotettaisiin ihmiset tekemään asioita, valintaolosuhteita muotoilemalla heidät voidaan hienovaraisesti “tuupata” tekemään parempia valintoja.

takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

180. Luonto nuoren kasvun ja kotoutumisen tukijana –

Ariela Tuikkanen & Johanna Sutinen & maahanmuuttajataustaiset nuoret, Avartti-säätiö

FI

Tässä työpajassa pääset aloittamaan aamusi ulkona. Työpajan tavoitteena on kertoa, miten luontoa ja luonnossa liikkumista voidaan käyttää välineenä maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten kokonaisvaltaisen kasvun tukijana. Työpajan aikana kuunnellaan podcastia, jonka vieraina ovat Avartti-ohjaaja Ariel Tuikkanen ja Afganistanista vuonna 2001 Suomeen saapunut, nykyisin jyväskyläläinen, Jassin Rezai. Seikkailukasvatuksen avulla voidaan vaikuttaa lasten ja nuorten itsetunnon vahvistumiseen, onnistumiskokemuksien saavuttamiseen ja omien vahvuuksien löytämiseen. Tällä tavoin vaikutetaan kotoutumiseen, ennaltaehkäistään ulkopuolisuuden kokemista ja radikalisoitumista. Harrastamisen kautta voidaan tukea mm. nuorta hänen odottaessaan turvapaikkapäätöstä. Avartti-ohjelmaa on toteutettu kasvatusmenetelmänä Suomessa yli 20 vuotta. Ohjelman filosofia perustuu seikkailukasvatukseen ja sitä toteutetaan 130 maassa. Suomessa ohjelmaa on käytetty hyvin tuloksin muun muassa maahanmuuttajataustaisten nuorten kotouttamisen tukena jo vuodesta 2001 lähtien. Työpajassa tarjotaan toimintamalleja kuntien, seurakuntien ja järjestöjen nuorisotoimintaan sekä koulujen ja oppilaitosten kerho- ja asuntolatoimintaan. Osallistuaksesi tähän työpajaan tarvitset puhelimen toimivalla nettiyhteydellä sekä kuulokkeet. Työpajan aikana teemme tehtävän luonnossa, joten otathan huomioon, että sinulla on jokin lähellä oleva ulkoilupaikka (lähimetsä, piha, puisto) jonne siirtymiseen sinulla menee max. 10min.

180. Ympäristötunteet

Lue kuvaus!

takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

Lajiprojekti – BioBlitz

Kuinka monta eliölajia tapahtuman osallistujat kohtaavat kolmen päivän aikana? Havaintoja kerätään 72h ajan 15.6. klo 10:00 – 17.6. klo 10:00. Ihmetellään yhdessä luonnon monimuotoisuutta. Asiantuntijat sekä tekoäly auttavat lajien määrityksessä. Rekisteröidy iNaturalistFI-palveluun ja tule mukaan! Havaintoja kerätään 72h ajan 15.6. klo 10:00 – 17.6. klo 10:00. Havaintoja voi tehdä kuka tahansa Ulos-Ut-Out osallistuja tapahtuman aikana työpajoissa, elämysretkillä tai ohjelmatauoilla. Tapahtumassa havaittu lajimäärä julkistetaan tapahtuman päättyessä.

Kyy ympäristökasvattajan näkökulmasta #34

Kotimaisiin käärmeisiin syventävä perehdytys elävillä yksilöillä (kyy, rantakäärme, kangaskäärme), tietopaketti kyykäärmeestä sen perspektiivistä tarkastellen. Lisäksi perehdytys maastossa tapahtuvan myrkytyspureman ensiapuun.

Tähtiretki

Järjestäjä: Ursa

Huom! Kuvauksiin on määritelty kohderyhmät, joille työpajassa käsiteltävät teemat ja harjoitukset ensisijaisesti soveltuvat. Myös muut ovat tervetulleita hakemaan ideoita. Työpajan kuvaus on pajan ensisijaisella kielellä. Sen lisäksi lyhenteet (SV) (EN) kertovat millä muilla kielillä työpajassa on mahdollista kommunikoida.

OBS! Programmet är långt planerat att passa dessa målgrupper. Du är varmt välkommen av eget intresse och delta för att få nya idéer till ditt arbete. Beskrivningen av workshopen är i första hand gjort på det språk workshopen arrangeras på. Förkortningarna (FI) =finska (SV) =svenska (EN) = engelska berättar på vilka andra språk det går att få information.

NOTE! The organizers of the following workshops inform, that their workshops can be either totally or partly arranged in English, marked as EN, (EN). The description of the workshop is mentioned below in English, if the main language of the workshop is English.

Kieli / Språk / Language

FI=suomi / finska / Finnish
SV=ruotsi / svenska / Swedish
EN=englanti / engelska / English

Kohderyhmät / Målgrupper / Target groups:

varhaiskasvatus / småbarnsfostran / early childhood education
esi-ja alkuopettajat / förskolläraren / preschool and early elementary teachers
luokanopettajat / klassläraren / class teachers
aineenopettajat / ämnesläraren / subject teachers
ammatilliset opettajat / yrkesläraren / vocational teachers
nuorisotyö / ungdomsledare / youth work
sosiaali- ja terveysala / social- och hälsosektorn / health care and social services
aikuiskasvatus / vuxenpedagogik / adult education

Koko ohjelma toteutetaan ONLINE / Hela programmet implementeras ONLINE / The entire program is implemented ONLINE

HAKEMISTO / INDEX

Kuvaukset näet klikkaamalla! / Klicka för att se beskrivningar / Click to see descriptions!

TI / TIS / TUE 13:00 -15:00

Laulu ottaa kantaa -lauluntekokurssi (osa 1/4: Johdatus laulujen tekoon, kaikille avoin luento-osuus)

Koko kurssi on 8 tunnin pituinen ja se järjetetään neljässä osassa. Tarkemmat tiedot kuvauksessa

TI / TIS / TUE 15:00 -16:30

KE / ONS / WED 5:00-7:00

Linturetki: Aamulaulajat / Birding Tour: Morning singers FI SV EN

B1 KE / ONS / WED 9:00-10:30

KE / ONS / WED 9:00-12:00 (3h)

C KE / ONS / WED 10:45 -12:15 (1,5h)

D2 KE / ONS / WED 15:45 -18:45 (3h)

E KE / ONS / WED 17:30 -19:00 (1,5h)

F TO / TOR / THU 8:00-9:30 (1,5h)

Työpajat / Workshoppar / Workshops (F):

NONSTOP-työpajat / NONSTOP-workshops

ULOS-UT-OUT -lajiprojekti – BioBlitz
Kyy Ympäristökasvattajan näkökulmasta #34
Ursan tähtiretki

KUVAUKSET / DESCRIPTIONS / BESKRIVNINGAR

Laulu ottaa kantaa -lauluntekokurssi

laulaja, lauluntekijä Jukka Takalo

Laulu ottaa kantaa -kurssilla tutustutaan laulunteon perusteisiin, opetellaan tekemään sanoitus eri tekniikoita käyttäen ja esitetään tehty laulu lausumalla tai soittamalla. Kurssilla tehtyjä lauluja esitetään tapahtumassa.
Lauluntekokurssi on neliosainen 8h tunnin kokonaisuus,johon mahtuu mukaan 10 osallistujaa. Kurssin ensimmäinen osa 1/4 ”Johdatus laulujen tekoon” on luentomuotoinen ja avoin kaikille. Tarkemmat lmoittautumisohjeet tälle kurssille löydät ilmoittautumislomakkeen alusta.


Kuva: Matleena Vartiainen

Lauluntekokurssin aikataulu
Osa 1/4: TI klo 13:00-15:00 (kaikille avoin)
Osa 2/4: TI klo 15:00-17:00
Osa 3/4 KE 10:45-12:45
Osa 4/4 KE 13:30-15:30

  178. Lärotimme i skogen: från Betula till Pinus – Träd och deras tillväxt

  Martin Antell, Suomen Metsäyhdistys

  SV

  I workshoppen får deltagaren mångsidiga uppgifter och övningar i närskogen. Det föredras ett färdigt program som fördjupar kunskapen om skogen. Olika teman är klimatförändring, varför skog avverkas, trädslag, kolets bindning, trädets tillväxt och olika produkter från träd samt träförädling och miljöpåverkan. Workshoppen grundar sig på Från Betula till Pinus uppgiftskort, som delas ut till deltagarna.

  takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

  110. Paikkalähtöinen ympäristökasvatus Geoparkissa

  Emma Marjamäki, Lahden kaupunki

  FI

  Salpausselkä Geoparkiin, Lahden urheilukeskuksen maastoon, on suunniteltu opetuskokonaisuuksia, jotka tukevat opetussuunnitelmaa ja lisäävät kokemuksellista oppimista paikallisesta geologiasta, ekologiasta, lajistosta ja luonnonvaroista. Työpajassa esitellään 1. – 6. luokille suunnattujen opetuskokonaisuuksien sisältöjä, menetelmiä ja materiaaleja ja niiden soveltamismahdollisuuksia erilaisiin luonnonympäristöihin. Geopark-konseptissa tärkeässä roolissa on ympäristökasvatus ja paikallisten ihmisten oman lähiympäristön tuntemuksen ja arvostuksen lisääminen. Paikkalähtöinen opetus sopii erityisen hyvin näiden tavoitteiden toteuttamiseen.

  takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

  111. Kansalaishavainnointi ympäristökasvatuksessa

  Teija Peura & Katri Pasanen, Luonto-Liitto

  FI

  Kansalaishavainnoinnin kautta tutkijat saavat käyttöönsä havaintoja lajien esiintymisestä ja ympäristön tilasta. Samalla kansalaisille tarjoutuu mahdollisuus osallistua tieteellisen tutkimuksen tekoon, toimia ympäristön puolesta ja samalla viettää aikaa luonnossa sitä havainnoiden. Miten kansalaishavainnointia voi hyödyntää osana opetusta ja ympäristökasvatusta?

