Ohjelma / Program / Program 2021

HAKEMISTO / INDEX

TI / TIS / TUE 15:00 -16:30
Puheenvuorot I: Luonto nuorten työelämätaitojen oppimisympäristönä
Puheenvuorot II: Veden valtakunnassa tapahtuu (Freshabit LIFE IP)
Pyöreä pöytä: Muutokseen tarvitaan johdon tuki #305
Työpajat / Workshoppar / Workshops (A)
 • Let’s talk care of our land – Erasmus project #175
 • Mobile learning in the kingdom of water #172
 • Lärotimme i skogen: från Betula till Pinus – Träd och deras tillväxt #178
 • Learning language in the outdoor classroom #181
 • Entäs jos? Eller om? #107
 • Eräkurssi yläkouluun ja lukioon #108
 • Paikkalähtöinen ympäristökasvatus Geoparkissa #110
 • Kansalaishavainnointi ympäristökasvatuksessa #111
 • Kiertotaloutta koulun pihalla #118
 • Metsämörri esiopetuksessa #127
 • Metsäsuhteen vahvistaminen ja nuorten yhteiskunnallisen osallisuuden edistäminen #128
 • My2050 – elämyspeli ilmastonmuutoksesta #131
 • Palloässät – päiväkotien sankarit #136
 • Villi luonto lautasella #140
 • Tutkiva oppiminen kestävän kehityksen kasvatuksessa #146
 • Ulkona oppiminen taidekasvatuksen keinoin #148
 • Ulko-opetusvinkkejä 5.-6.-luokille #150
 • Uutta biotalousopetukseen yläkouluissa ja lukioissa #162
 • Kestävällä ajattelutavalla muutosta #116
 • Ilo kasvaa ulkona #187
 • Kutsien kansa ja ajanuhraamisen perinne #210
 • Haaksirikko-saari #406
TI / TIS / TUE 17:00-19:00 (1,5h)
Avajaiset – Öppningen – Opening
Keynote: Wild pedagogies Sean Blenkinsop (CA)

B1 KE / ONS / WED 9:00-10:30

Puheenvuorot III: Muuttuva koulumaailma
Puheenvuorot IV: Hyvinvointia luonnossa seikkaillen
Pyöreä pöytä: Veden valtakunnan puolustajat #304 Työpajat / Workshoppar / Workshops (B1):
 • Biodiversitet i skogen genom spel och naturundersökningar #102
 • Lärotimme i skogen: från Betula till Pinus – Träd och deras tillväxt #178
 • Metsien kestävä käyttö pelastaa maailman #125
 • Metsien lentävä rukkanen – liito-orava tutuksi #159
 • Oppitunti metsässä: Betulasta Pinukseen – puut ja puiden kasvu #135
 • Siisti rantaretki #139
 • Turvallisuuden parantaminen tarkistuslistan avulla retkeilyssä #144
KE / ONS / WED 9:00-12:00 (3h)
Pitkät työpajat / Långa workshoppar / Long workshops (B2):
 • Me metsässä – seikkailukasvatuksellista ryhmän hallintaa ja työhyvinvointia varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa #202
 • Evoluutiopajat, Evolution in Action -workshops #203
 • Kestävää draamaa #205
 • Ilmastonmuutos minussa -luovan kirjoittamisen työpaja / Climate Change in Me – A creative writing workshop #206
 • Toiminnallista ilmastokasvatusta #207
 • Muovipussin vaiherikas matka luonnonvesistöissä #221
 • Me aarteenvartijat – luonnon monimuotoisuus opetuksessa #212
 • Luonnonyrttien monipuolinen käyttö #213
 • Majaa rakentamaan #215
 • Metsäkylpy #216
 • Metsäsuhdekävely – monta suhdetta metsään #217
 • Toivoa ja toimintaa #222
 • Toivon retkikunta #228
 • Metsä Escape #230
 • ONLINE Empatia seikkailukasvatuksessa / Empathy in Adventure Education #232
C KE / ONS / WED 10:45 -12:15 (1,5h)
Puheenvuorot V: Muuttuvat oppimisympäristöt
Elokuva / Film: Vedenneito / Maiden of the lake
Pyöreä pöytä: Tutkiva oppiminen kestävän kehityksen kasvatuksessa #310
Pyöreä pöytä: Yhteisöllistä, elämyksellistä oppimista nuorisoalan ja koulun yhteistyönä #306
Työpajat / Workshoppar / Workshops (C):
 • Mindscape + Landscape = Learnscape #130
 • Naturparkour #173
 • Eräkurssi yläkouluun ja lukioon #108
 • Metsämatematiikkaa Varga-Neményi-menetelmällä alakoulussa #126
 • Taistelu, pako vai turva?- Onnistuneen elämyksen aineksia neurofysiologian näkökulmasta #177
 • Tarinoita ilmastoahdistuksesta, epätoivosta ja toivosta – tarinateatteri ilmastokasvattajan työkalupakissa #168
 • Metsäreppu käytössäsi #171
KE / ONS / WED 14:00 -15:30 (1,5h)
Keynotes (FI):
 • Ilmastokasvatus muutoksen tekijänä Essi Aarnio-Linnanvuori, Ilkka Ratinen, Sakari Tolppanen
 • Mikrobit taistelussa ilmastokriisiä vastaan Nina Pulkkis
Seikkailukasvatuksen perusteet #141
Lectures VI: OUTdoorlearnign!
Föreläsnigar VII: Framtid och UTomhus pedagogik
D1 KE / ONS / WED 15:45 -17:15 (1,5h)
Puheenvuorot VIII: Ulos luontoon
Puheenvuorot IX: Ulos metsään!
Pyöreä pöytä: KeKe-kasvatuksen esteet ja käytännön ratkaisut kouluissa #302
Työpajat / Workshoppar / Workshops (D1):
 • En djupdykning i sötvatten 1 – fältundersökningar och artmångfald #165
 • Ympäristökasvatus seikkailupedagogisissa harjoitteissa #167
 • Pedagogiset pihapelit ulko-opetuksessa #137
 • Metsäselviytyjä #160
 • Ohjaajuus seikkailutoiminnassa perhetyön näkökulmasta #133
 • Me ollaan tulevaisuus – tulevaisuuskasvatuksen menetelmiä #123
 • Psyykkisesti oireilevan asiakkaan kohtaaminen #183
 • Dialogilla vaikuttavuutta ympäristökasvatukseen #186
D2 KE / ONS / WED 15:45 -18:45 (3h)
Pitkät työpajat / Långa workshoppar / Long workshops (D2):
 • Kirjasto kestävän kehityksen ja tulevaisuuslukutaidon opetuksen tukena #208
 • Kompassi-työpaja: Pieni pysähdys polullasi #209
 • Maiseman tuntu minussa #214
 • Osallistava teatteri ja draama ympäristökasvatuksessa #218
 • Työhyvinvointi ja tunteet #220
 • Vahvistavia kokemuksia ja pieniä seikkailuja. Kokemukset käsitteinä ja elettyinä, tuettuina ja arvioituina #221
 • Kivispiraaleja historiassa #224
 • Lähiympäristön aarteita #225
 • Hyvinvointia metsästä Kohtavaaran luonto- ja historiapolulla #407
 • Kestävämpiä alavalintoja: kokemuksellisia keinoja sukupuolirooleista vapaiden koulutusvalintojen tukemiseen #231
E KE / ONS / WED 17:30 -19:00 (1,5h)
Elokuva: Arvokas metsämme
Pyöreä pöytä: Säännöllinen ulko-opetus työvälineenä koulumaailmassa #314
Pyöreä pöytä: tutkijat ulos kammioistaan! #309
Työpajat / Workshoppar / Workshops (E):
 • Lugna barn i naturen #182
 • Oppitunti metsässä: Betulasta Pinukseen – puut ja puiden kasvu #135
 • TietoTaitoToiminta – LuontoSkaba #155
 • Suuntamysteeri-työpajassa opit luomaan oman toiminnallisen pelin luontoon! #164
 • Leirikoulu sosiaalisena vahvistajana ja yhteisöllisyyden rakentajana #166
 • Valonian oppimateriaalit: kiertotalous, liikennekasvatus ja vesiensuojelu
 • Itämeren suojeluun liittyvät aktiviteetit Partiossa #185
 • Natural Mindfulness ohjaus #184
 • Haaksirikkosaari #406
F TO / TOR / THU 8:00-9:30 (1,5h)
Pyöreä pöytä: Reflektointi- ja ryhmäytysharjoitteiden ideariihi #308
Pyöreä pöytä: Muutoksen suuntaaminen tehdään yhdessä#312
Työpajat / Workshoppar / Workshops (F):
 • Outdoor teaching in Iceland #176
 • En djupdykning i sötvatten 2 – aktiviteter och lekar på stranden #179
 • Apuvälineet ihan pihalla! #101
 • Climate Agreement of Schools 2019-2025 #103
 • Hiilineutraalia koulua kohti #115
 • Kosteikot tutuksi #119
 • Luonnonkosmetiikka-työpaja #120
 • Luontoa toimintaan – Luontoperustaisista menetelmistä tukea oppimiseen ja jaksamiseen #122
 • Mehiläishoito ja pölyttäjät puutarhassa #124
 • Oppitunti metsässä: Betulasta Pinukseen – puut ja puiden kasvu #135
 • Tunteet Hukassa- metsäseikkailun työpaja #143
 • Turvallisuussuunnitelma ja riskianalyysi ohjaajan toiminnan tukena #145
 • Ulkoluokka innostaa oppimaan #147
 • Ulko-opetusta vuosiluokille 1. -3. #149
 • Ympäristövastuullisuutta jätetaiteen avulla #153
 • Minä, sinä, hän – Yhdessä metsässä #158
 • Ihminen valintojen viidakossa – käyttäytymistaloustieteen oivallukset #170
 • Kaupunkiviljelyä päiväkodissa #113
 • Mobiilioppiminen veden valtakunnassa #106
 • Luonto nuoren kasvun ja kotoutumisen tukijana #180
TO / TOR / THU 10:00-11:30
Keynote: Toivo Panu Pihkala
Round table: MINDSCAPE + LANDSCAPE = LEARNSCAPE #315
Runt bord: Utomhusverksamhet för barn och unga på svenska i Finland #316
Verkostot / Nätverk / Networks
Iltaohjelma / Kvällsprogram / Evening program
Nuotiotarinoita
Elokuvat / Films
 • Ti/Tue 20:30 Vedenneito / Maiden of the Lake
 • Ke 20:30 Arvokas metsämme
Aamu- ja yöelämyksiä / Morning and Night Experiences
Metsämaa -retki
Melontaretki auringonnousun aikaan
Linturetki yölaulajia kuulemaan
Omatoimiretket / Self Organized Hike
Kohtavaaran luonto- ja historiapolku
Pumpulikirkon luonnonsuojelualue ja Metsäkartano
Neljä kansallispuistoa / Nationalparks

KUVAUKSET / DESCRIPTIONS / BESKRIVNINGAR

A TI / TIS / TUE 15:00-16:30 (1,5h)

Puheenvuorot I: Luonto nuorten työelämätaitojen oppimisympäristönä

SEIKKAILUKASVATUS NUORTEN LUONTOYHTEYDEN RAKENTAJANA

Paavo Heinonen, Suomen urheiluopisto

Nuorten luontoyhteyden puhutaan olevan vahvasti polarisoitunut. Osan nuorista ollessa yhä tietoisempia ympäristöasioista, toiset ovat erkaantuneempia luonnosta kuin koskaan aiemmin. On todettu, että luontoyhteyttä on mahdollista rakentaa nuorta kokonaisvaltaisesti koskettavilla, luonnossa tapahtuvilla aktiviteeteilla. Puheenvuorossa käydään läpi elementtejä, joita on hyvä huomioida ja korostaa, kun toiminnalla tavoitellaan kokonaisvaltaisen kasvun lisäksi luontoyhteyden rakentumista. Puheenvuoro liittyy seikkailukasvatukseen.

PAHOINVOINTIA LUONNOSTA?

Eemeli Hakoköngäs, Helsingin yliopisto

Löytyykö luonnosta vastaus kaikkiin ongelmiin, vai voiko luonnon hyvinvointivaikutusten korostamisella olla myös varjopuolia? Puheenvuoro tarkastelee aihetta erityisesti ns. onnellisuusturismin näkökulmasta.

NUORET YMPÄRISTÖKANSALAISINA

Mari Pienimäki, Maarit Marttila, Marjukka Colliander, Tampereen yliopisto

Kerromme, millaisia ympäristökansalaisuuden mahdollisuuksia kaupungissa asuvat alaikäiset nuoret näkevät itselleen mahdollisena ja mitä he ajattelevat ympäristöongelmista. Esitys nojaa kyselyyn, johon vastasi 124–184 tamperelaista oppilasta. Tuloksena on, että valtaosa 15–16-vuotiaista pitää ympäristöongelmia aikamme suurimpana haasteena. Noin puolet nuorista kokee kuitenkin, ettei tiedä, miten he voisivat vaikuttaa ympäristöongelmiin tai usko vaikuttamisen hyödyllisyyteen. Nuoret tuntevat silti paljon erilaisia ympäristövaikuttamisen keinoja. Ristiintaulukointimme osoittaa myös, että vahvalla luontosuhteella on yhteys nuorten haluun toimia ympäristön puolesta. Puheenvuoro perustuu NYT-tutkimukseen.

takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

Puheenvuorot II: Veden valtakunnassa tapahtuu (Freshabit LIFE IP)

MITÄ TAPAHTUU VEDEN VALTAKUNNAN SUURIMMASSA VESIENSUOJELUHANKKEESSA? #43
Viliina Evokari, Metsähallitus luontopalvelut

SISÄVESIEN PINNANALAINEN MAAILMA #44
Jari Ilmonen, Metsähallitus luontopalvelut

RAAKKUJEN LEMMENLOMA KYLPYLÄSSÄ #45
Jouni Taskinen, Jyväskylän yliopisto

TAIMENEN TYÖ TYSSÄÄ NOUSUESTEESEEN #46
Puhuja ilmoitetaan myöhemmin

Puheenvuorojen jälkeen tutkijat vastaavat yleisön kysymyksiin klo 16:30-16:50.

takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

Pyöreä pöytä: Muutokseen tarvitaan johdon tuki #305

Miten kunta ja koulu tukevat kestävän kehityksen kasvatuksen toimintamallien käyttöönottoa? Mikä on kasvatuksen rooli yhteiskunnassa ilmastonmuutoksen torjunnassa? Millaista tukea kasvattajat tarvitsevat?

Kenelle: päättäjät, rehtorit, opettajat, kasvattajat, nuorisotyöntekijät

Fasilitaattori: Tanja Tuulinen

takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

Työpajat / Workshoppar / Workshops (A):

175. Let’s talk care of our land – Erasmus project

Eyglo Fridriksdottir, Matthildur Hannesdottir & Gudrun Anna Gunnarsdottir, Sæmundarskoli

Talk about Erasmus project “Lets take care of our land”. The project is about different challenges and landcare with emphasis on empowering students in the believe that they can actually take care of their land. The following countries were taking part of the project: Iceland, Finland, Portugal, Spain, Lithuania and France. In the workshop we ask for canversation between participants.

EN
172. Mobile learning in the kingdom of water

Hanna Seimola, WWF Suomi &Freshabit LIFE IP

WWF offers two mobile learning materials for aquatic outdoor education: Great Onshore Adventure for primary schools and Mystery of the Waters for lower secondary schools. In this workshop, you get to try these materials in practice and tips for interdisciplinary teaching on the topic of water.

EN
178. Lärotimme i skogen: från Betula till Pinus – Träd och deras tillväxt

Martin Antell, Suomen Metsäyhdistys

I workshoppen får deltagaren mångsidiga uppgifter och övningar i närskogen. Det föredras ett färdigt program som fördjupar kunskapen om skogen. Olika teman är klimatförändring, varför skog avverkas, trädslag, kolets bindning, trädets tillväxt och olika produkter från träd samt träförädling och miljöpåverkan. Workshoppen grundar sig på Från Betula till Pinus uppgiftskort, som delas ut till deltagarna.

SV
181. Learning language in the outdoor classroom

Lotta Carlegård, Klassrum utan väggar

En praktisk workshop där vi fokuserar på att använda platsen i språkinlärningen och med muntlig kommunikation i fokus.

SV (EN)
107. Entäs jos? Eller om?

Charlotta Hagman, Ammattiopisto Livia

Työpajassa käsitellään ilmastonmuutoksen vaikutusta luonnon monimuotoisuuteen tarkastelemalla eläinten ja kasvien elinehtoja ja kykyä sopeutua muutokseen. Opetusmateriaalina on suunniteltu taulu luonnonympäristöstä. Pohjaekosysteemiin lisätään tarra-/magneettikiinnitteisiä tekijöitä ja luodaan erilaisia vaihtoehtoisia tulevaisuuksia. Elollisen ja elottoman luonnon vuorovaikutuksen ymmärtäminen.

FI & SV
108. Eräkurssi yläkouluun ja lukioon

Seija Jussinniemi & Jannaliina Jussinniemi, Metsähallitus /eräpalvelut

Työpajassa tutustutaan Eräkurssi-opetuskokonaisuuden avulla muun muassa retkeilyyn, lajituntemukseen ja luonnon havainnointiin eränkäynnin näkökulmasta OPS huomioiden. Lisäksi esitellään eränkäyntikulttuuria ja päästään tutustumaan eräkummitoimintaan. Työpajan osallistujat pääsevät eläytymään oppilaan rooliin ja tekemään tehtäviä oppaana toimivan Eräkummin ohjaamana. Tietopankki: Opettaja eräkummiksi!

