Program / Ohjelma

Huom! Kuvauksiin on määritelty kohderyhmät, joille työpajassa käsiteltävät teemat ja harjoitukset ensisijaisesti soveltuvat. Myös muut ovat tervetulleita hakemaan ideoita. Työpajan kuvaus on pajan ensisijaisella kielellä. Sen lisäksi lyhenteet (SV) (EN) kertovat millä muilla kielillä työpajassa on mahdollista kommunikoida.

OBS! Programmet är långt planerat att passa dessa målgrupper. Du är varmt välkommen av eget intresse och delta för att få nya idéer till ditt arbete. Beskrivningen av workshopen är i första hand gjort på det språk workshopen arrangeras på. Förkortningarna (FI) =finska (SV) =svenska (EN) = engelska berättar på vilka andra språk det går att få information.

NOTE! The organizers of the following workshops inform, that their workshops can be either totally or partly arranged in English, marked as EN, (EN). The description of the workshop is mentioned below in English, if the main language of the workshop is English.

Kieli / Språk / Language

FI=suomi / finska / Finnish
SV=ruotsi / svenska / Swedish
EN=englanti / engelska / English

Kohderyhmät / Målgrupper / Target groups:

varhaiskasvatus / småbarnsfostran / early childhood education
esi-ja alkuopettajat / förskolläraren / preschool and early elementary teachers
luokanopettajat / klassläraren / class teachers
aineenopettajat / ämnesläraren / subject teachers
ammatilliset opettajat / yrkesläraren / vocational teachers
nuorisotyö / ungdomsledare / youth work
sosiaali- ja terveysala / social- och hälsosektorn / health care and social services
aikuiskasvatus / vuxenpedagogik / adult education

ONLINE/LIVE

ONLINE = voit osallistua LIVEnä tai ONLINE / Du kan delta som LIVE- eller ONLINE-deltagare / You can participate as a LIVE- or an ONLINE-participant

LIVE = voit osallistua ainoastaan LIVEnä / Du kan bara delta som LIVE-deltagare / You can only participate as a LIVE-participant.

HAKEMISTO / INDEX

TI / TIS / TUE 15:00 -16:30

ONLINE
Puheenvuorot I: Luonto nuorten työelämätaitojen oppimisympäristönä (LUODE- ja NYT-hankkeet) ONLINE
Puheenvuorot II: Veden valtakunnassa tapahtuu (Freshabit LIFE IP) ONLINE
Pyöreä pöytä: Muutokseen tarvitaan johdon tuki #305 ONLINE
Työpajat / Workshoppar / Workshops (A)

TI / TIS / TUE 17:00-19:00 (1,5h)

ONLINE
Avajaiset – Öppningen – Opening ONLINE
Keynote: Wild pedagogies Sean Blenkinsop (CA) ONLINE

B1 KE / ONS / WED 9:00-10:30

ONLINE
Puheenvuorot III: Muuttuva koulumaailma ONLINE
Puheenvuorot IV: Hyvinvointia luonnossa seikkaillen ONLINE
Pyöreä pöytä: Veden valtakunnan puolustajat #304
Työpajat / Workshoppar / Workshops (B1):

KE / ONS / WED 9:00-12:00 (3h)

Pitkät työpajat / Långa workshoppar / Long workshops (B2):

C KE / ONS / WED 10:45 -12:15 (1,5h)

ONLINE
Puheenvuorot V: Muuttuvat oppimisympäristöt ONLINE
Elokuva / Film: Vedenneito / Maiden of the lake ONLINE
Pyöreä pöytä: Tutkiva oppiminen kestävän kehityksen kasvatuksessa #310 ONLINE
Pyöreä pöytä: Yhteisöllistä, elämyksellistä oppimista nuorisoalan ja koulun yhteistyönä #306 ONLINE
Työpajat / Workshoppar / Workshops (C):

KE / ONS / WED 14:00 -15:30 (1,5h)

ONLINE
Keynotes (FI):
 • Ilmastokasvatus muutoksen tekijänä Essi Aarnio-Linnanvuori, Ilkka Ratinen, Sakari Tolppanen ONLINE
 • Mikrobit taistelussa ilmastokriisiä vastaan Nina Pulkkis ONLINE
Seikkailukasvatuksen perusteet #141 ONLINE
Lectures VI: OUTdoorlearnign! ONLINE
Föreläsnigar VII: Framtid och UTomhus pedagogik ONLINE

D1 KE / ONS / WED 15:45 -17:15 (1,5h)

Puheenvuorot VIII: Ulos luontoon ONLINE
Puheenvuorot IX: Ulos metsään! ONLINE
Pyöreä pöytä: KeKe-kasvatuksen esteet ja käytännön ratkaisut kouluissa #302 ONLINE
Työpajat / Workshoppar / Workshops (D1):

D2 KE / ONS / WED 15:45 -18:45 (3h)

Pitkät työpajat / Långa workshoppar / Long workshops (D2):

E KE / ONS / WED 17:30 -19:00 (1,5h)

ONLINE
Elokuva: Arvokas metsämme ONLINE
Pyöreä pöytä: Säännöllinen ulko-opetus työvälineenä koulumaailmassa #314ONLINE
Pyöreä pöytä: tutkijat ulos kammioistaan! #309ONLINE
Työpajat / Workshoppar / Workshops (E):

F TO / TOR / THU 8:00-9:30 (1,5h)

ONLINE
Pyöreä pöytä: Reflektointi- ja ryhmäytysharjoitteiden ideariihi #308 ONLINE
Pyöreä pöytä: Muutoksen suuntaaminen tehdään yhdessä #312 ONLINE
Työpajat / Workshoppar / Workshops (F):

TO / TOR / THU 10:00-11:30

ONLINE
Keynote: Toivo Panu Pihkala ONLINE
Round table: MINDSCAPE + LANDSCAPE = LEARNSCAPE #315 ONLINE
Runt bord: Utomhusverksamhet för barn och unga på svenska i Finland #316 ONLINE
LIVE
 • Suuntamysteeri-työpajassa opit luomaan oman toiminnallisen pelin luontoon! FI(EN) #164 LIVE
 • Verkostot / Nätverk / Networks

  Iltaohjelma / Kvällsprogram / Evening program

  Nuotiotarinoita ONLINE
  Elokuvat / Films
  • Ti/Tue 20:30 Vedenneito / Maiden of the Lake ONLINE
  • Ke 20:30 Arvokas metsämme

  Aamu- ja yöelämyksiä / Morning and Night Experiences

  Metsämaa -retki
  Melontaretki auringonnousun aikaan
  Linturetki yölaulajia kuulemaan ONLINE

  Omatoimiretket / Self Organized Hike

  Kohtavaaran luonto- ja historiapolku
  Pumpulikirkon luonnonsuojelualue ja Metsäkartano
  Neljä kansallispuistoa / Nationalparks

  KUVAUKSET / DESCRIPTIONS / BESKRIVNINGAR

  A TI / TIS / TUE 15:00-16:30 (1,5h)

  Puheenvuorot I: Luonto nuorten työelämätaitojen oppimisympäristönä – ONLINE

  SEIKKAILUKASVATUS NUORTEN LUONTOYHTEYDEN RAKENTAJANA

  Paavo Heinonen, Suomen urheiluopisto

  Nuorten luontoyhteyden puhutaan olevan vahvasti polarisoitunut. Osan nuorista ollessa yhä tietoisempia ympäristöasioista, toiset ovat erkaantuneempia luonnosta kuin koskaan aiemmin. On todettu, että luontoyhteyttä on mahdollista rakentaa nuorta kokonaisvaltaisesti koskettavilla, luonnossa tapahtuvilla aktiviteeteilla. Puheenvuorossa käydään läpi elementtejä, joita on hyvä huomioida ja korostaa, kun toiminnalla tavoitellaan kokonaisvaltaisen kasvun lisäksi luontoyhteyden rakentumista. Puheenvuoro liittyy seikkailukasvatukseen.

  PAHOINVOINTIA LUONNOSTA?

  Eemeli Hakoköngäs, Helsingin yliopisto

  Löytyykö luonnosta vastaus kaikkiin ongelmiin, vai voiko luonnon hyvinvointivaikutusten korostamisella olla myös varjopuolia? Puheenvuoro tarkastelee aihetta erityisesti ns. onnellisuusturismin näkökulmasta.

  NUORET YMPÄRISTÖKANSALAISINA

  Mari Pienimäki, Maarit Marttila, Marjukka Colliander, Tampereen yliopisto

  Kerromme, millaisia ympäristökansalaisuuden mahdollisuuksia kaupungissa asuvat alaikäiset nuoret näkevät itselleen mahdollisena ja mitä he ajattelevat ympäristöongelmista. Esitys nojaa kyselyyn, johon vastasi 124–184 tamperelaista oppilasta. Tuloksena on, että valtaosa 15–16-vuotiaista pitää ympäristöongelmia aikamme suurimpana haasteena. Noin puolet nuorista kokee kuitenkin, ettei tiedä, miten he voisivat vaikuttaa ympäristöongelmiin tai usko vaikuttamisen hyödyllisyyteen. Nuoret tuntevat silti paljon erilaisia ympäristövaikuttamisen keinoja. Ristiintaulukointimme osoittaa myös, että vahvalla luontosuhteella on yhteys nuorten haluun toimia ympäristön puolesta. Puheenvuoro perustuu NYT-tutkimukseen.

  takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

  Puheenvuorot II: Veden valtakunnassa tapahtuu (Freshabit LIFE IP) – ONLINE

  MITÄ TAPAHTUU VEDEN VALTAKUNNAN SUURIMMASSA VESIENSUOJELUHANKKEESSA? #43
  Viliina Evokari, Metsähallitus luontopalvelut

  SISÄVESIEN PINNANALAINEN MAAILMA #44
  Jari Ilmonen, Metsähallitus luontopalvelut

  RAAKKUJEN LEMMENLOMA KYLPYLÄSSÄ #45
  Jouni Taskinen, Jyväskylän yliopisto

  TAIMENEN TYÖ TYSSÄÄ NOUSUESTEESEEN #46
  Puhuja ilmoitetaan myöhemmin

  Puheenvuorojen jälkeen tutkijat vastaavat yleisön kysymyksiin klo 16:30-16:50.

  takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

  Pyöreä pöytä: Muutokseen tarvitaan johdon tuki #305 – ONLINE

  Miten kunta ja koulu tukevat kestävän kehityksen kasvatuksen toimintamallien käyttöönottoa? Mikä on kasvatuksen rooli yhteiskunnassa ilmastonmuutoksen torjunnassa? Millaista tukea kasvattajat tarvitsevat?

  Kenelle: päättäjät, rehtorit, opettajat, kasvattajat, nuorisotyöntekijät

  Fasilitaattori: Tanja Tuulinen

  takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

  Työpajat / Workshoppar / Workshops (A):

   172. Mobile learning in the kingdom of water – ONLINE

   Hanna Seimola, WWF Suomi &Freshabit LIFE IP

   EN

   WWF offers two mobile learning materials for aquatic outdoor education: Great Onshore Adventure for primary schools and Mystery of the Waters for lower secondary schools. In this workshop, you get to try these materials in practice and tips for interdisciplinary teaching on the topic of water.

   takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

   178. Lärotimme i skogen: från Betula till Pinus – Träd och deras tillväxt – ONLINE

   Martin Antell, Suomen Metsäyhdistys

   I workshoppen får deltagaren mångsidiga uppgifter och övningar i närskogen. Det föredras ett färdigt program som fördjupar kunskapen om skogen. Olika teman är klimatförändring, varför skog avverkas, trädslag, kolets bindning, trädets tillväxt och olika produkter från träd samt träförädling och miljöpåverkan. Workshoppen grundar sig på Från Betula till Pinus uppgiftskort, som delas ut till deltagarna.

   SV

   takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

   107. Entäs jos? Eller om?

   Charlotta Hagman, Ammattiopisto Livia

   FI & SV

   Työpajassa käsitellään ilmastonmuutoksen vaikutusta luonnon monimuotoisuuteen tarkastelemalla eläinten ja kasvien elinehtoja ja kykyä sopeutua muutokseen. Opetusmateriaalina on suunniteltu taulu luonnonympäristöstä. Pohjaekosysteemiin lisätään tarra-/magneettikiinnitteisiä tekijöitä ja luodaan erilaisia vaihtoehtoisia tulevaisuuksia. Elollisen ja elottoman luonnon vuorovaikutuksen ymmärtäminen.

   takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

   108. Eräkurssi yläkouluun ja lukioon

   Seija Jussinniemi & Jannaliina Jussinniemi, Metsähallitus /eräpalvelut

   FI(SV)(EN)

   Työpajassa tutustutaan Eräkurssi-opetuskokonaisuuden avulla muun muassa retkeilyyn, lajituntemukseen ja luonnon havainnointiin eränkäynnin näkökulmasta OPS huomioiden. Lisäksi esitellään eränkäyntikulttuuria ja päästään tutustumaan eräkummitoimintaan. Työpajan osallistujat pääsevät eläytymään oppilaan rooliin ja tekemään tehtäviä oppaana toimivan Eräkummin ohjaamana. Tietopankki: Opettaja eräkummiksi!

   takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

   110. Paikkalähtöinen ympäristökasvatus Geoparkissa

   Emma Marjamäki, Lahden kaupunki

   FI

   Salpausselkä Geoparkiin, Lahden urheilukeskuksen maastoon, on suunniteltu opetuskokonaisuuksia, jotka tukevat opetussuunnitelmaa ja lisäävät kokemuksellista oppimista paikallisesta geologiasta, ekologiasta, lajistosta ja luonnonvaroista. Työpajassa esitellään 1. – 6. luokille suunnattujen opetuskokonaisuuksien sisältöjä, menetelmiä ja materiaaleja ja niiden soveltamismahdollisuuksia erilaisiin luonnonympäristöihin. Geopark-konseptissa tärkeässä roolissa on ympäristökasvatus ja paikallisten ihmisten oman lähiympäristön tuntemuksen ja arvostuksen lisääminen. Paikkalähtöinen opetus sopii erityisen hyvin näiden tavoitteiden toteuttamiseen.

   takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

   111. Kansalaishavainnointi ympäristökasvatuksessa ONLINE

   Teija Peura & Katri Pasanen, Luonto-Liitto

   FI

   Kansalaishavainnoinnin kautta tutkijat saavat käyttöönsä havaintoja lajien esiintymisestä ja ympäristön tilasta. Samalla kansalaisille tarjoutuu mahdollisuus osallistua tieteellisen tutkimuksen tekoon, toimia ympäristön puolesta ja samalla viettää aikaa luonnossa sitä havainnoiden. Miten kansalaishavainnointia voi hyödyntää osana opetusta ja ympäristökasvatusta?