  Luonto-Liitolla on kaksi kansalaishavainnointiin kannustavaa kampanjaa Kevätseuranta ja Talviseuranta, jotka molemmat sopivat hyvin ympäristökasvattajan työkalupakkiin. Työpajassa tutustutaan kansalaishavainnoinnin menetelmiin, sovelluksiin ja materiaaleihin.

  takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

  118. Kiertotalousseikkailu

  Marjo Myllyniemi, HSY

  FI

  Tule tutustumaan miten digipelien avulla voi opettaa innostavalla tavalla kiertotaloutta ja kestäviä elämäntapoja. Seppo pelialustalle toteutetut Helsingin seudun ympäristöpalvelujen oppimispelit ovat helppokäyttöisiä ja ne sopivat lähiopetukseen, etäkouluun tai niiden yhdistelmään. Ulkona pelaamiseen tarvitaan tabletti tai älypuhelin. Paja on “Kiertotaloutta koulun pihalla” -työpajan online-toteutus.

  takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

  127. Metsämörri esiopetuksessa

  Mari Parikka-Nihti, Suomen Latu Ry

  FI

  Kiireettömyys, ilo ja kokemuksellisuus luonnossa ovat Metsämörritoiminnan avainsisältöjä, joihin työpajassa tutustutaan. Tule kokemaan ja aistimaan sekä saamaan ideoita luontokasvatukseen esiopetuksen näkökulmasta!
  Hoi Kolikok, nyt kaikki lapset metsään! Metsä ja luonto ovat oppimisympäristönä vertaansa vailla. Suomen Ladun lastentoiminnan vankka kulmakivi on metsämörritoiminta. Metsämörri on satuhahmo, joka innostaa lapset lähiluontoon leikkimään, liikkumaan, ihmettelemään ja tutkimaan. Toimintaa toteuttavat Suomen Ladun metsämörriohjaaja -koulutuksen saaneet ohjaajat. He toimivat mm. varhaiskasvatuksessa, kouluissa ja Suomen Ladun jäsenyhdistyksissä. Suomen Latu koordinoi ja kehittää suomenkielistä metsämörritoimintaa.

  takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

  131. My2050 – elämyspeli ilmastonmuutoksesta

  Elina Harju, Visia GameFactory

  FI

  Työpajassa osallistujat pääsevät tutustumaan My2050-peliin tapahtumaan varten luodun pelin “miniversion” avulla ja pohtimaan innostavia uudenlaisia ilmastokasvatuksen menetelmiä. Pelin jälkeen pohditaan yhdessä innostavaa lähestymistä ilmastokasvatukseen sekä pelien ja digitalisaation tuomia uusia mahdollisuuksia. Mietitään myös yhdessä ideoita, kuinka levittää My2050-hankkeen hyviä ideoita laajemmalle.

  takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

  136. Palloässät – päiväkotien sankarit

  Leena Nukari, Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy

  FI

  Työpajassa tutustutaan varhaiskasvatusikäisille suunnattuun Palloässät materiaaliin. Kierrätyskeskuksen maskottieläimet ovat päättäneet perustaa Palloässät sankariryhmän, joka ryhtyy parantamaan maailmaa Kansainvälisten kehitystavoitteiden eli Agenda 2030 tavoitteiden hengessä. Tule ja tempaudu mukaan Palloässien lauluihin, tarinoihin, videoihin, puuhatehtäviin ja peleihin. Pian jo itsekin olet perustamassa sankariryhmää. Palloässät -materiaalit ovat ilmaiseksi kaikkien käytössä ja löytyvät osoitteesta www.kierratyskeskus.fi/palloassat

  takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

  140. Villi luonto lautasella

  Maria Kröger, WWF Finland

  FI

  Ympäristön kannalta tärkeimmät arjen valintamme koskevat ruokaa. Ruuan ilmastovaikutukset alkavat olla jo varsin hyvin tiedossa. Sen sijaan se, miten valtava vaikutus ruuantuotannolla on luonnon monimuotoisuuteen, on toistaiseksi vähemmän tunnettu asia. Työpajassa paneudutaan ruokavalintojemme vaikutuksiin luonnon monimuotoisuuteen ja opitaan erilaisia tapoja käsitellä aihetta toiminnallisesti oppilaiden kanssa. Työpaja perustuu WWF:n ruokakiertueen sisältöihin ja materiaaleihin.

  takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

  162. Uutta biotalousopetukseen yläkouluissa ja lukioissa

  Niina Mäntyniemi, Maaseutuammattiin ry

  FI

  Biotalouden mahdollisuudet ja luova yrittäjyys -hankkeessa kehitetään yhteensä 8 pilottikoulun (4 yläkoulua ja 4 lukiota) kanssa uusia tapoja biotalouden opetukseen. Hankkeessa kehitetään monialaisia oppimiskokonaisuuksia, teemaopintoja, valinnaisaineita ja aiheen huomioimista nykyisillä kursseilla ja opinnoissa. Tavoitteena on tarkastella aihepiiriä monipuolisesti, kukin pilottikoulu päättää itse päänäkökulman. Se voi olla metsäsuhde, green care, yrittäjyys, tutkimus, ilmastonmuutos jne. Kussakin koulussa mukana on kuitenkin aina yrittäjyyskasvatus. Työpajassa kerrotaan pilottikoulujen kokemuksista havainnollisesti ja toiminnallisesti. Mukana on pilottikoulujen opettajia. Lisätietoja hankkeesta: www.biotalousopit.fi

  takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

  116. Kestävällä ajattelutavalla muutosta

  Stella Aaltonen, NPL-kouluttaja, ympäristökasvattaja

  FI

  Tule tutkimaan omaa ajattelutapaasi ja muovaamaan ajatteluasi niin, että saat muutoksia aikaan. Pienikin muutos ajattelumallissa voi mullistaa koko elämän.

  Työpajassa osallistujat tutustuvat oman ajattelumallinsa luomiin rajoituksiin ja mahdollisuuksiin sekä kehittävät ajattelutapaansa niin että se palvelee mahdollisimman hyvin kulloistakin tilannetta ja tavoitteita. Työpajassa käsitellään ajattelumallien eri tasoja, osa-alueita ja tilannesidonnaisuuksia. Työpaja pohjautuu NLP-metodeihin ja kouluttajan laajaan kokemukseen kestävän kehityksen jalkauttamisesta eri yhteisöissä.

  takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

  187. Ilo kasvaa ulkona

  Riina Fågel, Suomen ympäristöopisto Sykli ja Tuija Laitinen, Suomen Latu

  FI

  “Ilo kasvaa ulkona -työpajassa tutustutaan toiminnallisesti luonnon tarjoamiin monipuolisiin toimintamahdollisuuksiin niin varhaiskasvatuksessa kuin esi- ja alkuopetuksessa. Saat tukea metsäretken pedagogisen sisällön tuottamiseen sekä parhaat toimintavinkit luontohetkiinne.
  Lähiluontoon tutustuminen sekä erilaiset leikit ja -tehtävät osallistavat lapsia ja tukevat luontaisesti vuorovaikutusta sekä lasten luontosuhteen kehittymistä. Luonnossa tulee liikuttua lähes huomaamatta ja lasten motoriset taidot kehittyvät samalla. Pienet seikkailut vievät mukanaan niin tutkimaan kuin havainnoimaan!”

  takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

Linturetki: Aamulaulajat – Fågeltur: Morgonsångare – Birding tour: Morning singers FI (SV) (EN)

Herätään aikaiseen kesäaamuun yhdessä! Nyt mennään linturetkelle ympäri Suomen.
Upplev atmosfären på en tidig sommarmorgon tillsammans! Nu går vi på en fågeltur runt Finland.
Experience the atmosphere of an early summer morning together! Now we go on a birding tour around Finland.
Oppaana / Fågelguide / Bird guide: BirdLife Suomi

takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

190. Vesistölähettiläät

Virpi Sahi, Suomen luonnonsuojeluliitto, Freshabit LIFE IP

Haluatko oppia tuntemaan paremmin lähivesiesi luontoa ja ymmärtää, miten vesistöt toimivat? Haluaisitko esimerkiksi toimia oman lähijärvesi puolesta, mutta et tiedä mistä aloittaa? Suomen luonnonsuojeluliiton työpaja johdattaa osallistujan veden äärelle vesistölähettilästoiminnan avulla. Vesistöopas ja Vesistölähettiläät johdattavat tutustumaan lähivesiin ja tarjoavat vinkkejä vesistöaiheisen opintopiirin järjestämiseen.

FI

takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

172. Mobile learning in the kingdom of water –

Hanna Seimola, WWF Suomi &Freshabit LIFE IP

EN

WWF offers two mobile learning materials for aquatic outdoor education: Great Onshore Adventure for primary schools and Mystery of the Waters for lower secondary schools. In this workshop, you get to try these materials in practice and tips for interdisciplinary teaching on the topic of water.

takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

102. Biodiversitet i skogen genom spel och naturundersökningar

Ida Berg och Jonas Heikkilä, Natur och Miljö

SV (FI)

Kom med på upptäcktsfärd bland mossor, småkryp och trädstammar! Du får ryggsäcken full med kunskaper och övningar att använda i undervisningen om biodiversitet och artkännedom.