FI(SV)(EN)
110. Paikkalähtöinen ympäristökasvatus Geoparkissa

Emma Marjamäki, Lahden kaupunki

Salpausselkä Geoparkiin, Lahden urheilukeskuksen maastoon, on suunniteltu opetuskokonaisuuksia, jotka tukevat opetussuunnitelmaa ja lisäävät kokemuksellista oppimista paikallisesta geologiasta, ekologiasta, lajistosta ja luonnonvaroista. Työpajassa esitellään 1. – 6. luokille suunnattujen opetuskokonaisuuksien sisältöjä, menetelmiä ja materiaaleja ja niiden soveltamismahdollisuuksia erilaisiin luonnonympäristöihin. Geopark-konseptissa tärkeässä roolissa on ympäristökasvatus ja paikallisten ihmisten oman lähiympäristön tuntemuksen ja arvostuksen lisääminen. Paikkalähtöinen opetus sopii erityisen hyvin näiden tavoitteiden toteuttamiseen.

FI
111. Kansalaishavainnointi ympäristökasvatuksessa

Teija Peura & Katri Pasanen, Luonto-Liitto

Kansalaishavainnoinnin kautta tutkijat saavat käyttöönsä havaintoja lajien esiintymisestä ja ympäristön tilasta. Samalla kansalaisille tarjoutuu mahdollisuus osallistua tieteellisen tutkimuksen tekoon, toimia ympäristön puolesta ja samalla viettää aikaa luonnossa sitä havainnoiden. Miten kansalaishavainnointia voi hyödyntää osana opetusta ja ympäristökasvatusta?

Luonto-Liitolla on kaksi kansalaishavainnointiin kannustavaa kampanjaa Kevätseuranta ja Talviseuranta, jotka molemmat sopivat hyvin ympäristökasvattajan työkalupakkiin. Työpajassa tutustutaan kansalaishavainnoinnin menetelmiin, sovelluksiin ja materiaaleihin.

FI
118. Kiertotaloutta koulun pihalla

Marjo Myllyniemi, HSY

Tule kokeilemaan, miten kiertotaloutta voi opettaa hauskalla ja mieleenpainuvalla tavalla. Kestävässä tulevaisuudessa kierrätys, lajittelu, lainaaminen ja korjaaminen ovat perustaitoja. Työpajassa käydään läpi erilaisia tehtäviä ja leikkejä, joiden avulla tutustutaan siihen miten kiertotalous näkyy koululaisten omassa arjessa. Sisältö on koostettu Helsingin seudun ympäristöpalvelujen uusista oppimateriaaleista

FI
127. Metsämörri esiopetuksessa

Anna Anttonen & Mari Parikka-Nihti, Suomen Latu Ry

Kiireettömyys, ilo ja kokemuksellisuus luonnossa ovat Metsämörritoiminnan avainsisältöjä, joihin työpajassa tutustutaan. Tule kokemaan ja aistimaan sekä saamaan ideoita luontokasvatukseen esiopetuksen näkökulmasta!
Hoi Kolikok, nyt kaikki lapset metsään! Metsä ja luonto ovat oppimisympäristönä vertaansa vailla. Suomen Ladun lastentoiminnan vankka kulmakivi on metsämörritoiminta. Metsämörri on satuhahmo, joka innostaa lapset lähiluontoon leikkimään, liikkumaan, ihmettelemään ja tutkimaan. Toimintaa toteuttavat Suomen Ladun metsämörriohjaaja -koulutuksen saaneet ohjaajat. He toimivat mm. varhaiskasvatuksessa, kouluissa ja Suomen Ladun jäsenyhdistyksissä. Suomen Latu koordinoi ja kehittää suomenkielistä metsämörritoimintaa.

FI
128. Metsäsuhteen vahvistaminen ja nuorten yhteiskunnallisen osallisuuden edistäminen

Katja Lähtinen, Luonnonvarakeskus

Työpajassa osallistujat keskustelevat teemasta ja sen pohjalta yhdessä määrittelevät käytänteitä sekä tuottavat työkaluja tukea nuoria yhteiskunnallisessa muutoksessa kohti kestävää elämäntapaa. Miten yleiseen kestävään kehitykseen käytävä keskustelu näkyy nuorten arjessa, mistä asioista nuoret ovat erityisen kiinnostuneita ja mistä eivät? Kuinka nuorten vastuullista kuluttajuutta ja yhteiskunnallista osallistumista voidaan tukea?

Työpaja kuuluu laajempaan fokustyöpajojen kokonaisuuteen, jotka toteutetaan vuorovaikutuksessa laaja-alaisella, kyselyillä tehtävän kansalaistiedon keruun kanssa. Työpajoissa kerättyä aineistoa hyödynnetään anonymisoituna tutkimushankkeen tiedontuottamisessa.

FI
131. My2050 – elämyspeli ilmastonmuutoksesta

Elina Harju, Visia GameFactory

Työpajassa osallistujat pääsevät tutustumaan My2050-peliin tapahtumaan varten luodun pelin “miniversion” avulla ja pohtimaan innostavia uudenlaisia ilmastokasvatuksen menetelmiä. Pelin jälkeen pohditaan yhdessä innostavaa lähestymistä ilmastokasvatukseen sekä pelien ja digitalisaation tuomia uusia mahdollisuuksia. Mietitään myös yhdessä ideoita, kuinka levittää My2050-hankkeen hyviä ideoita laajemmalle.

FI
136. Palloässät – päiväkotien sankarit

Leena Nukari, Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy

Työpajassa tutustutaan varhaiskasvatusikäisille suunnattuun Palloässät materiaaliin. Kierrätyskeskuksen maskottieläimet ovat päättäneet perustaa Palloässät sankariryhmän, joka ryhtyy parantamaan maailmaa Kansainvälisten kehitystavoitteiden eli Agenda 2030 tavoitteiden hengessä. Tule ja tempaudu mukaan Palloässien lauluihin, tarinoihin, videoihin, puuhatehtäviin ja peleihin. Pian jo itsekin olet perustamassa sankariryhmää. Palloässät -materiaalit ovat ilmaiseksi kaikkien käytössä ja löytyvät osoitteesta www.kierratyskeskus.fi/palloassat

FI
140. Villi luonto lautasella

Maria Kröger, WWF Finland

Ympäristön kannalta tärkeimmät arjen valintamme koskevat ruokaa. Ruuan ilmastovaikutukset alkavat olla jo varsin hyvin tiedossa. Sen sijaan se, miten valtava vaikutus ruuantuotannolla on luonnon monimuotoisuuteen, on toistaiseksi vähemmän tunnettu asia. Työpajassa paneudutaan ruokavalintojemme vaikutuksiin luonnon monimuotoisuuteen ja opitaan erilaisia tapoja käsitellä aihetta toiminnallisesti oppilaiden kanssa. Työpaja perustuu WWF:n ruokakiertueen sisältöihin ja materiaaleihin.

FI
146. Tutkiva oppiminen kestävän kehityksen kasvatuksessa

Riikka Paloniemi & Iikka Oinonen, Suomen ympäristökeskus

Tutustumme SYKEn kehittämiin malleihin, oppimiskokonaisuuksiin ja apuvälineisiin, joita voi hyödyntää ympäristökasvatuksessa ja tutkivassa oppimisessa. Työpajan vinkkien avulla oppilaat voivat tutkia lähivesiä, energiaa ja kiertotaloutta. Työpajassa tutustutaan Veden pitävää –ympäristökasvatuksen oppimispolkuun, Ihan pihalla –hankkeen oppimisaktiviteetteihin, energialaukkuun sekä kiertotalouden ymmärtämistä edistäviin materiaaleihin.

Veden pitävää –ympäristökasvatuksen oppimispolku on peruskoulusta lukioon ulottuva malli lähivesien tutkimukseen. Se luo lapsille ja nuorille mahdollisuuden kasvaa ympäristötietoisiksi ja -vastuullisiksi kansalaisiksi. Vesireppu ja Ihan pihalla –hankkeessa kehitetyt oppimisaktiviteetit inspiroivat tutkimaan lähiympäristöä ja järjestämään ilmiöpohjaisia tutkimustyöpajoja. Repun laitteilla voidaan arvioida esimerkiksi vesien sameutta, happipitoisuutta ja sinilevätilannetta. Energialaukun mittareilla oppilaista tulee energia-agentteja, jotka etsivät esimerkiksi agenttimaisella lämpömittarilla lämpövuotokohteita kiinteistöistä, selvittävät vesihanojen sopivat virtaamat. Peruslaukun ulkopuolisilla digimittareilla etsitään lämpökameralla vaikkapa koulurakennuksien lämpövuotokohteita. Lisäksi työpajassa tutustutaan kiertotalouden toiminnalliseen käsittelyyn ja saadaan vinkkejä esimerkiksi kierrätysmateriaaleista valmistettujen komposiittituotteiden tekoon.

Enquiry-based learning in sustainability education In this workshop, you will learn how to encourage children and young people to be environmental scientists in school and take steps towards sustainability agency! We will introduce you some learning modules, activities and teaching tools developed by Finnish Environment Institute SYKE, which can be utilised in environmental education and enquiry-based learning. The topics cover water, energy, circular economy and urban planning.

Utforskande lärande i utbildningen för hållbar utveckling I den här workshopen kommer du att lära dig att engagera barn och ungdomar till miljöforskare och aktörer som främjar hållbar utveckling. Vi presenterar några inlärningsmoduler, -aktiviteter och läromaterial utvecklade av Finlands miljöcentral SYKE. De kan användas i miljöuppfostran och utforskande lärande. Ämnen täcker vatten, energi, cirkulär ekonomi och urban planering.

FI (SV)(EN)
148. Ulkona oppiminen taidekasvatuksen keinoin

Jenni Perttu, Luontopainotteinen taidekasvattaja

TÄMÄ TYÖPAJA ON TÄYNNÄ!

Tule kokemaan moniaistillinen työpaja, jossa tutkitaan luontoa taidekasvatuksellisin menetelmin! Tarjolla käytännön esimerkkejä ja pohdintaa miten soveltaa niitä omaan työhön.

FI
150. Ulko-opetusvinkkejä 5-6-luokille

Laura Palander, Suomen ympäristöopisto SYKLI

Tule kokeilemaan ja huomaamaan, että myös haastavampia tehtäviä voi opiskella toiminnallisesti ja ulkona. Saat vakallisen vinkkejä ja repullisen rohkeutta matkaasi.

FI
162. Uutta biotalousopetukseen yläkouluissa ja lukioissa

Niina Mäntyniemi, Maaseutuammattiin ry

Biotalouden mahdollisuudet ja luova yrittäjyys -hankkeessa kehitetään yhteensä 8 pilottikoulun (4 yläkoulua ja 4 lukiota) kanssa uusia tapoja biotalouden opetukseen. Hankkeessa kehitetään monialaisia oppimiskokonaisuuksia, teemaopintoja, valinnaisaineita ja aiheen huomioimista nykyisillä kursseilla ja opinnoissa. Tavoitteena on tarkastella aihepiiriä monipuolisesti, kukin pilottikoulu päättää itse päänäkökulman. Se voi olla metsäsuhde, green care, yrittäjyys, tutkimus, ilmastonmuutos jne. Kussakin koulussa mukana on kuitenkin aina yrittäjyyskasvatus. Työpajassa kerrotaan pilottikoulujen kokemuksista havainnollisesti ja toiminnallisesti. Mukana on pilottikoulujen opettajia. Lisätietoja hankkeesta: www.biotalousopit.fi

FI
116. Kestävällä ajattelutavalla muutosta

Stella Aaltonen, NPL-kouluttaja, ympäristökasvattaja

Tule tutkimaan omaa ajattelutapaasi ja muovaamaan ajatteluasi niin, että saat muutoksia aikaan. Pienikin muutos ajattelumallissa voi mullistaa koko elämän.

Työpajassa osallistujat tutustuvat oman ajattelumallinsa luomiin rajoituksiin ja mahdollisuuksiin sekä kehittävät ajattelutapaansa niin että se palvelee mahdollisimman hyvin kulloistakin tilannetta ja tavoitteita. Työpajassa käsitellään ajattelumallien eri tasoja, osa-alueita ja tilannesidonnaisuuksia. Työpaja pohjautuu NLP-metodeihin ja kouluttajan laajaan kokemukseen kestävän kehityksen jalkauttamisesta eri yhteisöissä.

FI
187. Ilo kasvaa ulkona

Virpi Jussila,Suomen ympäristöopisto Sykli

“Ilo kasvaa ulkona -työpajassa tutustutaan toiminnallisesti luonnon tarjoamiin monipuolisiin toimintamahdollisuuksiin niin varhaiskasvatuksessa kuin esi- ja alkuopetuksessa. Saat tukea metsäretken pedagogisen sisällön tuottamiseen sekä parhaat toimintavinkit luontohetkiinne.
Lähiluontoon tutustuminen sekä erilaiset leikit ja -tehtävät osallistavat lapsia ja tukevat luontaisesti vuorovaikutusta sekä lasten luontosuhteen kehittymistä. Luonnossa tulee liikuttua lähes huomaamatta ja lasten motoriset taidot kehittyvät samalla. Pienet seikkailut vievät mukanaan niin tutkimaan kuin havainnoimaan!”

FI
210. Kutsien kansa ja ajanuhraamisen perinne

Elsa Hulkkonen, keraamikko, opettaja

POIKKEAVA AIKATAULU: Työpaja alkaa tiistaina jo klo 13-15 sekä jatkuu avajaisten ja pääluennon jälkeen klo 17-18:30!

Rakennetaan savimaja pajusta, kuivasta heinästä ja savesta ja nautitaan siitä yhdessä. Pohditaan draamakasvatuksen menetelmin ajanuhraamisen käsitettä alkaen kuvitteellisesta Kutsien kansasta päätyen omien elämän arvojen pohdintaan.

FI(EN)
406. Haaksirikkosaari

Kati Lappalainen, Riveria Niittylahti

Vesistötoimintaa: seikkailullisia ryhmätehtäviä Pielisen rannalla.

FI (EN)

takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

TI / TIS / TUE 17:00-19:00 (1,5h)

Avajaiset – Öppningen – Opening

Keynote: Wild pedagogies (Sean Blenkinsop)

… or … what skills outdoor/environmental/nature-based/place-based educators have to offer education in a changing world?

This talk will explore three key pedagogical strands that exist in outdoor/environmental education: the relational, the critical, and the existential. The focus will be on what they are, what they do well, and how they might be extended and even challenged. Then using the frame of the six touchstones for Wild Pedagogies I hope to make a careful list of the pedagogical offerings outdoor and environmental educators might make to the larger world, including public education, in the hopes of supporting the changes that must occur.

Sean Blenkinsop is a Professor of Education at Simon Fraser University, Vancouver, Canada. He grew up in the boreal forests of northern Canada and has more than 30 years of background in outdoor, environmental, and experiential education. Now, as a researcher and educator he has been involved in starting and researching three nature-based, place-based, eco-schools (all in the public system). He is the author of more than one hundred articles and chapters, editor of The Imagination in Education (Cambridge Scholars Press, 2009), and most recently, author and editor of Wild Pedagogies: Touchstones for renegotiating education and the environment in the Anthropocene (Palgrave-Macmillan, 2018).

Comment talk: Arja Kaasinen (Helsingin yliopisto) & Kai Lehtonen (Humak)

B1 KE / ONS / WED 9:00-10:30 (1,5h)

takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

Puheenvuorot III: Muuttuva koulumaailma

KOULUN MAHDOLLISUUDET TOIMIA EKOLOGISEN KESTÄVYYDEN EDISTÄJÄNÄ #11
Niina Mykrä, Tampereen yliopisto, Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto

Muutos kohti ekologista kestävyyttä koulussa

UUDISTAVA OPPIMINEN – UUDISTAVA OPPILAITOS #12
Erkka Laininen, OKKA-säätiö

Kestävä tulevaisuus edellyttää vaihtoehdon löytämistä nykyiselle kasvuun ja kulutukseen perustuvalle edistyksen ihanteelle. Tarvitsemme oppimista, joka uudistaa maailmansuhdettamme ja oppilaitoksia, jotka muuttavat yhteiskuntaa.

ULOS MAAILMAAN; OPPILASAKTIVISMI ILMASTOKASVATUKSEN MENETELMÄNÄ IHAN TAVALLISESSA YLÄKOULUSSA #23
Sanni Virtanen, Ruusuvuoren koulu

Ilmastokriisi ravistelee koko maailmaa, myös koulua ja oppimista eikä tästä muuttumatta selvitä. Muutos voidaan nähdä myös positiivisena; ilmastokriisi kutsuu meitä pohtimaan uudestaan arvoja, koulun roolia ja oppimisen mielekkyyttä. Se on mahdollisuus lähteä rakentamaan parempaa koulua ja oppimista.

YHTEISTYÖ, AIDOT OPPIMISYMPÄRISTÖT JA YHTEISÖLLINEN OPPIMINEN HYVINVOINNIN RAKENTAJINA #15
Tero Lämsä, Humanistinen ammattikorkeakoulu

Puheenvuoro käsittelee yhteisöllistä ja kokemuksellista oppimista, autenttisia oppimisympäristöjä sekä koulun ja koulua ympäröivän yhteiskunnan, (nuorisoalan) järjestöjen ja luonnon hyödyntämistä oppimisympäristöinä.

takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

Puheenvuorot IV: Hyvinvointia luonnossa seikkaillen

HELMIÄ VIDEOLLA – KOKEMUKSIA TYTTÖ OLET HELMI! -KEHITTÄMISHANKKEESTA #24
Niina Hakala, Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lasten ja Nuorten Kuntoutussäätiö

Kun teini-ikäisen tytön mieli särkyy, on toimiva suhde äitiin tärkeää. Tyttö olet helmi! -kehittämishankkeessa tytön ja äidin suhdetta vahvistetaan yhdistämällä toiminnalliset menetelmät videoreflektiiviseen menetelmään.