   Luonto-Liitolla on kaksi kansalaishavainnointiin kannustavaa kampanjaa Kevätseuranta ja Talviseuranta, jotka molemmat sopivat hyvin ympäristökasvattajan työkalupakkiin. Työpajassa tutustutaan kansalaishavainnoinnin menetelmiin, sovelluksiin ja materiaaleihin.

   takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

   118. Kiertotaloutta koulun pihalla

   Marjo Myllyniemi, HSY

   FI

   Tule kokeilemaan, miten kiertotaloutta voi opettaa hauskalla ja mieleenpainuvalla tavalla. Kestävässä tulevaisuudessa kierrätys, lajittelu, lainaaminen ja korjaaminen ovat perustaitoja. Työpajassa käydään läpi erilaisia tehtäviä ja leikkejä, joiden avulla tutustutaan siihen miten kiertotalous näkyy koululaisten omassa arjessa. Sisältö on koostettu Helsingin seudun ympäristöpalvelujen uusista oppimateriaaleista

   takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

   127. Metsämörri esiopetuksessa

   Anna Anttonen & Mari Parikka-Nihti, Suomen Latu Ry

   FI

   Kiireettömyys, ilo ja kokemuksellisuus luonnossa ovat Metsämörritoiminnan avainsisältöjä, joihin työpajassa tutustutaan. Tule kokemaan ja aistimaan sekä saamaan ideoita luontokasvatukseen esiopetuksen näkökulmasta!
   Hoi Kolikok, nyt kaikki lapset metsään! Metsä ja luonto ovat oppimisympäristönä vertaansa vailla. Suomen Ladun lastentoiminnan vankka kulmakivi on metsämörritoiminta. Metsämörri on satuhahmo, joka innostaa lapset lähiluontoon leikkimään, liikkumaan, ihmettelemään ja tutkimaan. Toimintaa toteuttavat Suomen Ladun metsämörriohjaaja -koulutuksen saaneet ohjaajat. He toimivat mm. varhaiskasvatuksessa, kouluissa ja Suomen Ladun jäsenyhdistyksissä. Suomen Latu koordinoi ja kehittää suomenkielistä metsämörritoimintaa.

   takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

   128. Metsäsuhteen vahvistaminen ja nuorten yhteiskunnallisen osallisuuden edistäminen

   Katja Lähtinen, Luonnonvarakeskus

   FI

   Työpajassa osallistujat keskustelevat teemasta ja sen pohjalta yhdessä määrittelevät käytänteitä sekä tuottavat työkaluja tukea nuoria yhteiskunnallisessa muutoksessa kohti kestävää elämäntapaa. Miten yleiseen kestävään kehitykseen käytävä keskustelu näkyy nuorten arjessa, mistä asioista nuoret ovat erityisen kiinnostuneita ja mistä eivät? Kuinka nuorten vastuullista kuluttajuutta ja yhteiskunnallista osallistumista voidaan tukea?

   Työpaja kuuluu laajempaan fokustyöpajojen kokonaisuuteen, jotka toteutetaan vuorovaikutuksessa laaja-alaisella, kyselyillä tehtävän kansalaistiedon keruun kanssa. Työpajoissa kerättyä aineistoa hyödynnetään anonymisoituna tutkimushankkeen tiedontuottamisessa.

   takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

   131. My2050 – elämyspeli ilmastonmuutoksesta ONLINE

   Elina Harju, Visia GameFactory

   FI

   Työpajassa osallistujat pääsevät tutustumaan My2050-peliin tapahtumaan varten luodun pelin “miniversion” avulla ja pohtimaan innostavia uudenlaisia ilmastokasvatuksen menetelmiä. Pelin jälkeen pohditaan yhdessä innostavaa lähestymistä ilmastokasvatukseen sekä pelien ja digitalisaation tuomia uusia mahdollisuuksia. Mietitään myös yhdessä ideoita, kuinka levittää My2050-hankkeen hyviä ideoita laajemmalle.

   takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

   136. Palloässät – päiväkotien sankarit

   Leena Nukari, Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy

   FI

   Työpajassa tutustutaan varhaiskasvatusikäisille suunnattuun Palloässät materiaaliin. Kierrätyskeskuksen maskottieläimet ovat päättäneet perustaa Palloässät sankariryhmän, joka ryhtyy parantamaan maailmaa Kansainvälisten kehitystavoitteiden eli Agenda 2030 tavoitteiden hengessä. Tule ja tempaudu mukaan Palloässien lauluihin, tarinoihin, videoihin, puuhatehtäviin ja peleihin. Pian jo itsekin olet perustamassa sankariryhmää. Palloässät -materiaalit ovat ilmaiseksi kaikkien käytössä ja löytyvät osoitteesta www.kierratyskeskus.fi/palloassat

   takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

   140. Villi luonto lautasella

   Maria Kröger, WWF Finland

   FI

   Ympäristön kannalta tärkeimmät arjen valintamme koskevat ruokaa. Ruuan ilmastovaikutukset alkavat olla jo varsin hyvin tiedossa. Sen sijaan se, miten valtava vaikutus ruuantuotannolla on luonnon monimuotoisuuteen, on toistaiseksi vähemmän tunnettu asia. Työpajassa paneudutaan ruokavalintojemme vaikutuksiin luonnon monimuotoisuuteen ja opitaan erilaisia tapoja käsitellä aihetta toiminnallisesti oppilaiden kanssa. Työpaja perustuu WWF:n ruokakiertueen sisältöihin ja materiaaleihin.

   takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

   146. Tutkiva oppiminen kestävän kehityksen kasvatuksessa – ONLINE

   Riikka Paloniemi & Iikka Oinonen, Suomen ympäristökeskus

   FI (SV)(EN)

   Tutustumme SYKEn kehittämiin malleihin, oppimiskokonaisuuksiin ja apuvälineisiin, joita voi hyödyntää ympäristökasvatuksessa ja tutkivassa oppimisessa. Työpajan vinkkien avulla oppilaat voivat tutkia lähivesiä, energiaa ja kiertotaloutta. Työpajassa tutustutaan Veden pitävää –ympäristökasvatuksen oppimispolkuun, Ihan pihalla –hankkeen oppimisaktiviteetteihin, energialaukkuun sekä kiertotalouden ymmärtämistä edistäviin materiaaleihin.

   Veden pitävää –ympäristökasvatuksen oppimispolku on peruskoulusta lukioon ulottuva malli lähivesien tutkimukseen. Se luo lapsille ja nuorille mahdollisuuden kasvaa ympäristötietoisiksi ja -vastuullisiksi kansalaisiksi. Vesireppu ja Ihan pihalla –hankkeessa kehitetyt oppimisaktiviteetit inspiroivat tutkimaan lähiympäristöä ja järjestämään ilmiöpohjaisia tutkimustyöpajoja. Repun laitteilla voidaan arvioida esimerkiksi vesien sameutta, happipitoisuutta ja sinilevätilannetta. Energialaukun mittareilla oppilaista tulee energia-agentteja, jotka etsivät esimerkiksi agenttimaisella lämpömittarilla lämpövuotokohteita kiinteistöistä, selvittävät vesihanojen sopivat virtaamat. Peruslaukun ulkopuolisilla digimittareilla etsitään lämpökameralla vaikkapa koulurakennuksien lämpövuotokohteita. Lisäksi työpajassa tutustutaan kiertotalouden toiminnalliseen käsittelyyn ja saadaan vinkkejä esimerkiksi kierrätysmateriaaleista valmistettujen komposiittituotteiden tekoon.

   Enquiry-based learning in sustainability education In this workshop, you will learn how to encourage children and young people to be environmental scientists in school and take steps towards sustainability agency! We will introduce you some learning modules, activities and teaching tools developed by Finnish Environment Institute SYKE, which can be utilised in environmental education and enquiry-based learning. The topics cover water, energy, circular economy and urban planning.

   Utforskande lärande i utbildningen för hållbar utveckling I den här workshopen kommer du att lära dig att engagera barn och ungdomar till miljöforskare och aktörer som främjar hållbar utveckling. Vi presenterar några inlärningsmoduler, -aktiviteter och läromaterial utvecklade av Finlands miljöcentral SYKE. De kan användas i miljöuppfostran och utforskande lärande. Ämnen täcker vatten, energi, cirkulär ekonomi och urban planering.

   takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

   148. Ulkona oppiminen taidekasvatuksen keinoin

   Jenni Perttu, Luontopainotteinen taidekasvattaja

   FI

   TÄMÄ TYÖPAJA ON TÄYNNÄ!

   Tule kokemaan moniaistillinen työpaja, jossa tutkitaan luontoa taidekasvatuksellisin menetelmin! Tarjolla käytännön esimerkkejä ja pohdintaa miten soveltaa niitä omaan työhön.

   takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

   150. Ulko-opetusvinkkejä 5-6-luokille

   Laura Palander, Suomen ympäristöopisto SYKLI

   FI

   Tule kokeilemaan ja huomaamaan, että myös haastavampia tehtäviä voi opiskella toiminnallisesti ja ulkona. Saat vakallisen vinkkejä ja repullisen rohkeutta matkaasi.

   takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

   162. Uutta biotalousopetukseen yläkouluissa ja lukioissa

   Niina Mäntyniemi, Maaseutuammattiin ry

   FI

   Biotalouden mahdollisuudet ja luova yrittäjyys -hankkeessa kehitetään yhteensä 8 pilottikoulun (4 yläkoulua ja 4 lukiota) kanssa uusia tapoja biotalouden opetukseen. Hankkeessa kehitetään monialaisia oppimiskokonaisuuksia, teemaopintoja, valinnaisaineita ja aiheen huomioimista nykyisillä kursseilla ja opinnoissa. Tavoitteena on tarkastella aihepiiriä monipuolisesti, kukin pilottikoulu päättää itse päänäkökulman. Se voi olla metsäsuhde, green care, yrittäjyys, tutkimus, ilmastonmuutos jne. Kussakin koulussa mukana on kuitenkin aina yrittäjyyskasvatus. Työpajassa kerrotaan pilottikoulujen kokemuksista havainnollisesti ja toiminnallisesti. Mukana on pilottikoulujen opettajia. Lisätietoja hankkeesta: www.biotalousopit.fi

   takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

   116. Kestävällä ajattelutavalla muutosta

   Stella Aaltonen, NPL-kouluttaja, ympäristökasvattaja

   FI

   Tule tutkimaan omaa ajattelutapaasi ja muovaamaan ajatteluasi niin, että saat muutoksia aikaan. Pienikin muutos ajattelumallissa voi mullistaa koko elämän.

   Työpajassa osallistujat tutustuvat oman ajattelumallinsa luomiin rajoituksiin ja mahdollisuuksiin sekä kehittävät ajattelutapaansa niin että se palvelee mahdollisimman hyvin kulloistakin tilannetta ja tavoitteita. Työpajassa käsitellään ajattelumallien eri tasoja, osa-alueita ja tilannesidonnaisuuksia. Työpaja pohjautuu NLP-metodeihin ja kouluttajan laajaan kokemukseen kestävän kehityksen jalkauttamisesta eri yhteisöissä.

   takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

   187. Ilo kasvaa ulkona

   Virpi Jussila,Suomen ympäristöopisto Sykli

   FI

   “Ilo kasvaa ulkona -työpajassa tutustutaan toiminnallisesti luonnon tarjoamiin monipuolisiin toimintamahdollisuuksiin niin varhaiskasvatuksessa kuin esi- ja alkuopetuksessa. Saat tukea metsäretken pedagogisen sisällön tuottamiseen sekä parhaat toimintavinkit luontohetkiinne.
   Lähiluontoon tutustuminen sekä erilaiset leikit ja -tehtävät osallistavat lapsia ja tukevat luontaisesti vuorovaikutusta sekä lasten luontosuhteen kehittymistä. Luonnossa tulee liikuttua lähes huomaamatta ja lasten motoriset taidot kehittyvät samalla. Pienet seikkailut vievät mukanaan niin tutkimaan kuin havainnoimaan!”

   takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

   210. Kutsien kansa ja ajanuhraamisen perinne

   Elsa Hulkkonen, keraamikko, opettaja

   FI(EN)

   POIKKEAVA AIKATAULU: Työpaja järjestetään tiistaina klo 13-17 sekä jatketaan tarvittaessa pääluennon jälkeen.

   Rakennetaan savimaja pajusta, kuivasta heinästä ja savesta ja nautitaan siitä yhdessä. Pohditaan draamakasvatuksen menetelmin ajanuhraamisen käsitettä alkaen kuvitteellisesta Kutsien kansasta päätyen omien elämän arvojen pohdintaan.

   takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

   406. Haaksirikkosaari

   Kati Lappalainen, Riveria Niittylahti

   FI (EN)

   Vesistötoimintaa: seikkailullisia ryhmätehtäviä Pielisen rannalla.

   takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

   TI / TIS / TUE 17:00-19:00 (1,5h)

   Avajaiset – Öppningen – Opening – ONLINE

   Keynote: Wild pedagogies (Sean Blenkinsop) – ONLINE

   … or … what skills outdoor/environmental/nature-based/place-based educators have to offer education in a changing world?

   This talk will explore three key pedagogical strands that exist in outdoor/environmental education: the relational, the critical, and the existential. The focus will be on what they are, what they do well, and how they might be extended and even challenged. Then using the frame of the six touchstones for Wild Pedagogies I hope to make a careful list of the pedagogical offerings outdoor and environmental educators might make to the larger world, including public education, in the hopes of supporting the changes that must occur.

   Sean Blenkinsop is a Professor of Education at Simon Fraser University, Vancouver, Canada. He grew up in the boreal forests of northern Canada and has more than 30 years of background in outdoor, environmental, and experiential education. Now, as a researcher and educator he has been involved in starting and researching three nature-based, place-based, eco-schools (all in the public system). He is the author of more than one hundred articles and chapters, editor of The Imagination in Education (Cambridge Scholars Press, 2009), and most recently, author and editor of Wild Pedagogies: Touchstones for renegotiating education and the environment in the Anthropocene (Palgrave-Macmillan, 2018).

   Comment talk: Arja Kaasinen (Helsingin yliopisto) & Kai Lehtonen (Humak)

   B1 KE / ONS / WED 9:00-10:30 (1,5h)

   takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

   Puheenvuorot III: Muuttuva koulumaailma

   KOULUN MAHDOLLISUUDET TOIMIA EKOLOGISEN KESTÄVYYDEN EDISTÄJÄNÄ #11 – ONLINE
   Niina Mykrä, Tampereen yliopisto, Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto

   Muutos kohti ekologista kestävyyttä koulussa

   UUDISTAVA OPPIMINEN – UUDISTAVA OPPILAITOS #12
   Erkka Laininen, OKKA-säätiö

   Kestävä tulevaisuus edellyttää vaihtoehdon löytämistä nykyiselle kasvuun ja kulutukseen perustuvalle edistyksen ihanteelle. Tarvitsemme oppimista, joka uudistaa maailmansuhdettamme ja oppilaitoksia, jotka muuttavat yhteiskuntaa.

   ULOS MAAILMAAN; OPPILASAKTIVISMI ILMASTOKASVATUKSEN MENETELMÄNÄ IHAN TAVALLISESSA YLÄKOULUSSA #23
   Sanni Virtanen, Ruusuvuoren koulu

   Ilmastokriisi ravistelee koko maailmaa, myös koulua ja oppimista eikä tästä muuttumatta selvitä. Muutos voidaan nähdä myös positiivisena; ilmastokriisi kutsuu meitä pohtimaan uudestaan arvoja, koulun roolia ja oppimisen mielekkyyttä. Se on mahdollisuus lähteä rakentamaan parempaa koulua ja oppimista.

   YHTEISTYÖ, AIDOT OPPIMISYMPÄRISTÖT JA YHTEISÖLLINEN OPPIMINEN HYVINVOINNIN RAKENTAJINA #15
   Tero Lämsä, Humanistinen ammattikorkeakoulu

   Puheenvuoro käsittelee yhteisöllistä ja kokemuksellista oppimista, autenttisia oppimisympäristöjä sekä koulun ja koulua ympäröivän yhteiskunnan, (nuorisoalan) järjestöjen ja luonnon hyödyntämistä oppimisympäristöinä.

   takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

   Puheenvuorot IV: Hyvinvointia luonnossa seikkaillen – ONLINE

   HELMIÄ VIDEOLLA – KOKEMUKSIA TYTTÖ OLET HELMI! -KEHITTÄMISHANKKEESTA #24
   Niina Hakala, Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lasten ja Nuorten Kuntoutussäätiö

   Kun teini-ikäisen tytön mieli särkyy, on toimiva suhde äitiin tärkeää. Tyttö olet helmi! -kehittämishankkeessa tytön ja äidin suhdetta vahvistetaan yhdistämällä toiminnalliset menetelmät videoreflektiiviseen menetelmään.

   PSYKOTERAPIA YHDESSÄ SEIKKAILLEN #25
   Miia Riihimäki & Kaisa Pietilä, Outward Bound Finland

   Puheenvuoro pohjautuu keväällä 2019 tehtyyn pilottihankkeeseen, jossa kehitettiin ja tutkittiin seikkailuterapiaa. Toteutuksen tavoitteena oli sosiaalisten pelkojen hoito. Seikkailuterapiassa yhdistettiin seikkailukasvatuksen ja kognitiivisen psykoterapian menetelmiä viiden päivän vaelluksen aikana.