Vi lär känna vanliga, men inte alltid välkända, skogsarter genom spel, sagor och naturundersökningar. Vi forskar i mossor, letar reda på småkryp och lär oss namnen på växter i fartfyllda lekar. Vi diskuterar kring hur var och en av oss kan påverka biodiversiteten i vår närskog och provar på att bygga en faunadepå. Det här är verkstaden där du själv kan förkovra dig i artkännedom och samtidigt få praktiska tips för hur du kan jobba med biodiversitet med dina elever ute i skogen.

takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

178. Lärotimme i skogen: från Betula till Pinus – Träd och deras tillväxt

Martin Antell, Suomen Metsäyhdistys

SV

I workshoppen får deltagaren mångsidiga uppgifter och övningar i närskogen. Det föredras ett färdigt program som fördjupar kunskapen om skogen. Olika teman är klimatförändring, varför skog avverkas, trädslag, kolets bindning, trädets tillväxt och olika produkter från träd samt träförädling och miljöpåverkan. Workshoppen grundar sig på Från Betula till Pinus uppgiftskort, som delas ut till deltagarna.

takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

125. Metsien kestävä käyttö pelastaa maailman –

Satu Kokko, Tiedekeskus Pilke, Metsähallitus

FI

Kestävän elämäntavan tukeminen tiedekeskuksen keinoin. Tutustu Tiedekeskus Pilkkeen osallistaviin menetelmiin, jotka tukevat kestävän elämäntavan omaksumista.

Työpajassa esittelemme metsäisiä pelejä ja tehtäviä, jotka tukevat kestävän elämäntavan omaksumista. Metsä Makanatsu-pelin avulla innovoimme yhdessä uusia metsään liittyviä ilmastoviisaita keksintöjä tämän päivän ja tulevaisuuden varalle. Pelit ja tehtävät ovat saatavilla myös työpajamme jälkeen käyttöönne. Tehtävät soveltuvat kaikenikäisille oppijoille.

takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

159. Metsien lentävä rukkanen – liito-orava tutuksi

Mari Wikholm, Kuopion luonnontieteellinen museo

FI

Metsien lentävä rukkanen – liito-orava tutuksi Millainen on tämä metsien salaperäinen harmaaturkki ja miksi se saa kokoaan enemmän huomiota? Työpajassa tutustaan liito-oravan elintapoihin ja ekologiaan. Havainnollistamme erilaisten tehtävien avulla elinympäristöverkostojen toimintaa ja monimuotoisuutta sekä pohdimme, miten luonnonsuojelun ja maankäytön näkökulmat voidaan yhdistää. Sopii ala- ja yläkouluille.

takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

135. Oppitunti metsässä: Betulasta Pinukseen – puut ja puiden kasvu –

Eveliina Pokela, Suomen metsäyhdistys

FI

Työpajassa osallistuja saa monipuolisia tehtäviä ja harjoituksia lähimetsään. Esittelyssä on valmis oppituntipaketti, jota voi lähteä syventämään. Teemoja ovat puulajitietous, kansanperinne, puiden iän arviointi, puun rakenne leikin kautta, kasvilajituntemus, puiden kasvu, hiilen sitoutuminen ja varastoituminen puihin. Pohditaan myös miten metsät liittyvät ilmastonmuutokseen metsien kehitystä sekä miksi puita kaadetaan. Työpaja pohjautuu Betulasta Pinukseen – Puut ja puiden kasvu -tehtäväkortteihin, jotka jaetaan työpajan osallistujille.

takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

139. Siisti rantaretki –

Karoliina Eronen, SATAKOLKYT-hanke

FI (EN)

Jokainen roska pois rannalta on askel kohti puhtaampia vesistöjä.Rantaretkellä siivotaan rantaa roskista ja johdatetaan erilaisin leikein ja harjoittein lapset ja nuoret hoksaamaan, miksi rantojen siivoaminen on tärkeää. Löydettyjä roskia tutkimalla pohditaan ihmisten vaikutusta omaan ympäristöönsä. Ketä ne roskaajat oikein ovat? SATAKOLKYT-hanke on Helsingin kaupungin nuorisopalveluiden, Pääkaupunkiseudun Partiolaisten, Helsingin NNKY:n, Helsingin 4H-yhdistyksen ja Helsingin Vihreiden Nuorten yhteishanke, joka on palkittu Kansanvalistusseuran vuoden 2019 Sivistyspalkinnolla.

Työpajassa tutustutaan SATAKOLKYT-rantaretkikonseptiin. Osallistujat saavat mukaansa vinkkivihon, joka tarjoaa laajan valikoiman leikkejä ja muuta tekemistä rantaretkille. Vihon avulla rantaretken voi räätälöidä eri ikäryhmille ja eri oppiaineisiin tai teemoihin sopivaksi. Mukana on niin taiteellista, tiedollista, liikunnallista kuin ryhmäyttävääkin tekemistä rannalle. Itämeri-aiheinen rantaretki sopii hyvin ilmiöpohjaiseen oppimiseen ja sisämaassa aineistoa voi soveltaa järven ja jokien rannoilla retkeilyyn. Työpajasta saat uusia ideoita myös esimerkiksi koulun lähiympäristön siivoustalkoiden järjestämiseen. Lisätietoa www.satakolkyt.fi

136.Palloässät – päiväkotien sankarit
Lue kuvaus
211. Muovipussin vaiherikas matka luonnonvesistöissä

Asta Ekman ja Pekka Paaer, Harakan luontokeskus, Helsingin kaupunki

FI

Työpajan teema on mikromuovit luonnonvesissä.
Työpajassa hahmotellaan yhdessä muovipussin matka vesiekosysteemissä ja sulautuminen osaksi ravintoketjua.
Lisäksi käydään läpi muovin kemiallinen koostumus pääpiirteittäin ja tutkitaan mikroskoopilla, löytyykö suomalaisista kaloista mikromuovia.
Etsimme vastauksia mm. seuraaviin kysymyksiin:
Miten muovia kertyy vesistöihin? Miten muovi hajoaa vesistöissä? Mitä vaikutuksia mikromuovilla ja siitä irronneilla kemikaaleilla on eliöstöille ja ihmisille? Ja voidaanko asialle tehdä mitään?

takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

KE / ONS / WED 9:00-12:00 (3h)

Työpajat / Workshoppar / Workshops (B2):

203. Evoluutiopajat, Evolution in Action -workshops –

Tiina Hirvonen & Carita Lindstedt-Kareksela & Anu Käppi, Evoluutiopajat / Evolution in Action

FI (EN)

Opi evoluutiosta ja luonnon monimuotoisuudesta tieteen ja taiteen keinoin. Evoluutiopajat toteuttaa ilmiöoppimiseen sopivan työpajan, jossa havainnollistetaan miten luonnon vuorovaikutukset ovat muovanneet meille tuttujen lajien evoluutiota ja opitaan miten luonnon monimuotoisuus on syntynyt. Työpajassa yhdistyvät tieteellinen ja taiteellinen tieto. Ulos-Ut-Out -tapahtuman työpajassa tutustutaan meille kaikille tuttujen lajien evolutiiviseen historiaan ääniluontopolun kautta. Ääniluontopolku sisältää kuvitteluharjoitteita ja kehollisia tehtäviä. Esittelemme myös muita kasvattajille saatavilla olevia materiaaleja. Työpajan materiaalit ovat vapaasti osallistujien käytettävissä omissa opetustarkoituksissa. www.evolutioninaction.fi

Learn about evolution and biodiversity through science and arts. In this workshop participants will learn about the biological interactions and how they shape the evolution of different types of organisms familiar to us. To do that, they will listen to an audio nature trail about the evolutionary history of species that contains scientific information mixing it with embodied imagination. We will also introduce other teaching materials available. The workshop group will be divided to Finnish and English speaking groups.

Teaching materials published on our webpages are available in both languages: www.evolutioninaction.fi

takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

206. Ilmastonmuutos minussa -luovan kirjoittamisen työpaja / Climate Change in Me – A creative writing workshop

Henna Laininen, Taideyliopiston Kuvataideakatemia

FI (EN)

Miten voin tukea ympäristötunteiden käsittelyä ryhmässä luovan kirjoittamisen harjoitusten avulla? Työpajassa keskustelemme ilmastonmuutokseen liittyvistä tunteista, kokeilemme inspiroivia kirjoitusharjoituksia ja kehollisia harjoituksia ulkona luonnossa sekä kuulemme lukuvinkkejä ympäristötunteisiin liittyvästä tieto- ja kaunokirjallisuudesta. Työpaja liittyy kuvataiteilija-tutkija Henna Lainisen väitöstyöhön, jossa kestävän elämäntavan opettelua tuetaan luovan kirjoittamisen menetelmin.

How can I support acknowledging environmental emotions in a group by the means of creative writing? In the workshop we will discuss about emotions related to climate change and try out inspiring creative writing exercises and bodily exercises out in the nature. We will also get further reading references about literature related to environmental emotions. The workshop is related to artist-researcher Henna Laininen´s doctoral thesis about supporting the process of learning a sustainable lifestyle by the means of creative writing.

Työpaja on osa kuvataiteilija-tutkija Henna Lainisen väitöstyötä. Laininen tutkii, miten kestävän elämäntavan opettelua voi tukea luovan kirjoittamisen menetelmin. Laininen kokoaa pitämiensä työpajojen pohjalta Ilmastonmuutos minussa -verkko-opetusmateriaalin, joka antaa välineitä ilmastonmuutokseen liittyvien tunteiden käsittelyyn. Opetusmateriaali soveltuu yläkoulu- ja lukioikäisille sekä aikuisille. Osallistuessasi työpajaan voit halutessasi osallistua myös tutkimukseen. Lisätietoja: www.hennalaininen.net

takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

212. Me aarteenvartijat – luonnon monimuotoisuus opetuksessa

Sinikka Kunttu ja Monika Salmivalli, Ympäristökasvatusjärjestö FEE Suomi
Yhteistyössä mukana: WWF Suomi

FI

Mitä luonnon monimuotoisuus oikein on – ja miten sillä menee? Työpajaan osallistuva saa tietoa luonnon monimuotoisuuden tilasta ja suojelusta sekä työkaluja monialaisen ja toiminnallisen opetuksen toteuttamiseen. Metsäympäristössä harjoitellaan sitä, miten luonnon monimuotoisuutta voi havainnoida ja tutkia.

Työpajassa yhdistyvät monialainen opetus, toiminnallinen oppiminen sekä osallistava ympäristökasvatus. Ensin paneudutaan luonnon monimuotoisuuden käsitteeseen ja harjoitellaan sen havainnointia toiminnallisesti. Sitten edetään kohti luonnon monimuotoisuuden suojelua, jolloin keskiössä ovat osallisuus ja vaikuttaminen.