PSYKOTERAPIA YHDESSÄ SEIKKAILLEN #25
Miia Riihimäki & Kaisa Pietilä, Outward Bound Finland

Puheenvuoro pohjautuu keväällä 2019 tehtyyn pilottihankkeeseen, jossa kehitettiin ja tutkittiin seikkailuterapiaa. Toteutuksen tavoitteena oli sosiaalisten pelkojen hoito. Seikkailuterapiassa yhdistettiin seikkailukasvatuksen ja kognitiivisen psykoterapian menetelmiä viiden päivän vaelluksen aikana.

MYÖTÄTUULTA OMAN ELÄMÄN MUUTOKSEEN – CASE MERIHEIMO – NUORTEN OMA VÄYLÄ! -HANKE #26
Heini Kaasalainen, Y-säätiö

Tarina siitä, kuinka merestä, ahtaista tiloista, muuttuvista olosuhteista ja vieraista ihmisistä rakennetaan unohtumattomia kokemuksia, oma heimo ja alusta oman elämän muutokselle. Monelle Meriheimo-purjehdus on käänteentekevä kokemus tai uuden alku. Puheenvuorossa avataan sitä, kuinka tämä kokemus rakentuu ja mitkä elementit sail training -menetelmässä edesauttavat kokemuksen syntymistä.

MIKSI KOKEMUKSET OVAT NIIN MERKITYKSELLISIÄ? #40
Arto Tiihonen, Outward Bound Finland ry

Kokemuksellisen oppimisen menetelmin pyritään osallistujien vahvistamiseen ja ohjaajien toimintatapojen muutokseen.

takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

Pyöreä pöytä: Veden valtakunnan puolustajat #304

Fasilitaattori: Viliina Evokari, Freshabit LIFE-hanke

Pyöreässä pöydässä pääset keskustelemaan suoraan kovimpien asiantuntijoiden kanssa ja kysymään mieltäsi askarruttavia kysymyksiä. Kuinka lähivesien kuntoa voi havainnoida? Voinko viedä koululuokan turvallisesti veden äärelle? Miten simpukat juttelevat? Voimmeko järjestää purotalkoot? Miksi kalateitä rakennetaan? Ohjelma on osa FRESHABIT LIFE IP- hankkeen järjestämää teemaa Veden valtakunta.

Kenelle: kaikille

Fasilitaattori: Viliina Evokari, FRESHABIT LIFE IP -hanke

takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

Työpajat / Workshoppar / Workshops (B1):

102. Biodiversitet i skogen genom spel och naturundersökningar

Pia Bäckman, Natur och Miljö

Kom med på upptäcktsfärd bland mossor, småkryp och trädstammar! Du får ryggsäcken full med kunskaper och övningar att använda i undervisningen om biodiversitet och artkännedom.

Vi lär känna vanliga, men inte alltid välkända, skogsarter genom spel, sagor och naturundersökningar. Vi forskar i mossor, letar reda på småkryp och lär oss namnen på växter i fartfyllda lekar. Vi diskuterar kring hur var och en av oss kan påverka biodiversiteten i vår närskog och provar på att bygga en faunadepå. Det här är verkstaden där du själv kan förkovra dig i artkännedom och samtidigt få praktiska tips för hur du kan jobba med biodiversitet med dina elever ute i skogen.

SV (FI)
178. Lärotimme i skogen: från Betula till Pinus – Träd och deras tillväxt

Martin Antell, Suomen Metsäyhdistys

I workshoppen får deltagaren mångsidiga uppgifter och övningar i närskogen. Det föredras ett färdigt program som fördjupar kunskapen om skogen. Olika teman är klimatförändring, varför skog avverkas, trädslag, kolets bindning, trädets tillväxt och olika produkter från träd samt träförädling och miljöpåverkan. Workshoppen grundar sig på Från Betula till Pinus uppgiftskort, som delas ut till deltagarna.

SV
125. Metsien kestävä käyttö pelastaa maailman

Tiedekeskus Pilke, Metsähallitus

Kestävän elämäntavan tukeminen tiedekeskuksen keinoin. Tutustu Tiedekeskus Pilkkeen osallistaviin menetelmiin, jotka tukevat kestävän elämäntavan omaksumista.

Työpajassa esittelemme metsäisiä pelejä ja tehtäviä, jotka tukevat kestävän elämäntavan omaksumista. Metsä Makanatsu-pelin avulla innovoimme yhdessä uusia metsään liittyviä ilmastoviisaita keksintöjä tämän päivän ja tulevaisuuden varalle. Pelit ja tehtävät ovat saatavilla myös työpajamme jälkeen käyttöönne. Tehtävät soveltuvat kaikenikäisille oppijoille.

FI
159. Metsien lentävä rukkanen – liito-orava tutuksi

Mari Wikholm, Kuopion luonnontieteellinen museo

Metsien lentävä rukkanen – liito-orava tutuksi Millainen on tämä metsien salaperäinen harmaaturkki ja miksi se saa kokoaan enemmän huomiota? Työpajassa tutustaan liito-oravan elintapoihin ja ekologiaan. Havainnollistamme erilaisten tehtävien avulla elinympäristöverkostojen toimintaa ja monimuotoisuutta sekä pohdimme, miten luonnonsuojelun ja maankäytön näkökulmat voidaan yhdistää. Sopii ala- ja yläkouluille.

FI
135. Oppitunti metsässä: Betulasta Pinukseen – puut ja puiden kasvu

Eveliina Pokela, Suomen metsäyhdistys

Työpajassa osallistuja saa monipuolisia tehtäviä ja harjoituksia lähimetsään. Esittelyssä on valmis oppituntipaketti, jota voi lähteä syventämään. Teemoja ovat puulajitietous, kansanperinne, puiden iän arviointi, puun rakenne leikin kautta, kasvilajituntemus, puiden kasvu, hiilen sitoutuminen ja varastoituminen puihin. Pohditaan myös miten metsät liittyvät ilmastonmuutokseen metsien kehitystä sekä miksi puita kaadetaan. Työpaja pohjautuu Betulasta Pinukseen – Puut ja puiden kasvu -tehtäväkortteihin, jotka jaetaan työpajan osallistujille.

FI
139. Siisti rantaretki

Karoliina Eronen, SATAKOLKYT-hanke

Jokainen roska pois rannalta on askel kohti puhtaampia vesistöjä.Rantaretkellä siivotaan rantaa roskista ja johdatetaan erilaisin leikein ja harjoittein lapset ja nuoret hoksaamaan, miksi rantojen siivoaminen on tärkeää. Löydettyjä roskia tutkimalla pohditaan ihmisten vaikutusta omaan ympäristöönsä. Ketä ne roskaajat oikein ovat? SATAKOLKYT-hanke on Helsingin kaupungin nuorisopalveluiden, Pääkaupunkiseudun Partiolaisten, Helsingin NNKY:n, Helsingin 4H-yhdistyksen ja Helsingin Vihreiden Nuorten yhteishanke, joka on palkittu Kansanvalistusseuran vuoden 2019 Sivistyspalkinnolla.

Työpajassa tutustutaan SATAKOLKYT-rantaretkikonseptiin. Osallistujat saavat mukaansa vinkkivihon, joka tarjoaa laajan valikoiman leikkejä ja muuta tekemistä rantaretkille. Vihon avulla rantaretken voi räätälöidä eri ikäryhmille ja eri oppiaineisiin tai teemoihin sopivaksi. Mukana on niin taiteellista, tiedollista, liikunnallista kuin ryhmäyttävääkin tekemistä rannalle. Itämeri-aiheinen rantaretki sopii hyvin ilmiöpohjaiseen oppimiseen ja sisämaassa aineistoa voi soveltaa järven ja jokien rannoilla retkeilyyn. Työpajasta saat uusia ideoita myös esimerkiksi koulun lähiympäristön siivoustalkoiden järjestämiseen. Lisätietoa www.satakolkyt.fi

FI (EN)
144. Turvallisuuden parantaminen tarkistuslistan avulla retkeilyssä

Jussi Muittari, Humak

Työpajassa opitaan käyttämään retkeilyyn suunniteltua tarkistuslistaa, suunnittelemaan retki, ottamaan huomioon muuttuja retken aikana ja tekemään perusteltu päätös toiminnan jatkamisesta tai muuttamisesta.

FI

takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

KE / ONS / WED 9:00-12:00 (3h)

Työpajat / Workshoppar / Workshops (B2):

202. Me metsässä – seikkailukasvatuksellista ryhmän hallintaa ja työhyvinvointia varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa

Taru Lindgren, Suomen Ympäristöopisto SYKLI

Toiminnallinen työpaja, joka antaa vinkkejä metsäryhmätoimintaan ja ryhmän rakentamiseen unohtamatta työpajaan osallistuvan henkilökohtaista kokemusta. Kuinka luoda hyvä ryhmä, ja miksi. Keskiössä on lapsi, jolla on oikeus kasvuun, kehitykseen ja oppimiseen. Lapsi kuuluu yhteisöön (ryhmä), jonka toimivuudesta vastaa työntekijä. Työntekijän taito hallita ryhmää, olla sensitiivinen yksilölle ja ryhmälle luo pohjan kasvatustyölle, jossa näinollen korostuvat vuorovaikutus ja tunnetaidot. Työpajassa pureudutaan ryhmän hallintaan metsäryhmässä sekä työhyvinvointiin. Tavoitteena on kokea ja ymmärtää ryhmän merkitys, jonka saavuttamiseen seikkailukasvatus menetelmänä tarjoaa keinoja.

FI
203. Evoluutiopajat, Evolution in Action -workshops

Tiina Hirvonen & Carita Lindstedt-Kareksela, Evoluutiopajat / Evolution in Action

Opi evoluutiosta ja luonnon monimuotoisuudesta tieteen ja taiteen keinoin. Evoluutiopajat toteuttavat yhden ilmiöoppimiseen sopivan,evoluutiota ja luonnonvuorovaikutussuhteita luonnon monimuotoisuudentaustalla havainnollistavan työpajan, jossa yhdistyvät tieteellinen tieto ja taiteellinen ilmiöiden tutkiminen. Työpaja ja sen materiaalit ovat vapaasti osallistujien käytettävissä omissa opetustarkoituksissa. www.evolutioninaction.fi

FI (EN)
205. Kestävää draamaa

Niina Heikkilä, draamakasvattaja

Niina Heikkilä on koonnut täyden rinkan erilaisia draamaharjoituksia Kestävää draamaa – työpajassa.

Työpajassa saat kolmen tunnin aikana tiiviin ja laadukkaan paketin draamakasvatuksen käyttämisestä kestävän kehityksen opetuksessa. Saat perusteet draaman eri työtavoista ja opit käyttämään niitä luovasti opetuksessa. Kokeilemme eri työtapoja toiminnallisesti. Työtapa sopii eri-ikäisten lasten ja nuorten opettajille/ohjaajille/kasvattajille.

Niina Heikkilällä on aina ollut luonto ja draama lähellä sydäntä. Hän toimii kasvatus- ja ilmaisuaineiden lehtorina Turun kristillisellä opistolla. Hän opettaa siellä mm. luonto- ja ympäristökasvatusta lastenohjaajiksi ja koulunkäynninohjaajiksi opiskeleville ja pitää erilaisia lyhytkursseja draamakasvatuksesta. Hän vetää perheille suunnattuja metsämörriretkiä Turun Ladussa ja opiskelee luonto- ja eräoppaaksi. Opiskelujen aikaisia kokemuksia voi lukea https://luontoninnunrinkassa.blogspot.com/ .

FI (EN)
206. Ilmastonmuutos minussa -luovan kirjoittamisen työpaja / Climate Change in Me – A creative writing workshop

Henna Laininen, Taideyliopiston Kuvataideakatemia

Miten voin tukea ympäristötunteiden käsittelyä ryhmässä luovan kirjoittamisen harjoitusten avulla? Työpajassa keskustelemme ilmastonmuutokseen liittyvistä tunteista, kokeilemme inspiroivia kirjoitusharjoituksia ja kehollisia harjoituksia ulkona luonnossa sekä kuulemme lukuvinkkejä ympäristötunteisiin liittyvästä tieto- ja kaunokirjallisuudesta. Työpaja liittyy kuvataiteilija-tutkija Henna Lainisen väitöstyöhön, jossa kestävän elämäntavan opettelua tuetaan luovan kirjoittamisen menetelmin.

How can I support acknowledging environmental emotions in a group by the means of creative writing? In the workshop we will discuss about emotions related to climate change and try out inspiring creative writing exercises and bodily exercises out in the nature. We will also get further reading references about literature related to environmental emotions. The workshop is related to artist-researcher Henna Laininen´s doctoral thesis about supporting the process of learning a sustainable lifestyle by the means of creative writing.

Työpaja on osa kuvataiteilija-tutkija Henna Lainisen väitöstyötä. Laininen tutkii, miten kestävän elämäntavan opettelua voi tukea luovan kirjoittamisen menetelmin. Laininen kokoaa pitämiensä työpajojen pohjalta Ilmastonmuutos minussa -verkko-opetusmateriaalin, joka antaa välineitä ilmastonmuutokseen liittyvien tunteiden käsittelyyn. Opetusmateriaali soveltuu yläkoulu- ja lukioikäisille sekä aikuisille. Osallistuessasi työpajaan voit halutessasi osallistua myös tutkimukseen. Lisätietoja: www.hennalaininen.net
AO AMO NT AIK FI (EN)

FI (EN)
207. Toiminnallista ilmastokasvatusta

Virpi Jussila, Suomen Ympäristöopisto SYKLI

Vaikeastikin hahmottuvia ympäristöasioita, kuten ilmastonmuutos ja yksi sen ratkaisun avaimista eli kiertotalous, voidaan avata oppilaille innostavalla tavalla. Ulkona oppiminen osallistaa oppilaita näiden abstraktien aiheiden äärelle vauhdikkaiden pedagogisten pelien ja – leikkien, draaman ja musiikin kautta. Luodaan yhdessä hyvää tulevaisuutta ja perehdytään ilmastonmuutoksen taustoihin, omiin vaikuttamismahdollisuuksiin ja innostaviin menetelmiin. Miltä siis kuulostaisi kulutuskäyttäytymiseemme pureutuva kiertotalous Kimble, kasvihuonehippa tai ilmastonmuutoksen monialaisuutta avaava draama ja nuoret positiiviseen viestintään osallistava räp?

FI (EN)
221. Muovipussin vaiherikas matka luonnonvesistöissä

Asta Ekman ja Pekka Paaer, Harakan luontokeskus, Helsingin kaupunki

Työpajan teema on mikromuovit luonnonvesissä.
Työpajassa hahmotellaan yhdessä muovipussin matka vesiekosysteemissä ja sulautuminen osaksi ravintoketjua.
Lisäksi käydään läpi muovin kemiallinen koostumus pääpiirteittäin ja tutkitaan mikroskoopilla, löytyykö suomalaisista kaloista mikromuovia.
Etsimme vastauksia mm. seuraaviin kysymyksiin:
Miten muovia kertyy vesistöihin? Miten muovi hajoaa vesistöissä? Mitä vaikutuksia mikromuovilla ja siitä irronneilla kemikaaleilla on eliöstöille ja ihmisille? Ja voidaanko asialle tehdä mitään?

FI
212. Me aarteenvartijat – luonnon monimuotoisuus opetuksessa

Sinikka Kunttu, Ympäristökasvatusjärjestö FEE Suomi
Yhteistyössä mukana: WWF Suomi

Mitä luonnon monimuotoisuus oikein on – ja miten sillä menee? Työpajaan osallistuva saa tietoa luonnon monimuotoisuuden tilasta ja suojelusta sekä työkaluja monialaisen ja toiminnallisen opetuksen toteuttamiseen. Metsäympäristössä harjoitellaan sitä, miten luonnon monimuotoisuutta voi havainnoida ja tutkia.

Työpajassa yhdistyvät monialainen opetus, toiminnallinen oppiminen sekä osallistava ympäristökasvatus. Ensin paneudutaan luonnon monimuotoisuuden käsitteeseen ja harjoitellaan sen havainnointia toiminnallisesti. Sitten edetään kohti luonnon monimuotoisuuden suojelua, jolloin keskiössä ovat osallisuus ja vaikuttaminen.

HUOM! Alkuperäisistä suunnitelmista poiketen työpajaa ei järjestetä Pumpulikirkon luonnonsuojelualueella vaan Hyvärilän lähimetsässä.

FI
213. Luonnonyrttien monipuolinen käyttö

Anni Inkeri Korhonen, Majatalo Puukarin Pysäkki

Opetellaan muutama perus luonnonyrtti, jolla pystyy tekemään itsehoitoa ja ruokaa.

FI (EN)
215. Majaa rakentamaan

Mervi Eskelinen, Arkkitehtuuri- ja ympäristökulttuurikoulu Lastu ry

Tässä työpajassa perehdytään majojen rakentamiseen ja rakennetaan maja.

FI
216. Metsäkylpy

Saija Taivalmäki, JoogaTaival

TÄMÄ TYÖPAJA ON TÄYNNÄ!

Metsäkylpy eli shinrin yoku on hidastamaan kutsuva kävely luonnon rauhaan. Metsäkylpy avaa aistit kokemaan luontoa ja olemaan osa sitä uudella ja virkistävällä tavalla. Shinrin yoku eli metsäkylpy johdattaa pysähtymään, katselemaan ja kuuntelemaan luontoa ympärillämme. 3 tunnin mittaisen rauhallisen kävelyn aikana opas esittää erilaisia lempeitä vapaaehtoisuuteen perustuvia ´harjoituksia´, jotka ovat kutsuja avaamaan aisteja – kuulemaan, näkemään, haistamaan ja tuntemaan luontoa. Metsäkylvyn aikana on lupa olla rennosti ja kokea luonto ja itsensä juuri sellaisena kuin ne ovat. Usein kävelylle osallistujat kokevat rentoutuvansa ja kokevat luonnon uudella luontoyhteyttä syventävällä tavalla. Leikkimielisyys ja luovuuskin saattavat herätä kävelyn aikana.