   MYÖTÄTUULTA OMAN ELÄMÄN MUUTOKSEEN – CASE MERIHEIMO – NUORTEN OMA VÄYLÄ! -HANKE #26
   Heini Kaasalainen, Y-säätiö

   Tarina siitä, kuinka merestä, ahtaista tiloista, muuttuvista olosuhteista ja vieraista ihmisistä rakennetaan unohtumattomia kokemuksia, oma heimo ja alusta oman elämän muutokselle. Monelle Meriheimo-purjehdus on käänteentekevä kokemus tai uuden alku. Puheenvuorossa avataan sitä, kuinka tämä kokemus rakentuu ja mitkä elementit sail training -menetelmässä edesauttavat kokemuksen syntymistä.

   MIKSI KOKEMUKSET OVAT NIIN MERKITYKSELLISIÄ? #40
   Arto Tiihonen, Outward Bound Finland ry

   Kokemuksellisen oppimisen menetelmin pyritään osallistujien vahvistamiseen ja ohjaajien toimintatapojen muutokseen.

   takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

   Pyöreä pöytä: Veden valtakunnan puolustajat #304 – ONLINE

   Fasilitaattori: Viliina Evokari, Freshabit LIFE-hanke

   Pyöreässä pöydässä pääset keskustelemaan suoraan kovimpien asiantuntijoiden kanssa ja kysymään mieltäsi askarruttavia kysymyksiä. Kuinka lähivesien kuntoa voi havainnoida? Voinko viedä koululuokan turvallisesti veden äärelle? Miten simpukat juttelevat? Voimmeko järjestää purotalkoot? Miksi kalateitä rakennetaan? Ohjelma on osa FRESHABIT LIFE IP- hankkeen järjestämää teemaa Veden valtakunta.

   Kenelle: kaikille

   Fasilitaattori: Viliina Evokari, FRESHABIT LIFE IP -hanke

   takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

   Työpajat / Workshoppar / Workshops (B1):

   102. Biodiversitet i skogen genom spel och naturundersökningar

   Pia Bäckman, Natur och Miljö

   SV (FI)

   Kom med på upptäcktsfärd bland mossor, småkryp och trädstammar! Du får ryggsäcken full med kunskaper och övningar att använda i undervisningen om biodiversitet och artkännedom.

   Vi lär känna vanliga, men inte alltid välkända, skogsarter genom spel, sagor och naturundersökningar. Vi forskar i mossor, letar reda på småkryp och lär oss namnen på växter i fartfyllda lekar. Vi diskuterar kring hur var och en av oss kan påverka biodiversiteten i vår närskog och provar på att bygga en faunadepå. Det här är verkstaden där du själv kan förkovra dig i artkännedom och samtidigt få praktiska tips för hur du kan jobba med biodiversitet med dina elever ute i skogen.

   takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

   178. Lärotimme i skogen: från Betula till Pinus – Träd och deras tillväxt – LIVE

   Martin Antell, Suomen Metsäyhdistys

   SV

   I workshoppen får deltagaren mångsidiga uppgifter och övningar i närskogen. Det föredras ett färdigt program som fördjupar kunskapen om skogen. Olika teman är klimatförändring, varför skog avverkas, trädslag, kolets bindning, trädets tillväxt och olika produkter från träd samt träförädling och miljöpåverkan. Workshoppen grundar sig på Från Betula till Pinus uppgiftskort, som delas ut till deltagarna.

   takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

   125. Metsien kestävä käyttö pelastaa maailman – ONLINE

   Tiedekeskus Pilke, Metsähallitus

   FI

   Kestävän elämäntavan tukeminen tiedekeskuksen keinoin. Tutustu Tiedekeskus Pilkkeen osallistaviin menetelmiin, jotka tukevat kestävän elämäntavan omaksumista.

   Työpajassa esittelemme metsäisiä pelejä ja tehtäviä, jotka tukevat kestävän elämäntavan omaksumista. Metsä Makanatsu-pelin avulla innovoimme yhdessä uusia metsään liittyviä ilmastoviisaita keksintöjä tämän päivän ja tulevaisuuden varalle. Pelit ja tehtävät ovat saatavilla myös työpajamme jälkeen käyttöönne. Tehtävät soveltuvat kaikenikäisille oppijoille.

   takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

   159. Metsien lentävä rukkanen – liito-orava tutuksi

   Mari Wikholm, Kuopion luonnontieteellinen museo

   FI

   Metsien lentävä rukkanen – liito-orava tutuksi Millainen on tämä metsien salaperäinen harmaaturkki ja miksi se saa kokoaan enemmän huomiota? Työpajassa tutustaan liito-oravan elintapoihin ja ekologiaan. Havainnollistamme erilaisten tehtävien avulla elinympäristöverkostojen toimintaa ja monimuotoisuutta sekä pohdimme, miten luonnonsuojelun ja maankäytön näkökulmat voidaan yhdistää. Sopii ala- ja yläkouluille.

   takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

   135. Oppitunti metsässä: Betulasta Pinukseen – puut ja puiden kasvu – ONLINE

   Eveliina Pokela, Suomen metsäyhdistys

   FI

   Työpajassa osallistuja saa monipuolisia tehtäviä ja harjoituksia lähimetsään. Esittelyssä on valmis oppituntipaketti, jota voi lähteä syventämään. Teemoja ovat puulajitietous, kansanperinne, puiden iän arviointi, puun rakenne leikin kautta, kasvilajituntemus, puiden kasvu, hiilen sitoutuminen ja varastoituminen puihin. Pohditaan myös miten metsät liittyvät ilmastonmuutokseen metsien kehitystä sekä miksi puita kaadetaan. Työpaja pohjautuu Betulasta Pinukseen – Puut ja puiden kasvu -tehtäväkortteihin, jotka jaetaan työpajan osallistujille.

   takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

   139. Siisti rantaretki – ONLINE

   Karoliina Eronen, SATAKOLKYT-hanke

   FI (EN)

   Jokainen roska pois rannalta on askel kohti puhtaampia vesistöjä.Rantaretkellä siivotaan rantaa roskista ja johdatetaan erilaisin leikein ja harjoittein lapset ja nuoret hoksaamaan, miksi rantojen siivoaminen on tärkeää. Löydettyjä roskia tutkimalla pohditaan ihmisten vaikutusta omaan ympäristöönsä. Ketä ne roskaajat oikein ovat? SATAKOLKYT-hanke on Helsingin kaupungin nuorisopalveluiden, Pääkaupunkiseudun Partiolaisten, Helsingin NNKY:n, Helsingin 4H-yhdistyksen ja Helsingin Vihreiden Nuorten yhteishanke, joka on palkittu Kansanvalistusseuran vuoden 2019 Sivistyspalkinnolla.

   Työpajassa tutustutaan SATAKOLKYT-rantaretkikonseptiin. Osallistujat saavat mukaansa vinkkivihon, joka tarjoaa laajan valikoiman leikkejä ja muuta tekemistä rantaretkille. Vihon avulla rantaretken voi räätälöidä eri ikäryhmille ja eri oppiaineisiin tai teemoihin sopivaksi. Mukana on niin taiteellista, tiedollista, liikunnallista kuin ryhmäyttävääkin tekemistä rannalle. Itämeri-aiheinen rantaretki sopii hyvin ilmiöpohjaiseen oppimiseen ja sisämaassa aineistoa voi soveltaa järven ja jokien rannoilla retkeilyyn. Työpajasta saat uusia ideoita myös esimerkiksi koulun lähiympäristön siivoustalkoiden järjestämiseen. Lisätietoa www.satakolkyt.fi

   takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

   KE / ONS / WED 9:00-12:00 (3h)

   Työpajat / Workshoppar / Workshops (B2):

   202. Me metsässä – seikkailukasvatuksellista ryhmän hallintaa ja työhyvinvointia varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa

   Taru Lindgren, Suomen Ympäristöopisto SYKLI

   FI

   Toiminnallinen työpaja, joka antaa vinkkejä metsäryhmätoimintaan ja ryhmän rakentamiseen unohtamatta työpajaan osallistuvan henkilökohtaista kokemusta. Kuinka luoda hyvä ryhmä, ja miksi. Keskiössä on lapsi, jolla on oikeus kasvuun, kehitykseen ja oppimiseen. Lapsi kuuluu yhteisöön (ryhmä), jonka toimivuudesta vastaa työntekijä. Työntekijän taito hallita ryhmää, olla sensitiivinen yksilölle ja ryhmälle luo pohjan kasvatustyölle, jossa näinollen korostuvat vuorovaikutus ja tunnetaidot. Työpajassa pureudutaan ryhmän hallintaan metsäryhmässä sekä työhyvinvointiin. Tavoitteena on kokea ja ymmärtää ryhmän merkitys, jonka saavuttamiseen seikkailukasvatus menetelmänä tarjoaa keinoja.

   takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

   203. Evoluutiopajat, Evolution in Action -workshops -ONLINE

   Tiina Hirvonen & Carita Lindstedt-Kareksela, Evoluutiopajat / Evolution in Action

   FI (EN)

   Opi evoluutiosta ja luonnon monimuotoisuudesta tieteen ja taiteen keinoin. Evoluutiopajat toteuttavat yhden ilmiöoppimiseen sopivan,evoluutiota ja luonnonvuorovaikutussuhteita luonnon monimuotoisuudentaustalla havainnollistavan työpajan, jossa yhdistyvät tieteellinen tieto ja taiteellinen ilmiöiden tutkiminen. Työpaja ja sen materiaalit ovat vapaasti osallistujien käytettävissä omissa opetustarkoituksissa. www.evolutioninaction.fi The lecture-part is held in finnish, but we are also learning by doing and you can take part to discussion in English.

   takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

   205. Kestävää draamaa

   Niina Heikkilä, draamakasvattaja

   FI (EN)

   Niina Heikkilä on koonnut täyden rinkan erilaisia draamaharjoituksia Kestävää draamaa – työpajassa.

   Työpajassa saat kolmen tunnin aikana tiiviin ja laadukkaan paketin draamakasvatuksen käyttämisestä kestävän kehityksen opetuksessa. Saat perusteet draaman eri työtavoista ja opit käyttämään niitä luovasti opetuksessa. Kokeilemme eri työtapoja toiminnallisesti. Työtapa sopii eri-ikäisten lasten ja nuorten opettajille/ohjaajille/kasvattajille.

   Niina Heikkilällä on aina ollut luonto ja draama lähellä sydäntä. Hän toimii kasvatus- ja ilmaisuaineiden lehtorina Turun kristillisellä opistolla. Hän opettaa siellä mm. luonto- ja ympäristökasvatusta lastenohjaajiksi ja koulunkäynninohjaajiksi opiskeleville ja pitää erilaisia lyhytkursseja draamakasvatuksesta. Hän vetää perheille suunnattuja metsämörriretkiä Turun Ladussa ja opiskelee luonto- ja eräoppaaksi. Opiskelujen aikaisia kokemuksia voi lukea https://luontoninnunrinkassa.blogspot.com/ .
   We are learning by doing and you can take part to discussion in English.

   takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

   206. Ilmastonmuutos minussa -luovan kirjoittamisen työpaja / Climate Change in Me – A creative writing workshop

   Henna Laininen, Taideyliopiston Kuvataideakatemia

   FI (EN)

   Miten voin tukea ympäristötunteiden käsittelyä ryhmässä luovan kirjoittamisen harjoitusten avulla? Työpajassa keskustelemme ilmastonmuutokseen liittyvistä tunteista, kokeilemme inspiroivia kirjoitusharjoituksia ja kehollisia harjoituksia ulkona luonnossa sekä kuulemme lukuvinkkejä ympäristötunteisiin liittyvästä tieto- ja kaunokirjallisuudesta. Työpaja liittyy kuvataiteilija-tutkija Henna Lainisen väitöstyöhön, jossa kestävän elämäntavan opettelua tuetaan luovan kirjoittamisen menetelmin.

   How can I support acknowledging environmental emotions in a group by the means of creative writing? In the workshop we will discuss about emotions related to climate change and try out inspiring creative writing exercises and bodily exercises out in the nature. We will also get further reading references about literature related to environmental emotions. The workshop is related to artist-researcher Henna Laininen´s doctoral thesis about supporting the process of learning a sustainable lifestyle by the means of creative writing.

   Työpaja on osa kuvataiteilija-tutkija Henna Lainisen väitöstyötä. Laininen tutkii, miten kestävän elämäntavan opettelua voi tukea luovan kirjoittamisen menetelmin. Laininen kokoaa pitämiensä työpajojen pohjalta Ilmastonmuutos minussa -verkko-opetusmateriaalin, joka antaa välineitä ilmastonmuutokseen liittyvien tunteiden käsittelyyn. Opetusmateriaali soveltuu yläkoulu- ja lukioikäisille sekä aikuisille. Osallistuessasi työpajaan voit halutessasi osallistua myös tutkimukseen. Lisätietoja: www.hennalaininen.net

   takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

   207. Toiminnallista ilmastokasvatusta

   Virpi Jussila, Suomen Ympäristöopisto SYKLI

   FI (EN)

   Vaikeastikin hahmottuvia ympäristöasioita, kuten ilmastonmuutos ja yksi sen ratkaisun avaimista eli kiertotalous, voidaan avata oppilaille innostavalla tavalla. Ulkona oppiminen osallistaa oppilaita näiden abstraktien aiheiden äärelle vauhdikkaiden pedagogisten pelien ja – leikkien, draaman ja musiikin kautta. Luodaan yhdessä hyvää tulevaisuutta ja perehdytään ilmastonmuutoksen taustoihin, omiin vaikuttamismahdollisuuksiin ja innostaviin menetelmiin. Miltä siis kuulostaisi kulutuskäyttäytymiseemme pureutuva kiertotalous Kimble, kasvihuonehippa tai ilmastonmuutoksen monialaisuutta avaava draama ja nuoret positiiviseen viestintään osallistava räp?
   We are learning by doing and you can take part to discussion in English

   takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

   211. Muovipussin vaiherikas matka luonnonvesistöissä

   Asta Ekman ja Pekka Paaer, Harakan luontokeskus, Helsingin kaupunki

   FI

   Työpajan teema on mikromuovit luonnonvesissä.
   Työpajassa hahmotellaan yhdessä muovipussin matka vesiekosysteemissä ja sulautuminen osaksi ravintoketjua.
   Lisäksi käydään läpi muovin kemiallinen koostumus pääpiirteittäin ja tutkitaan mikroskoopilla, löytyykö suomalaisista kaloista mikromuovia.
   Etsimme vastauksia mm. seuraaviin kysymyksiin:
   Miten muovia kertyy vesistöihin? Miten muovi hajoaa vesistöissä? Mitä vaikutuksia mikromuovilla ja siitä irronneilla kemikaaleilla on eliöstöille ja ihmisille? Ja voidaanko asialle tehdä mitään?

   takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

   212. Me aarteenvartijat – luonnon monimuotoisuus opetuksessa

   Sinikka Kunttu, Ympäristökasvatusjärjestö FEE Suomi
   Yhteistyössä mukana: WWF Suomi

   FI

   Mitä luonnon monimuotoisuus oikein on – ja miten sillä menee? Työpajaan osallistuva saa tietoa luonnon monimuotoisuuden tilasta ja suojelusta sekä työkaluja monialaisen ja toiminnallisen opetuksen toteuttamiseen. Metsäympäristössä harjoitellaan sitä, miten luonnon monimuotoisuutta voi havainnoida ja tutkia.

   Työpajassa yhdistyvät monialainen opetus, toiminnallinen oppiminen sekä osallistava ympäristökasvatus. Ensin paneudutaan luonnon monimuotoisuuden käsitteeseen ja harjoitellaan sen havainnointia toiminnallisesti. Sitten edetään kohti luonnon monimuotoisuuden suojelua, jolloin keskiössä ovat osallisuus ja vaikuttaminen.