HUOM! Alkuperäisistä suunnitelmista poiketen työpajaa ei järjestetä Pumpulikirkon luonnonsuojelualueella vaan Hyvärilän lähimetsässä.

takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

215. Majaa rakentamaan

Mervi Eskelinen, Arkkitehtuuri- ja ympäristökulttuurikoulu Lastu ry

FI

Tässä työpajassa perehdytään majojen rakentamiseen ja rakennetaan maja.

takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

217. Metsäsuhdekävely – monta suhdetta metsään

Sirpa Kärkkäinen, Suomen Metsäyhdistys

FI

Oletko kiinnostunut kehittämään dialogia? Ahdistaako sinua vastakkainasettelu? Kiinnostaako sinua, mitä muut, jotka ovat kanssasi eri mieltä asioista, tuntevat ja ajattelevat metsässä ja metsistä. Lähde rohkeasti kävelylle, jossa käydään kauniissa, rumissa, yksitoikkoisissa, moninaisissa metsissä.
Meillä kaikilla on eri tilanteissa ja eri rooleissa erilaisia metsäsuhteita. Ne on hyvä tunnistaa ja osata viestiä tarvittaessa toisillekin. Metsäsuhdeajattelu ei tavoittele yksimielisyyttä, eikä kyse ole oikeassa tai väärässä olemisesta. Metsäsuhteet ovat jo lähtökohtaisesti moninaisia ja uuden luomisessa erilaiset näkökulmat ovat tärkeitä. Myös kasvattajan on hyvä oppia hahmottamaan yksilön metsäsuhteen syntyä, ymmärtää siihen liittyviä erilaisia arvoja, niin itsensä kuin oppijoidenkin osalta. Työpajassa pohditaan, miten monin eri tavoin metsät vaikuttavat meidän hyvinvointiimme ja millaisia erilaisia suhtautumistapoja metsiin on.
Etäkävely aloitetaan tutustumalla suomalaisten ja osallistujien erilaisiin metsäsuhteisiin liittyviin tunnetyyppeihin. Sen jälkeen lähdemme kävelylle, kukin omalla sijaintipaikkakunnallaan ja/tai omin metsäkuvin. Käymme kohteissa, jotka osallistujat ovat keskustelun pohjaksi valinneet tai missä sattuvat työpajan hetkellä olemaan.

takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

222. Toivoa ja toimintaa

Pinja Sipari, Biologian ja maantieteen opettajien liitto BMOL ry

FI

Biologian ja maantieteen opettajien liiton kehittämässä super-suositussa Toivoa ja toimintaa -mallissa yhdistetään tieto kestävästä kehityksestä, aiheeseen liittyvien tunteiden käsittely sekä aito vaikuttaminen kestävän kehityksen asioiden puolesta. Pääset tässä työpajassa tutustumaan malliin ja sen harjoituksiin sekä kuulemaan ensimmäisten joukossa Toivoa ja toimintaa -hankkeen uusista tuulista. Työpaja sisältää lyhyitä luento-osuuksia ja paljon toiminnallisuutta. Hanke on suunnattu pääasiassa yläkouluille ja toisen asteen oppilaitoksille, mutta tähän työpajaan ovat lämpimästi tervetulleita kaikki kiinnostuneet!.

takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

230. Metsä Escape

Jussi Tomberg, Oulun kaupungin sivistys ja kulttuuripalvelut

FI

Pakohuoneet ovat suosittuja pelimuotoja. Ongelmanratkaisu ryhmässä on mukavaa ja kaikenlainen kryptisyys tuo kivasti lisää mielenkiintoa. Luomupakohuoneessa pyritään sisällyttämään pakohuonepeli-elementtejä, mutta vahvasti tiedostaen missä toimimme. Voisiko metsäluonto avautua uudella tavalla. Voisiko lajintuntemusta tai historiaa opiskella pakopelin avulla?

takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

232. Empatia seikkailukasvatuksessa / Empathy in Adventure Education

Jari Kujala, Helsingin kaupunki

FI (EN)

Empatia Seikkailukasvatuksessa on kuvaus kahden empatian kentän välisestä työstä, jossa formaalinen työskentely palvelee kognitiivisen ja non-formaalinen affektiivisen kentän empatiaa. Kognitiota korostavassa työskentelyssä korostetaan päätösten tekemistä. Affektiivisessä toiminnassa lisätään osallistujien motivaatiota. Kognitiivisellä kentällä työntekijät luovat näkemyksen asiakkaiden tarpeista luomalla oman mielikuvan projisoimalla projektiivisen empatian välinein. Rationaalisessa empatiassa työntekijä rationalisoi ja sijoittaa tämän osaksi laajempaa kokonaisuutta. Kun työskentely lähenee loppuaan työntekijän tekee yhteenvedon kognitiivisen empatian avulla. Affektiivisella kentällä työskentelyssä käytetään simuloivaa empatiaa, joka auttaa tunnistamaan oppijan arvoja ja normeja. Kun työntekijät ja asiakkaat resonoivat vahvasti toistensa tunteisiin käytetään affektiivista empatiaa. Kehollinen myönteinen tunnistaminen ja tunnustaminen käyttää kehollista empatiaa. Reflektiivisessä empatiassa yhdessä koetut, resonoidut tunteet voidaan siirtää reaalimaailmaan, jos tarina itsestä ja muista on vahva. Työpajassa harjoitellaan näiden eri empatialajien harjoittelua toiminnallisin keinoin.
The lecture-part is held in finnish, but we are also learning by doing and you can take part to discussion in English.

takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

174. Storytelling for a sustainable world

Essi Aarnio-Linnanvuori, Tampereen yliopisto

EN (FI)

We all know stories that are corner stones for our worldviews and identities. Through stories, it is possible to bond, have fun, reflect ethical questions and create alternative futures. But what kind of stories do we need to educate for a sustainable future? In this workshop we discuss the possibilities of storytelling in environmental education, share stories, and – perhaps – even create some new stories.

173. Naturparkour

Eva-Lotta Backman, Finlands Svenska Idrott

SV (FI)

I denna workshop får deltagarna prova på och genomföra olika parkourbanor.

takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

168. Tarinoita ilmastoahdistuksesta, epätoivosta ja toivosta – tarinateatteri ilmastokasvattajan työkalupakissa

Anna Lehtonen, tutkija ja Tanja Parantainen, tarinateatteriohjaaja

FI

Työpajassa kokeillaan tarinateatteriin perustuvia työtapoja ja pohditaan yhdessä niiden soveltuvuutta ilmastokasvatukseen. Työpajassa kuunnellaan omaa kehoa, kerrotaan ja jaetaan omia kokemuksia ilmastoahdistuksesta, epätoivosta ja toivosta.

takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

171. Metsäreppu käytössäsi

Meri Elonheimo, ympäristökasvattaja ja -kouluttaja

FI

Kuopion alakoulujen lainattavan Metsärepun yksinkertaiset välineet ja harjoitteet auttavat oppimaan metsästä havaintojen ja niiden jakamisen kautta ja tukevat kokonaisuuksien ymmärtämistä. Mietitään yhdessä metsässä opitun merkitystä ja soveltamista omalle kohderyhmälle.

Lainattavien reppujen aineistoon voi tutustua verkossa ja koota Metsärepun mallilla itselleen oman ulko-opetusrepun.

takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

153. Ympäristövastuullisuutta jätetaiteen avulla –

Reeta Rönkkö, Maaseudun sivistysliitto & Anssi Huoponen, Itä-Suomen yliopisto

FI (EN)

Työpaja havainnollistaa, miten jätetaidetta voidaan käyttää ympäristökasvatuksen välineenä tapahtumissa ja kouluissa. Työpaja tarjoaa pohjatiedot roskaamisen vaikutuksista ja kierrätyksen tärkeydestä. Työpajan ennakkotehtävänä on havainnoida omassa kotitaloudessa syntyvien muoviroskien määrää yhden päivän ajan ja ottaa näistä valokuva. Keskustelua laajennetaan siihen, mitkä tekijät ihmisillä vaikuttavat roskaamiseen ja kierrätykseen. Tarkoituksena on havainnollistaa, mitkä tekijät toimivat ympäristövastuullisen toiminnan esteinä ja miten nämä esteet voidaan ylittää. Työpajassa käydään läpi lasten ja nuorten kanssa toteutettuja jätetaide-esimerkkejä. Työpajassa on mukana Itä-Suomen yliopiston edustaja, joka on tutkinut nuorten ympäristökäyttäytymisen esteitä. Työpaja havainnollistaa, miten jätetaidetta voidaan käyttää ympäristökasvatuksen välineenä tapahtumissa ja kouluissa.

takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

189. Reality survival

Huck Middeke

EN

Workshop about thriving, living and surviving (all the same thing?) as naked born members of the animal kingdom. Why bother about survival and facing realities? What do we need to survive and thrive? How to deal with survival situations locally with a global mindset? This online workshop includes the fabrication of an important survival item.

takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

106. Mobiilioppiminen veden valtakunnassa –

Hanna Seimola, WWF Suomi, Freshabit LIFE IP

FI (SV) (EN)

WWF tarjoaa kouluille kaksi maksutonta, rantaretkille tarkoitettua mobiilioppimateriaalia, Suuri rantaseikkailu alakoulujen ja Vesistömysteeri yläkoulujen käyttöön. Tässä työpajassa pääset kokeilemaan materiaaleja käytännössä ja saat muitakin vinkkejä monialaisen vesistöopetuksen toteuttamiseen. Ohjelma on osa FRESHABIT LIFE IP- hankkeen järjestämää teemaa Veden valtakunta.

takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

167. Ympäristökasvatus seikkailupedagogisissa harjoitteissa

Jenni Jelkänen, Lahden kaupunki

FI

Millaista uudenlaista toiminnallisuutta seikkailukasvatus voi antaa ympäristökasvatukselle? Miten ajankohtaiset ympäristöaiheet voivat jäsentää ryhmäytysharjoitteita? Tule kokemukselliseen ja toiminnalliseen työpajaan, jonka harjoitteet tarjoavat näkökulmia ympäristöaiheisiin ryhmäyttävien harjoitteiden kautta.