Menetelmä on Kalifornialaisen Associasion of Nature and Therapy Guides -järjestön kehittämä, ja kävelyn kulkujärjestys ja sen aikana toteutettavat harjoitukset ovat tarkoin valittuja. Metsäkylpy ei ole terapiaa, vaan siinä opas “avaa ovia” luonnon ja metsän terapeuttisten vaikutusten äärelle. Metsäkylvyn juuret ovat Japanissa 1980-luvulla kehitetyssä Shinrin Yokussa eli metsäkylvyssä, jolla on todettu olevan monia terveyttä edistäviä vaikutuksia. Luonnon terveys- ja hyvinvointivaikutuksia tutkitaan jatkuvasti niin Suomessa kuin ympäri maailmaa, ja paljon positiivista näyttöä on saatu.

HUOM! Alkuperäisistä suunnitelmista poiketen työpajaa ei järjestetä Pumpulikirkon luonnonsuojelualueella vaan Hyvärilän lähimetsässä.

FI (EN)
217. Metsäsuhdekävely – monta suhdetta metsään

Sirpa Kärkkäinen, Suomen Metsäyhdistys

Oletko kiinnostunut kehittämään dialogia? Ahdistaako sinua vastakkainasettelu? Kiinnostaako sinua, mitä muut, jotka ovat kanssasi eri mieltä asioista, tuntevat ja ajattelevat metsässä ja metsistä. Lähde rohkeasti retkelle, jossa käydään kauniissa, rumissa, yksitoikkoisissa, moninaisissa metsissä.

Meillä kaikilla on eri tilanteissa ja eri rooleissa erilaisia metsäsuhteita. Ne on hyvä tunnistaa ja osata viestiä tarvittaessa toisillekin. Metsäsuhdeajattelu ei tavoittele yksimielisyyttä, eikä kyse ole oikeassa tai väärässä olemisesta. Metsäsuhteet ovat jo lähtökohtaisesti moninaisia ja uuden luomisessa erilaiset näkökulmat ovat tärkeitä. Myös kasvattajan on hyvä oppia hahmottamaan yksilön metsäsuhteen syntyä, ymmärtää siihen liittyviä erilaisia arvoja, niin itsensä kuin oppijoidenkin osalta. Työpajassa pohditaan, miten monin eri tavoin metsät vaikuttavat meidän hyvinvointiimme ja millaisia erilaisia suhtautumistapoja metsiin on. Retkellä tavataan keskustelujen merkeissä myös eri asiantuntijoita.

FI
222. Toivoa ja toimintaa

Pinja Sipari, Biologian ja maantieteen opettajien liitto BMOL ry

Työpajassa pääset tutustumaan kehuttuun Toivoa ja toimintaa -työpajamalliin ja sen harjoituksiin. Biologian ja maantieteen opettajien liiton hankkeessa luotiin vuosina 2019-2020 ympäristö- ja globaalikasvatukseen toimintamalli, jossa yhdistetään tieto kestävästä kehityksestä, aiheeseen liittyvien tunteiden käsittely sekä aito vaikuttaminen nuoria itseään kiinnostavien kestävän kehityksen asioiden puolesta. Tarvitset työpajaan mukaan älypuhelimen tai tabletin. Työpaja sisältää lyhyitä luento-osuuksia ja paljon toiminnallisuutta.

FI
228. Toivon retkikunta

Silja Sarkkinen, Suomen ympäristöopisto SYKLI

Kolmituntisen draamatyöskentelyn tavoitteena on käsitellä ilmastonmuutoksen aiheuttamia tunteita ja tavoitella aktiivisen toivon tilaa. Samalla saadaan myös makupala draamatyöskentelystä. Lähtökohtana prosessidraamassa on tarina Toivosta, joka on väsynyt taistelemaan ilmastonmuutosta vastaan. Häntä kuitenkin tarvitaan, joten vanha ystävä kokoaa Toivon retkikunnan noutamaan Toivon / toivon takaisin.

FI
230. Metsä Escape

Jussi Tomberg, Oulun kaupungin sivistys ja kulttuuripalvelut

TÄMÄ TYÖPAJA ON TÄYNNÄ!

Pakohuoneet ovat suosittuja pelimuotoja. Ongelmanratkaisu ryhmässä on mukavaa ja kaikenlainen kryptisyys tuo kivasti lisää mielenkiintoa. Luomupakohuoneessa pyritään sisällyttämään pakohuonepeli-elementtejä, mutta vahvasti tiedostaen missä toimimme. Voisiko metsäluonto avautua uudella tavalla. Voisiko lajintuntemusta tai historiaa opiskella pakopelin avulla?

FI
232. Empatia seikkailukasvatuksessa / Empathy in Adventure Education (ONLINE)

Jari Kujala, Helsingin kaupunki

Empatia Seikkailukasvatuksessa on kuvaus kahden empatian kentän välisestä työstä, jossa formaalinen työskentely palvelee kognitiivisen ja non-formaalinen affektiivisen kentän empatiaa. Kognitiota korostavassa työskentelyssä korostetaan päätösten tekemistä. Affektiivisessä toiminnassa lisätään osallistujien motivaatiota. Kognitiivisellä kentällä työntekijät luovat näkemyksen asiakkaiden tarpeista luomalla oman mielikuvan projisoimalla projektiivisen empatian välinein. Rationaalisessa empatiassa työntekijä rationalisoi ja sijoittaa tämän osaksi laajempaa kokonaisuutta. Kun työskentely lähenee loppuaan työntekijän tekee yhteenvedon kognitiivisen empatian avulla. Affektiivisella kentällä työskentelyssä käytetään simuloivaa empatiaa, joka auttaa tunnistamaan oppijan arvoja ja normeja. Kun työntekijät ja asiakkaat resonoivat vahvasti toistensa tunteisiin käytetään affektiivista empatiaa. Kehollinen myönteinen tunnistaminen ja tunnustaminen käyttää kehollista empatiaa. Reflektiivisessä empatiassa yhdessä koetut, resonoidut tunteet voidaan siirtää reaalimaailmaan, jos tarina itsestä ja muista on vahva. Työpajassa harjoitellaan näiden eri empatialajien harjoittelua toiminnallisin keinoin.

FI (EN)

takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

C KE / ONS / WED 10:45 -12:15 (1,5h)

Elokuva / Film: Vedenneito / Maiden of the lake

Vedenneito kertoo 13-vuotiaan Emikan ja hänen serkkunsa Antin riemukkaista hetkistä Saimaan saaressa huikaisevan järviluonnon keskellä, kaikkina neljänä vuodenaikana. Yhdessä serkukset menevät koskemattomaan metsään, uivat, kalastavat ja keräävät mustikoita. Talvella he yöpyvät järven jäällä, revontulten alla. Keväällä he kohtaavat maailman harvinaisimman hylkeen, saimaannorpan. Elokuva innostaa ja rohkaisee lapsia ja vanhempia menemään ulos ja seikkailemaan luonnossa!

Maiden of the Lake tells about the fun moments 13-year-old Emika and her cousin Antti have at a lake during all four seasons, surrounded by fascinating nature. Together the cousins roam in an untouched forest, swim, fish and pick bilberries. In the winter they sleep on the frozen lake, under the northern lights. In the spring they encounter the world’s rarest seal, the Saimaa ringed seal. Maiden of the Lake is a breathtakingly beautiful nature story for the whole family.

DIRECTOR’S WORD: Maiden of the Lake offers the viewers characters they can identify themselves with and a chance to feel nature. When Emika and Antti do all kinds of exciting things in nature, I want the viewers to feel that they can also go to nature and experience something memorable. I want to inspire and encourage children and parents to go out and have an adventure in nature!

Kesto / Duration: 1 h 11 min.

Vedenneito on osa FRESHABIT LIFE IP- hankkeen järjestämää teemaa Veden valtakunta.

takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

Pyöreä pöytä: Tutkiva oppiminen kestävän kehityksen kasvatuksessa #310

Keskustellaan koulujen ja tutkimuksen yhtymäkohdista sekä käytännön keinoista, jotka mahdollistavat tutkimuksen mielekkäänä osana oppimista. Tavoitteena on, että tutkimus ja tutkiva ote tukevat oppimista ja kestävään elämäntapaan kasvamista läpäisevästi eri oppiaineissa ja oppimiskokonaisuuksissa. Lisäksi pyöreässä pöydässä keskustellaan poluista ja malleista, joita tutkivan oppimisen ja tutkimusyhteistyön toteuttamiseen on jo kehitetty esimerkiksi SYKEn hankkeissa.

Kenelle: Opettajat, kasvattajat, päiväkotien johtajat, rehtorit, nuorisotyön ja järjestöjen toimijat sekä kuntien kasvatuksesta ja koulutuksesta vastaavat päättäjät.

Fasilitaattori: Riikka Paloniemi, Suomen ympäristökeskus

takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

Pyöreä pöytä: Yhteisöllistä, elämyksellistä oppimista nuorisoalan ja koulun yhteistyönä #306

Rohkaistaan kouluja tekemään yhteistyötä nuorisotyön sekä nuoriso- ja liikunta-alan järjestöjen kanssa koulun ulkopuolisten oppimisympäristöjen ja yhteisöllisen oppimisen kehittämisessä, vahvistetaan opettajien ja oppilaiden luontosuhdetta sekä rohkaistaan autenttisten oppimisympäristöjen hyödyntämiseen.

Kenelle: Peruskoulun opettajat (ylä- ja alakoulu), nuorisotyöntekijät, opetustoimen ja nuorisoalan kehittämistehtävissä toimivat henkilöt, liikunta- ja nuorisoalan järjestöjen edustajat, joita kiinnostaa oppimisympäristöjen kehittäminen yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

Fasilitaattori: Tero Lämsä, Humanistinen Ammattikorkeakoulu

takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

Puheenvuorot V: Muuttuvat oppimisympäristöt

LAJITTELUTAITOJA JA YMPÄRISTÖKASVATUSTA – YHDELTÄ LUUKULTA #13
Kaisa Halme, Suomen Kiertovoima ry KIVO

Tieto lisää ymmärrystä ja motivaatiota jätteiden vähentämiseen sekä lajitteluun. Suomen Kiertovoima ry KIVOn 31 jäsenellä on tarjolla ympäristökasvatusta tarjolla eri ikäisille ja eri kohderyhmille maksutta kaikkialla Suomessa.

SUKUPOLVET YHDISTÄVÄ TOIMINTA #14
Anne Siltavirta, KOTOKERO

Puheenvuorossa kerrotaan siitä, miten Oulussa on lähdetty kokeilemaan yhteistyötä koulujen ja palvelukodin kanssa, millaisia toimintoja lapset ja vanhukset ovat yhdessä tehneet ja millaisia vaikutuksia yhteistyöllä on ollut. Luonnossa olemme yhtä arvokkaita. www.kotokero.fi

YHTEISÖLLINEN KAUPUNKIVILJELMÄ KOKO KAUPUNGINOSAN OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ #20
Annakaisa Partanen, luokanopettaja & aineenopettaja (ET)

Itä-Helsingin Roihuvuoressa perustettiin alakoululle koulupuutarha osaksi kaupunginosan yhteisöviljelmää. Puheenvuorossa esitellään, miten projekti polkaistiin käyntiin kodin, koulun ja kaupunginosan yhteistyönä keväällä 2017, miten puutarhatoiminta on muovautunut vuosien varrella, minkälaisia oppimisen ja paikallisen yhteistyön mahdollisuuksia puutarha kävijöilleen tarjoaa ja miten Roihuvuoren mallia voidaan soveltaa muualla.

GEOPARK-ALUEET YMPÄRISTÖKASVATUKSEN TOIMINTAKENTTÄNÄ #21
Päivi Tommola, Salpausselkä Geopark & Lahden ammattikorkeakoulu

Salpausselkä Geopark ympäristökasvatusta kehittämässä. YK:n kestävän kehityksen tavoitteet vahvasti mukana Geopark-konseptissa.

takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

Työpajat / Workshoppar / Workshops (C):

130. Mindscape + Landscape = Learnscape

Anders Szczepanski, Linköping University

Go out teach and learn on scientific basis and proven experience, what is the change – similarities and differences if we compare outdoor education with the traditional classroom context in teaching and learning. Authentic learning in the context of Green landscape – Literary education and sensory experience. Perspective of where (the place), what (subject content), when (the time) and why (evidence based).

– Examples in practice how to integrate: learning, personal- and social development, learning environment, personal health and environmental health in children and youth education.

EN
173. Naturparkour

Eva-Lotta Backman, Finlands Svenska Idrott

I denna workshop får deltagarna prova på och genomföra olika parkourbanor.

SV (FI)
126. Metsämatematiikkaa Varga-Neményi-menetelmällä alakoulussa

Anniina Hakkarainen, Varga-Neményi ry

Innostu matematiikan opettamisesta!
Varga-Neményi-menetelmä on kokemuksellinen matematiikan opetusmenetelmä, joka soveltuu hyvin ulkona pidettäville oppitunneille.
Työpajasta saat konkreettisia toimintaideoita kokemuksellisten matematiikan tuntien suunnitteluun!

Varga-Neményi-menetelmä menetelmässä keskeistä ovat välittömät kokemukset ja eteneminen konkretiasta kohti abstraktiota. Työpajassa tutustutaan menetelmään liittyviin peleihin, leikkeihin ja harjoitteisiin itse tehden ja kokeillen.)

FI (SV) (EN)
177. Taistelu, pako vai turva?- Onnistuneen elämyksen aineksia neurofysiologian näkökulmasta

Jonna Södervall, Mindventure Oy

NT ST

FI
168. Tarinoita ilmastoahdistuksesta, epätoivosta ja toivosta – tarinateatteri ilmastokasvattajan työkalupakissa

Anna Lehtonen

HUOM! Suosittelemme myös pajaa 169 (E)

Työpajassa kokeillaan tarinateatteriin perustuvia työtapoja ja pohditaan yhdessä niiden soveltuvuutta ilmastokasvatukseen. Työpajassa kuunnellaan omaa kehoa, kerrotaan ja jaetaan omia kokemuksia ilmastoahdistuksesta, epätoivosta ja toivosta.

FI
171. Metsäreppu käytössäsi

Meri Elonheimo, ympäristökasvattaja ja -kouluttaja

Kuopion alakoulujen lainattavan Metsärepun yksinkertaiset välineet ja harjoitteet auttavat oppimaan metsästä havaintojen ja niiden jakamisen kautta ja tukevat kokonaisuuksien ymmärtämistä. Mietitään yhdessä metsässä opitun merkitystä ja soveltamista omalle kohderyhmälle.

Lainattavien reppujen aineistoon voi tutustua verkossa ja koota Metsärepun mallilla itselleen oman ulko-opetusrepun.

FI
108. Eräkurssi yläkouluun ja lukioon

Seija Jussinniemi & Jannaliina Jussinniemi, Metsähallitus /eräpalvelut

Työpajassa tutustutaan Eräkurssi-opetuskokonaisuuden avulla muun muassa retkeilyyn, lajituntemukseen ja luonnon havainnointiin eränkäynnin näkökulmasta OPS huomioiden. Lisäksi esitellään eränkäyntikulttuuria ja päästään tutustumaan eräkummitoimintaan. Tietopankki: Opettaja eräkummiksi!

FI (SV) (EN)

takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

KE / ONS / WED 14:00 -15:30 (1,5h)

Keynotes (FI):

Ilmastokasvatus muutoksen tekijänä

Miten ilmastonmuutosta voi käsitellä kasvatuksessa rakentavasti? Entä miten lasten ja nuorten ilmastotoimijuutta tuetaan?

Ilmastokasvatus on kasvatusta viheliäisen ongelman äärellä: ilmastonmuutos on monimutkainen, globaali ja poliittisesti latautunut ongelmavyyhti, jonka ratkaiseminen vaatii perustavanlaatuista kulttuurista muutosta. Monimutkainen teema edellyttää kokonaisvaltaista kasvatusta, joka ottaa huomioon tiedon ja ajattelun taitojen ohella esimerkiksi arvot ja identiteetin sekä tukee oppijan ympäristötoiminnan harjoittelua.

Toivoa rakentava ilmastokasvatus edistää yhteiskunnan muutosta ja tarjoaa ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillitsemiseen. Ilmastokriisin keskellä kasvatuksen perustehtävä ei voi olla maailman säilyttäminen sellaisena kuin se aiemmin on ollut, vaan kasvatuksen tulee olla vuorovaikutuksessa ympäristön ja yhteiskunnan muutoksen teon kanssa. Tämän vuoksi ilmastokasvatuksessa tulee käsitellä myös ilmastonmuutoksen sopeutumiseen liittyviä kysymyksiä.


Kuva: Aki-Pekka Sinikoski / WWF

Essi Aarnio-Linnanvuori työskentelee ympäristökasvatuksen johtavana asiantuntijana WWF:llä. Hän on toiminut ympäristökasvatuksen parissa eri organisaatioissa yli 20 vuoden ajan. Koulutukseltaan hän on filosofian tohtori ympäristötieteistä. Asiantuntijana ja tutkijana hänen mielenkiinnon kohteitaan ovat muun muassa ilmastokasvatus, oppilaan ympäristötoimijuus ja opetuksen monialaisuus.

