Keynotes

Ti / Tis / Tue 15:00 (EN)

Sean Blenkinsop: Wild pedagogies

… or … what skills outdoor/environmental/nature-based/place-based educators have to offer education in a changing world?

This talk will explore three key pedagogical strands that exist in outdoor/environmental education: the relational, the critical, and the existential.  The focus will be on what they are, what they do well, and how they might be extended and even challenged.  Then using the frame of the six touchstones for Wild Pedagogies I hope to make a careful list of the pedagogical offerings outdoor and environmental educators might make to the larger world, including public education, in the hopes of supporting the changes that must occur.

Sean Blenkinsop is a Professor of Education at Simon Fraser University, Vancouver, Canada. He grew up in the boreal forests of northern Canada and has more than 30 years of background in outdoor, environmental, and experiential education. Now, as a researcher and educator he has been involved in starting and researching three nature-based, place-based, eco-schools (all in the public system). He is the author of more than one hundred articles and chapters, editor of The Imagination in Education (Cambridge Scholars Press, 2009), and most recently, author and editor of Wild Pedagogies: Touchstones for renegotiating education and the environment in the Anthropocene (Palgrave-Macmillan, 2018).


Comment talk:  Arja Kaasinen (Helsingin yliopisto) & Kai Lehtonen (Humak)

Ke / Ons / Wed 14:00 (FI)

Essi Aarnio-Linnanvuori, Ilkka Ratinen & Sakari Tolppanen: Ilmastokasvatus muutoksen tekijänä

Miten ilmastonmuutosta voi käsitellä kasvatuksessa rakentavasti? Entä miten lasten ja nuorten ilmastotoimijuutta tuetaan?

Ilmastokasvatus on kasvatusta viheliäisen ongelman äärellä: ilmastonmuutos on monimutkainen, globaali ja poliittisesti latautunut ongelmavyyhti, jonka ratkaiseminen vaatii perustavanlaatuista kulttuurista muutosta. Monimutkainen teema edellyttää kokonaisvaltaista kasvatusta, joka ottaa huomioon tiedon ja ajattelun taitojen ohella esimerkiksi arvot ja identiteetin sekä tukee oppijan ympäristötoiminnan harjoittelua.

Toivoa rakentava ilmastokasvatus edistää yhteiskunnan muutosta ja tarjoaa ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillitsemiseen. Ilmastokriisin keskellä kasvatuksen perustehtävä ei voi olla maailman säilyttäminen sellaisena kuin se aiemmin on ollut, vaan kasvatuksen tulee olla vuorovaikutuksessa ympäristön ja yhteiskunnan muutoksen teon kanssa. Tämän vuoksi ilmastokasvatuksessa tulee käsitellä myös ilmastonmuutoksen sopeutumiseen liittyviä kysymyksiä.


Kuva: Aki-Pekka Sinikoski / WWF

Essi Aarnio-Linnanvuori työskentelee ympäristökasvatuksen johtavana asiantuntijana WWF:llä. Hän on toiminut ympäristökasvatuksen parissa eri organisaatioissa yli 20 vuoden ajan. Koulutukseltaan hän on filosofian tohtori ympäristötieteistä. Asiantuntijana ja tutkijana hänen mielenkiinnon kohteitaan ovat muun muassa ilmastokasvatus, oppilaan ympäristötoimijuus ja opetuksen monialaisuus.

Ilkka Ratinen toimii kestävyys- ja luontokasvatuksen apulaisprofessorina Lapin yliopistossa. Hän on tutkimuksissaan ja opetuksissaan kiinnostunut kestävän kehityksen kysymyksistä laaja-alaisesti ja ratkaisukeskeisesti. Luontokasvatuksessa häntä kiinnostaa erityisesti lapsen luontosuhteen kehittymiseen liittyvät kysymykset.

Sakari Tolppanen – Esittely tulossa

Ke / Ons / Wed 15:00 (FI)

Nina Pulkkis: Mikrobit taistelussa ilmastokriisiä vastaan

Selluloosaa ilman puita? Nahkaa ilman eläimiä? Muovia ilman öljyä? Lihaa ja proteiinia mirkobeilla? Kyllä!

Bioteknologian kehitys ja mm. synteettisen biologian työkalut ovat kehittyneet valtavaa vauhtia viimeisen kymmenen vuoden aikana. Pystymme tuottamaan yksisoluisten organismien avulla lähes mitä tahansa hyödykkeitä: biomateriaaleja, ruokaa, lääkkeitä, kemikaaleja ja biopolttoaineita.

Synteettinen biologia mahdollistaa eläinperäisten, fossiilisten ja luonnossa kasvavien raaka-aineiden kasvattamisen suljetuissa bioreaktoreissa, hyödyntäen esimerkiksi teollisuuden jätevirtoja tai pelkkää hiilidioksidia.
Tämän teknologian hyödyntäminen tulee olemaan tärkeässä roolissa taistelussa ilmastokriisiä vastaan. Pystymme vähentämään luonnossa kasvavien raaka-aineiden käyttöä ja kiihdyttämään kiertotaloutta hyödyntämällä vaikeasti kierrätettävien jakeiden käyttö.

Mutta miten tämä kaikki toimii ja minkälaista tulevaisuuden osaamista tarvitaan, jotta tämä on mahdollista? Entä minkälaisia eettisiä kysymyksiä nämä uudet teknologiat herättävät? Tule kuulemaan tiedetoimittaja ja dokumentaristi Nina Pulkkiksen esitystä mikrobien vallankumouksesta.

To / Tor / Thu 10:00 (FI)

Panu Pihkala

Kuvaus tulossa

Lue lisää: Keynote-puheenvuorojen ja muun ohjelman aikataulu