Ympäristökasvatuksen keskiössä on perinteisesti yksilön suhde luontoon, ympäristötiedon lisääminen sekä toimiminen ympäristön puolesta. Seikkailupedagogiikassa puolestaan ryhmän sisäiset prosessit sekä yksilönä ja ryhmänä kasvaminen ovat keskiössä. Ympäristövastuulliseen elämään kasvaminen edellyttää ympäristötiedon syventämisen ja laajentamisen lisäksi myös muutoksia asenteissa, taidoissa ja vuorovaikutuksessa. Globaalien ympäristöhaasteiden edessä emme pärjää yksilöinä, vaan tarvitsemme yhteisöllisyyttä, yhteisvastuuta sekä yhteistyötaitoja. Ympäristö- ja seikkailukasvatuksen yhdistäminen tarjoaa mahdollisuuksia tarttua ajankohtaisiin haasteisiin innostavalla tavalla ryhmien kanssa. Työpajassa on aikaa myös keskusteluun ja pohdintaan harjoitteiden soveltamismahdollisuuksista omaan työhön.

takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

137. Pedagogiset pihapelit ulko-opetuksessa –

Sanna Jahkola, Ulko-opet ry

FI (EN)

Oppimista pelin ja liikunnan kautta! Tule kokeilemaan pedagogisia pihapelejä ja niiden lukuisia versioita: Afrikan tähden vuodenaikaversioita, Piha-Kahootia tai Master Mindia, unohtamatta Kimblen, muistipelien, Bingon tai risti-nollan lukuisia versioita. Tervetuloa Ulko-opejen pedagogisiin pihapeleihin! We are learning by doing and you can take part to discussion in English

takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

160. Metsäteollisuus pähkinänkuoressa – Industry in a Nutshell

Kim Nguyen, Metsäteollisuus ry

FI (EN)

Globaalit haasteet näkyvät monin tavoin arkipäivässämme – miten metsäteollisuus vastaa näihin haasteisiin? Työpajassa tutustutaan metsäalan innovaatioihin, vastuullisuuteen sekä opiskelu- ja työmahdollisuuksiin ratkomalla kysymyksiä ja myyttejä metsäteollisuudesta. Riittävätkö joukkueenne ratkaisutaidot vai meneekö ratkaisunne metsään?
How forest industry responds to the daily challenges that are affected by global challenges? In this workshop, we explore innovations and sustainability in Finnish forest industry as well as study and job opportunities in the field. You will solve the questions and myths related to the forest industry in teams, addressing the daily life and global challenges. Let’s see how far you can get!

This workshop is held mainly in Finnish, but it is also possible for English-speakers to attend.

takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

133. Ohjaajuus seikkailutoiminnassa perhetyön näkökulmasta

Valtteri Liimula, sosionomi AMK & Pekka Lyytinen, psykologi, perheterapeutti

FI (EN)

Perhekeskeisessä seikkailullisten toimintojen ohjauksessa lapsi-vanhempisuhteen huomioiminen on tärkeää ja siksi se poikkeaa muiden seikkailutoimintojen ohjauksesta. Yleensä tärkeimmät suhteet ovat osallistujien välisiä tai ohjaajan ja osallistujan välisiä. Työpajassa demonstroidaan perheseikkailun ohjaajuuden eri tapoja ja erityispiirteitä. Keskeisinä teemoina ovat toiminnan eettisyys ja vastuullisuus. Osallistujat hyödyntävät omia ammattityöstään ja omasta henkilöhistoriastaan syntyneitä kokemuksiaan työpajan harjoitteissa. Tavoitteena on raottaa osallistujien mahdollisuuksien ikkunaa ja kurkistaa perheseikkailun voimakkaaseen ja ohjaajaakin koskettavaan maailmaan.

Child-parent relationship has to be taken into account when adventure education is done in a family-oriented manner. In that sense it is different from i.e. peer group activities, where usually the most important relationships are between participants or participants and workers. In the workshop we attempt to explore together the different ways and special features of facilitating family adventure education. Basic themes are ethics and responsibility. Participants are expected to utilize their own personal and professional experiences in small group tasks. The aim is to raise awareness of the possibilities and power of family adventure education. The working languages are Finnish and English.

takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

123. Me ollaan tulevaisuus – tulevaisuuskasvatuksen menetelmiä

Elina Pilke ja Maria Salin, Metsähallitus/Suomen luontokeskus Haltia

FI

Miltä tulevaisuus näyttää? Työpajassa suunnataan yhdessä rohkeasti kohti tulevaisuutta ja tulevaisuusajatellaan. Takataskuun kasvattaja saa liudan tulevaisuuskasvatuksen menetelmiä monenlaisissa oppimisympäristöissä hyödynnettäväksi.

Miltä tulevaisuus näyttää? Millaisena näet tulevaisuuden? Voiko tulevaisuuteen vaikuttaa? Millaista on tulevaisuusajattelu? Miten nuoria voi kannustaa vuorovaikutukseen, visioimaan, ottamaan kantaa ja osallistumaan hyvän tulevaisuuden rakentamiseen.

takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

183. Psyykkisesti oireilevan asiakkaan kohtaaminen –

Melina Lehtonen, Veikko Vänni & Lauri Salminen, TAYS/Eva-yksikkö

FI

Toiminnallinen työpaja, jossa osallistujilla on mahdollisuus tarkastella psyykkisesti oireilevan asiakkaan kohtaamista rooliharjoitusten kautta.

Kasvava määrä lapsia, sekä nuoria voi psyykkisesti heikosti. Heidän kohtaaminen, niin että asiakas tulee ymmärretyksi asettaa erityisiä haasteita työntekijöille. Pajassa on tarkoitus miettiä asiakastilanteen haasteita ja keinoja mahdollistaa kokemus asiakkaalle kuulluksi tulemisesta.

takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

186. Dialogilla vaikuttavuutta ympäristökasvatukseen –

Leena Nukari & Iina Santamäki, Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskus

FI (SV) (EN)

Haluatko tavoittaa entistä paremmin erilaiset ja monikulttuuriset kohderyhmät ja saada vaikuttavaa ympäristökasvatusta aikaan? Työskenteletkö monikulttuurisissa hankkeissa tai kohtaatko erilaisia katsomuksia? Yritätkö saada ulkopuolisena muutosta aikaan sinulle vieraassa ryhmässä? Tule kuulemaan miten kulttuuri-ja katsomusdialogin avulla voit lisätä tehokkuutta työhösi. Harjoittelemme yhdessä dialogin mahdollistamista ja tutustumme ympäristökasvattajille suunnattuun aiheeseen liittyvään oppaaseen. Opas ja siihen liittyvät julkaisuseminaaritallenteet ovat pajan aikaan vapaasti ladattavissa netissä.
We are learning by doing and you can take part to discussion in English or Swedish.

takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

218. Ympäristötunteet

Elsa Lankinen, Vaara esittävän taiteen kollektiivi

FI

Ahdistus, voimattomuus, suru. Kiitollisuus, luontoihmetys, ilo. Turhautuminen. Metsäikävä. Haltioituminen. Yhteenkuuluvuus. Vastarinta. Onko ympäristötunteille tilaa ilmastonmuutoksen ja ekokatastrofin käsittelyssä? Miten tunteet vaikuttavat meihin? Kuinka kohdata ympäristötunteita lasten ja nuorten kanssa? Tunteet ovat voimallinen osa elämäämme, ne ohjaavat valintojamme, tekojamme ja kokemuksiamme. Ilmastonmuutos ja ekologinen kriisi lävistävät koko elämäntapamme. Meidän on löydettävä myös uudenlaista tunnesanastoa ja yhteisöllisiä tapoja käsitellä näitä tunteita. Työpajassa tarkastellaan moninaisia ympäristötunteita ja pohditaan niiden mahdollista muutosvoimaa. Työpaja koostuu ohjatuista harjoitteista ja omaan pohdintaan syventymisestä. Työpajan fasilitoi Vaara-kollektiivin teatterintekijä ja ympäristökasvattaja Elsa Lankinen. Lankinen on valmistanut Ympäristötunnekortit -korttipakan kasvattajille tukemaan luontoyhteyteen, ympäristöön ja maapallon ekologiseen tilaan liittyvää tunnetyöskentelyä.

208. Nuorisotyö ja muut nonformaalin oppimisen ympäristöt ilmasto- ja kestävyyskasvatuksessa –

Ulla Pötsönen, Mikkelin Kaupunki ja Anne Kärkkäinen, Iisalmen kaupunki

FI (EN)

Työpajassa tutustutaan ilmasto- ja kestävyyskasvatukseen, -ohjaukseen sekä siihen liittyviin kehittämishankkeisiin nuorisotyön näkökulmasta (Nuorisotyö ilmastotoivon rakentajana, Mikkeli ja Pieniä ilmastotekoja, Iisalmi). Mietitään koulun ja nuorisotyön yhteistyön rajapintoja ja uusia avauksia. Tehdään yhdessä teemaan liittyviä harjoituksia ja tutustutaan sitä kautta ilmastonuorisotyön työmuotoihin koulupäivän yhteydessä, vapaa-ajalla ja verkossa. Tutustutaan ilmastonmuutokseen, kestävyyskasvatukseen ym. liittyvään faktaan ja fiktioon etenkin yläkouluikäisille. Kurkistetaan myös kirjaston tarjoamiin ilmastokasvatusmahdollisuuksiin ja yhteistyön paikkoihin. You can take part to discussion also in English, the materials presented will mostly be in Finnish.

takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

221. Vahvistavia kokemuksia ja pieniä seikkailuja. Kokemukset käsitteinä ja elettyinä, tuettuina ja arvioituina

Arto Tiihonen, Outward Bound Finland ry

FI (EN)

Onko sinulla vaikeita oppilaita/ohjattavia vai heille sopimattomia oppimistapoja? Löytyisiköhän sinulle sopivia toimintatapoja työpajastani “Vahvistavia kokemuksia ja pieniä seikkailuja. Kokemukset käsitteinä ja elettyinä, tuettuina ja arvioituina”.