Ilkka Ratinen toimii kestävyys- ja luontokasvatuksen apulaisprofessorina Lapin yliopistossa. Hän on tutkimuksissaan ja opetuksissaan kiinnostunut kestävän kehityksen kysymyksistä laaja-alaisesti ja ratkaisukeskeisesti. Luontokasvatuksessa häntä kiinnostaa erityisesti lapsen luontosuhteen kehittymiseen liittyvät kysymykset.

Sakari Tolppanen Esittely tulossa

Nina Pulkkis: Mikrobit taistelussa ilmastokriisiä vastaan

Selluloosaa ilman puita? Nahkaa ilman eläimiä? Muovia ilman öljyä? Lihaa ja proteiinia mirkobeilla? Kyllä!

Bioteknologian kehitys ja mm. synteettisen biologian työkalut ovat kehittyneet valtavaa vauhtia viimeisen kymmenen vuoden aikana. Pystymme tuottamaan yksisoluisten organismien avulla lähes mitä tahansa hyödykkeitä: biomateriaaleja, ruokaa, lääkkeitä, kemikaaleja ja biopolttoaineita.

Synteettinen biologia mahdollistaa eläinperäisten, fossiilisten ja luonnossa kasvavien raaka-aineiden kasvattamisen suljetuissa bioreaktoreissa, hyödyntäen esimerkiksi teollisuuden jätevirtoja tai pelkkää hiilidioksidia.

Tämän teknologian hyödyntäminen tulee olemaan tärkeässä roolissa taistelussa ilmastokriisiä vastaan. Pystymme vähentämään luonnossa kasvavien raaka-aineiden käyttöä ja kiihdyttämään kiertotaloutta hyödyntämällä vaikeasti kierrätettävien jakeiden käyttö.

Mutta miten tämä kaikki toimii ja minkälaista tulevaisuuden osaamista tarvitaan, jotta tämä on mahdollista? Entä minkälaisia eettisiä kysymyksiä nämä uudet teknologiat herättävät? Tule kuulemaan tiedetoimittaja ja dokumentaristi Nina Pulkkiksen esitystä mikrobien vallankumouksesta.

takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

141. Seikkailukasvatuksen perusteet

Kai Lehtonen, seikkailukasvatuksen lehtori, Humak

Tuhti peruspaketti seikkailukasvatuksen käytäntöjä ja teoriaa. “Seikkailukasvatuksen tavoitteena on tuottaa positiivinen muutos, joka hyödyttää yksilön tai ryhmän toimintaa tulevaisuudessa.

takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

Lectures VI: OUTdoorlearnign!

OUTDOOR LEARNING IN FINNISH AND TURKISH CONTEXT #27
Gaye Amus, Learning In Nature Ltd

A country with 4 seasons, temperature that goes down to -40 degrees, where people do ice-fishing and children go to forests. This is…Turkey. Welcoming you to the journey of inspirations Finland gave on outdoor learning &hope for change.

REFLECT – RETHINK AND REFORM #28
Anders Szcepanski, Linköping University

Go out teach and learn on scientific basis and proven experience, what is the change – similarities and differences if we compare outdoor education with the traditional classroom context in teaching and learning.

SCIENCE EDUCATION OUTDOORS – HOW DO PRIMARY SCHOOL TEACHERS DESCRIBE IT? #29
Ann-Catherine Henriksson, Åbo Akademi

What does the teacher tell you when he or she describes science teaching outdoors? Does the teacher describe how the students investigate plants, birds and insects or is it about water surveys, lost rainwear or a packed time-schedule? The presentation describes research results where class teachers describe their experiences and also their perceived challenges when it comes to teaching outdoors. The presentation also includes a summary of other researchers’ thoughts on what is characteristic of a good outdoor education.

takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

Föreläsnigar VII: UTomhus pedagogik!

OMGIVNINGSLÄRA UTOMHUS- HUR TÄNKER KLASSLÄRARE? #29
Ann-Catherine Henriksson, Åbo Akademi

Vad är det läraren berättar om då han eller hon beskriver undervisningen utomhus inom läroämnet omgivningslära? Beskriver läraren hur eleverna undersöker växter, fåglar och småkryp eller handlar det om vattenundersökningar, borttappade regnkläder eller ett späckat schema? I presentationen beskrivs forskningsresultat där klasslärare har fått beskriva sina erfarenheter och också sina upplevda utmaningar då det handlar om undervisning utomhus. I presentationen ingår också en sammanställning av olika forskares tankar kring vad som är kännetecknande för en bra utomhusundervisning.

D1 KE / ONS / WED 15:45 -17:15 (1,5h)

takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

Puheenvuorot VIII: Ulos luontoon

LUONNON VAIKUTUS NUORTEN HYVINVOINTIIN JA TERVEYTEEN #18
Riikka Puhakka, Helsingin yliopisto, Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta

Miten luonto vaikuttaa nuorten hyvinvointiin ja terveyteen? Voidaanko nuoria innostaa luontoon luontoretkiä järjestämällä? Luonnon hyvinvointi- ja terveysvaikutuksia koskeva tutkimustieto on lisääntynyt samalla kun Suomessakin on keskusteltu nuorempien sukupolvien luonnosta vieraantumisesta. Tuoreiden tutkimustulosten perusteella luonto on tärkeä myös nuorten psyykkisen, fyysisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin kannalta.

MULTAA JA MUKULOITA – RUUAN JA RAVINTEIDEN KIERTO VARHAISKASVATUKSEN OPETUKSESSA #19
Jenni Tuokko, Sateenkaari Koto ry

Mitä kaikkea voikaan tarkoittaa kiertotalous päiväkodin arjessa? Entä mitä kompostimadot voivat opettaa meille? Tule innostumaan ja hankkimaan ideoita ympäristökasvatuksen kehittämiseksi teemoista ruuan arvostus ja alkuperä, viljely, kierrätys ja hyönteisten merkitys kiertotaloudessa. Tuloksia Opetushallituksen rahoittamasta Multaa ja Mukuloita-hankkeesta.

KYY YMPÄRISTÖKASVATTAJAN NÄKÖKULMASTA #34
Toni Beckman

Kotimaisiin käärmeisiin syventävä perehdytys elävillä yksilöillä (kyy, rantakäärme, kangaskäärme), tietopaketti kyykäärmeestä sen perspektiivistä tarkastellen. Lisäksi perehdytys maastossa tapahtuvan myrkytyspureman ensiapuun.

KASVILAJINTUNNISTUS, BIODIVERSITEETTIKASVATUS JA ULKONAOPPIMINEN #22
Arja Kaasinen, Helsingin yliopisto

Kasvilajintunnistustaidot ovat puhuttaneet ihmisiä vuosikymmenien aikana puoleen jos toiseenkin. Osa pitää lajintunnistusta turhana ja ahdistavana ja erityisesti kasvien keräämistä oppilaiden kiusaamisena. Lajintunnistuksella on kuitenkin tärkeä tehtävä luontosuhteen edistämisessä. On aika karistaa harteilta menneisyyden taakat ja tuoda uutta lajintunnistustaidot tälle vuosituhannelle.

takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

Puheenvuorot IX: Ulos metsään!

ILMASTONMUUTOKSEN VAIKUTUKSET METSIEN TERVEYTEEN JA RIISTAKANTOIHIN – KÄYTÄNNÖN ESIMERKKEJÄ JA TUTKIMUSTA #30
Markus Melin, Luonnonvarakeskus, Tutkijatohtori

Ilmastonmuutoksen vaikutukset ovat voimakkaita pohjoisissa metsissä. Vanhat lajit kokevat muutoksia ja uusia on oven takana. Mm. tutkimustuloksia riistalajien ja metsätuhojen osalta.

ILMASTOVIISAS METSÄTALOUS #31
Metsähallitus

Mitä ovat Ilmastoviisas Metsätalous -hankkeen tarjoamat keinot valtion metsien hoidon kehittämiseksi ilmastonmuutosta ehkäisevään suuntaan?

NUORTEN METSÄSUHDE JA VASTUULLINEN KULUTTAJUUS SEKÄ ERI TAHOJEN ROOLI NÄIDEN VAHVISTAMISESSA – TUOREITA TUTKIMUSTULOKSIA YHTEISKUNNALLISEEN VAIKUTTAMISEEN #32
Katja Lähtinen, Luonnonvarakeskus

Puheenvuorossa esitellään uutta tutkimustietoa siitä, millainen on Suomessa asuvien nuorten metsäsuhde ja mitkä seikat vaikuttavat sen kehittymiseen. Lisäksi luodataan keinoja nuorten metsäsuhteen vahvistamiseen.

takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

Pyöreä pöytä: KeKe-kasvatuksen esteet ja käytännön ratkaisut kouluissa #302

Miksi kokonaisvaltaista ja pitkäjänteistä kestävän kehityksen kasvatusta on kouluissa monesti niin vaikeaa toteuttaa? Mikä toimisi apuna koulun toimintakulttuurin muutokseen niin, että kestävän kehityksen kasvatukseen löydettäisiin sekä yhteistä tahtoa, aikaa että resursseja?

Kenelle: Peruskoulujen ja lukioiden opettajat, rehtorit ja muu henkilökunta, alan tutkijat ja muut aiheen parissa työskentelevät.

Fasilitaattorit: Niina Mykrä, LYKE-verkosto & Monika Salmivalli, Fee Suomi

takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

Työpajat / Workshoppar / Workshops (D1):

165. En djupdykning i sötvatten 1 – fältundersökningar och artmångfald

Julia Scheinin, Natur och Miljö rf & Freshabit LIFE IP

Redo att blöta ner dig och fascineras av våra sötvattendrag? Verkstaden baserar sig på Natur och Miljös undervisningsmaterial för naturskoldagar, En djupdykning i sötvatten (åk 5-9), sammanställt inom projektet Freshabit Life IP. Under verkstaden får du kunskaper i fältundersökning av sötvattendrag och får pröva på olika typer av utrustning. Du får utveckla din artkunskap och lära dig knepen att känna igen de vanligaste sötvattensorganismerna, med särskilt fokus på djur. Vi går även igenom sätt att handleda barn och unga i att formulera enkla frågeställningar, planera, utföra och utvärdera fältarbete vid sjö eller å.
Suomenkieliset osallistujat ovat tervetulleita omalla äidinkielellään, vaikka työpaja on pääosin ruotsiksi. Opetusmateriaali löytyy myös suomenkielisenä osoitteessa www.naturochmiljo.fi/freshabit.

SV (FI)
167. Ympäristökasvatus seikkailupedagogisissa harjoitteissa

Jenni Jelkänen, Lahden kaupunki

Millaista uudenlaista toiminnallisuutta seikkailukasvatus voi antaa ympäristökasvatukselle? Miten ajankohtaiset ympäristöaiheet voivat jäsentää ryhmäytysharjoitteita? Tule kokemukselliseen ja toiminnalliseen työpajaan, jonka harjoitteet tarjoavat näkökulmia ympäristöaiheisiin ryhmäyttävien harjoitteiden kautta.

Ympäristökasvatuksen keskiössä on perinteisesti yksilön suhde luontoon, ympäristötiedon lisääminen sekä toimiminen ympäristön puolesta. Seikkailupedagogiikassa puolestaan ryhmän sisäiset prosessit sekä yksilönä ja ryhmänä kasvaminen ovat keskiössä. Ympäristövastuulliseen elämään kasvaminen edellyttää ympäristötiedon syventämisen ja laajentamisen lisäksi myös muutoksia asenteissa, taidoissa ja vuorovaikutuksessa. Globaalien ympäristöhaasteiden edessä emme pärjää yksilöinä, vaan tarvitsemme yhteisöllisyyttä, yhteisvastuuta sekä yhteistyötaitoja. Ympäristö- ja seikkailukasvatuksen yhdistäminen tarjoaa mahdollisuuksia tarttua ajankohtaisiin haasteisiin innostavalla tavalla ryhmien kanssa. Työpajassa on aikaa myös keskusteluun ja pohdintaan harjoitteiden soveltamismahdollisuuksista omaan työhön.

FI
137. Pedagogiset pihapelit ulko-opetuksessa

Ulla Myllyniemi & Virpi Jussila, Ulko-opet ry

TÄMÄ TYÖPAJA ON TÄYNNÄ!

Oppimista pelin ja liikunnan kautta! Tule kokeilemaan pedagogisia pihapelejä ja niiden lukuisia versioita: Afrikan tähden vuodenaikaversioita, Piha-Kahootia tai Master Mindia, unohtamatta Kimblen, muistipelien, Bingon tai risti-nollan lukuisia versioita. Tervetuloa Ulko-opejen pedagogisiin pihapeleihin!

FI (EN)
160. Metsäselviytyjä

Reetta Pilhjerta ja Sofia Tuisku , Metsäteollisuus ry

Leikkimielisessä pelissä tutustutaan metsäalan innovaatioihin, vastuullisuuteen, opiskelu- ja työmahdollisuuksiin sekä metsän mittaamiseen. Tehtäväradalla selvitetään arkipäiväisiä ja globaaleja haasteita liittyen metsiin ja metsäteollisuuteen. Riittävätkö ongelmanratkaisutaitonne vai ajautuuko joukkueesi päin puuta?
160. Escape your eco-anxiety to the forest of opportunities
Reetta Pilhjerta and Sofia Tuisku, Finnish Forest Industries Federation

In this ”escape room” we explore forest and wood based innovations, sustainability in Finnish forestry and forest industry, study and job opportunities in the field of forestry, and forest mensuration methods. The puzzles are tackled in teams, addressing the everyday and global challenges related to forests and the forest industry. Can you escape from your eco-anxiety in this race against the clock?

This workshop is held mainly in Finnish, but it is also possible for English-speakers to attend.

FI (EN)
133. Ohjaajuus seikkailutoiminnassa perhetyön näkökulmasta

Valtteri Liimula, sosionomi AMK & Pekka Lyytinen, psykologi, perheterapeutti

Perhekeskeisessä seikkailullisten toimintojen ohjauksessa lapsi-vanhempisuhteen huomioiminen on tärkeää ja siksi se poikkeaa muiden seikkailutoimintojen ohjauksesta. Yleensä tärkeimmät suhteet ovat osallistujien välisiä tai ohjaajan ja osallistujan välisiä. Työpajassa demonstroidaan perheseikkailun ohjaajuuden eri tapoja ja erityispiirteitä. Keskeisinä teemoina ovat toiminnan eettisyys ja vastuullisuus. Osallistujat hyödyntävät omia ammattityöstään ja omasta henkilöhistoriastaan syntyneitä kokemuksiaan työpajan harjoitteissa. Tavoitteena on raottaa osallistujien mahdollisuuksien ikkunaa ja kurkistaa perheseikkailun voimakkaaseen ja ohjaajaakin koskettavaan maailmaan.

Child-parent relationship has to be taken into account when adventure education is done in a family-oriented manner. In that sense it is different from i.e. peer group activities, where usually the most important relationships are between participants or participants and workers. In the workshop we attempt to explore together the different ways and special features of facilitating family adventure education. Basic themes are ethics and responsibility. Participants are expected to utilize their own personal and professional experiences in small group tasks. The aim is to raise awareness of the possibilities and power of family adventure education. The working languages are Finnish and English.

FI (EN)
123. Me ollaan tulevaisuus – tulevaisuuskasvatuksen menetelmiä

Elina Pilke, Metsähallitus/Suomen luontokeskus Haltia

Miltä tulevaisuus näyttää? Työpajassa suunnataan yhdessä rohkeasti kohti tulevaisuutta ja tulevaisuusajatellaan. Takataskuun kasvattaja saa liudan tulevaisuuskasvatuksen menetelmiä monenlaisissa oppimisympäristöissä hyödynnettäväksi.

Miltä tulevaisuus näyttää? Millaisena näet tulevaisuuden? Voiko tulevaisuuteen vaikuttaa? Millaista on tulevaisuusajattelu? Miten nuoria voi kannustaa vuorovaikutukseen, visioimaan, ottamaan kantaa ja osallistumaan hyvän tulevaisuuden rakentamiseen.

FI
183. Psyykkisesti oireilevan asiakkaan kohtaaminen

Melina Lehtonen, Veikko Vänni & Lauri Salminen, TAYS/Eva-yksikkö

Toiminnallinen työpaja, jossa osallistujilla on mahdollisuus tarkastella psyykkisesti oireilevan asiakkaan kohtaamista rooliharjoitusten kautta.

Kasvava määrä lapsia, sekä nuoria voi psyykkisesti heikosti. Heidän kohtaaminen, niin että asiakas tulee ymmärretyksi asettaa erityisiä haasteita työntekijöille. Pajassa on tarkoitus miettiä asiakastilanteen haasteita ja keinoja mahdollistaa kokemus asiakkaalle kuulluksi tulemisesta.

FI
186. Dialogilla vaikuttavuutta ympäristökasvatukseen

Leena Nukari & Iina Santamäki, Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskus

Haluatko tavoittaa entistä paremmin erilaiset ja monikulttuuriset kohderyhmät ja saada vaikuttavaa ympäristökasvatusta aikaan? Työskenteletkö monikulttuurisissa hankkeissa tai kohtaatko erilaisia katsomuksia? Yritätkö saada ulkopuolisena muutosta aikaan sinulle vieraassa ryhmässä? Tule kuulemaan miten kulttuuri-ja katsomusdialogin avulla voit lisätä tehokkuutta työhösi. Harjoittelemme yhdessä dialogin mahdollistamista ja tutustumme ympäristökasvattajille suunnattuun aiheeseen liittyvään oppaaseen. Opas ja siihen liittyvät julkaisuseminaaritallenteet ovat pajan aikaan vapaasti ladattavissa netissä.

