Ohjelmahaku on päättynyt

PÄIVITETTY 1.8.2020

Ulos-Ut-Out 2021 -tapahtuman ohjelma rakennetaan pitkälti  avoimella ohjelmahaulla kerätyistä ehdotuksista. Ohjelmahaku on päättynyt.

Näin ehdotat ohjelmaa:

Haussa seuraavia ohjelmaosioita:

  • Työpajat tarjoavat käytännön työkaluja opetus-, kasvatus- ja nuorisotyöhön. Ne ovat menetelmiltään toiminnallisia ja järjestetään pääsääntöisesti ulkona. Työpajan kesto on joko 1,5h (lyhyet työpajat) tai 3h (pitkät työpajat). Poikkeustapaukissa työpaja voi olla myös pidempi. Työpajojen vetäjät varautuvat pitämään työpajansa 2 kertaa tapahtuman aikana. Pitkät työpajat järjestetään vain kerran.
  • Puheenvuorot ovat lyhyitä, noin 20 min tietoiskuja omasta tutkimuksesta, kehitetystä menetelmästä, onnistuneesta kokeilusta, meneillään olevasta hankkeesta tai tulevasta kampanjasta jne. Puheenvuoroista koostetaan teemoittain 1,5 h mittaisia kolmen esityksen sarjoja, joissa mahdollistetaan vuoropuhelu muutaman samaa teemaa käsittelevän puhujan sekä osallistujien välille. Puheenvuorojen pitäjät varautuvat pitämään puheenvuoronsa 2 kertaa tapahtuman aikana. Puheenvuoroista jätetään tiivistelmä tapahtuman järjestäjille syksyllä 2019.
  • Pyöreissä pöydissä etsitään yhteistyössä ratkaisuja toivottuihin muutoksiin: tunnistetaan muutoksen esteitä ja ylitetään niitä. Kunkin pyöreän pöydän fasilitaattoreiden työskentelyaika on noin 3h tapahtuman aikana (joko yhdessä tai kahdessa osassa).
  • Voit ehdottaa myös muuta ohjelmaa: iltaohjelmanumeroita, retkiä, oheisohjelmaa perheille…

Aikataulu:

  • Täydennyshaku: 1.8.-15.9.2020
  • Ohjelmavalinnat tehdään: syyskuussa 2020
  • Täydennetty ohjelma julkaistaan: lokakuussa 2020

Ulos-Ut-Out tarjoaa ohjelmantekijöille:

  • Alennuksen tapahtuman osallistumismaksusta (1 hlö per työpaja/puheenvuoro/pyöreä pöydän fasilitaattori)
  • näkyvyyttä ja vaikuttavuutta sekä itse tapahtumassa että sen viestinnässä ja markkinoinnissa
  • verkostoitumis- ja yhteistyömahdollisuuksia