Mikä Ulos – Ut – Out?

Ulos – Ut – Out on Suomen suurin ulkona oppimisen tapahtuma, joka

  • kokoaa satoja opettajia, kasvattajia ja muita ulkona oppimisesta kiinnostuneita innostumaan ulkona oppimisesta ja kehittämään opetusta
  •  on kohtaamamispaikka, jossa sadat opettajat, kasvattajat, tutkijat ja päättäjät etsivät yhdessä polkuja kestävään tulevaisuuteen.
  • antaa lasten ja nuorten kanssa toimiville valmiuksia toimia muutoksentekijöinä eli viedä ja vakiinnuttaa uusia toimintamalleja työpaikoilleen laajemman ja pysyvämmän muutoksen aikaansaamiseksi 
  • kannustaa eri yhteiskunnallisia toimijoita kehittämään koulutusta ja oppimisympäristöjä
  • lisää yleistä tietoisuutta ulkona oppimisen ja kestävän elämäntavan taitojen yhteiskunnallisesta merkityksestä ja menetelmistä
  • lupaa osallistujalle ainutlaatuisia elämyksiä kesäisessä luonnossa sekä yhdessä tekemisen meininkiä!

Näin pääset mukaan Ulos – Ut – Out:

Järjestelytoimikunta

Ulos – Ut – Out -tapahtuman järjestämisestä vastaavat Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto ry, Suomen nuorisokeskusyhdistys ry, Suomen Metsäyhdistys ry, Finlands Svenska Idrott rf, Suomen Ympäristöopisto SYKLI, FEE Suomi ja WWF Suomi. Järjestelytoimikunnassa ovat mukana järjestäjien lisäksi Freshabit LIFE IP -hanke

Ulos – Ut – Out järjestettiin ensimmäisen kerran kesällä 2017

Tapahtuman päärahoittajia ovat Tiina ja Antti Herlinin säätiö, Ympäristöministeriö sekä järjestäjät. 

Järjestäjät ovat ympäristökasvatuksen, seikkailukasvatuksen ja metsäopetuksen valtakunnallisia toimijoita:

Ympäristökasvatus

Varhaiskasvatus- ja opetussuunnitelmien merkittävä arvoperusta on kestävän elämäntavan välttämättömyys. Ympäristökasvatus vahvistaa luontosuhdetta, ohjaa kestävään elämäntapaan ja lisää ihmisten kykyä toimia ympäristön puolesta. Lue lisää…

Seikkailukasvatus

Seikkailukasvatukselliset menetelmät kouluissa mahdollistavat luontevan ryhmätoiminnan, joka vahvistaa yhteistyötaitoja. Luonto ja aidot oppimisympäristöt tarjoavat virikkeitä ulkona oppimiseen ja avaavat uusia näkökulmia rooleihin ja toimintamalleihin. Lue lisää…

Metsäopetus

Metsä on mainio opetus- ja oppimisympäristö. Jokaisen suomalaisen on tärkeää tuntea uusiutuva luonnonvaramme hyvin. Metsäopetus tutustuttaa myös mielenkiintoisiin metsäalan töihin. Lue lisää…

Kysyttävää? Ota rohkeasti yhteyttä!

Maija Ihantola
tapahtumakoordinaattori

info @ ulos2021.fi
puh. 041 5368 232

Majoitusvaihtoehtoina tapahtumassa myös riippumatto tai teltta!