FI (SV) (EN)
218. Ympäristötunteet

Elsa Lankinen, Vaara esittävän taiteen kollektiivi

Ahdistus, voimattomuus, suru. Kiitollisuus, luontoihmetys, ilo. Turhautuminen. Metsäikävä. Haltioituminen. Yhteenkuuluvuus. Vastarinta. Onko ympäristötunteille tilaa ilmastonmuutoksen ja ekokatastrofin käsittelyssä? Miten tunteet vaikuttavat meihin? Kuinka kohdata ympäristötunteita lasten ja nuorten kanssa? Tunteet ovat voimallinen osa elämäämme, ne ohjaavat valintojamme, tekojamme ja kokemuksiamme. Ilmastonmuutos ja ekologinen kriisi lävistävät koko elämäntapamme. Meidän on löydettävä myös uudenlaista tunnesanastoa ja yhteisöllisiä tapoja käsitellä näitä tunteita. Työpajassa tarkastellaan moninaisia ympäristötunteita ja pohditaan niiden mahdollista muutosvoimaa. Työpaja koostuu ohjatuista harjoitteista ja omaan pohdintaan syventymisestä. Työpajan fasilitoi Vaara-kollektiivin teatterintekijä ja ympäristökasvattaja Elsa Lankinen. Lankinen on valmistanut Ympäristötunnekortit -korttipakan kasvattajille tukemaan luontoyhteyteen, ympäristöön ja maapallon ekologiseen tilaan liittyvää tunnetyöskentelyä.

FI
406. Haaksirikkosaari

Kati Lappalainen, Riveria Niittylahti

Vesistötoimintaa. Seikkailullisia ryhmätehtäviä Pielisen rannalla, melontaa.

FI (EN)

takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

D2 KE / ONS / WED 15:45 -18:45 (3h)

Työpajat / Workshoppar / Workshops (D2):

208. Kirjasto kestävän kehityksen ja tulevaisuuslukutaidon opetuksen tukena

Ulla Pötsönen

Työpajassa tutustutaan kestävään kehitykseen liittyvään kirja- ja muuhun aineistoon, kokeillaan yhdessä esim. kirjamaistiaisia, vihreää tiedonhakua, tulevaisuuspelejä ym. lukemisen, informaatio- ja tulevaisuuslukutaidon edistämisen menetelmiä. Mietitään koulun ja kirjaston yhteistyön rajapintoja ja uusia avauksia. Tutustutaan kriittisen lukutaidon ja informaatio- tai lukutaidon kansainvälisiin materiaaleihin sekä tulevaisuustyökaluihin.

FI (EN)
209. Kompassi-työpaja: Pieni pysähdys polullasi

Anna Heikkinen

Kasvattaja! Sydämellisesti tervetuloa pitämään hyvää huolta Sinusta. Kirjoitetaan kannonnokassa ja viipyillään metsämetaforissa. Hyvinvointia ja elpymistä oman suuntiman tarkistamisesta. Työpaja sopii kaikille, osallistumiseen ei tarvitse olla kirjoittamisen harrastaja.

FI
214. Maiseman tuntu minussa

Riikka Viinikanoja, Arkkitehtuuri- ja ympäristökulttuurikoulu Lastu ry

Poimi luonnosta maut, näyt ja äänet sanoiksi. Maalaa niistä aforismi. Ohjaajana toimii kuvataiteilija ja sanataideohjaaja Riikka Viinikanoja, joka tuntee suurta vetoa luonnosta inspiroitumiseen, ulkoilmamaalaamiseen ja lasten luontosuhteen parantamiseen.

Työpajassa havainnoidaan ympäristöä ja hahmotetaan omaa luontosuhdetta kuva- ja sanataiteen avulla. Hakeudutaan mieleiseen luontokohtaan, jossa kirjoitetaan ja maalataan havaintoja. Teksti ja maalaus yhdistetään yhdeksi kokonaisuudeksi. Työpajan jälkeen voidaan pohtia muutosta näkemisessä. Näemmekö maiseman eri tavalla, kun pysähdymme aistimaan sitä ja muunnamme kokemamme taiteeksi? Varaudu suojakankaalla tai vaatteilla, jotka voivat sotkeentua.

FI
220. Työhyvinvointi ja tunteet

Kaisa Pietilä, Outward Bound Finland ry & Suomen Nuorisokeskusyhdistys ry

Tunteet auttavat keskittymään tärkeään, pitämään huolta omista rajoista ja kohtaamaan työkaverit ja asiakkaat aidosti. Samalla tunteet voivat myös viedä sivupoluille, saada meidät tekemään liikaa ja aiheuttavat konflikteja.

FI
221. Vahvistavia kokemuksia ja pieniä seikkailuja. Kokemukset käsitteinä ja elettyinä, tuettuina ja arvioituina

Arto Tiihonen, Outward Bound Finland ry

Onko sinulla vaikeita oppilaita/ohjattavia vai heille sopimattomia oppimistapoja? Löytyisiköhän sinulle sopivia toimintatapoja työpajastani “Vahvistavia kokemuksia ja pieniä seikkailuja. Kokemukset käsitteinä ja elettyinä, tuettuina ja arvioituina”.

Työpajassa osallistujat tekevät seikkailukasvatuksellisen tehtäväradan, joka perustuu työpajan alussa opetettaviin kokemuksellisuuksiin. Jokainen ryhmä suunnittelee yhden rastin ohjauksen ja testaa sen käytännössä. Jokainen ryhmä kiertää koko tehtäväradan ja lopuksi pohditaan ja arvioidaan sitä, miten tällaista kokemuksellisen oppimisen käsitteistöä ja sovellusta voi käyttää eri ryhmien kanssa. Tavoitteena on oppia tekemään seikkailukasvatuksesta helposti toteutettavaa ilman erityisiä olosuhteita, välineitä tai valmistautumista. Tärkeää on myös oppia vaikuttamaan osallistujiin heidän kokemuksiaan arvioimalla ja vahvistamalla.

Työpaja perustuu mm. Outward Bound Finlandin Kohti kokonaisvaltaista oppimista –koulutuksessa, eri kursseilla ja seminaareissa pidettyihin työpajoihin. Työpaja soveltuu niin opettajille, nuoriso- tai liikunnanohjaajille, sosionomeille jne., jotka haluavat oppia suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan kokemuspohjaisia seikkailukasvatussessioita, joita voi järjestää melkein missä vain. Lisätietoa linkistä: https://www.miksiliikun.fi/2018/03/14/voimaantumista-ja-kokemuksellista-oppimista/

Empowering Experiences and small adventures. Experiences as lived, supported and evaluated concepts. In this workshop we make adventurous task route where we learn to use different kinds of meaningful and empowering experiences when we plan our courses, guide/teach, support and evaluate our pupils or participants.

FI (EN)
224. Kivispiraaleja historiassa

Milla Tuormaa, Kiertävä luontokoulu Naakka

Tule piirtämään kivispiraaleja ja sukeltamaan kalliomaalauksiin! Kuljemme ajassa taaksepäin tarinan kerronnan siivin ja teemme erilaisia ympäristöhistoriaa käsitteleviä harjoituksia, joita voi soveltaa opetuskäyttöön ja pohtia niiden kautta ympäristön muutoksia luonnossa.

Ympäristömuutosten käsittely auttaa ymmärtämään ihmisen vaikutuksia ja niiden vahvuuksia luonnossa. Se ohjaa myös tunteiden käsittelyyn. Kuljemme kertomuksien siivittäminä Pielisen historiassa. Teemme ympäristönmuutokseen sukeltavia harjoituksia, joita voi soveltaa historian ja luonnon muutoksien ymmärtämiseen ja havainnollistamiseen luonnossa. Käytämme draamaa, kerrontaa ja taideharjoituksia. Lisäksi jaamme ideoita aiheeseen liittyen. Työpaja on suunnattu erityisesti opettajille, mutta kaikki kiinnostuneet ovat tervetulleita.

FI (EN)
225. Lähiympäristön aarteita

Jaana Hiltunen, Arkkitehtuuri- Ja ympäristökulttuurikoulu Lastu ry

Lähiympäristön aarteita työpajassa lähdetään havainnoimaan ja tutkimaan lähiympäristöä ja etsimään sieltä aarteita, roskia ja luonnonmateriaaleja. Aarteet kerätään mukaan ja kerätyistä aarteista kootaan alustalle kartta lähiympäristöstä.

FI (EN)
407. Hyvinvointia metsästä Kohtavaaran luonto- ja historiapolulla

Kyllikki Tiensuu

Kohtavaaran luonto- ja historiapolun kiertäminen

FI (SV) (EN)
231. Kestävämpiä alavalintoja: kokemuksellisia keinoja sukupuolirooleista vapaiden koulutusvalintojen tukemiseen

Maisa Anttila, LAB-ammattikorkeakoulu & Elina Elme, Outward Bound Finland

Kuinka tietoinen olet sukupuoleen liittyvistä käsityksistäsi? Vahvistatko tietämättäsi sukupuolittuneita alavalintoja? Työpajassa tutustutaan sukupuolisegregaatioon eli alojen sukupuolenmukaiseen eriytymiseen ilmiönä ja kokeillaan erilaisia omaan työhön sovellettavia segregaatiota lieventäviä kokemuksellisia ja elämyksellisiä harjoitteita käytännössä.
Suomessa on mahdollisuuksien tasa-arvo kouluttautua, mutta silti monet alat pysyvät mies- ja naisvaltaisina ja sukupuolistereotyyppiset alavalinna toistuvat. Alojen sukupuolittuneisuus voi osaltaan hidastaa ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävän tulevaisuuden rakentamista. Sukupuolisegregaation syitä voidaan löytää sekä sosialisaatiosta sukupuoleen, työelämästä sekä koulutus- ja uravalintoihin vaikuttavista monista tekijöistä, jotka vaihtelevat minäpystyvyydestä arjen vuorovaikutuksessa välittyviin normeihin. Työpajassa tutustutaan osallistavasti sukupuolisegregaatioon eli alojen sukupuolenmukaiseen eriytymiseen ilmiönä ja kokeillaan erilaisia sukupuolisegregaatiota lieventäviä menetelmiä käytännössä. Ohjelman toteutuksessa hyödynnetään sukupuolisegregaatioon liittyvää tutkittua tietoa sekä kokemuksia Roolipeli-hankkeen kasvatus-, opetus- ja ohjausalalla toimiville suunnatusta valmennusohjelmasta, joka toteutetaan elämyspedagogiikkaa ja kokemuksellista oppimista hyödyntäen. Työpajasta osallistujat saavat ideoita sukupuolisegregaatiota lieventävistä kokemuksellisista ja elämyksellisistä harjoitteista omaan työhönsä nuorten parissa. Tavoitteena on tukea nuoria tekemään tietoisempia koulutus- ja uravalintoja: nuoret itse tai heitä ohjaavat aikuiset eivät rajaa koulutus- tai urapolkuja pois tietoisesti tai tiedostamattomasti sukupuolen perusteella. Samalla vahvistetaan nuorissa tärkeitä metataitoja kuten itsetuntemusta ja päätöksentekokykyä.

Ohjelma soveltuu kaikille kasvattajille, ohjaajille ja opettajille, sekä harrasteohjaajille ja ohjauspalveluiden työntekijöille, parhaiten nuorten parissa työskenteleville.

FI

takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

E KE / ONS / WED 17:30 -19:00 (1,5h)

Elokuva: Arvokas metsämme

Arvokas metsämme -dokumenttielokuva käsittelee metsien arvokasta käyttöä ja sen muutosta. Se on puheenvuoro metsien arvostuksen ja korkeamman jalostusasteen puolesta. Elokuva esittelee useita tulevaisuuteen kurkottavia innovaatioita, ajatuksia ja ihmisiä niiden takana. Lisäksi elokuva monipuolistaa kuvaa siitä miten tärkeitä metsät Suomelle ovat ja miten erilaisia arvostuksia niihin liittyy. Kesto noin 80 minuuttia. Elokuvan on rahoittanut Marjatta ja Eino Kollin säätiö, joka tukee metsäalan kehitystä.

takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

Pyöreä pöytä: Säännöllinen ulko-opetus työvälineenä koulumaailmassa #314

Mitä tarvitaan jatkuvan ulko-opetuksen motivaation ylläpitoon? Kuinka tukea kasvattajia käyttämään ulko-opetusta aktiivisesti yhtenä työtapanaan? Kuinka muuttaa koulukulttuuriamme liikkuvammaksi ja toiminnallisemmaksi? Samalla löydämme keinoja tukea koulujen kestävän kehityksen työtä mm. lasten luontosuhteen vahvistamisen ja toimintaan osallistamisen kautta. Miten koulujen ja päiväkotien pihoja ja lähiympäristöjä tulisi kehittää vastaamaan ulkona oppimisen tarpeita?

Kenelle: Ulkona oppimisesta, seikkailukasvatuksesta ja liikkumisesta kiinnostuneet luokanopettajat, esi- ja alkuopettajat, varhaiskasvattajat.

Fasilitaattorit: Sanna Jahkola & muita Ulko-opeja, Ulko-opet ry

takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

Pyöreä pöytä: tutkijat ulos kammioistaan! #309

Pyöreän pöydän äärelle toivotaan ympäristö- ja seikkailukasvatuksellisesta tutkimuksesta kiinnostuneita tutkijoita ja opinnäytetöiden tekijöitä tai sellaisiksi aikovia. Pöydän toteutustapa on työpajamuotoinen. Keskusteltavina ja työstettävinä voivat olla tutkimusideat ja -suunnitelmat, meneillään olevat prosessit ja projektit, tai tutkimukselliset havainnot, löydökset ja tulokset. Tutkimusaiheet voivat kiinnittyä esimerkiksi luonto-oppimisympäristöihin ja luontoon liittyviin oppimiskokemuksiin, ulkona oppimiseen, luonnon terveys- ja hyvinvointivaikutuksiin, kestävyyskasvatukseen sekä muutoin elämys- ja seikkailupedagogisiin ja ympäristökasvatuksen teemoihin. Keskustelua nivovana punaisena lankana voidaan nähdä päivien pääteeman mukaisesti muutos: tutkimus on avain muutokseen ja voima muutoksen aikaansaamiseen.

Kenelle: Kaikille ympäristökasvatuksesta ja seikkailukasvatuksesta ja muille tapahtuman teemoista tutkimustyötä tekeville.

Fasilitaattorit: Maarit Marttila, Raija Erkkilä, Anita Saaranen-Kauppinen

takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

Työpajat / Workshoppar / Workshops (E):

182. Lugna barn i naturen

Eva-Lotta Backman, Finlands Svenska Idrott

Lugna barn är en verksamhet som riktar sig till barn på daghem. Via yoga-sagor och motorikträning hittar barnen lugnet i naturen. Workshopen är en praktisk stund i naturen med där man genom olika metoder hittar lugnet och stillheten i skogsgläntan. Du får praktiska tips och idéer på verksamheten för barn.

FI
135. Oppitunti metsässä: Betulasta Pinukseen – puut ja puiden kasvu

Eveliina Pokela, Suomen Metsäyhdistys

Työpajassa osallistuja saa monipuolisia tehtäviä ja harjoituksia lähimetsään. Esittelyssä on valmis oppituntipaketti, jota voi lähteä syventämään. Teemoja ovat puulajitietous, kansanperinne, puiden iän arviointi, puun rakenne leikin kautta, kasvilajituntemus, puiden kasvu, hiilen sitoutuminen ja varastoituminen puihin. Pohditaan myös miten metsät liittyvät ilmastonmuutokseen metsien kehitystä sekä miksi puita kaadetaan. Työpaja pohjautuu Betulasta Pinukseen – Puut ja puiden kasvu -tehtäväkortteihin, jotka jaetaan työpajan osallistujille.
VK EO LO AO FI

FI
155. TietoTaitoToiminta – LuontoSkaba

Katja Vikla, Vanhamäen Hyvinvointikeskus

LuontoSkaba on leikkimielinen, toiminnallinen kisailu, jossa opitaan, puuhataan yhdessä, keksitään ratkaisuja ongelmiin ja liikutaan yhdessä pienen kilpailullisen porkkanan avulla. Kisa nostattaa yhteishenkeä ja opettaa asioita luonnon monimuotoisuudesta. Skaba koostuu erilaisia taitoja vaativista tehtävistä ja jokainen ryhmäläinen pääsee varmasti näyttämään osaamisensa. Kisa sopii hyvin myös lukihäiriöisille oppijoille ja tarjoaa erilaisia oppimiskokemuksia raikkaassa ulkoilmassa!
VK EO LO AO AMO NT ST AIK FI

FI
164. Suuntamysteeri-työpajassa opit luomaan oman toiminnallisen pelin luontoon!

Vetäjä ilmoitetaan myöhemmin

TÄMÄ TYÖPAJA ON TÄYNNÄ!

Suuntamysteeri-työpajassa saat eväitä luoda oman toiminnallisen pelin lähiluontoon! Moneen eri teemaan muokattavaa peliä voit käyttää nuorten kanssa opetustyössä tai vapaa-ajalla.Työpajassa pelataan Suuntamysteeri-peli ja tämän jälkeen käydään läpi pelin soveltamista työpajalaisten omiin tarpeisiin. Suuntamysteeripeli on pelialusta, jota voit helposti muokata ryhmän ja oppimistavoitteiden mukaiseksi. Suuntamysteeripeliä pelataan ulkona luonnossa. Pelissä on tavoitteena ratkaista erilaisia pulmia joukkueittain. Pelissä joukkueet pääsevät hyödyntämään ryhmätyöskentely- ja ongelmanratkaisutaitojaan.