Työpajassa osallistujat tekevät seikkailukasvatuksellisen tehtäväradan, joka perustuu työpajan alussa opetettaviin kokemuksellisuuksiin. Jokainen ryhmä suunnittelee yhden rastin ohjauksen ja testaa sen käytännössä. Jokainen ryhmä kiertää koko tehtäväradan ja lopuksi pohditaan ja arvioidaan sitä, miten tällaista kokemuksellisen oppimisen käsitteistöä ja sovellusta voi käyttää eri ryhmien kanssa. Tavoitteena on oppia tekemään seikkailukasvatuksesta helposti toteutettavaa ilman erityisiä olosuhteita, välineitä tai valmistautumista. Tärkeää on myös oppia vaikuttamaan osallistujiin heidän kokemuksiaan arvioimalla ja vahvistamalla.

Työpaja perustuu mm. Outward Bound Finlandin Kohti kokonaisvaltaista oppimista –koulutuksessa, eri kursseilla ja seminaareissa pidettyihin työpajoihin. Työpaja soveltuu niin opettajille, nuoriso- tai liikunnanohjaajille, sosionomeille jne., jotka haluavat oppia suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan kokemuspohjaisia seikkailukasvatussessioita, joita voi järjestää melkein missä vain. Lisätietoa linkistä: https://www.miksiliikun.fi/2018/03/14/voimaantumista-ja-kokemuksellista-oppimista/

Empowering Experiences and small adventures. Experiences as lived, supported and evaluated concepts. In this workshop we make adventurous task route where we learn to use different kinds of meaningful and empowering experiences when we plan our courses, guide/teach, support and evaluate our pupils or participants.

takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

D2 KE / ONS / WED 15:45 -18:45 (3h)

Työpajat / Workshoppar / Workshops (D2):

takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

224. Kivispiraaleja historiassa –

Milla Tuormaa, Kiertävä luontokoulu Naakka

FI (EN)

Tule piirtämään kivispiraaleja ja sukeltamaan kalliomaalauksiin! Kuljemme ajassa taaksepäin tarinan kerronnan siivin ja teemme erilaisia ympäristöhistoriaa käsitteleviä harjoituksia, joita voi soveltaa opetuskäyttöön ja pohtia niiden kautta ympäristön muutoksia luonnossa.

Ympäristömuutosten käsittely auttaa ymmärtämään ihmisen vaikutuksia ja niiden vahvuuksia luonnossa. Se ohjaa myös tunteiden käsittelyyn. Kuljemme kertomuksien siivittäminä Pielisen historiassa. Teemme ympäristönmuutokseen sukeltavia harjoituksia, joita voi soveltaa historian ja luonnon muutoksien ymmärtämiseen ja havainnollistamiseen luonnossa. Käytämme draamaa, kerrontaa ja taideharjoituksia. Lisäksi jaamme ideoita aiheeseen liittyen. Työpaja on suunnattu erityisesti opettajille, mutta kaikki kiinnostuneet ovat tervetulleita.

Historic pahts in stories

Workshop agree partly in English. Guide tell historic stories in Finnish and translate in English, if this is necessary. We make practices, where you image yourself into different myhts, old stories “walk” throught ages. You can use the practices in history theahing and they give mystic atmosphere to nature trips.

takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

225. Lähiympäristön aarteita

Jaana Hiltunen, Arkkitehtuuri- Ja ympäristökulttuurikoulu Lastu ry

FI (EN)

Lähiympäristön aarteita työpajassa lähdetään havainnoimaan ja tutkimaan lähiympäristöä ja etsimään sieltä aarteita, roskia ja luonnonmateriaaleja. Aarteet kerätään mukaan ja kerätyistä aarteista kootaan alustalle kartta lähiympäristöstä.
You can take part to discussion in English

takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

231. Kestävämpiä alavalintoja: kokemuksellisia keinoja sukupuolirooleista vapaiden koulutusvalintojen tukemiseen –

Maisa Anttila, LAB-ammattikorkeakoulu & Elina Elme, Outward Bound Finland

FI

Kuinka tietoinen olet sukupuoleen liittyvistä käsityksistäsi? Vahvistatko tietämättäsi sukupuolittuneita alavalintoja? Työpajassa tutustutaan sukupuolisegregaatioon eli alojen sukupuolenmukaiseen eriytymiseen ilmiönä ja kokeillaan erilaisia omaan työhön sovellettavia segregaatiota lieventäviä kokemuksellisia ja elämyksellisiä harjoitteita käytännössä.
Suomessa on mahdollisuuksien tasa-arvo kouluttautua, mutta silti monet alat pysyvät mies- ja naisvaltaisina ja sukupuolistereotyyppiset alavalinna toistuvat. Alojen sukupuolittuneisuus voi osaltaan hidastaa ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävän tulevaisuuden rakentamista. Sukupuolisegregaation syitä voidaan löytää sekä sosialisaatiosta sukupuoleen, työelämästä sekä koulutus- ja uravalintoihin vaikuttavista monista tekijöistä, jotka vaihtelevat minäpystyvyydestä arjen vuorovaikutuksessa välittyviin normeihin. Työpajassa tutustutaan osallistavasti sukupuolisegregaatioon eli alojen sukupuolenmukaiseen eriytymiseen ilmiönä ja kokeillaan erilaisia sukupuolisegregaatiota lieventäviä menetelmiä käytännössä. Ohjelman toteutuksessa hyödynnetään sukupuolisegregaatioon liittyvää tutkittua tietoa sekä kokemuksia Roolipeli-hankkeen kasvatus-, opetus- ja ohjausalalla toimiville suunnatusta valmennusohjelmasta, joka toteutetaan elämyspedagogiikkaa ja kokemuksellista oppimista hyödyntäen. Työpajasta osallistujat saavat ideoita sukupuolisegregaatiota lieventävistä kokemuksellisista ja elämyksellisistä harjoitteista omaan työhönsä nuorten parissa. Tavoitteena on tukea nuoria tekemään tietoisempia koulutus- ja uravalintoja: nuoret itse tai heitä ohjaavat aikuiset eivät rajaa koulutus- tai urapolkuja pois tietoisesti tai tiedostamattomasti sukupuolen perusteella. Samalla vahvistetaan nuorissa tärkeitä metataitoja kuten itsetuntemusta ja päätöksentekokykyä.

Ohjelma soveltuu kaikille kasvattajille, ohjaajille ja opettajille, sekä harrasteohjaajille ja ohjauspalveluiden työntekijöille, parhaiten nuorten parissa työskenteleville.

takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

113. Kestävä arki tehdään yhdessä -työpaja, Kuinka vahvistaa kestävää elämäntapaa varhaiskasvatuksessa?
FI

Elena Lehtimäki ja Anu Kaila, Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus

Tervetuloa kuulemaan, miten toteuttaa vasun mukaista, iloista ja vaikuttavaa ympäristökasvatusta lapsiryhmän kanssa omassa päiväkodissa tai lapsiryhmän kanssa! Työpajassa kuullaan monipuolisia näkökulmia aiheeseen sekä tutustutaan hyviin käytänteisiin ja inspiroiviin opetusmateriaaleihin. Teemoina vesi, energia, kiertotalous, resurssiviisaus ja kaupunkiviljely. Työpaja toteutetaan sekä etänä että paikan päällä. Voit valita sinulle sopivan vaihtoehdon. Työpaja on osa Opetushallituksen rahoittamaa henkilöstön täydennyskoulutusta.

takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

182. Lugna barn i naturen

Eva-Lotta Backman, Finlands Svenska Idrott

FI

Lugna barn är en verksamhet som riktar sig till barn på daghem. Via yoga-sagor och motorikträning hittar barnen lugnet i naturen. Workshopen är en praktisk stund i naturen med där man genom olika metoder hittar lugnet och stillheten i skogsgläntan. Du får praktiska tips och idéer på verksamheten för barn.

takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

135. Oppitunti metsässä: Betulasta Pinukseen – puut ja puiden kasvu

Eveliina Pokela, Suomen Metsäyhdistys

FI

Työpajassa osallistuja saa monipuolisia tehtäviä ja harjoituksia lähimetsään. Esittelyssä on valmis oppituntipaketti, jota voi lähteä syventämään. Teemoja ovat puulajitietous, kansanperinne, puiden iän arviointi, puun rakenne leikin kautta, kasvilajituntemus, puiden kasvu, hiilen sitoutuminen ja varastoituminen puihin. Pohditaan myös miten metsät liittyvät ilmastonmuutokseen metsien kehitystä sekä miksi puita kaadetaan. Työpaja pohjautuu Betulasta Pinukseen – Puut ja puiden kasvu -tehtäväkortteihin, jotka jaetaan työpajan osallistujille.

takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

166. Leirikoulu sosiaalisena vahvistajana ja yhteisöllisyyden rakentajana

Sanna Järvensivu ja Lassi Taisto, Nuorisokeskus Marttinen / Seikkailukasvatusverkosto

FI

Leirikoulu nuorisokeskuksessa tehdään yhdessä. Osallistujien ja ryhmän tavoitteet huomioidaan jo suunnitteluvaiheessa.
Leirikoulut tukevat perusopetuksen opetussuunnitelman tavoitteiden saavuttamista. Oppiminen ja ihmisenä kehittyminen tapahtuu kokonaisvaltaisesti tekemällä ja kokemalla innostavassa ympäristössä. Pajassa perehdytään nuorisokeskusten tapaan toteuttaa leirikoulu. Seikkailu- ja ympäristökasvatukselliset menetelmät ovat arkea leirikoulutoiminnassamme. Yksilöt ja ryhmät huomioidaan toiminnassa. Nuorisokeskusten yhteiset arvot, nuorisokeskusten pedagoginen työote, toimintaympäristömme ja monipuolinen osaaminen auttavat leirikoulun onnistumisessa. Paja on toiminnallinen ja keskusteleva.

takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

188. Valonian oppimateriaalit: kiertotalous, liikennekasvatus ja vesiensuojelu –

Marja Tommola, Jaana Itälä-Laine, Miriam Sewón, Maiju Oikarinen, Jarkko Leka, Valonia, Jenni Tuokko – Sateenkaari Koto

FI

Työpajan aikana esitellään kolme ympäristökasvatusmateriaalia ja pienryhmätyöskentelyssä pääset tutustumaan tarkemmin valitsemaasi materiaaliin. Työpajoihin osallistutaan etänä, mutta ne pyritään järjestämään niin, että jokainen olisi tahollaan ulkona.