   HUOM! Alkuperäisistä suunnitelmista poiketen työpajaa ei järjestetä Pumpulikirkon luonnonsuojelualueella vaan Hyvärilän lähimetsässä.

   takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

   213. Luonnonyrttien monipuolinen käyttö

   Anni Inkeri Korhonen, Majatalo Puukarin Pysäkki

   FI (EN)

   Opetellaan muutama perus luonnonyrtti, jolla pystyy tekemään itsehoitoa ja ruokaa.
   We are learning by doing and you can take part to discussion in English

   takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

   215. Majaa rakentamaan

   Mervi Eskelinen, Arkkitehtuuri- ja ympäristökulttuurikoulu Lastu ry

   FI

   Tässä työpajassa perehdytään majojen rakentamiseen ja rakennetaan maja.

   takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

   217. Metsäsuhdekävely – monta suhdetta metsään

   Sirpa Kärkkäinen, Suomen Metsäyhdistys

   FI

   Oletko kiinnostunut kehittämään dialogia? Ahdistaako sinua vastakkainasettelu? Kiinnostaako sinua, mitä muut, jotka ovat kanssasi eri mieltä asioista, tuntevat ja ajattelevat metsässä ja metsistä. Lähde rohkeasti retkelle, jossa käydään kauniissa, rumissa, yksitoikkoisissa, moninaisissa metsissä.

   Meillä kaikilla on eri tilanteissa ja eri rooleissa erilaisia metsäsuhteita. Ne on hyvä tunnistaa ja osata viestiä tarvittaessa toisillekin. Metsäsuhdeajattelu ei tavoittele yksimielisyyttä, eikä kyse ole oikeassa tai väärässä olemisesta. Metsäsuhteet ovat jo lähtökohtaisesti moninaisia ja uuden luomisessa erilaiset näkökulmat ovat tärkeitä. Myös kasvattajan on hyvä oppia hahmottamaan yksilön metsäsuhteen syntyä, ymmärtää siihen liittyviä erilaisia arvoja, niin itsensä kuin oppijoidenkin osalta. Työpajassa pohditaan, miten monin eri tavoin metsät vaikuttavat meidän hyvinvointiimme ja millaisia erilaisia suhtautumistapoja metsiin on. Retkellä tavataan keskustelujen merkeissä myös eri asiantuntijoita.

   takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

   222. Toivoa ja toimintaa

   Pinja Sipari, Biologian ja maantieteen opettajien liitto BMOL ry

   FI

   Työpajassa pääset tutustumaan kehuttuun Toivoa ja toimintaa -työpajamalliin ja sen harjoituksiin. Biologian ja maantieteen opettajien liiton hankkeessa luotiin vuosina 2019-2020 ympäristö- ja globaalikasvatukseen toimintamalli, jossa yhdistetään tieto kestävästä kehityksestä, aiheeseen liittyvien tunteiden käsittely sekä aito vaikuttaminen nuoria itseään kiinnostavien kestävän kehityksen asioiden puolesta. Tarvitset työpajaan mukaan älypuhelimen tai tabletin. Työpaja sisältää lyhyitä luento-osuuksia ja paljon toiminnallisuutta.

   takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

   228. Toivon retkikunta

   Silja Sarkkinen, Suomen ympäristöopisto SYKLI

   FI

   Kolmituntisen draamatyöskentelyn tavoitteena on käsitellä ilmastonmuutoksen aiheuttamia tunteita ja tavoitella aktiivisen toivon tilaa. Samalla saadaan myös makupala draamatyöskentelystä. Lähtökohtana prosessidraamassa on tarina Toivosta, joka on väsynyt taistelemaan ilmastonmuutosta vastaan. Häntä kuitenkin tarvitaan, joten vanha ystävä kokoaa Toivon retkikunnan noutamaan Toivon / toivon takaisin.

   takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

   230. Metsä Escape

   Jussi Tomberg, Oulun kaupungin sivistys ja kulttuuripalvelut

   FI

   TÄMÄ TYÖPAJA ON TÄYNNÄ!

   Pakohuoneet ovat suosittuja pelimuotoja. Ongelmanratkaisu ryhmässä on mukavaa ja kaikenlainen kryptisyys tuo kivasti lisää mielenkiintoa. Luomupakohuoneessa pyritään sisällyttämään pakohuonepeli-elementtejä, mutta vahvasti tiedostaen missä toimimme. Voisiko metsäluonto avautua uudella tavalla. Voisiko lajintuntemusta tai historiaa opiskella pakopelin avulla?

   takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

   232. Empatia seikkailukasvatuksessa / Empathy in Adventure Education (ONLINE)

   Jari Kujala, Helsingin kaupunki

   FI (EN)

   Empatia Seikkailukasvatuksessa on kuvaus kahden empatian kentän välisestä työstä, jossa formaalinen työskentely palvelee kognitiivisen ja non-formaalinen affektiivisen kentän empatiaa. Kognitiota korostavassa työskentelyssä korostetaan päätösten tekemistä. Affektiivisessä toiminnassa lisätään osallistujien motivaatiota. Kognitiivisellä kentällä työntekijät luovat näkemyksen asiakkaiden tarpeista luomalla oman mielikuvan projisoimalla projektiivisen empatian välinein. Rationaalisessa empatiassa työntekijä rationalisoi ja sijoittaa tämän osaksi laajempaa kokonaisuutta. Kun työskentely lähenee loppuaan työntekijän tekee yhteenvedon kognitiivisen empatian avulla. Affektiivisella kentällä työskentelyssä käytetään simuloivaa empatiaa, joka auttaa tunnistamaan oppijan arvoja ja normeja. Kun työntekijät ja asiakkaat resonoivat vahvasti toistensa tunteisiin käytetään affektiivista empatiaa. Kehollinen myönteinen tunnistaminen ja tunnustaminen käyttää kehollista empatiaa. Reflektiivisessä empatiassa yhdessä koetut, resonoidut tunteet voidaan siirtää reaalimaailmaan, jos tarina itsestä ja muista on vahva. Työpajassa harjoitellaan näiden eri empatialajien harjoittelua toiminnallisin keinoin.
   The lecture-part is held in finnish, but we are also learning by doing and you can take part to discussion in English.

   takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

   C KE / ONS / WED 10:45 -12:15 (1,5h)

   Elokuva / Film: Vedenneito / Maiden of the lake – ONLINE

   Vedenneito kertoo 13-vuotiaan Emikan ja hänen serkkunsa Antin riemukkaista hetkistä Saimaan saaressa huikaisevan järviluonnon keskellä, kaikkina neljänä vuodenaikana. Yhdessä serkukset menevät koskemattomaan metsään, uivat, kalastavat ja keräävät mustikoita. Talvella he yöpyvät järven jäällä, revontulten alla. Keväällä he kohtaavat maailman harvinaisimman hylkeen, saimaannorpan. Elokuva innostaa ja rohkaisee lapsia ja vanhempia menemään ulos ja seikkailemaan luonnossa!

   Maiden of the Lake tells about the fun moments 13-year-old Emika and her cousin Antti have at a lake during all four seasons, surrounded by fascinating nature. Together the cousins roam in an untouched forest, swim, fish and pick bilberries. In the winter they sleep on the frozen lake, under the northern lights. In the spring they encounter the world’s rarest seal, the Saimaa ringed seal. Maiden of the Lake is a breathtakingly beautiful nature story for the whole family.

   DIRECTOR’S WORD: Maiden of the Lake offers the viewers characters they can identify themselves with and a chance to feel nature. When Emika and Antti do all kinds of exciting things in nature, I want the viewers to feel that they can also go to nature and experience something memorable. I want to inspire and encourage children and parents to go out and have an adventure in nature!

   Kesto / Duration: 1 h 11 min.

   Vedenneito on osa FRESHABIT LIFE IP- hankkeen järjestämää teemaa Veden valtakunta.

   takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

   Pyöreä pöytä: Tutkiva oppiminen kestävän kehityksen kasvatuksessa #310 – ONLINE

   Keskustellaan koulujen ja tutkimuksen yhtymäkohdista sekä käytännön keinoista, jotka mahdollistavat tutkimuksen mielekkäänä osana oppimista. Tavoitteena on, että tutkimus ja tutkiva ote tukevat oppimista ja kestävään elämäntapaan kasvamista läpäisevästi eri oppiaineissa ja oppimiskokonaisuuksissa. Lisäksi pyöreässä pöydässä keskustellaan poluista ja malleista, joita tutkivan oppimisen ja tutkimusyhteistyön toteuttamiseen on jo kehitetty esimerkiksi SYKEn hankkeissa.

   Kenelle: Opettajat, kasvattajat, päiväkotien johtajat, rehtorit, nuorisotyön ja järjestöjen toimijat sekä kuntien kasvatuksesta ja koulutuksesta vastaavat päättäjät.

   Fasilitaattori: Riikka Paloniemi, Suomen ympäristökeskus

   takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

   Pyöreä pöytä: Yhteisöllistä, elämyksellistä oppimista nuorisoalan ja koulun yhteistyönä #306 – ONLINE

   Rohkaistaan kouluja tekemään yhteistyötä nuorisotyön sekä nuoriso- ja liikunta-alan järjestöjen kanssa koulun ulkopuolisten oppimisympäristöjen ja yhteisöllisen oppimisen kehittämisessä, vahvistetaan opettajien ja oppilaiden luontosuhdetta sekä rohkaistaan autenttisten oppimisympäristöjen hyödyntämiseen.

   Kenelle: Peruskoulun opettajat (ylä- ja alakoulu), nuorisotyöntekijät, opetustoimen ja nuorisoalan kehittämistehtävissä toimivat henkilöt, liikunta- ja nuorisoalan järjestöjen edustajat, joita kiinnostaa oppimisympäristöjen kehittäminen yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

   Fasilitaattori: Tero Lämsä, Humanistinen Ammattikorkeakoulu

   takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

   Puheenvuorot V: Muuttuvat oppimisympäristöt – ONLINE

   LAJITTELUTAITOJA JA YMPÄRISTÖKASVATUSTA – YHDELTÄ LUUKULTA #13
   Kaisa Halme, Suomen Kiertovoima ry KIVO

   Tieto lisää ymmärrystä ja motivaatiota jätteiden vähentämiseen sekä lajitteluun. Suomen Kiertovoima ry KIVOn 31 jäsenellä on tarjolla ympäristökasvatusta tarjolla eri ikäisille ja eri kohderyhmille maksutta kaikkialla Suomessa.

   ENERGIAVIISAS KOULULAINEN – viestinnällinen materiaalipaketti alakouluihin
   Silja Ngobese, Valonia

   Energiaviisas koululainen on viestinnällinen materiaalipaketti, jonka avulla oppilaat pääsevät oppimaan energia-asioista omassa koulurakennuksessaan. Tavoitteena on osallistavien tehtävien kautta innostaa oppilaita pohtimaan omia vaikutusmahdollisuuksiaan energian kuluttajana niin koulussa kuin kotona. Tutustu materiaaliin!

   ILMASTOKIRITTÄJÄT – toimintamalli ilmasto- ja kestävän kehityksen opetukseen
   Anna von Zweygbergk, Valonia

   Ilmatokirittäjät-toimintamalli tuo yhteiskunnallisen vaikuttamisen keinot lähemmäs nuoria ja edistää nuorten ja päättäjien välistä keskustelua kestävyys- ja ilmastotyöhön liittyvien teemojen parissa. Mallissa nuoret kutsuvat kotikaupunkinsa päättäjiä yhteiseen keskusteluun kolmessa eri tilaisuudessa. Malli sopii hyödynnettäväksi opetustilanteisiin, joissa ilmastonmuutosta käsitellään ennen kaikkea yhteiskunnallisesta näkökulmasta Tutustu materiaaliin!

   takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

   Työpajat / Workshoppar / Workshops (C):

   174. Storytelling for a sustainable world

   Essi Aarnio-Linnanvuori, Tampereen yliopisto

   EN (FI)

   We all know stories that are corner stones for our worldviews and identities. Through stories, it is possible to bond, have fun, reflect ethical questions and create alternative futures. But what kind of stories do we need to educate for a sustainable future? In this workshop we discuss the possibilities of storytelling in environmental education, share stories, and – perhaps – even create some new stories.

   173. Naturparkour

   Eva-Lotta Backman, Finlands Svenska Idrott

   SV (FI)

   I denna workshop får deltagarna prova på och genomföra olika parkourbanor.

   takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

   108. Eräkurssi yläkouluun ja lukioon

   Seija Jussinniemi & Jannaliina Jussinniemi, Metsähallitus /eräpalvelut

   FI (SV) (EN)

   Työpajassa tutustutaan Eräkurssi-opetuskokonaisuuden avulla muun muassa retkeilyyn, lajituntemukseen ja luonnon havainnointiin eränkäynnin näkökulmasta OPS huomioiden. Lisäksi esitellään eränkäyntikulttuuria ja päästään tutustumaan eräkummitoimintaan. Tietopankki: Opettaja eräkummiksi!
   We are learning by doing and you can take part to discussion in English or Swedish.

   takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

   126. Metsämatematiikkaa Varga-Neményi-menetelmällä alakoulussa – ONLINE

   Anniina Hakkarainen, Varga-Neményi ry

   FI (SV) (EN)

   Innostu matematiikan opettamisesta!
   Varga-Neményi-menetelmä on kokemuksellinen matematiikan opetusmenetelmä, joka soveltuu hyvin ulkona pidettäville oppitunneille.
   Työpajasta saat konkreettisia toimintaideoita kokemuksellisten matematiikan tuntien suunnitteluun!

   Varga-Neményi-menetelmä menetelmässä keskeistä ovat välittömät kokemukset ja eteneminen konkretiasta kohti abstraktiota. Työpajassa tutustutaan menetelmään liittyviin peleihin, leikkeihin ja harjoitteisiin itse tehden ja kokeillen.)
   We are learning by doing and you can take part to discussion in English or Swedish.

   takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

   168. Tarinoita ilmastoahdistuksesta, epätoivosta ja toivosta – tarinateatteri ilmastokasvattajan työkalupakissa

   Anna Lehtonen, tutkija ja Tanja Parantainen, tarinateatteriohjaaja

   FI

   Työpajassa kokeillaan tarinateatteriin perustuvia työtapoja ja pohditaan yhdessä niiden soveltuvuutta ilmastokasvatukseen. Työpajassa kuunnellaan omaa kehoa, kerrotaan ja jaetaan omia kokemuksia ilmastoahdistuksesta, epätoivosta ja toivosta.

   takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

   171. Metsäreppu käytössäsi

   Meri Elonheimo, ympäristökasvattaja ja -kouluttaja

   FI

   Kuopion alakoulujen lainattavan Metsärepun yksinkertaiset välineet ja harjoitteet auttavat oppimaan metsästä havaintojen ja niiden jakamisen kautta ja tukevat kokonaisuuksien ymmärtämistä. Mietitään yhdessä metsässä opitun merkitystä ja soveltamista omalle kohderyhmälle.

   Lainattavien reppujen aineistoon voi tutustua verkossa ja koota Metsärepun mallilla itselleen oman ulko-opetusrepun.

   takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

   153. Ympäristövastuullisuutta jätetaiteen avulla – ONLINE

   Reeta Rönkkö, Maaseudun sivistysliitto & Anssi Huoponen, Itä-Suomen yliopisto

   FI (EN)

   Työpaja havainnollistaa, miten jätetaidetta voidaan käyttää ympäristökasvatuksen välineenä tapahtumissa ja kouluissa.