Suuntamysteerissä hyödynnetään ilmansuuntia pelipaikkoina. Peliä johdetaan kompassin keskeltä ja joukkueet lähtevät aina omalta ilmansuunnalta suorituspaikalle ja palaavat annetun ajan päätyttyä lähtöpaikalle avaamaan mysteerejä. Suuntamysteeri-peli on LUODE-hankkeen kehittämä peli, jonka kehitystyössä nuoret ovat olleet mukana.
LO AO AMO NT ST AIK FI (EN)

FI (EN)
166. Leirikoulu sosiaalisena vahvistajana ja yhteisöllisyyden rakentajana

Sanna Järvensivu, Nuorisokeskus Marttinen / Seikkailukasvatusverkosto

Leirikoulu nuorisokeskuksessa tehdään yhdessä. Osallistujien ja ryhmän tavoitteet huomioidaan jo suunnitteluvaiheessa.
Leirikoulut tukevat perusopetuksen opetussuunnitelman tavoitteiden saavuttamista. Oppiminen ja ihmisenä kehittyminen tapahtuu kokonaisvaltaisesti tekemällä ja kokemalla innostavassa ympäristössä. Pajassa perehdytään nuorisokeskusten tapaan toteuttaa leirikoulu. Seikkailu- ja ympäristökasvatukselliset menetelmät ovat arkea leirikoulutoiminnassamme. Yksilöt ja ryhmät huomioidaan toiminnassa. Nuorisokeskusten yhteiset arvot, nuorisokeskusten pedagoginen työote, toimintaympäristömme ja monipuolinen osaaminen auttavat leirikoulun onnistumisessa. Paja on toiminnallinen ja keskusteleva.
EO LO AO NT FI

FI
188. Valonian oppimateriaalit: kiertotalous, liikennekasvatus ja vesiensuojelu

Marja Tommola, Jaana Itälä-Laine, Miriam Sewón, Maiju Oikarinen, Jarkko Leka, Valonia, Jenni Tuokko – Sateenkaari Koto

Työpajan aikana esitellään kolme ympäristökasvatusmateriaalia ja pienryhmätyöskentelyssä pääset tutustumaan tarkemmin valitsemaasi materiaaliin. Työpajoihin osallistutaan etänä, mutta ne pyritään järjestämään niin, että jokainen olisi tahollaan ulkona.

Multaa ja mukuloita – kiertotalouden toimintamalli päiväkoteihin

Multaa ja Mukuloita – kiertotalouden oppimispolut on varhaiskasvatukseen laadittu toimintamalli ruoan kiertotaloudesta. Malli tutustuttaa lapset leikin sekä lukuisten tehtävä- ja retkiesimerkkien avulla ruoan kasvattamisen eri vaiheisiin aina siemenestä ruoanvalmistukseen ja kompostoimiseen. Materiaali kehitettiin päiväkotiympäristössä, mutta se soveltuu erinomaisesti myös alakoulujen 1–2 -luokkien oppilaille. Tutustu Multaa ja mukuloita -materiaaliin

Kestävää menoa! Viisasta liikkumista luokassa ja ulkoilmassa

Kestävää menoa! Viisasta liikkumista luokassa ja ulkoilmassa on alakoululaisille, etenkin luokka-asteille 3-6 tarkoitettu oppimateriaali kestävästä liikkumisesta. Tehtävät koostuvat aihetta alustavista verkkotehtävistä, paikkatietoa hyödyntävistä karttatehtävistä, ulkona liikkumisesta ja havainnoimisesta sekä luovasta tehtävästä. Kokonaisuus soveltuu ainakin ympäristöopin, yhteiskuntaopin, kuvataiteen ja liikunnan oppitunneille ja on suunniteltu perusopetuksen opetussuunnitelman pohjalta. Tutustu Kestävää menoa! -materiaaliin

Koulujemme lähivedet-toimintamalli

Toiminnassa koululaiset pääsevät tekemään lähivesitutkimuksia veden laadusta ja vesieliöstöstä. Maastotutkimusten tulokset tallennetaan nettipohjaiselle alustalle. Toimintamalli nivoo yhteen useita oppiaineita: ympäristökasvatuksen ja liikunnallisuuden sekä mahdollisuuden kulttuuriympäristötuntemuksen parantumiseen, havaintojen ja ideoiden esittämiseen kuvataiteen keinoin ja tutkimusvälineistön rakentamiseen käsityötunneilla. Tavoitteena on saada lähivesitoiminta osaksi koulun opetussisältöä ja siten pysyväksi osaksi kouluarkea. Työpaja pyritään järjestämään niine, että jokainen työpajaan osallistuja on ulkona oman vesistön äärellä. Pohdi onko lähelläsi oja, puro, joki, kosteikko, lampi, järvi tai meren ranta missä voisit olla työpajan aikana. Varaa mukaan keittiösiivilä, joka mielellään on kiinnitetty esim. harjanvarteen tai noin 1,5 m keppiin sekä suurennuslasi. Tutustu Koulujemme lähivedet -toimintamalliin

FI
185. Itämeren suojeluun liittyvät aktiviteetit Partiossa

Julia Parkko, Suomen Partiolaiset

Partiossa on koottu Itämeri-aiheinen aktiviteettikokonaisuus, joka tutustuttaa Itämereen ja sen suojeluun. Aktiviteetit ovat sovellettavissa kaikenikäisille, mutta ensisijainen kohderyhmä ovat 7-12-vuotiaat partiolaiset, joten tästä ohjelmasta saa parhaiten vinkkejä toimintaan alakouluikäisten lasten kanssa.

Aktiviteetit tutustuttavat erilaisiin vesikokemuksiin ja Itämereen laajemmin, sekä tekoihin, jotka vaikuttavat Itämeren kuntoon. Ryhmä suunnittelee myös omia tekoja ja toimintatapoja vesistöjen kunnon parantamiseksi.

Yksi esimerkki paketin aktiviteeteista on pesuaineraati, jossa opetellaan tunnistamaan, mikä pesuaine on ympäristölle harmiton. Ryhmä valitsee tutkittavaksi valintansa mukaan shampoita, pesuaineita, hammastahnoja ja astianpesuaineita sekä tutustuu tuotteiden ympäristömerkintöihin ja selvittää millä perusteella merkintöjä voi saada.

Aktiviteeteissa opetellaan myös vaikuttamista ja oman mielipiteen ilmaisemista. Ryhmä suunnittelee ja toteuttaa Itämeren puolesta kantaa ottavan valokuvan. Kuvan suunnittelussa saa käyttää mielikuvitusta: osallistujat voivat tehdä esimerkiksi ympäristötaideteoksen, pukeutua rooliasuihin, tehdä neuvovia opastekylttejä tai valita vain erityisen kauniin ja arvokkaan paikan kuvattavaksi.

FI
184. Natural Mindfulness ohjaus

Pauliina Salminen, Tmi Viheriä

Natural Mindfulness eli Metsä mindfulness koostuu lempeistä läsnäoloharjoituksista joissa pyritään tarkastelemaan ympäröivää luontoa arvottamatta ja uteliaasti tarkkaillen. Harjoitteita tehdään tietoisesti hengittäen ja kävellen. Parhaimmillaan luontoyhteytesi syvenee ja koet uudenlaista rentoutta ja varmuutta sekä elämyksellisä oivalluksia. Metsä mindfulnesia varten tarvitset kelin mukaiset varusteet, hyvät jalkineet ja avoimen mielen. Lähde siis kanssani tutkimaan, seikkailemaan luontoon, syvennetään luontosuhdetta, tullaan terveemmiksi ja koetaan yhdessä upeita hetkiä!

FI (EN)
406. Haaksirikko-saari

Kati Lappalainen, Riveria Niittylahti

Non-stop -ohjelma

Tarjolla seikkailullisia ryhmätehtäviä Pielisen rannalla, melontaa (kajakit/inkkarit/lautat) non-stop -periaattella.

FI (EN)

takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

F TO / TOR / THU 8:00-9:30 (1,5h)

Pyöreä pöytä: Reflektointi- ja ryhmäytysharjoitteiden ideariihi #308

Tuntuuko ohjaajan työkalupakkisi tunkkaiselta ja tylsältä? Tai pursuaako se ideioita, joita haluat jakaa? Kaipaatko ihan tuoreita ideoita tai tuttuja harjoitteita uudella twistillä? Tule reflektio- ja ryhmäytysharjoitteiden ajatustenvaihtotoriin, jossa osallistujat pääsevät fasilitoidusti jakamaan ammattitaitoaan, kokemuksiaan ja kehittelemään yhdessä jotain täysin uutta. Reflektointi- ja ryhmäytysharjoitteet ovat hyvin tärkeä osa työkalupakkia paitsi seikkailukasvattajille myös kaikille ryhmien parissa työskenteleville. Muutos vaatii rohkeutta niin yksilöiltä kuin ryhmältäkin. Pitää uskaltautua mukavuusalueen ulkopuolelle, oppia uutta ja nähdä asioita uusin silmin. Kaikki tämä edellyttää hyvää ryhmäytymistä (eli yhteistyötaitoja ja luottamusta ryhmässä) sekä taitavaa reflektointiprosessia, jossa yhteisessä prosessissa opitut ja tärkeäksi koetut asiat jäsentyvät osallistujille. Pyöreässä pöydässä hiomme näitä muutosagentin taitojamme ja saamme kaikki uusia ryhmäytys- ja reflektointityökaluja.

Kenelle: Kaikki ryhmien kanssa toimivat.

Fasilitaattori: ilmoitetaan myöhemmin

takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

Pyöreä pöytä: Muutoksen suuntaaminen tehdään yhdessä#312

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet on integroitu osaksi Metsähallituksen toimintaa. Mitä kuuluu ihmisten, ympäristön ja yhteiskunnan kannalta kestävään toimintaan?

Fasilitaattori: ilmoitetaan myöhemmin, Tiedekeskus Pilke, Metsähallitus

takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

Työpajat / Workshoppar / Workshops (F):

176. Outdoor teaching in Iceland

Heida Drofn Bjarnadottir, Halla Karlsdottir & Tinna Astrun Gretarsdottir,
Sæmundarskoli

How to do outdoor teaching for children ages between 6 and 11 in Iceland? In outdoor teaching, we mainly emphasis on Icelandic, math, biology, history and cooperative games. We use diverse teaching methods and our students can move around while learning. We usually divide them into groups so they learn to work together as a team, trust each other and learn leadership.
EO LO AO EN

EN
179. En djupdykning i sötvatten 2 – aktiviteter och lekar på stranden

Natur och Miljö rf & Freshabit LIFE IP

Här får du ta del av nya och upcyclade aktiviteter som anknyter till ekologin i sjöar och åar. Vi testar själva aktiviterna samt utvecklar och anpassar dem tillsammans så att du kan använda dem med in egen målgrupp. Verkstaden baserar sig på Natur och Miljös undervisningsmaterial för naturskoldagar, En djupdykning i sötvatten (åk 5-9), sammanställt inom projektet Freshabit Life IP.
Suomenkieliset osallistujat ovat tervetulleita omalla äidinkielellään, vaikka työpaja on pääosin ruotsiksi. Opetusmateriaali löytyy myös suomenkielisenä osoitteessa www.naturochmiljo.fi/freshabit.
LO AO SV (FI)

SV (FI)
101. Apuvälineet ihan pihalla!

Päivi Hakkarainen, Joensuun seudun erilaiset oppijat ry

Kuinka tehdä tekstiä metsässä siimeksessä ja lukea kirjoja luonnon lumoissa. Apuvälineet mahdollistavat monenlaisen oppimisen monissa eri ympäristöissä – esimerkiksi luonnon keskellä. Tule työpajaan tutustumaan erilaisiin oppimista tukeviin apuvälineisiin sekä löytämään oma tapasi oppia.
AO AMO FI (EN)

FI (EN)
103. Climate Agreement of Schools 2019-2025

Kaija Saramäki, ENO Schoolnet ry

Maailmanlaajuiset koulujen toimet ilmastonmuutoksen ehkäisemiseksi. Esittelyä ja terveisiä vuosi sitten pidetystä Maailman koululaisten ilmastokokouksesta.
VK EO LO AO AMO NT ST AIK FI (EN)

FI (EN)
115. Hiilineutraalia koulua kohti

Paula Ratava, Ilmastonmuutos lukioihin! -hanke, Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalvelut

Yhdessä muutos hiilineutraalia koulua kohti! Tutustutaan työpajassa hankkeessa laaditun Koulun korjausoppaan demoversioon ja osallistetaan koko yhteisö matkaan vastuullista tulevaisuutta kohti.

Muutetaan yhdessä oppilaitoksen opetus, rakenteet ja toimintakulttuuri vastuullisemmaksi. Muutoskohteina Ruoka, Liike, Infra ja Asenne. Otetaan muutokseen mukaan koko kouluyhteisö ja lähitoimijoita: suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin. Tehdään muutoksesta mitattavaa, mieluisaa ja monialaista! Työpajassa tutustutaan ulkona oppimisen keinoin hankkeessa tehtävään sähköiseen Koulun korjausoppaaseen. Opas on sovellettavissa muillekin kouluasteille. Saat mukaasi linkit materiaaleihin.

LO AO AMO NT FI (SV) (EN)

FI (SV) (EN)
119. Kosteikot tutuksi

Metsähallitus/ Liminganlahden kosteikkokeskus

Mitä kosteikot ovat, miksi ne ovat tärkeitä ja mitä kosteikon veden alla elää? Toiminnallinen työpaja keskittyy tutkimuksellisempiin menetelmiin sekä kosteikkojen ekologiaa avaaviin leikkeihin ja peleihin. Työpajassa pääsee mm. kokeilemaan yläkouluille suunnattua maksutonta kosteikkopeliä ja saa vinkkejä monialaisen kosteikko-opetuksen toteuttamiseen.
AO FI (EN)

FI (EN)
120. Luonnonkosmetiikka-työpaja

Johanna Ahtinen, Ympäristötoiminnan nuorisotyöyksikkö

TÄMÄ TYÖPAJA ON TÄYNNÄ!

Ympäristöystävällisen luonnonkosmetiikan valmistaminen on kivaa ja helppoa! Tule kokeilemaan.

Opi tekemään helppoja luonnonkosmetiikkatuotteita hyödyntäen lähiluonnon aineksia. Työpajassa kerätään vuodenajan kasveja, joista valmistetaan voidetta. Sisältää lyhyen luontoretken, alustuksen kosmetiikan valmistamiseen sekä käytännön tekemistä.
LO AO AMO NT ST AIK FI

FI
121. Luonnontuotteita pöytään ja bisnekseen

Suomen 4H-liitto

Tutustutaan luonnontuotteisiin ja luonnontuotealaan. Etsitään lähiluonnosta hyödynnettäviä raaka-aineita niin ravinnoksi, kuin käsitöihin tai kosmetiikkaan. Työpajassa pohditaan luonnontuotteita niin kuluttajan kuin liiketoiminnan kehittämisen näkökulmasta.

Mitä lähiluonnosta löytyi, miten niitä hyödynnetään? Mikä sopii salaattiin, mikä mausteeksi ruokiin. Mistä tehdään saippuaa ja mikä sopii kosmetiikkaan? Tutustutaan esimerkkeihin luonnontuotteista. Työpajassa nautitaan luonnontuote smoothieita ja kehitetään uusia liiketoimintaideoita luonnontuotealan ympärille. Tässä pajassa yhdistyy niin luonnontuoteala kuin yrittäjyyskasvatus. Pajasta saa ideoita molempiin!
AO AMO NT FI

FI
122. Luontoa toimintaan – Luontoperustaisista menetelmistä tukea oppimiseen ja jaksamiseen

Mervi Angeria, Lapin AMK

Jumittaako ajatus vai pukkaako palaveria? Haluatko edistää vuorovaikutusta ja yhteistyötä sekä työhyvinvointiasi? Osallistumalla Luontoa toimintaan -työpajaan saat käytännön työkaluja ja ideoita luontoperustaisten menetelmien tavoitteelliseen ja vaikuttavaan hyödyntämiseen. Koe ja inspiroidu luonnon vaikutuksista oppimiseen ja jaksamiseen!

Työpajassa tutustutaan luontoperustaisiin menetelmiin ja luonnon elvyttävyyden tavoitteelliseen ja vaikuttavaan hyödyntämiseen toiminnan ja yhteisön avulla. Työpaja tarjoaa käytännön työkaluja opetus-, kasvatus- ja nuorisotyöhön, joissa on tarpeen tukea esimerkiksi ryhmäytymistä, vuorovaikutusta ja osallisuutta, selkiyttää tavoitteita sekä virkistää ja rauhoittaa.
AO AMO NT AIK FI

FI
124. Mehiläishoito ja pölyttäjät puutarhassa

Eeva-Liisa Korpela, Suomen Mehiläishoitajain Liitto

Kuinka paljon pörriäiset vaikuttavat omenapiirakan tai herukkahillopurkin sisältöön? Entä mitä kasveja kannattaa kylvää omalle pihalle, puutarhapalstalle tai vaikkapa parvekelaatikkoon pölyttäjien iloksi? Ja kuinka niitä pölyttäjähotelleja tehdäänkään? Muun muassa näihin kysymyksiin perehdytään mehiläishoito- ja pölytysaiheisessa työpajassa, jossa erityisenä teemana on kotipuutarha.
EO LO AO AMO AIK FI (EN)

FI (EN)
135. Oppitunti metsässä: Betulasta Pinukseen – puut ja puiden kasvu

Eveliina Pokela, Suomen Metsäyhdistys

Työpajassa osallistuja saa monipuolisia tehtäviä ja harjoituksia lähimetsään. Esittelyssä on valmis oppituntipaketti, jota voi lähteä syventämään. Teemoja ovat puulajitietous, kansanperinne, puiden iän arviointi, puun rakenne leikin kautta, kasvilajituntemus, puiden kasvu, hiilen sitoutuminen ja varastoituminen puihin. Pohditaan myös miten metsät liittyvät ilmastonmuutokseen metsien kehitystä sekä miksi puita kaadetaan. Työpaja pohjautuu Betulasta Pinukseen – Puut ja puiden kasvu -tehtäväkortteihin, jotka jaetaan työpajan osallistujille.
VK EO LO AO FI

FI
143. Tunteet Hukassa- metsäseikkailun työpaja

Reija Koivu, Suomen Latu Ry

TÄMÄ TYÖPAJA ON TÄYNNÄ!