Multaa ja mukuloita – kiertotalouden toimintamalli päiväkoteihin

Multaa ja Mukuloita – kiertotalouden oppimispolut on varhaiskasvatukseen laadittu toimintamalli ruoan kiertotaloudesta. Malli tutustuttaa lapset leikin sekä lukuisten tehtävä- ja retkiesimerkkien avulla ruoan kasvattamisen eri vaiheisiin aina siemenestä ruoanvalmistukseen ja kompostoimiseen. Materiaali kehitettiin päiväkotiympäristössä, mutta se soveltuu erinomaisesti myös alakoulujen 1–2 -luokkien oppilaille. Tutustu Multaa ja mukuloita -materiaaliin

Kestävää menoa! Viisasta liikkumista luokassa ja ulkoilmassa

Kestävää menoa! Viisasta liikkumista luokassa ja ulkoilmassa on alakoululaisille, etenkin luokka-asteille 3-6 tarkoitettu oppimateriaali kestävästä liikkumisesta. Tehtävät koostuvat aihetta alustavista verkkotehtävistä, paikkatietoa hyödyntävistä karttatehtävistä, ulkona liikkumisesta ja havainnoimisesta sekä luovasta tehtävästä. Kokonaisuus soveltuu ainakin ympäristöopin, yhteiskuntaopin, kuvataiteen ja liikunnan oppitunneille ja on suunniteltu perusopetuksen opetussuunnitelman pohjalta. Tutustu Kestävää menoa! -materiaaliin

Koulujemme lähivedet-toimintamalli

Toiminnassa koululaiset pääsevät tekemään lähivesitutkimuksia veden laadusta ja vesieliöstöstä. Maastotutkimusten tulokset tallennetaan nettipohjaiselle alustalle. Toimintamalli nivoo yhteen useita oppiaineita: ympäristökasvatuksen ja liikunnallisuuden sekä mahdollisuuden kulttuuriympäristötuntemuksen parantumiseen, havaintojen ja ideoiden esittämiseen kuvataiteen keinoin ja tutkimusvälineistön rakentamiseen käsityötunneilla. Tavoitteena on saada lähivesitoiminta osaksi koulun opetussisältöä ja siten pysyväksi osaksi kouluarkea. Työpaja pyritään järjestämään niine, että jokainen työpajaan osallistuja on ulkona oman vesistön äärellä. Pohdi onko lähelläsi oja, puro, joki, kosteikko, lampi, järvi tai meren ranta missä voisit olla työpajan aikana. Varaa mukaan keittiösiivilä, joka mielellään on kiinnitetty esim. harjanvarteen tai noin 1,5 m keppiin sekä suurennuslasi. Tutustu Koulujemme lähivedet -toimintamalliin

takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

185. Itämeren suojeluun liittyvät aktiviteetit Partiossa –

Julia Parkko, Suomen Partiolaiset

FI

Partiossa on koottu Itämeri-aiheinen aktiviteettikokonaisuus, joka tutustuttaa Itämereen ja sen suojeluun. Aktiviteetit ovat sovellettavissa kaikenikäisille, mutta ensisijainen kohderyhmä ovat 7-12-vuotiaat partiolaiset, joten tästä ohjelmasta saa parhaiten vinkkejä toimintaan alakouluikäisten lasten kanssa.

Aktiviteetit tutustuttavat erilaisiin vesikokemuksiin ja Itämereen laajemmin, sekä tekoihin, jotka vaikuttavat Itämeren kuntoon. Ryhmä suunnittelee myös omia tekoja ja toimintatapoja vesistöjen kunnon parantamiseksi.

Yksi esimerkki paketin aktiviteeteista on pesuaineraati, jossa opetellaan tunnistamaan, mikä pesuaine on ympäristölle harmiton. Ryhmä valitsee tutkittavaksi valintansa mukaan shampoita, pesuaineita, hammastahnoja ja astianpesuaineita sekä tutustuu tuotteiden ympäristömerkintöihin ja selvittää millä perusteella merkintöjä voi saada.

Aktiviteeteissa opetellaan myös vaikuttamista ja oman mielipiteen ilmaisemista. Ryhmä suunnittelee ja toteuttaa Itämeren puolesta kantaa ottavan valokuvan. Kuvan suunnittelussa saa käyttää mielikuvitusta: osallistujat voivat tehdä esimerkiksi ympäristötaideteoksen, pukeutua rooliasuihin, tehdä neuvovia opastekylttejä tai valita vain erityisen kauniin ja arvokkaan paikan kuvattavaksi.

takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

184. Natural Mindfulness ohjaus

Pauliina Salminen, Tmi Viheriä

FI (EN)

Natural Mindfulness eli Metsä mindfulness koostuu lempeistä läsnäoloharjoituksista joissa pyritään tarkastelemaan ympäröivää luontoa arvottamatta ja uteliaasti tarkkaillen. Harjoitteita tehdään tietoisesti hengittäen ja kävellen. Parhaimmillaan luontoyhteytesi syvenee ja koet uudenlaista rentoutta ja varmuutta sekä elämyksellisä oivalluksia. Metsä mindfulnesia varten tarvitset kelin mukaiset varusteet, hyvät jalkineet ja avoimen mielen. Lähde siis kanssani tutkimaan, seikkailemaan luontoon, syvennetään luontosuhdetta, tullaan terveemmiksi ja koetaan yhdessä upeita hetkiä!
We are learning by doing and you can take part to discussion also in English.

takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

179. En djupdykning i sötvatten 1 och 2 – fältundersökningar och artmångfald; aktiviteter och lekar på stranden

Natur och Miljö rf & Freshabit LIFE IP

SV (FI)

Redo att blöta ner dig och fascineras av våra sötvattendrag? Verkstaden baserar sig på Natur och Miljös undervisningsmaterial för naturskoldagar, En djupdykning i sötvatten (åk 5-9), sammanställt inom projektet Freshabit Life IP. Under verkstaden får du kunskaper i fältundersökning av sötvattendrag och får pröva på olika typer av utrustning. Du får utveckla din artkunskap och lära dig knepen att känna igen de vanligaste sötvattensorganismerna, med särskilt fokus på djur. Vi går även igenom sätt att handleda barn och unga i att formulera enkla frågeställningar, planera, utföra och utvärdera fältarbete vid sjö eller å. Här får du ta del av nya och upcyclade aktiviteter som anknyter till ekologin i sjöar och åar. Vi testar själva aktiviterna samt utvecklar och anpassar dem tillsammans så att du kan använda dem med in egen målgrupp.
Suomenkieliset osallistujat ovat tervetulleita omalla äidinkielellään, vaikka työpaja on pääosin ruotsiksi. Opetusmateriaali löytyy myös suomenkielisenä osoitteessa www.naturochmiljo.fi/freshabit.

takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

101. Apuvälineet ihan pihalla!

Päivi Hakkarainen, Joensuun seudun erilaiset oppijat ry

FI (EN)

Kuinka tehdä tekstiä metsässä siimeksessä ja lukea kirjoja luonnon lumoissa. Apuvälineet mahdollistavat monenlaisen oppimisen monissa eri ympäristöissä – esimerkiksi luonnon keskellä. Tule työpajaan tutustumaan erilaisiin oppimista tukeviin apuvälineisiin sekä löytämään oma tapasi oppia.
We are learning by doing and you can take part to discussion also in English.

takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

103. Climate Agreement of Schools 2019-2025 –

Kaija Saramäki, ENO Schoolnet ry

FI (EN)

Maailmanlaajuiset koulujen toimet ilmastonmuutoksen ehkäisemiseksi. Esittelyä ja terveisiä vuosi sitten pidetystä Maailman koululaisten ilmastokokouksesta.

takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

115. Hiilineutraalia koulua kohti

Paula Ratava, Ilmastonmuutos lukioihin! -hanke, Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalvelut

FI (SV) (EN)

Yhdessä muutos hiilineutraalia koulua kohti! Tutustutaan työpajassa syksyllä julkaistavan Koulun korjausoppaan pilottiversioon ja osallistetaan koko yhteisö mukaan kohti vastuullista tulevaisuutta. Korjausoppaan teemoina Ruoka, Liike, Infra ja Asenne. Muutoksen kohteena niin opetus, rakenteet kuin toimintakulttuuri. Testataan työpajassa tehtäviä uudessa verkkoympäristössä, joka pohjautuu ilmasto-osaamisen tunnistamiseen ja hankkimiseen osaamismerkkien kautta, niin yksilönä kuin yhteisönä. Tehdään muutoksesta mitattavaa, mieluisaa ja monialaista! Opas on vasta pilottilukioiden käytössä, mutta tehtävät sovellettavissa muillekin kouluasteille. Saat mukaasi linkit materiaaleihin.

takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

119. Kosteikot tutuksi –

Tanja Jylänki, Hydrologia-LIFE-hanke, Metsähallitus / Liminganlahden kosteikkokeskus

FI (EN)

Mitä kosteikot ovat, miksi ne ovat tärkeitä ja mitä kosteikon veden alla elää? Toiminnallinen työpaja keskittyy tutkimuksellisempiin menetelmiin sekä kosteikkojen ekologiaa avaaviin leikkeihin ja peleihin. Työpajassa pääsee mm. kokeilemaan yläkouluille suunnattua maksutonta kosteikkopeliä ja saa vinkkejä monialaisen kosteikko-opetuksen toteuttamiseen. Osallistujat tutustuvat kosteikon tutkimusmenetelmiin. Kurkistus vedenalaiseen eliömaailmaan auttaa ymmärtämään kosteikkoluonnon monimuotoisuuden ja herkkyyden.

takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

120. Luonnonkosmetiikka-työpaja

Johanna Ahtinen, Ympäristötoiminnan nuorisotyöyksikkö

FI

Ympäristöystävällisen luonnonkosmetiikan valmistaminen on kivaa ja helppoa! Tule kokeilemaan.