   Työpaja toteutetaan siten kuin se toteutettaisiin nuorten kanssa. Työpaja tarjoaa aluksi pohjatiedot roskaamisen vaikutuksista ja kierrätyksen tärkeydestä. Sitten luodaan taidetta muoviroskista. Keskustelua laajennetaan siihen, että mitkä tekijät ihmisillä vaikuttavat roskaamiseen ja kierrätykseen. Tarkoituksena on havainnollistaa, mitkä tekijät toimivat ympäristövastuullisen toiminnan esteinä ja miten nämä esteet voidaan ylittää. Työpajassa on mukana Itä-Suomen yliopiston edustaja, joka on tutkinut nuorten ympäristökäyttäytymisen esteitä.
   We are learning by doing and you can take part to discussion in English.

   takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

   185. Itämeren suojeluun liittyvät aktiviteetit Partiossa – ONLINE

   Julia Parkko, Suomen Partiolaiset

   FI

   Partiossa on koottu Itämeri-aiheinen aktiviteettikokonaisuus, joka tutustuttaa Itämereen ja sen suojeluun. Aktiviteetit ovat sovellettavissa kaikenikäisille, mutta ensisijainen kohderyhmä ovat 7-12-vuotiaat partiolaiset, joten tästä ohjelmasta saa parhaiten vinkkejä toimintaan alakouluikäisten lasten kanssa.

   Aktiviteetit tutustuttavat erilaisiin vesikokemuksiin ja Itämereen laajemmin, sekä tekoihin, jotka vaikuttavat Itämeren kuntoon. Ryhmä suunnittelee myös omia tekoja ja toimintatapoja vesistöjen kunnon parantamiseksi.

   Yksi esimerkki paketin aktiviteeteista on pesuaineraati, jossa opetellaan tunnistamaan, mikä pesuaine on ympäristölle harmiton. Ryhmä valitsee tutkittavaksi valintansa mukaan shampoita, pesuaineita, hammastahnoja ja astianpesuaineita sekä tutustuu tuotteiden ympäristömerkintöihin ja selvittää millä perusteella merkintöjä voi saada.

   Aktiviteeteissa opetellaan myös vaikuttamista ja oman mielipiteen ilmaisemista. Ryhmä suunnittelee ja toteuttaa Itämeren puolesta kantaa ottavan valokuvan. Kuvan suunnittelussa saa käyttää mielikuvitusta: osallistujat voivat tehdä esimerkiksi ympäristötaideteoksen, pukeutua rooliasuihin, tehdä neuvovia opastekylttejä tai valita vain erityisen kauniin ja arvokkaan paikan kuvattavaksi.

   takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

   118. Kiertotalousseikkailu

   Marjo Myllyniemi, HSY

   FI

   Tule tutustumaan miten digipelien avulla voi opettaa innostavalla tavalla kiertotaloutta ja kestäviä elämäntapoja. Seppo pelialustalle toteutetut Helsingin seudun ympäristöpalvelujen oppimispelit ovat helppokäyttöisiä ja ne sopivat lähiopetukseen, etäkouluun tai niiden yhdistelmään. Ulkona pelaamiseen tarvitaan tabletti tai älypuhelin. Paja on “Kiertotaloutta koulun pihalla” -työpajan ONLINE toteutus.

   takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

   KE / ONS / WED 14:00 -15:30 (1,5h)

   Keynotes (FI) – ONLINE

   Ilmastokasvatus muutoksen tekijänä

   Miten ilmastonmuutosta voi käsitellä kasvatuksessa rakentavasti? Entä miten lasten ja nuorten ilmastotoimijuutta tuetaan?

   Ilmastokasvatus on kasvatusta viheliäisen ongelman äärellä: ilmastonmuutos on monimutkainen, globaali ja poliittisesti latautunut ongelmavyyhti, jonka ratkaiseminen vaatii perustavanlaatuista kulttuurista muutosta. Monimutkainen teema edellyttää kokonaisvaltaista kasvatusta, joka ottaa huomioon tiedon ja ajattelun taitojen ohella esimerkiksi arvot ja identiteetin sekä tukee oppijan ympäristötoiminnan harjoittelua.

   Toivoa rakentava ilmastokasvatus edistää yhteiskunnan muutosta ja tarjoaa ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillitsemiseen. Ilmastokriisin keskellä kasvatuksen perustehtävä ei voi olla maailman säilyttäminen sellaisena kuin se aiemmin on ollut, vaan kasvatuksen tulee olla vuorovaikutuksessa ympäristön ja yhteiskunnan muutoksen teon kanssa. Tämän vuoksi ilmastokasvatuksessa tulee käsitellä myös ilmastonmuutoksen sopeutumiseen liittyviä kysymyksiä.


   Kuva: Aki-Pekka Sinikoski / WWF

   Essi Aarnio-Linnanvuori työskentelee ympäristökasvatuksen johtavana asiantuntijana WWF:llä. Hän on toiminut ympäristökasvatuksen parissa eri organisaatioissa yli 20 vuoden ajan. Koulutukseltaan hän on filosofian tohtori ympäristötieteistä. Asiantuntijana ja tutkijana hänen mielenkiinnon kohteitaan ovat muun muassa ilmastokasvatus, oppilaan ympäristötoimijuus ja opetuksen monialaisuus.

   Ilkka Ratinen toimii kestävyys- ja luontokasvatuksen apulaisprofessorina Lapin yliopistossa. Hän on tutkimuksissaan ja opetuksissaan kiinnostunut kestävän kehityksen kysymyksistä laaja-alaisesti ja ratkaisukeskeisesti. Luontokasvatuksessa häntä kiinnostaa erityisesti lapsen luontosuhteen kehittymiseen liittyvät kysymykset.

   Sakari Tolppanen Esittely tulossa

   Nina Pulkkis: Mikrobit taistelussa ilmastokriisiä vastaan

   Selluloosaa ilman puita? Nahkaa ilman eläimiä? Muovia ilman öljyä? Lihaa ja proteiinia mirkobeilla? Kyllä!

   Bioteknologian kehitys ja mm. synteettisen biologian työkalut ovat kehittyneet valtavaa vauhtia viimeisen kymmenen vuoden aikana. Pystymme tuottamaan yksisoluisten organismien avulla lähes mitä tahansa hyödykkeitä: biomateriaaleja, ruokaa, lääkkeitä, kemikaaleja ja biopolttoaineita.

   Synteettinen biologia mahdollistaa eläinperäisten, fossiilisten ja luonnossa kasvavien raaka-aineiden kasvattamisen suljetuissa bioreaktoreissa, hyödyntäen esimerkiksi teollisuuden jätevirtoja tai pelkkää hiilidioksidia.

   Tämän teknologian hyödyntäminen tulee olemaan tärkeässä roolissa taistelussa ilmastokriisiä vastaan. Pystymme vähentämään luonnossa kasvavien raaka-aineiden käyttöä ja kiihdyttämään kiertotaloutta hyödyntämällä vaikeasti kierrätettävien jakeiden käyttö.

   Mutta miten tämä kaikki toimii ja minkälaista tulevaisuuden osaamista tarvitaan, jotta tämä on mahdollista? Entä minkälaisia eettisiä kysymyksiä nämä uudet teknologiat herättävät? Tule kuulemaan tiedetoimittaja ja dokumentaristi Nina Pulkkiksen esitystä mikrobien vallankumouksesta.

   takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

   141. Seikkailukasvatuksen perusteet – ONLINE

   Kai Lehtonen, seikkailukasvatuksen lehtori, Humak

   Tuhti peruspaketti seikkailukasvatuksen käytäntöjä ja teoriaa. “Seikkailukasvatuksen tavoitteena on tuottaa positiivinen muutos, joka hyödyttää yksilön tai ryhmän toimintaa tulevaisuudessa.

   takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

   Lectures VI: OUTdoorlearnign! – ONLINE

   OUTDOOR LEARNING IN FINNISH AND TURKISH CONTEXT #27
   Gaye Amus, Learning In Nature Ltd

   A country with 4 seasons, temperature that goes down to -40 degrees, where people do ice-fishing and children go to forests. This is…Turkey. Welcoming you to the journey of inspirations Finland gave on outdoor learning &hope for change.

   REFLECT – RETHINK AND REFORM #28
   Anders Szcepanski, Linköping University

   Go out teach and learn on scientific basis and proven experience, what is the change – similarities and differences if we compare outdoor education with the traditional classroom context in teaching and learning.

   SCIENCE EDUCATION OUTDOORS – HOW DO PRIMARY SCHOOL TEACHERS DESCRIBE IT? #29
   Ann-Catherine Henriksson, Åbo Akademi

   What does the teacher tell you when he or she describes science teaching outdoors? Does the teacher describe how the students investigate plants, birds and insects or is it about water surveys, lost rainwear or a packed time-schedule? The presentation describes research results where class teachers describe their experiences and also their perceived challenges when it comes to teaching outdoors. The presentation also includes a summary of other researchers’ thoughts on what is characteristic of a good outdoor education.

   takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

   Föreläsnigar VII: UTomhus pedagogik! – ONLINE

   OMGIVNINGSLÄRA UTOMHUS- HUR TÄNKER KLASSLÄRARE? #29
   Ann-Catherine Henriksson, Åbo Akademi

   Vad är det läraren berättar om då han eller hon beskriver undervisningen utomhus inom läroämnet omgivningslära? Beskriver läraren hur eleverna undersöker växter, fåglar och småkryp eller handlar det om vattenundersökningar, borttappade regnkläder eller ett späckat schema? I presentationen beskrivs forskningsresultat där klasslärare har fått beskriva sina erfarenheter och också sina upplevda utmaningar då det handlar om undervisning utomhus. I presentationen ingår också en sammanställning av olika forskares tankar kring vad som är kännetecknande för en bra utomhusundervisning.

   D1 KE / ONS / WED 15:45 -17:15 (1,5h)

   takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

   Puheenvuorot VIII: Ulos luontoon – ONLINE

   LUONNON VAIKUTUS NUORTEN HYVINVOINTIIN JA TERVEYTEEN #18
   Riikka Puhakka, Helsingin yliopisto, Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta

   Miten luonto vaikuttaa nuorten hyvinvointiin ja terveyteen? Voidaanko nuoria innostaa luontoon luontoretkiä järjestämällä? Luonnon hyvinvointi- ja terveysvaikutuksia koskeva tutkimustieto on lisääntynyt samalla kun Suomessakin on keskusteltu nuorempien sukupolvien luonnosta vieraantumisesta. Tuoreiden tutkimustulosten perusteella luonto on tärkeä myös nuorten psyykkisen, fyysisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin kannalta.

   KYY YMPÄRISTÖKASVATTAJAN NÄKÖKULMASTA #34
   Toni Beckman

   Kotimaisiin käärmeisiin syventävä perehdytys elävillä yksilöillä (kyy, rantakäärme, kangaskäärme), tietopaketti kyykäärmeestä sen perspektiivistä tarkastellen. Lisäksi perehdytys maastossa tapahtuvan myrkytyspureman ensiapuun.

   KASVILAJINTUNNISTUS, BIODIVERSITEETTIKASVATUS JA ULKONAOPPIMINEN #22
   Arja Kaasinen, Helsingin yliopisto

   Kasvilajintunnistustaidot ovat puhuttaneet ihmisiä vuosikymmenien aikana puoleen jos toiseenkin. Osa pitää lajintunnistusta turhana ja ahdistavana ja erityisesti kasvien keräämistä oppilaiden kiusaamisena. Lajintunnistuksella on kuitenkin tärkeä tehtävä luontosuhteen edistämisessä. On aika karistaa harteilta menneisyyden taakat ja tuoda uutta lajintunnistustaidot tälle vuosituhannelle.

   takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

   Puheenvuorot IX: Ulos metsään! -ONLINE

   ILMASTONMUUTOKSEN VAIKUTUKSET METSIEN TERVEYTEEN JA RIISTAKANTOIHIN – KÄYTÄNNÖN ESIMERKKEJÄ JA TUTKIMUSTA #30
   Markus Melin, Luonnonvarakeskus, Tutkijatohtori

   Ilmastonmuutoksen vaikutukset ovat voimakkaita pohjoisissa metsissä. Vanhat lajit kokevat muutoksia ja uusia on oven takana. Mm. tutkimustuloksia riistalajien ja metsätuhojen osalta.

   ILMASTOVIISAS METSÄTALOUS #31
   Metsähallitus

   Mitä ovat Ilmastoviisas Metsätalous -hankkeen tarjoamat keinot valtion metsien hoidon kehittämiseksi ilmastonmuutosta ehkäisevään suuntaan?

   NUORTEN METSÄSUHDE JA VASTUULLINEN KULUTTAJUUS SEKÄ ERI TAHOJEN ROOLI NÄIDEN VAHVISTAMISESSA – TUOREITA TUTKIMUSTULOKSIA YHTEISKUNNALLISEEN VAIKUTTAMISEEN #32
   Katja Lähtinen, Luonnonvarakeskus

   Puheenvuorossa esitellään uutta tutkimustietoa siitä, millainen on Suomessa asuvien nuorten metsäsuhde ja mitkä seikat vaikuttavat sen kehittymiseen. Lisäksi luodataan keinoja nuorten metsäsuhteen vahvistamiseen.

   takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

   Pyöreä pöytä: KeKe-kasvatuksen esteet ja käytännön ratkaisut kouluissa #302

   Miksi kokonaisvaltaista ja pitkäjänteistä kestävän kehityksen kasvatusta on kouluissa monesti niin vaikeaa toteuttaa? Mikä toimisi apuna koulun toimintakulttuurin muutokseen niin, että kestävän kehityksen kasvatukseen löydettäisiin sekä yhteistä tahtoa, aikaa että resursseja?

   Kenelle: Peruskoulujen ja lukioiden opettajat, rehtorit ja muu henkilökunta, alan tutkijat ja muut aiheen parissa työskentelevät. – ONLINE

   Fasilitaattorit: Niina Mykrä, LYKE-verkosto & Monika Salmivalli, Fee Suomi

   takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

   Työpajat / Workshoppar / Workshops (D1):

   165. En djupdykning i sötvatten 1 – fältundersökningar och artmångfald

   Julia Scheinin, Natur och Miljö rf & Freshabit LIFE IP

   SV (FI)

   Redo att blöta ner dig och fascineras av våra sötvattendrag? Verkstaden baserar sig på Natur och Miljös undervisningsmaterial för naturskoldagar, En djupdykning i sötvatten (åk 5-9), sammanställt inom projektet Freshabit Life IP. Under verkstaden får du kunskaper i fältundersökning av sötvattendrag och får pröva på olika typer av utrustning. Du får utveckla din artkunskap och lära dig knepen att känna igen de vanligaste sötvattensorganismerna, med särskilt fokus på djur. Vi går även igenom sätt att handleda barn och unga i att formulera enkla frågeställningar, planera, utföra och utvärdera fältarbete vid sjö eller å.
   Suomenkieliset osallistujat ovat tervetulleita omalla äidinkielellään, vaikka työpaja on pääosin ruotsiksi. Opetusmateriaali löytyy myös suomenkielisenä osoitteessa www.naturochmiljo.fi/freshabit.

   takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

   167. Ympäristökasvatus seikkailupedagogisissa harjoitteissa

   Jenni Jelkänen, Lahden kaupunki

   FI

   Millaista uudenlaista toiminnallisuutta seikkailukasvatus voi antaa ympäristökasvatukselle? Miten ajankohtaiset ympäristöaiheet voivat jäsentää ryhmäytysharjoitteita? Tule kokemukselliseen ja toiminnalliseen työpajaan, jonka harjoitteet tarjoavat näkökulmia ympäristöaiheisiin ryhmäyttävien harjoitteiden kautta.