Tunteet Hukassa -metsäseikkailumme työpaja opettaa erilaisia tunteita ja niiden ymmärtämistä sekä luonnon ja eläinten kunnioittamista leikin ja tarinoiden keinoin ulkona luonnossa. Työpajastamme saa konkreettisia leikkejä, harjoituksia ja työkaluja luonnon hyödyntämiseen tunnetyöskentelyssä ja tunteiden oppimisessa.

Tunteet Hukassa- metsäseikkailun työpaja pohjautuu Suomen Ladun täysin uuteen samannimiseen laajempaan koulutuskokonaisuuteen. Luonto on muuttuva elementti ja työpaja johdattaa sen monipuolisuuteen, värien ja tunteiden äärelle. Metsäseikkailussa “Hukkavanhemmat yrittävät opettaa lapsilleen elämää, sen vaaroja ja tunteiden kirjoa, mutta tunteet ovat hukassa. Metsän eläimillä on hallussaan tunteiden salaisuudet, tunnesymbolit, jotka palauttavat hukassa olevat tunteet ja tasapaino voi palata.” Näin alkaa Tunteet Hukassa- metsäseikkailun tarina, työpajassa on poimintoja metsäseikkailun leikeistä ja harjoituksista ja saat ne konkreettisesti itsellesi käyttöön työpajan jälkeen.

FI
145. Turvallisuussuunnitelma ja riskianalyysi ohjaajan toiminnan tukena

Kai Lehtonen, Humak

Työpajan aikana osallistujat oppivat ymmärtämään konkreettisen toiminnan kautta, kuinka turvallisuussuunnitelma ja riskianalyysi tulee täyttää, jotta se palvelee toimintaympäristön turvallista hallintaa käytännön tasolla.

FI
147. Ulkoluokka innostaa oppimaan

Virpi Jussila, Suomen ympäristöopisto SYKLI

Ulkoluokassa opitaan toiminnallisesti, liikunnallisten tehtävien innostamana. #Ulkoluokka-hankkeessa on luotu Loikkaa ulkoluokkaan -julkaisu sekä upeat lajikortit. Työpajassa esitellään julkaisua ja esimerkkitehtäviä ja leikkejä korttien käytöstä.

Luonto on luokkahuonetta monipuolisempi oppimisympäristö. Se mahdollistaa toiminnalliset, taiteelliset ja tutkimukselliset työtavat. Luonnossa oppilaan on mahdollista hyödyntää monipuolisesti eri aisteja ja omaksua opetettava aines paremmin. Ulkoluokka on lähiluontokohde tai piha, jota käytetään oppimiseen. Koulujen ja esiopetuksen opetussuunnitelmassa korostetaan tietojen sijaan taitoja. Tämä ohjaa toiminnalliseen tekemiseen ja asettaa opettajille haasteen käytännön toiminnan arvostamisesta omassa opetuksessa. Ulkoluokka on myös toimintatapa – säännöllinen ulkoluokkatoiminta lisää liikettä koulupäivään. Ulkona oppiessa oppilas on aktiivinen toimija. Luonnossa liikutaan luonnostaan.Työpajassa esitellään julkaisua ja esimerkkitehtäviä ja leikkejä korttien käytöstä, sekä opitaan itse tekemällä ja kokemalla ulkona luonnossa.

FI (EN)
149. Ulko-opetusta vuosiluokille 1. -3.

Ulla Myllyniemi, Suomen ympäristöopisto SYKLI

Työpajassa käydään läpi monenlaisia tapoja toteuttaa ulko-opetusta eri oppiaineissa ja eritasoisille oppilaille. Kokeilemme eri menetelmiä ja koettuja ulko-opetustuokioita syventyen tarkemmin ryhmän valitsemaan aiheeseen. Ulko-opetuksessa tärkeintä on hahmottaa, miten muuntaa opetusta toiminnalliseksi, kuinka pitkään eri tehtävät voivat kestää, miten järjestää ryhmät tai parit ja mitä etukäteisvalmisteluja pitää tehdä – vai pitääkö? Ohessa käymme myös pedagogista keskustelua niin omista kokemuksista, eri menetelmistä, opetuksen tuesta kuin niistä esteistäkin, jotka vaikeuttavat ulko-opetusta, sekä mietimme, miten vaikeudet voitaisiin ratkaista ja yhteistyötä lisätä.

FI (EN)
153. Ympäristövastuullisuutta jätetaiteen avulla

Reeta Rönkkö, Maaseudun sivistysliitto & Anssi Huoponen, Itä-Suomen yliopisto

Työpaja havainnollistaa, miten jätetaidetta voidaan käyttää ympäristökasvatuksen välineenä tapahtumissa ja kouluissa.

Työpaja toteutetaan siten kuin se toteutettaisiin nuorten kanssa. Työpaja tarjoaa aluksi pohjatiedot roskaamisen vaikutuksista ja kierrätyksen tärkeydestä. Sitten luodaan taidetta muoviroskista. Keskustelua laajennetaan siihen, että mitkä tekijät ihmisillä vaikuttavat roskaamiseen ja kierrätykseen. Tarkoituksena on havainnollistaa, mitkä tekijät toimivat ympäristövastuullisen toiminnan esteinä ja miten nämä esteet voidaan ylittää. Työpajassa on mukana Itä-Suomen yliopiston edustaja, joka on tutkinut nuorten ympäristökäyttäytymisen esteitä.

FI (EN)
158. Minä, sinä, hän – Yhdessä metsässä

Eija Pietilä, Suomen nuorisokeskusyhdistys & Elina Kokko, Suomen leirikouluyhdistys

Työpajassa pääset kokeilemaan mitä yhteistoiminnallisuus tarkoittaa käytännössä monipuolisessa luontokasvatuksessa. Harjoituksissa perehdytään metsän moninaisuuteen ja ihmisen vaikutukseen. Pajassa esitellään myös seikkailukasvatusta menetelmänä.

FI (SV)
170. Ihminen valintojen viidakossa – käyttäytymistaloustieteen oivallukset

Satu Jovero, Suomen ympäristöopisto Sykli

Ihminen tekee päivittäin tuhansia ja taas tuhansia valintoja. Valinnat ratkaisevat sen minkälaista elämää elämme ja minkälaisen jäljen jätämme. Mutta miksi järkevät ihmiset tekevät järjettömältä tuntuvia valintoja? Markkinoinnissa on jo pitkään osattu hyödyntää ihmisten käyttäytymiseen liittyviä tutkimustuloksia. Näistä havainnoista olisi apua myös meille kasvattajille. Yksi käyttäytymistieteen mielenkiintoisimmista konsepteista on nimeltään “nudge theory” (nudge = suomennettuna “tuuppaus”). Eli sen sijaan, että pakotettaisiin ihmiset tekemään asioita, valintaolosuhteita muotoilemalla heidät voidaan hienovaraisesti “tuupata” tekemään parempia valintoja.

FI
113. Kaupunkiviljelyä päiväkodissa

Elena Lehtimäki, Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus

Tervetuloa kuulemaan, miten toteuttaa vasun mukaista, iloista ja vaikuttavaa ympäristökasvatusta lapsiryhmän kanssa omassa päiväkodissa! Kaupunkiviljelyn avulla oppimisympäristö voidaan laajentaa helposti sisältä ulos päiväkodin pihalle. Työpajassa kerrotaan perustietoa kaupunkiviljelystä ja sen toteuttamismahdollisuuksista erilaisissa päiväkodeissa. Työpajassa esitellään tarinoita, toiminnallisia tehtäviä ja leikkejä, jotka tukevat viljelyn toteutusta ja aiheen monipuolista käsittelyä. Kaikki työpajan ideat löytyvät kaupunkiviljelyn valtakunnalliselta verkkokurssilta, joka on Kierrätyskeskuksen ylläpitämä ja maksullinen. Työpajasta saa ideoita aiheen toteutukseen, vaikka ei olisikaan mukana kurssilla.

FI
106. Mobiilioppiminen veden valtakunnassa

Hanna Seimola, WWF Suomi, Freshabit LIFE IP

WWF tarjoaa kouluille kaksi maksutonta, rantaretkille tarkoitettua mobiilioppimateriaalia, Suuri rantaseikkailu alakoulujen ja Vesistömysteeri yläkoulujen käyttöön. Tässä työpajassa pääset kokeilemaan materiaaleja käytännössä ja saat muitakin vinkkejä monialaisen vesistöopetuksen toteuttamiseen. Ohjelma on osa FRESHABIT LIFE IP- hankkeen järjestämää teemaa Veden valtakunta.

FI (SV) (EN)
180. Luonto nuoren kasvun ja kotoutumisen tukijana

Ariela Tuikkanen, Timo Salo & maahanmuuttajataustaiset nuoret, Avartti-säätiö

Työpajan tavoitteena on kertoa, miten luontoa ja luonnossa liikkumista voidaan käyttää välineenä maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten kokonaisvaltaisen kasvun tukijana
Seikkailukasvatuksen avulla voidaan vaikuttaa lasten ja nuorten itsetunnon vahvistumiseen, onnistumiskokemuksien saavuttamiseen ja omien vahvuuksien löytämiseen. Tällä tavoin vaikutetaan kotoutumiseen, ennaltaehkäistään ulkopuolisuuden kokemista ja radikalisoitumista. Harrastamisen kautta voidaan tukea mm. nuorta hänen odottaessaan turvapaikkapäätöstä. Avartti-ohjelmaa on toteutettu kasvatusmenetelmänä Suomessa yli 20 vuotta. Ohjelman filosofia perustuu seikkailukasvatukseen ja sitä toteutetaan 130 maassa. Suomessa ohjelmaa on käytetty hyvin tuloksin muun muassa maahanmuuttajataustaisten nuorten kotouttamisen tukena jo vuodesta 2001 lähtien. Työpajassa tarjotaan toimintamalleja kuntien, seurakuntien ja järjestöjen nuorisotoimintaan sekä koulujen ja oppilaitosten kerho- ja asuntolatoimintaan.

FI

takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

TO / TOR / THU 10:00-11:30

Keynote: Toivo (Panu Pihkala, Helsingin yliopisto)
(abstrakti tulossa)

takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

Round table: MINDSCAPE + LANDSCAPE = LEARNSCAPE #315

Learning about landscape and biodiversity for sustainability through outdoor education – two sides on the same coin. How to connect and integrate these perspectives in education and learning for sustainability in practice?

Fasilitators: Gaye Amus & Anders Szczepanski

takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

Runda bordet: Utomhusverksamhet för barn och unga på svenska i Finland #316

Samarbete mellan olika aktörer, verksamhet för olika åldrar, ålderskategorisering, vad säger läroplanen?

Fasilitators: Eva-Lotta Backman, Skogsmulleutbildare och vidmarksguide

takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

Verkostojen kokoontumiset

Ulos-Ut-Out on kokoontumispaikka, myös verkostoille! Tapaamisiin ovat tervetulleita niin vanhat tutut kuin uudet kiinnostuneetkin. Lisätietoja saat koollekutsujilta.

TI 15.6. klo 20:00

Muikku-verkko eli Itä-Suomen ympäristökasvatusverkosto

Myös toiminnasta kiinnostuneille!
Koollekutsuja: Mari Wikholm, Kuopion luonnontieteellinen museo
mari.wikholm (at) kuopio.fi

Itä-Suomen seikkailukasvatusverkosto

Myös toiminnasta kiinnostuneille!
Koollekutsuja: Lauri Kuhmonen, Riveria Niittylahti
lauri.kuhmonen (at) gmail.com

Varhaiskasvatuksen seikkailukasvatusverkosto (valtakunnallinen)

Kaikki varhaiskasvattajat ovat tervetulleita!
Koollekutsuja: Juho Olenius, varhaiskasvatuksen opettaja
juho.olenius (at) kolumbus.fi
Vakan seikkailukasvatusverkosto Facebookissa

KE 16.6. klo 20:00

Ulko-opet ry (valtakunnallinen)

Jäsenet sekä kaikki toiminnasta kiinnostuneet tervetulleita!
Koollekutsuja: Sanna Jahkola, Ulko-opet ry
ulkoopet (at) gmail.com
Ulko-opet ry Facebookissa

Alueellisten ympäristökasvatusverkostojen yhteistapaaminen? Sillanrakentajat?

Yhteyshenkilö: Mari Wikholm, Kuopion luonnontieteellinen museo
mari.wikholm (at) kuopio.fi

takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

Iltaohjelma / Kvällsprogram / Evening program

Iltaohjelmiin ilmoittaudutaan paikan päällä.

Nuotiotarinoita

Tarinankerrontaa virtuaali-iltanuotiolla. Tule mukaan LIVEnä tai ONLINE!

takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

Elokuvat / Films

Näytökset / Showtimes

Ti/Tue 20:30 Vedenneito / Maiden of the lake
Ke/Wed 10:45 Vedenneito / Maiden of the lake
Ke 17:30 Arvokas metsämme
Ke 20:30 Arvokas metsämme

Vedenneito kertoo 13-vuotiaan Emikan ja hänen serkkunsa Antin riemukkaista hetkistä Saimaan saaressa huikaisevan järviluonnon keskellä, kaikkina neljänä vuodenaikana. Yhdessä serkukset menevät koskemattomaan metsään, uivat, kalastavat ja keräävät mustikoita. Talvella he yöpyvät järven jäällä, revontulten alla. Keväällä he kohtaavat maailman harvinaisimman hylkeen, saimaannorpan. Elokuva innostaa ja rohkaisee lapsia ja vanhempia menemään ulos ja seikkailemaan luonnossa!

Maiden of the Lake tells about the fun moments 13-year-old Emika and her cousin Antti have at a lake during all four seasons, surrounded by fascinating nature. Together the cousins roam in an untouched forest, swim, fish and pick bilberries. In the winter they sleep on the frozen lake, under the northern lights. In the spring they encounter the world’s rarest seal, the Saimaa ringed seal.
Maiden of the Lake is a breathtakingly beautiful nature story for the whole family.

DIRECTOR’S WORD:

Maiden of the Lake offers the viewers characters they can identify themselves with and a chance to feel nature. When Emika and Antti do all kinds of exciting things in nature, I want the viewers to feel that they can also go to nature and experience something memorable. I want to inspire and encourage children and parents to go out and have an adventure in nature!

Kesto / Duration: 1 h 11 min.

Vedenneito on osa FRESHABIT LIFE IP- hankkeen järjestämää teemaa Veden valtakunta.

Arvokas metsämme -dokumenttielokuva käsittelee metsien arvokasta käyttöä ja sen muutosta. Se on puheenvuoro metsien arvostuksen ja korkeamman jalostusasteen puolesta. Elokuva esittelee useita tulevaisuuteen kurkottavia innovaatioita, ajatuksia ja ihmisiä niiden takana. Lisäksi elokuva monipuolistaa kuvaa siitä miten tärkeitä metsät Suomelle ovat ja miten erilaisia arvostuksia niihin liittyy. Kesto noin 80 minuuttia. Elokuvan on rahoittanut Marjatta ja Eino Kollin säätiö, joka tukee metsäalan kehitystä.

takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

Aamu- ja yöelämyksiä / Morning and Night Experiences

Metsämaa -retki

Aistiva ja tutkiva kävely katsomaan sitä, mikä ei näy. Maan alla on toinen metsä, johon kaikki katoaa, jossa elää enemmän eläimiä kuin maan pinnalla, josta kaikki kasvu saa alkunsa. Tavataan käsittämättömiä olentoja, ihmeellisiä elämäntapoja, elon taistelua, Mennään juurille. Oppaana: Riitta Nykänen

Melontaretki auringonnousun aikaan

Linturetki yölaulajia kuulemaan

takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

Omatoimiretket / Self Organized Hike

Kohtavaaran luonto- ja historiapolku

Kohtavaaran luonto- ja historiapolkuun voit tutustua työpajan #407 lisäksi myös omatoimisesti. Polku alkaa Haikolan talon pysäköintialueelta (Opistontie 7, noin 9 km Hyvärilästä) ja kiertää Kohtavaaran rinteillä. Tarkemmat ohjeet ovat pysäköintialueen opastuskilvessä. Polun kulkija pääsee metsän rauhaan ja näköalatornille, mistä avautuu pienoiskolimainen maisema Pohjois-Pieliselle, sekä aikoinaan vaaran laella sijainneen Sarkkisten Kohtavaara-tilan rakennusten perustuksille. Polun pituus on noin 1,6 km. Reitin varrella on lisää opastuskilpiä, joissa on tietoja alueen historiasta ja luonnosta. Lue lisää Lue lisää!

Pumpulikirkon luonnonsuojelualue ja Metsäkartano

Pumpulikirkon luonnonsuojelualue on luonnontilainen metsä, jonka keskellä on haljennut hiidenkirnu. Se muodostaa metsään jyrkkäseinämäisen aukion, kuin kirkon alttareineen. Pumpulikirkko sijaitsee Rautavaaralla, vajaan 50 km ajomatkan päässä Hyvärilästä. Hyvä tukikohta retkelle on Nuorisokeskus Metsäkartano, josta voi kysyä myös majoitusta, ruokaa, välinevuokrausta ja ohjelmapalveluita.
Lue reittikuvaus Pumpulikirkosta Retkipaikasta!
Lue lisää Metsäkartanon palveluista!

Neljä kansallispuistoa / Nationalparks

Kolin, Tiilikkajärven, Hiidenportin ja Patvinsuon kansallispuistoissa riittää koettavaa pidemmäksikin aikaa! Lue lisää Kansallispuistoista!

takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list