Opi tekemään helppoja luonnonkosmetiikkatuotteita hyödyntäen lähiluonnon aineksia. Työpajassa kerätään vuodenajan kasveja, joista valmistetaan voidetta. Sisältää lyhyen luontoretken, alustuksen kosmetiikan valmistamiseen sekä käytännön tekemistä.

takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

124. Pörinää puutarhassa ja lähimetsässä

Eeva-Liisa Korpela, Suomen Mehiläishoitajain Liitto

FI (EN)

Virtuaaliretki omaan lähiympäristöön pölyttäjähyönteisen silmin. Mistä löytyy sopivia ravintokasveja? Entä pesäpaikkoja? Työpajassa pohditaan pölyttäjien tilannetta ja sitä, mitä me kaikki voimme tehdä näiden ruoantuotannon korvaamattomien apureiden eteen. Tutustutaan myös kimalaisten linjalaskentaan, pölyttäjähotelleihin sekä kaupunkimehiläistarhaukseen.

takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

135. Oppitunti metsässä: Betulasta Pinukseen – puut ja puiden kasvu

Eveliina Pokela, Suomen Metsäyhdistys

FI

Työpajassa osallistuja saa monipuolisia tehtäviä ja harjoituksia lähimetsään. Esittelyssä on valmis oppituntipaketti, jota voi lähteä syventämään. Teemoja ovat puulajitietous, kansanperinne, puiden iän arviointi, puun rakenne leikin kautta, kasvilajituntemus, puiden kasvu, hiilen sitoutuminen ja varastoituminen puihin. Pohditaan myös miten metsät liittyvät ilmastonmuutokseen metsien kehitystä sekä miksi puita kaadetaan. Työpaja pohjautuu Betulasta Pinukseen – Puut ja puiden kasvu -tehtäväkortteihin, jotka jaetaan työpajan osallistujille.

takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

145. Turvallisuussuunnitelma ja riskianalyysi ohjaajan toiminnan tukena

Kai Lehtonen, Humak

FI

Työpajan aikana osallistujat oppivat ymmärtämään konkreettisen toiminnan kautta, kuinka turvallisuussuunnitelma ja riskianalyysi tulee täyttää, jotta se palvelee toimintaympäristön turvallista hallintaa käytännön tasolla.

takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

147 & 149. Ulkoluokka innostaa oppimaan ylä- ja alakouluissa

Virpi Jussila, Aulikki Laine ja Ulla Myllyniemi, Suomen ympäristöopisto SYKLI

FI (EN)

Työpajassa käydään läpi monenlaisia tapoja toteuttaa ulko-opetusta eri oppiaineissa ja eritasoisille oppilaille. Kokeilemme eri menetelmiä ja koettuja ulko-opetustuokioita syventyen tarkemmin ryhmän valitsemaan aiheeseen. Ulko-opetuksessa tärkeintä on hahmottaa, miten muuntaa opetusta toiminnalliseksi, kuinka pitkään eri tehtävät voivat kestää, miten järjestää ryhmät tai parit ja mitä etukäteisvalmisteluja pitää tehdä – vai pitääkö? Ohessa käymme myös pedagogista keskustelua niin omista kokemuksista, eri menetelmistä, opetuksen tuesta kuin niistä esteistäkin, jotka vaikeuttavat ulko-opetusta, sekä mietimme, miten vaikeudet voitaisiin ratkaista ja yhteistyötä lisätä.

Luonto on luokkahuonetta monipuolisempi oppimisympäristö. Se mahdollistaa toiminnalliset, taiteelliset ja tutkimukselliset työtavat. Luonnossa oppilaan on mahdollista hyödyntää monipuolisesti eri aisteja ja omaksua opetettava aines paremmin. Ulkoluokka on lähiluontokohde tai piha, jota käytetään oppimiseen. Koulujen ja esiopetuksen opetussuunnitelmassa korostetaan tietojen sijaan taitoja. Tämä ohjaa toiminnalliseen tekemiseen ja asettaa opettajille haasteen käytännön toiminnan arvostamisesta omassa opetuksessa. Ulkoluokka on myös toimintatapa – säännöllinen ulkoluokkatoiminta lisää liikettä koulupäivään. Ulkona oppiessa oppilas on aktiivinen toimija. Luonnossa liikutaan luonnostaan.

Ulkoluokassa opitaan toiminnallisesti, liikunnallisten tehtävien innostamana. #Ulkoluokka-hankkeessa on luotu Loikkaa ulkoluokkaan -julkaisu sekä upeat lajikortit. Työpajassa esitellään julkaisua ja esimerkkitehtäviä ja leikkejä korttien käytöstä, sekä opitaan itse tekemällä ja kokemalla ulkona luonnossa.

takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

170. Ihminen valintojen viidakossa – käyttäytymistaloustieteen oivallukset

Satu Jovero, Suomen ympäristöopisto Sykli

FI

Ihminen tekee päivittäin tuhansia ja taas tuhansia valintoja. Valinnat ratkaisevat sen minkälaista elämää elämme ja minkälaisen jäljen jätämme. Mutta miksi järkevät ihmiset tekevät järjettömältä tuntuvia valintoja? Markkinoinnissa on jo pitkään osattu hyödyntää ihmisten käyttäytymiseen liittyviä tutkimustuloksia. Näistä havainnoista olisi apua myös meille kasvattajille. Yksi käyttäytymistieteen mielenkiintoisimmista konsepteista on nimeltään “nudge theory” (nudge = suomennettuna “tuuppaus”). Eli sen sijaan, että pakotettaisiin ihmiset tekemään asioita, valintaolosuhteita muotoilemalla heidät voidaan hienovaraisesti “tuupata” tekemään parempia valintoja.

takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

180. Luonto nuoren kasvun ja kotoutumisen tukijana –

Ariela Tuikkanen & Johanna Sutinen & maahanmuuttajataustaiset nuoret, Avartti-säätiö

FI

Tässä työpajassa pääset aloittamaan aamusi ulkona. Työpajan tavoitteena on kertoa, miten luontoa ja luonnossa liikkumista voidaan käyttää välineenä maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten kokonaisvaltaisen kasvun tukijana. Työpajan aikana kuunnellaan podcastia, jonka vieraina ovat Avartti-ohjaaja Ariel Tuikkanen ja Afganistanista vuonna 2001 Suomeen saapunut, nykyisin jyväskyläläinen, Jassin Rezai. Seikkailukasvatuksen avulla voidaan vaikuttaa lasten ja nuorten itsetunnon vahvistumiseen, onnistumiskokemuksien saavuttamiseen ja omien vahvuuksien löytämiseen. Tällä tavoin vaikutetaan kotoutumiseen, ennaltaehkäistään ulkopuolisuuden kokemista ja radikalisoitumista. Harrastamisen kautta voidaan tukea mm. nuorta hänen odottaessaan turvapaikkapäätöstä. Avartti-ohjelmaa on toteutettu kasvatusmenetelmänä Suomessa yli 20 vuotta. Ohjelman filosofia perustuu seikkailukasvatukseen ja sitä toteutetaan 130 maassa. Suomessa ohjelmaa on käytetty hyvin tuloksin muun muassa maahanmuuttajataustaisten nuorten kotouttamisen tukena jo vuodesta 2001 lähtien. Työpajassa tarjotaan toimintamalleja kuntien, seurakuntien ja järjestöjen nuorisotoimintaan sekä koulujen ja oppilaitosten kerho- ja asuntolatoimintaan. Osallistuaksesi tähän työpajaan tarvitset puhelimen toimivalla nettiyhteydellä sekä kuulokkeet. Työpajan aikana teemme tehtävän luonnossa, joten otathan huomioon, että sinulla on jokin lähellä oleva ulkoilupaikka (lähimetsä, piha, puisto) jonne siirtymiseen sinulla menee max. 10min.

180. Ympäristötunteet

Lue kuvaus!

takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

Lajiprojekti – BioBlitz

Kuinka monta eliölajia tapahtuman osallistujat kohtaavat kolmen päivän aikana? Havaintoja kerätään 72h ajan 15.6. klo 10:00 – 17.6. klo 10:00. Ihmetellään yhdessä luonnon monimuotoisuutta. Asiantuntijat sekä tekoäly auttavat lajien määrityksessä. Rekisteröidy iNaturalistFI-palveluun ja tule mukaan! Havaintoja kerätään 72h ajan 15.6. klo 10:00 – 17.6. klo 10:00. Havaintoja voi tehdä kuka tahansa Ulos-Ut-Out osallistuja tapahtuman aikana työpajoissa, elämysretkillä tai ohjelmatauoilla. Tapahtumassa havaittu lajimäärä julkistetaan tapahtuman päättyessä.

Kyy ympäristökasvattajan näkökulmasta #34

Kotimaisiin käärmeisiin syventävä perehdytys elävillä yksilöillä (kyy, rantakäärme, kangaskäärme), tietopaketti kyykäärmeestä sen perspektiivistä tarkastellen. Lisäksi perehdytys maastossa tapahtuvan myrkytyspureman ensiapuun.

Tähtiretki

Järjestäjä: Ursa