   Ympäristökasvatuksen keskiössä on perinteisesti yksilön suhde luontoon, ympäristötiedon lisääminen sekä toimiminen ympäristön puolesta. Seikkailupedagogiikassa puolestaan ryhmän sisäiset prosessit sekä yksilönä ja ryhmänä kasvaminen ovat keskiössä. Ympäristövastuulliseen elämään kasvaminen edellyttää ympäristötiedon syventämisen ja laajentamisen lisäksi myös muutoksia asenteissa, taidoissa ja vuorovaikutuksessa. Globaalien ympäristöhaasteiden edessä emme pärjää yksilöinä, vaan tarvitsemme yhteisöllisyyttä, yhteisvastuuta sekä yhteistyötaitoja. Ympäristö- ja seikkailukasvatuksen yhdistäminen tarjoaa mahdollisuuksia tarttua ajankohtaisiin haasteisiin innostavalla tavalla ryhmien kanssa. Työpajassa on aikaa myös keskusteluun ja pohdintaan harjoitteiden soveltamismahdollisuuksista omaan työhön.

   takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

   137. Pedagogiset pihapelit ulko-opetuksessa – ONLINE

   Ulla Myllyniemi & Virpi Jussila, Ulko-opet ry

   FI (EN)

   TÄMÄ TYÖPAJA ON TÄYNNÄ!

   Oppimista pelin ja liikunnan kautta! Tule kokeilemaan pedagogisia pihapelejä ja niiden lukuisia versioita: Afrikan tähden vuodenaikaversioita, Piha-Kahootia tai Master Mindia, unohtamatta Kimblen, muistipelien, Bingon tai risti-nollan lukuisia versioita. Tervetuloa Ulko-opejen pedagogisiin pihapeleihin! We are learning by doing and you can take part to discussion in English

   takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

   160. Metsäteollisuus pähkinänkuoressa – Industry in a Nutshell

   Metsäteollisuus ry

   FI (EN)

   Globaalit haasteet näkyvät monin tavoin arkipäivässämme – miten metsäteollisuus vastaa näihin haasteisiin? Työpajassa tutustutaan metsäalan innovaatioihin, vastuullisuuteen sekä opiskelu- ja työmahdollisuuksiin ratkomalla kysymyksiä ja myyttejä metsäteollisuudesta. Riittävätkö joukkueenne ratkaisutaidot vai meneekö ratkaisunne metsään?
   How forest industry responds to the daily challenges that are affected by global challenges? In this workshop, we explore innovations and sustainability in Finnish forest industry as well as study and job opportunities in the field. You will solve the questions and myths related to the forest industry in teams, addressing the daily life and global challenges. Let’s see how far you can get!

   This workshop is held mainly in Finnish, but it is also possible for English-speakers to attend.

   takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

   133. Ohjaajuus seikkailutoiminnassa perhetyön näkökulmasta

   Valtteri Liimula, sosionomi AMK & Pekka Lyytinen, psykologi, perheterapeutti

   FI (EN)

   Perhekeskeisessä seikkailullisten toimintojen ohjauksessa lapsi-vanhempisuhteen huomioiminen on tärkeää ja siksi se poikkeaa muiden seikkailutoimintojen ohjauksesta. Yleensä tärkeimmät suhteet ovat osallistujien välisiä tai ohjaajan ja osallistujan välisiä. Työpajassa demonstroidaan perheseikkailun ohjaajuuden eri tapoja ja erityispiirteitä. Keskeisinä teemoina ovat toiminnan eettisyys ja vastuullisuus. Osallistujat hyödyntävät omia ammattityöstään ja omasta henkilöhistoriastaan syntyneitä kokemuksiaan työpajan harjoitteissa. Tavoitteena on raottaa osallistujien mahdollisuuksien ikkunaa ja kurkistaa perheseikkailun voimakkaaseen ja ohjaajaakin koskettavaan maailmaan.

   Child-parent relationship has to be taken into account when adventure education is done in a family-oriented manner. In that sense it is different from i.e. peer group activities, where usually the most important relationships are between participants or participants and workers. In the workshop we attempt to explore together the different ways and special features of facilitating family adventure education. Basic themes are ethics and responsibility. Participants are expected to utilize their own personal and professional experiences in small group tasks. The aim is to raise awareness of the possibilities and power of family adventure education. The working languages are Finnish and English.

   takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

   123. Me ollaan tulevaisuus – tulevaisuuskasvatuksen menetelmiä

   Elina Pilke, Metsähallitus/Suomen luontokeskus Haltia

   FI

   Miltä tulevaisuus näyttää? Työpajassa suunnataan yhdessä rohkeasti kohti tulevaisuutta ja tulevaisuusajatellaan. Takataskuun kasvattaja saa liudan tulevaisuuskasvatuksen menetelmiä monenlaisissa oppimisympäristöissä hyödynnettäväksi.

   Miltä tulevaisuus näyttää? Millaisena näet tulevaisuuden? Voiko tulevaisuuteen vaikuttaa? Millaista on tulevaisuusajattelu? Miten nuoria voi kannustaa vuorovaikutukseen, visioimaan, ottamaan kantaa ja osallistumaan hyvän tulevaisuuden rakentamiseen.

   takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

   183. Psyykkisesti oireilevan asiakkaan kohtaaminen – ONLINE

   Melina Lehtonen, Veikko Vänni & Lauri Salminen, TAYS/Eva-yksikkö

   FI

   Toiminnallinen työpaja, jossa osallistujilla on mahdollisuus tarkastella psyykkisesti oireilevan asiakkaan kohtaamista rooliharjoitusten kautta.

   Kasvava määrä lapsia, sekä nuoria voi psyykkisesti heikosti. Heidän kohtaaminen, niin että asiakas tulee ymmärretyksi asettaa erityisiä haasteita työntekijöille. Pajassa on tarkoitus miettiä asiakastilanteen haasteita ja keinoja mahdollistaa kokemus asiakkaalle kuulluksi tulemisesta.

   takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

   186. Dialogilla vaikuttavuutta ympäristökasvatukseen – ONLINE

   Leena Nukari & Iina Santamäki, Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskus

   FI (SV) (EN)

   Haluatko tavoittaa entistä paremmin erilaiset ja monikulttuuriset kohderyhmät ja saada vaikuttavaa ympäristökasvatusta aikaan? Työskenteletkö monikulttuurisissa hankkeissa tai kohtaatko erilaisia katsomuksia? Yritätkö saada ulkopuolisena muutosta aikaan sinulle vieraassa ryhmässä? Tule kuulemaan miten kulttuuri-ja katsomusdialogin avulla voit lisätä tehokkuutta työhösi. Harjoittelemme yhdessä dialogin mahdollistamista ja tutustumme ympäristökasvattajille suunnattuun aiheeseen liittyvään oppaaseen. Opas ja siihen liittyvät julkaisuseminaaritallenteet ovat pajan aikaan vapaasti ladattavissa netissä.
   We are learning by doing and you can take part to discussion in English or Swedish.

   takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

   218. Ympäristötunteet – LIVE

   Elsa Lankinen, Vaara esittävän taiteen kollektiivi

   FI

   Ahdistus, voimattomuus, suru. Kiitollisuus, luontoihmetys, ilo. Turhautuminen. Metsäikävä. Haltioituminen. Yhteenkuuluvuus. Vastarinta. Onko ympäristötunteille tilaa ilmastonmuutoksen ja ekokatastrofin käsittelyssä? Miten tunteet vaikuttavat meihin? Kuinka kohdata ympäristötunteita lasten ja nuorten kanssa? Tunteet ovat voimallinen osa elämäämme, ne ohjaavat valintojamme, tekojamme ja kokemuksiamme. Ilmastonmuutos ja ekologinen kriisi lävistävät koko elämäntapamme. Meidän on löydettävä myös uudenlaista tunnesanastoa ja yhteisöllisiä tapoja käsitellä näitä tunteita. Työpajassa tarkastellaan moninaisia ympäristötunteita ja pohditaan niiden mahdollista muutosvoimaa. Työpaja koostuu ohjatuista harjoitteista ja omaan pohdintaan syventymisestä. Työpajan fasilitoi Vaara-kollektiivin teatterintekijä ja ympäristökasvattaja Elsa Lankinen. Lankinen on valmistanut Ympäristötunnekortit -korttipakan kasvattajille tukemaan luontoyhteyteen, ympäristöön ja maapallon ekologiseen tilaan liittyvää tunnetyöskentelyä.

   208. Nuorisotyö ja muut nonformaalin oppimisen ympäristöt ilmasto- ja kestävyyskasvatuksessa – ONLINE

   Ulla Pötsönen, Mikkelin Kaupunki ja Anne Kärkkäinen, Iisalmen kaupunki

   FI (EN)

   Työpajassa tutustutaan ilmasto- ja kestävyyskasvatukseen, -ohjaukseen sekä siihen liittyviin kehittämishankkeisiin nuorisotyön näkökulmasta (Nuorisotyö ilmastotoivon rakentajana, Mikkeli ja Pieniä ilmastotekoja, Iisalmi). Mietitään koulun ja nuorisotyön yhteistyön rajapintoja ja uusia avauksia. Tehdään yhdessä teemaan liittyviä harjoituksia ja tutustutaan sitä kautta ilmastonuorisotyön työmuotoihin koulupäivän yhteydessä, vapaa-ajalla ja verkossa. Tutustutaan ilmastonmuutokseen, kestävyyskasvatukseen ym. liittyvään faktaan ja fiktioon etenkin yläkouluikäisille. Kurkistetaan myös kirjaston tarjoamiin ilmastokasvatusmahdollisuuksiin ja yhteistyön paikkoihin. You can take part to discussion also in English, the materials presented will mostly be in Finnish.

   takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

   406. Haaksirikkosaari

   Kati Lappalainen, Riveria Niittylahti

   FI (EN)

   Vesistötoimintaa. Seikkailullisia ryhmätehtäviä Pielisen rannalla, melontaa. We are learning by doing and you can take part to discussion in English.

   takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

   D2 KE / ONS / WED 15:45 -18:45 (3h)

   Työpajat / Workshoppar / Workshops (D2):

   takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

   209. Kompassi-työpaja: Pieni pysähdys polullasi

   Anna Heikkinen

   FI

   Kasvattaja! Sydämellisesti tervetuloa pitämään hyvää huolta Sinusta. Kirjoitetaan kannonnokassa ja viipyillään metsämetaforissa. Hyvinvointia ja elpymistä oman suuntiman tarkistamisesta. Työpaja sopii kaikille, osallistumiseen ei tarvitse olla kirjoittamisen harrastaja.

   takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

   214. Maiseman tuntu minussa

   Riikka Viinikanoja, Arkkitehtuuri- ja ympäristökulttuurikoulu Lastu ry

   FI

   Poimi luonnosta maut, näyt ja äänet sanoiksi. Maalaa niistä aforismi. Ohjaajana toimii kuvataiteilija ja sanataideohjaaja Riikka Viinikanoja, joka tuntee suurta vetoa luonnosta inspiroitumiseen, ulkoilmamaalaamiseen ja lasten luontosuhteen parantamiseen.

   Työpajassa havainnoidaan ympäristöä ja hahmotetaan omaa luontosuhdetta kuva- ja sanataiteen avulla. Hakeudutaan mieleiseen luontokohtaan, jossa kirjoitetaan ja maalataan havaintoja. Teksti ja maalaus yhdistetään yhdeksi kokonaisuudeksi. Työpajan jälkeen voidaan pohtia muutosta näkemisessä. Näemmekö maiseman eri tavalla, kun pysähdymme aistimaan sitä ja muunnamme kokemamme taiteeksi? Varaudu suojakankaalla tai vaatteilla, jotka voivat sotkeentua.

   takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

   220. Työhyvinvointi ja tunteet

   Kaisa Pietilä, Outward Bound Finland ry & Suomen Nuorisokeskusyhdistys ry

   FI

   Tunteet auttavat keskittymään tärkeään, pitämään huolta omista rajoista ja kohtaamaan työkaverit ja asiakkaat aidosti. Samalla tunteet voivat myös viedä sivupoluille, saada meidät tekemään liikaa ja aiheuttavat konflikteja.

   takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

   221. Vahvistavia kokemuksia ja pieniä seikkailuja. Kokemukset käsitteinä ja elettyinä, tuettuina ja arvioituina

   Arto Tiihonen, Outward Bound Finland ry

   FI (EN)

   Onko sinulla vaikeita oppilaita/ohjattavia vai heille sopimattomia oppimistapoja? Löytyisiköhän sinulle sopivia toimintatapoja työpajastani “Vahvistavia kokemuksia ja pieniä seikkailuja. Kokemukset käsitteinä ja elettyinä, tuettuina ja arvioituina”.

   Työpajassa osallistujat tekevät seikkailukasvatuksellisen tehtäväradan, joka perustuu työpajan alussa opetettaviin kokemuksellisuuksiin. Jokainen ryhmä suunnittelee yhden rastin ohjauksen ja testaa sen käytännössä. Jokainen ryhmä kiertää koko tehtäväradan ja lopuksi pohditaan ja arvioidaan sitä, miten tällaista kokemuksellisen oppimisen käsitteistöä ja sovellusta voi käyttää eri ryhmien kanssa. Tavoitteena on oppia tekemään seikkailukasvatuksesta helposti toteutettavaa ilman erityisiä olosuhteita, välineitä tai valmistautumista. Tärkeää on myös oppia vaikuttamaan osallistujiin heidän kokemuksiaan arvioimalla ja vahvistamalla.

   Työpaja perustuu mm. Outward Bound Finlandin Kohti kokonaisvaltaista oppimista –koulutuksessa, eri kursseilla ja seminaareissa pidettyihin työpajoihin. Työpaja soveltuu niin opettajille, nuoriso- tai liikunnanohjaajille, sosionomeille jne., jotka haluavat oppia suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan kokemuspohjaisia seikkailukasvatussessioita, joita voi järjestää melkein missä vain. Lisätietoa linkistä: https://www.miksiliikun.fi/2018/03/14/voimaantumista-ja-kokemuksellista-oppimista/

   Empowering Experiences and small adventures. Experiences as lived, supported and evaluated concepts. In this workshop we make adventurous task route where we learn to use different kinds of meaningful and empowering experiences when we plan our courses, guide/teach, support and evaluate our pupils or participants.

   takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

   224. Kivispiraaleja historiassa – ONLINE

   Milla Tuormaa, Kiertävä luontokoulu Naakka

   FI (EN)

   Tule piirtämään kivispiraaleja ja sukeltamaan kalliomaalauksiin! Kuljemme ajassa taaksepäin tarinan kerronnan siivin ja teemme erilaisia ympäristöhistoriaa käsitteleviä harjoituksia, joita voi soveltaa opetuskäyttöön ja pohtia niiden kautta ympäristön muutoksia luonnossa.

   Ympäristömuutosten käsittely auttaa ymmärtämään ihmisen vaikutuksia ja niiden vahvuuksia luonnossa. Se ohjaa myös tunteiden käsittelyyn. Kuljemme kertomuksien siivittäminä Pielisen historiassa. Teemme ympäristönmuutokseen sukeltavia harjoituksia, joita voi soveltaa historian ja luonnon muutoksien ymmärtämiseen ja havainnollistamiseen luonnossa. Käytämme draamaa, kerrontaa ja taideharjoituksia. Lisäksi jaamme ideoita aiheeseen liittyen. Työpaja on suunnattu erityisesti opettajille, mutta kaikki kiinnostuneet ovat tervetulleita.

   Historic pahts in stories

   Workshop agree partly in English. Guide tell historic stories in Finnish and translate in English, if this is necessary. We make practices, where you image yourself into different myhts, old stories “walk” throught ages. You can use the practices in history theahing and they give mystic atmosphere to nature trips.

   takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

   225. Lähiympäristön aarteita – ONLINE

   Jaana Hiltunen, Arkkitehtuuri- Ja ympäristökulttuurikoulu Lastu ry

   FI (EN)

   Lähiympäristön aarteita työpajassa lähdetään havainnoimaan ja tutkimaan lähiympäristöä ja etsimään sieltä aarteita, roskia ja luonnonmateriaaleja. Aarteet kerätään mukaan ja kerätyistä aarteista kootaan alustalle kartta lähiympäristöstä.
   You can take part to discussion in English

   takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

   407. Hyvinvointia metsästä Kohtavaaran luonto- ja historiapolulla

   Kyllikki Tiensuu

   FI (SV) (EN)

   Kohtavaaran luonto- ja historiapolun kiertäminen. Lue lisää esitteestä! You can take part to discussion in English or Swedish.

   takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

   231. Kestävämpiä alavalintoja: kokemuksellisia keinoja sukupuolirooleista vapaiden koulutusvalintojen tukemiseen – ONLINE

   Maisa Anttila, LAB-ammattikorkeakoulu & Elina Elme, Outward Bound Finland

   FI

   Kuinka tietoinen olet sukupuoleen liittyvistä käsityksistäsi? Vahvistatko tietämättäsi sukupuolittuneita alavalintoja? Työpajassa tutustutaan sukupuolisegregaatioon eli alojen sukupuolenmukaiseen eriytymiseen ilmiönä ja kokeillaan erilaisia omaan työhön sovellettavia segregaatiota lieventäviä kokemuksellisia ja elämyksellisiä harjoitteita käytännössä.
   Suomessa on mahdollisuuksien tasa-arvo kouluttautua, mutta silti monet alat pysyvät mies- ja naisvaltaisina ja sukupuolistereotyyppiset alavalinna toistuvat. Alojen sukupuolittuneisuus voi osaltaan hidastaa ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävän tulevaisuuden rakentamista. Sukupuolisegregaation syitä voidaan löytää sekä sosialisaatiosta sukupuoleen, työelämästä sekä koulutus- ja uravalintoihin vaikuttavista monista tekijöistä, jotka vaihtelevat minäpystyvyydestä arjen vuorovaikutuksessa välittyviin normeihin. Työpajassa tutustutaan osallistavasti sukupuolisegregaatioon eli alojen sukupuolenmukaiseen eriytymiseen ilmiönä ja kokeillaan erilaisia sukupuolisegregaatiota lieventäviä menetelmiä käytännössä. Ohjelman toteutuksessa hyödynnetään sukupuolisegregaatioon liittyvää tutkittua tietoa sekä kokemuksia Roolipeli-hankkeen kasvatus-, opetus- ja ohjausalalla toimiville suunnatusta valmennusohjelmasta, joka toteutetaan elämyspedagogiikkaa ja kokemuksellista oppimista hyödyntäen. Työpajasta osallistujat saavat ideoita sukupuolisegregaatiota lieventävistä kokemuksellisista ja elämyksellisistä harjoitteista omaan työhönsä nuorten parissa. Tavoitteena on tukea nuoria tekemään tietoisempia koulutus- ja uravalintoja: nuoret itse tai heitä ohjaavat aikuiset eivät rajaa koulutus- tai urapolkuja pois tietoisesti tai tiedostamattomasti sukupuolen perusteella. Samalla vahvistetaan nuorissa tärkeitä metataitoja kuten itsetuntemusta ja päätöksentekokykyä.

   Ohjelma soveltuu kaikille kasvattajille, ohjaajille ja opettajille, sekä harrasteohjaajille ja ohjauspalveluiden työntekijöille, parhaiten nuorten parissa työskenteleville.

   takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

   113. Kestävä arki tehdään yhdessä -työpaja, Kuinka vahvistaa kestävää elämäntapaa varhaiskasvatuksessa?
   FI

   Elena Lehtimäki (LIVE) ja Anu Kaila (ONLINE), Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus

   Tervetuloa kuulemaan, miten toteuttaa vasun mukaista, iloista ja vaikuttavaa ympäristökasvatusta lapsiryhmän kanssa omassa päiväkodissa tai lapsiryhmän kanssa! Työpajassa kuullaan monipuolisia näkökulmia aiheeseen sekä tutustutaan hyviin käytänteisiin ja inspiroiviin opetusmateriaaleihin. Teemoina vesi, energia, kiertotalous, resurssiviisaus ja kaupunkiviljely. Työpaja toteutetaan sekä etänä että paikan päällä. Voit valita sinulle sopivan vaihtoehdon. Työpaja on osa Opetushallituksen rahoittamaa henkilöstön täydennyskoulutusta.

   takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

   E KE / ONS / WED 17:30 -19:00 (1,5h)

   Elokuva: Arvokas metsämme

   Arvokas metsämme -dokumenttielokuva käsittelee metsien arvokasta käyttöä ja sen muutosta. Se on puheenvuoro metsien arvostuksen ja korkeamman jalostusasteen puolesta. Elokuva esittelee useita tulevaisuuteen kurkottavia innovaatioita, ajatuksia ja ihmisiä niiden takana. Lisäksi elokuva monipuolistaa kuvaa siitä miten tärkeitä metsät Suomelle ovat ja miten erilaisia arvostuksia niihin liittyy. Kesto noin 80 minuuttia. Elokuvan on rahoittanut Marjatta ja Eino Kollin säätiö, joka tukee metsäalan kehitystä.

   takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

   Pyöreä pöytä: Säännöllinen ulko-opetus työvälineenä koulumaailmassa #314 – ONLINE

   Mitä tarvitaan jatkuvan ulko-opetuksen motivaation ylläpitoon? Kuinka tukea kasvattajia käyttämään ulko-opetusta aktiivisesti yhtenä työtapanaan? Kuinka muuttaa koulukulttuuriamme liikkuvammaksi ja toiminnallisemmaksi? Samalla löydämme keinoja tukea koulujen kestävän kehityksen työtä mm. lasten luontosuhteen vahvistamisen ja toimintaan osallistamisen kautta. Miten koulujen ja päiväkotien pihoja ja lähiympäristöjä tulisi kehittää vastaamaan ulkona oppimisen tarpeita?

   Kenelle: Ulkona oppimisesta, seikkailukasvatuksesta ja liikkumisesta kiinnostuneet luokanopettajat, esi- ja alkuopettajat, varhaiskasvattajat.

   Fasilitaattorit: Sanna Jahkola & muita Ulko-opeja, Ulko-opet ry

   takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

   Pyöreä pöytä: tutkijat ulos kammioistaan! #309 – ONLINE

   Pyöreän pöydän äärelle toivotaan ympäristö- ja seikkailukasvatuksellisesta tutkimuksesta kiinnostuneita tutkijoita ja opinnäytetöiden tekijöitä tai sellaisiksi aikovia. Pöydän toteutustapa on työpajamuotoinen. Keskusteltavina ja työstettävinä voivat olla tutkimusideat ja -suunnitelmat, meneillään olevat prosessit ja projektit, tai tutkimukselliset havainnot, löydökset ja tulokset. Tutkimusaiheet voivat kiinnittyä esimerkiksi luonto-oppimisympäristöihin ja luontoon liittyviin oppimiskokemuksiin, ulkona oppimiseen, luonnon terveys- ja hyvinvointivaikutuksiin, kestävyyskasvatukseen sekä muutoin elämys- ja seikkailupedagogisiin ja ympäristökasvatuksen teemoihin. Keskustelua nivovana punaisena lankana voidaan nähdä päivien pääteeman mukaisesti muutos: tutkimus on avain muutokseen ja voima muutoksen aikaansaamiseen.

   Kenelle: Kaikille ympäristökasvatuksesta ja seikkailukasvatuksesta ja muille tapahtuman teemoista tutkimustyötä tekeville.

   Fasilitaattorit: Maarit Marttila, Raija Erkkilä, Anita Saaranen-Kauppinen

   takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

   Työpajat / Workshoppar / Workshops (E):

   182. Lugna barn i naturen

   Eva-Lotta Backman, Finlands Svenska Idrott

   FI

   Lugna barn är en verksamhet som riktar sig till barn på daghem. Via yoga-sagor och motorikträning hittar barnen lugnet i naturen. Workshopen är en praktisk stund i naturen med där man genom olika metoder hittar lugnet och stillheten i skogsgläntan. Du får praktiska tips och idéer på verksamheten för barn.

   takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

   135. Oppitunti metsässä: Betulasta Pinukseen – puut ja puiden kasvu ONLINE

   Eveliina Pokela, Suomen Metsäyhdistys

   FI

   Työpajassa osallistuja saa monipuolisia tehtäviä ja harjoituksia lähimetsään. Esittelyssä on valmis oppituntipaketti, jota voi lähteä syventämään. Teemoja ovat puulajitietous, kansanperinne, puiden iän arviointi, puun rakenne leikin kautta, kasvilajituntemus, puiden kasvu, hiilen sitoutuminen ja varastoituminen puihin. Pohditaan myös miten metsät liittyvät ilmastonmuutokseen metsien kehitystä sekä miksi puita kaadetaan. Työpaja pohjautuu Betulasta Pinukseen – Puut ja puiden kasvu -tehtäväkortteihin, jotka jaetaan työpajan osallistujille.

   takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

   164. Suuntamysteeri-työpajassa opit luomaan oman toiminnallisen pelin luontoon!

   Mari Parikka-Nihti, Suomen Latu

   FI (EN)

   TÄMÄ TYÖPAJA ON TÄYNNÄ!

   Suuntamysteeri-työpajassa saat eväitä luoda oman toiminnallisen pelin lähiluontoon! Moneen eri teemaan muokattavaa peliä voit käyttää nuorten kanssa opetustyössä tai vapaa-ajalla.Työpajassa pelataan Suuntamysteeri-peli ja tämän jälkeen käydään läpi pelin soveltamista työpajalaisten omiin tarpeisiin. Suuntamysteeripeli on pelialusta, jota voit helposti muokata ryhmän ja oppimistavoitteiden mukaiseksi. Suuntamysteeripeliä pelataan ulkona luonnossa. Pelissä on tavoitteena ratkaista erilaisia pulmia joukkueittain. Pelissä joukkueet pääsevät hyödyntämään ryhmätyöskentely- ja ongelmanratkaisutaitojaan.

   Suuntamysteerissä hyödynnetään ilmansuuntia pelipaikkoina. Peliä johdetaan kompassin keskeltä ja joukkueet lähtevät aina omalta ilmansuunnalta suorituspaikalle ja palaavat annetun ajan päätyttyä lähtöpaikalle avaamaan mysteerejä. Suuntamysteeri-peli on LUODE-hankkeen kehittämä peli, jonka kehitystyössä nuoret ovat olleet mukana.
   You can take part to discussion also in English or Swedish.

   takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

   166. Leirikoulu sosiaalisena vahvistajana ja yhteisöllisyyden rakentajana

   Sanna Järvensivu, Nuorisokeskus Marttinen / Seikkailukasvatusverkosto

   FI

   Leirikoulu nuorisokeskuksessa tehdään yhdessä. Osallistujien ja ryhmän tavoitteet huomioidaan jo suunnitteluvaiheessa.
   Leirikoulut tukevat perusopetuksen opetussuunnitelman tavoitteiden saavuttamista. Oppiminen ja ihmisenä kehittyminen tapahtuu kokonaisvaltaisesti tekemällä ja kokemalla innostavassa ympäristössä. Pajassa perehdytään nuorisokeskusten tapaan toteuttaa leirikoulu. Seikkailu- ja ympäristökasvatukselliset menetelmät ovat arkea leirikoulutoiminnassamme. Yksilöt ja ryhmät huomioidaan toiminnassa. Nuorisokeskusten yhteiset arvot, nuorisokeskusten pedagoginen työote, toimintaympäristömme ja monipuolinen osaaminen auttavat leirikoulun onnistumisessa. Paja on toiminnallinen ja keskusteleva.

   takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

   188. Valonian oppimateriaalit: kiertotalous, liikennekasvatus ja vesiensuojelu – ONLINE

   Marja Tommola, Jaana Itälä-Laine, Miriam Sewón, Maiju Oikarinen, Jarkko Leka, Valonia, Jenni Tuokko – Sateenkaari Koto

   FI

   Työpajan aikana esitellään kolme ympäristökasvatusmateriaalia ja pienryhmätyöskentelyssä pääset tutustumaan tarkemmin valitsemaasi materiaaliin. Työpajoihin osallistutaan etänä, mutta ne pyritään järjestämään niin, että jokainen olisi tahollaan ulkona.

   Multaa ja mukuloita – kiertotalouden toimintamalli päiväkoteihin

   Multaa ja Mukuloita – kiertotalouden oppimispolut on varhaiskasvatukseen laadittu toimintamalli ruoan kiertotaloudesta. Malli tutustuttaa lapset leikin sekä lukuisten tehtävä- ja retkiesimerkkien avulla ruoan kasvattamisen eri vaiheisiin aina siemenestä ruoanvalmistukseen ja kompostoimiseen. Materiaali kehitettiin päiväkotiympäristössä, mutta se soveltuu erinomaisesti myös alakoulujen 1–2 -luokkien oppilaille. Tutustu Multaa ja mukuloita -materiaaliin

   Kestävää menoa! Viisasta liikkumista luokassa ja ulkoilmassa

   Kestävää menoa! Viisasta liikkumista luokassa ja ulkoilmassa on alakoululaisille, etenkin luokka-asteille 3-6 tarkoitettu oppimateriaali kestävästä liikkumisesta. Tehtävät koostuvat aihetta alustavista verkkotehtävistä, paikkatietoa hyödyntävistä karttatehtävistä, ulkona liikkumisesta ja havainnoimisesta sekä luovasta tehtävästä. Kokonaisuus soveltuu ainakin ympäristöopin, yhteiskuntaopin, kuvataiteen ja liikunnan oppitunneille ja on suunniteltu perusopetuksen opetussuunnitelman pohjalta. Tutustu Kestävää menoa! -materiaaliin

   Koulujemme lähivedet-toimintamalli

   Toiminnassa koululaiset pääsevät tekemään lähivesitutkimuksia veden laadusta ja vesieliöstöstä. Maastotutkimusten tulokset tallennetaan nettipohjaiselle alustalle. Toimintamalli nivoo yhteen useita oppiaineita: ympäristökasvatuksen ja liikunnallisuuden sekä mahdollisuuden kulttuuriympäristötuntemuksen parantumiseen, havaintojen ja ideoiden esittämiseen kuvataiteen keinoin ja tutkimusvälineistön rakentamiseen käsityötunneilla. Tavoitteena on saada lähivesitoiminta osaksi koulun opetussisältöä ja siten pysyväksi osaksi kouluarkea. Työpaja pyritään järjestämään niine, että jokainen työpajaan osallistuja on ulkona oman vesistön äärellä. Pohdi onko lähelläsi oja, puro, joki, kosteikko, lampi, järvi tai meren ranta missä voisit olla työpajan aikana. Varaa mukaan keittiösiivilä, joka mielellään on kiinnitetty esim. harjanvarteen tai noin 1,5 m keppiin sekä suurennuslasi. Tutustu Koulujemme lähivedet -toimintamalliin

   takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

   185. Itämeren suojeluun liittyvät aktiviteetit Partiossa

   Julia Parkko, Suomen Partiolaiset

   FI

   Partiossa on koottu Itämeri-aiheinen aktiviteettikokonaisuus, joka tutustuttaa Itämereen ja sen suojeluun. Aktiviteetit ovat sovellettavissa kaikenikäisille, mutta ensisijainen kohderyhmä ovat 7-12-vuotiaat partiolaiset, joten tästä ohjelmasta saa parhaiten vinkkejä toimintaan alakouluikäisten lasten kanssa.

   Aktiviteetit tutustuttavat erilaisiin vesikokemuksiin ja Itämereen laajemmin, sekä tekoihin, jotka vaikuttavat Itämeren kuntoon. Ryhmä suunnittelee myös omia tekoja ja toimintatapoja vesistöjen kunnon parantamiseksi.

   Yksi esimerkki paketin aktiviteeteista on pesuaineraati, jossa opetellaan tunnistamaan, mikä pesuaine on ympäristölle harmiton. Ryhmä valitsee tutkittavaksi valintansa mukaan shampoita, pesuaineita, hammastahnoja ja astianpesuaineita sekä tutustuu tuotteiden ympäristömerkintöihin ja selvittää millä perusteella merkintöjä voi saada.

   Aktiviteeteissa opetellaan myös vaikuttamista ja oman mielipiteen ilmaisemista. Ryhmä suunnittelee ja toteuttaa Itämeren puolesta kantaa ottavan valokuvan. Kuvan suunnittelussa saa käyttää mielikuvitusta: osallistujat voivat tehdä esimerkiksi ympäristötaideteoksen, pukeutua rooliasuihin, tehdä neuvovia opastekylttejä tai valita vain erityisen kauniin ja arvokkaan paikan kuvattavaksi.

   takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

   184. Natural Mindfulness ohjaus

   Pauliina Salminen, Tmi Viheriä

   FI (EN)

   Natural Mindfulness eli Metsä mindfulness koostuu lempeistä läsnäoloharjoituksista joissa pyritään tarkastelemaan ympäröivää luontoa arvottamatta ja uteliaasti tarkkaillen. Harjoitteita tehdään tietoisesti hengittäen ja kävellen. Parhaimmillaan luontoyhteytesi syvenee ja koet uudenlaista rentoutta ja varmuutta sekä elämyksellisä oivalluksia. Metsä mindfulnesia varten tarvitset kelin mukaiset varusteet, hyvät jalkineet ja avoimen mielen. Lähde siis kanssani tutkimaan, seikkailemaan luontoon, syvennetään luontosuhdetta, tullaan terveemmiksi ja koetaan yhdessä upeita hetkiä!
   We are learning by doing and you can take part to discussion also in English.

   takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

   187. Ilo kasvaa ulkona – ONLINE

   Virpi Jussila,Suomen ympäristöopisto Sykli

   FI

   “Ilo kasvaa ulkona -työpajassa tutustutaan toiminnallisesti luonnon tarjoamiin monipuolisiin toimintamahdollisuuksiin niin varhaiskasvatuksessa kuin esi- ja alkuopetuksessa. Saat tukea metsäretken pedagogisen sisällön tuottamiseen sekä parhaat toimintavinkit luontohetkiinne.
   Lähiluontoon tutustuminen sekä erilaiset leikit ja -tehtävät osallistavat lapsia ja tukevat luontaisesti vuorovaikutusta sekä lasten luontosuhteen kehittymistä. Luonnossa tulee liikuttua lähes huomaamatta ja lasten motoriset taidot kehittyvät samalla. Pienet seikkailut vievät mukanaan niin tutkimaan kuin havainnoimaan!”

   takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

   406. Haaksirikko-saari

   Kati Lappalainen, Riveria Niittylahti

   FI (EN)

   Non-stop -ohjelma

   Tarjolla seikkailullisia ryhmätehtäviä Pielisen rannalla, melontaa (kajakit/inkkarit/lautat) non-stop -periaattella. We are learning by doing and you can take part to discussion also in English.

   takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

   F TO / TOR / THU 8:00-9:30 (1,5h)

   Pyöreä pöytä: Reflektointi- ja ryhmäytysharjoitteiden ideariihi #308 – ONLINE

   Tuntuuko ohjaajan työkalupakkisi tunkkaiselta ja tylsältä? Tai pursuaako se ideioita, joita haluat jakaa? Kaipaatko ihan tuoreita ideoita tai tuttuja harjoitteita uudella twistillä? Tule reflektio- ja ryhmäytysharjoitteiden ajatustenvaihtotoriin, jossa osallistujat pääsevät fasilitoidusti jakamaan ammattitaitoaan, kokemuksiaan ja kehittelemään yhdessä jotain täysin uutta. Reflektointi- ja ryhmäytysharjoitteet ovat hyvin tärkeä osa työkalupakkia paitsi seikkailukasvattajille myös kaikille ryhmien parissa työskenteleville. Muutos vaatii rohkeutta niin yksilöiltä kuin ryhmältäkin. Pitää uskaltautua mukavuusalueen ulkopuolelle, oppia uutta ja nähdä asioita uusin silmin. Kaikki tämä edellyttää hyvää ryhmäytymistä (eli yhteistyötaitoja ja luottamusta ryhmässä) sekä taitavaa reflektointiprosessia, jossa yhteisessä prosessissa opitut ja tärkeäksi koetut asiat jäsentyvät osallistujille. Pyöreässä pöydässä hiomme näitä muutosagentin taitojamme ja saamme kaikki uusia ryhmäytys- ja reflektointityökaluja.

   Kenelle: Kaikki ryhmien kanssa toimivat.

   Fasilitaattori: ilmoitetaan myöhemmin

   takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

   Pyöreä pöytä: Muutoksen suuntaaminen tehdään yhdessä #312 – ONLINE

   YK:n kestävän kehityksen tavoitteet on integroitu osaksi Metsähallituksen toimintaa. Mitä kuuluu ihmisten, ympäristön ja yhteiskunnan kannalta kestävään toimintaan?

   Fasilitaattori: ilmoitetaan myöhemmin, Tiedekeskus Pilke, Metsähallitus

   takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

   Työpajat / Workshoppar / Workshops (F):

   179. En djupdykning i sötvatten 2 – aktiviteter och lekar på stranden

   Natur och Miljö rf & Freshabit LIFE IP

   SV (FI)

   Här får du ta del av nya och upcyclade aktiviteter som anknyter till ekologin i sjöar och åar. Vi testar själva aktiviterna samt utvecklar och anpassar dem tillsammans så att du kan använda dem med in egen målgrupp. Verkstaden baserar sig på Natur och Miljös undervisningsmaterial för naturskoldagar, En djupdykning i sötvatten (åk 5-9), sammanställt inom projektet Freshabit Life IP.
   Suomenkieliset osallistujat ovat tervetulleita omalla äidinkielellään, vaikka työpaja on pääosin ruotsiksi. Opetusmateriaali löytyy myös suomenkielisenä osoitteessa www.naturochmiljo.fi/freshabit.

   takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

   101. Apuvälineet ihan pihalla!

   Päivi Hakkarainen, Joensuun seudun erilaiset oppijat ry

   FI (EN)

   Kuinka tehdä tekstiä metsässä siimeksessä ja lukea kirjoja luonnon lumoissa. Apuvälineet mahdollistavat monenlaisen oppimisen monissa eri ympäristöissä – esimerkiksi luonnon keskellä. Tule työpajaan tutustumaan erilaisiin oppimista tukeviin apuvälineisiin sekä löytämään oma tapasi oppia.
   We are learning by doing and you can take part to discussion also in English.

   takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

   103. Climate Agreement of Schools 2019-2025 – ONLINE

   Kaija Saramäki, ENO Schoolnet ry

   FI (EN)

   Maailmanlaajuiset koulujen toimet ilmastonmuutoksen ehkäisemiseksi. Esittelyä ja terveisiä vuosi sitten pidetystä Maailman koululaisten ilmastokokouksesta.

   takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

   115. Hiilineutraalia koulua kohti

   Paula Ratava, Ilmastonmuutos lukioihin! -hanke, Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalvelut

   FI (SV) (EN)

   Yhdessä muutos hiilineutraalia koulua kohti! Tutustutaan työpajassa hankkeessa laaditun Koulun korjausoppaan demoversioon ja osallistetaan koko yhteisö matkaan vastuullista tulevaisuutta kohti.

   Muutetaan yhdessä oppilaitoksen opetus, rakenteet ja toimintakulttuuri vastuullisemmaksi. Muutoskohteina Ruoka, Liike, Infra ja Asenne. Otetaan muutokseen mukaan koko kouluyhteisö ja lähitoimijoita: suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin. Tehdään muutoksesta mitattavaa, mieluisaa ja monialaista! Työpajassa tutustutaan ulkona oppimisen keinoin hankkeessa tehtävään sähköiseen Koulun korjausoppaaseen. Opas on sovellettavissa muillekin kouluasteille. Saat mukaasi linkit materiaaleihin.

   takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

   119. Kosteikot tutuksi – ONLINE

   Tanja Jylänki, Metsähallitus/ Liminganlahden kosteikkokeskus

   FI (EN)

   Mitä kosteikot ovat, miksi ne ovat tärkeitä ja mitä kosteikon veden alla elää? Toiminnallinen työpaja keskittyy tutkimuksellisempiin menetelmiin sekä kosteikkojen ekologiaa avaaviin leikkeihin ja peleihin. Työpajassa pääsee mm. kokeilemaan yläkouluille suunnattua maksutonta kosteikkopeliä ja saa vinkkejä monialaisen kosteikko-opetuksen toteuttamiseen. Osallistujat tutustuvat kosteikon tutkimusmenetelmiin. Kurkistus vedenalaiseen eliömaailmaan auttaa ymmärtämään kosteikkoluonnon monimuotoisuuden ja herkkyyden.

   takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

   120. Luonnonkosmetiikka-työpaja

   Johanna Ahtinen, Ympäristötoiminnan nuorisotyöyksikkö

   FI

   TÄMÄ TYÖPAJA ON TÄYNNÄ!

   Ympäristöystävällisen luonnonkosmetiikan valmistaminen on kivaa ja helppoa! Tule kokeilemaan.

   Opi tekemään helppoja luonnonkosmetiikkatuotteita hyödyntäen lähiluonnon aineksia. Työpajassa kerätään vuodenajan kasveja, joista valmistetaan voidetta. Sisältää lyhyen luontoretken, alustuksen kosmetiikan valmistamiseen sekä käytännön tekemistä.

   takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

   122. Luontoa toimintaan – Luontoperustaisista menetelmistä tukea oppimiseen ja jaksamiseen

   Mervi Angeria, Lapin AMK

   FI

   Jumittaako ajatus vai pukkaako palaveria? Haluatko edistää vuorovaikutusta ja yhteistyötä sekä työhyvinvointiasi? Osallistumalla Luontoa toimintaan -työpajaan saat käytännön työkaluja ja ideoita luontoperustaisten menetelmien tavoitteelliseen ja vaikuttavaan hyödyntämiseen. Koe ja inspiroidu luonnon vaikutuksista oppimiseen ja jaksamiseen!

   Työpajassa tutustutaan luontoperustaisiin menetelmiin ja luonnon elvyttävyyden tavoitteelliseen ja vaikuttavaan hyödyntämiseen toiminnan ja yhteisön avulla. Työpaja tarjoaa käytännön työkaluja opetus-, kasvatus- ja nuorisotyöhön, joissa on tarpeen tukea esimerkiksi ryhmäytymistä, vuorovaikutusta ja osallisuutta, selkiyttää tavoitteita sekä virkistää ja rauhoittaa.

   takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

   124. Mehiläishoito ja pölyttäjät puutarhassa – ONLINE

   Eeva-Liisa Korpela, Suomen Mehiläishoitajain Liitto

   FI (EN)

   Kuinka paljon pörriäiset vaikuttavat omenapiirakan tai herukkahillopurkin sisältöön? Entä mitä kasveja kannattaa kylvää omalle pihalle, puutarhapalstalle tai vaikkapa parvekelaatikkoon pölyttäjien iloksi? Ja kuinka niitä pölyttäjähotelleja tehdäänkään? Muun muassa näihin kysymyksiin perehdytään mehiläishoito- ja pölytysaiheisessa työpajassa, jossa erityisenä teemana on kotipuutarha.

   takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

   135. Oppitunti metsässä: Betulasta Pinukseen – puut ja puiden kasvu ONLINE

   Eveliina Pokela, Suomen Metsäyhdistys

   FI

   Työpajassa osallistuja saa monipuolisia tehtäviä ja harjoituksia lähimetsään. Esittelyssä on valmis oppituntipaketti, jota voi lähteä syventämään. Teemoja ovat puulajitietous, kansanperinne, puiden iän arviointi, puun rakenne leikin kautta, kasvilajituntemus, puiden kasvu, hiilen sitoutuminen ja varastoituminen puihin. Pohditaan myös miten metsät liittyvät ilmastonmuutokseen metsien kehitystä sekä miksi puita kaadetaan. Työpaja pohjautuu Betulasta Pinukseen – Puut ja puiden kasvu -tehtäväkortteihin, jotka jaetaan työpajan osallistujille.

   takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

   143. Tunteet Hukassa- metsäseikkailun työpaja

   Reija Koivu, Suomen Latu Ry

   FI

   TÄMÄ TYÖPAJA ON TÄYNNÄ!

   Tunteet Hukassa -metsäseikkailumme työpaja opettaa erilaisia tunteita ja niiden ymmärtämistä sekä luonnon ja eläinten kunnioittamista leikin ja tarinoiden keinoin ulkona luonnossa. Työpajastamme saa konkreettisia leikkejä, harjoituksia ja työkaluja luonnon hyödyntämiseen tunnetyöskentelyssä ja tunteiden oppimisessa.

   Tunteet Hukassa- metsäseikkailun työpaja pohjautuu Suomen Ladun täysin uuteen samannimiseen laajempaan koulutuskokonaisuuteen. Luonto on muuttuva elementti ja työpaja johdattaa sen monipuolisuuteen, värien ja tunteiden äärelle. Metsäseikkailussa “Hukkavanhemmat yrittävät opettaa lapsilleen elämää, sen vaaroja ja tunteiden kirjoa, mutta tunteet ovat hukassa. Metsän eläimillä on hallussaan tunteiden salaisuudet, tunnesymbolit, jotka palauttavat hukassa olevat tunteet ja tasapaino voi palata.” Näin alkaa Tunteet Hukassa- metsäseikkailun tarina, työpajassa on poimintoja metsäseikkailun leikeistä ja harjoituksista ja saat ne konkreettisesti itsellesi käyttöön työpajan jälkeen.

   takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

   145. Turvallisuussuunnitelma ja riskianalyysi ohjaajan toiminnan tukena

   Kai Lehtonen, Humak

   FI

   Työpajan aikana osallistujat oppivat ymmärtämään konkreettisen toiminnan kautta, kuinka turvallisuussuunnitelma ja riskianalyysi tulee täyttää, jotta se palvelee toimintaympäristön turvallista hallintaa käytännön tasolla.

   takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

   147. Ulkoluokka innostaa oppimaan – ONLINE

   Virpi Jussila, Suomen ympäristöopisto SYKLI

   FI (EN)

   Ulkoluokassa opitaan toiminnallisesti, liikunnallisten tehtävien innostamana. #Ulkoluokka-hankkeessa on luotu Loikkaa ulkoluokkaan -julkaisu sekä upeat lajikortit. Työpajassa esitellään julkaisua ja esimerkkitehtäviä ja leikkejä korttien käytöstä.

   Luonto on luokkahuonetta monipuolisempi oppimisympäristö. Se mahdollistaa toiminnalliset, taiteelliset ja tutkimukselliset työtavat. Luonnossa oppilaan on mahdollista hyödyntää monipuolisesti eri aisteja ja omaksua opetettava aines paremmin. Ulkoluokka on lähiluontokohde tai piha, jota käytetään oppimiseen. Koulujen ja esiopetuksen opetussuunnitelmassa korostetaan tietojen sijaan taitoja. Tämä ohjaa toiminnalliseen tekemiseen ja asettaa opettajille haasteen käytännön toiminnan arvostamisesta omassa opetuksessa. Ulkoluokka on myös toimintatapa – säännöllinen ulkoluokkatoiminta lisää liikettä koulupäivään. Ulkona oppiessa oppilas on aktiivinen toimija. Luonnossa liikutaan luonnostaan.Työpajassa esitellään julkaisua ja esimerkkitehtäviä ja leikkejä korttien käytöstä, sekä opitaan itse tekemällä ja kokemalla ulkona luonnossa.

   takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

   149. Ulko-opetusta vuosiluokille 1. -3.

   Ulla Myllyniemi, Suomen ympäristöopisto SYKLI

   FI (EN)

   Työpajassa käydään läpi monenlaisia tapoja toteuttaa ulko-opetusta eri oppiaineissa ja eritasoisille oppilaille. Kokeilemme eri menetelmiä ja koettuja ulko-opetustuokioita syventyen tarkemmin ryhmän valitsemaan aiheeseen. Ulko-opetuksessa tärkeintä on hahmottaa, miten muuntaa opetusta toiminnalliseksi, kuinka pitkään eri tehtävät voivat kestää, miten järjestää ryhmät tai parit ja mitä etukäteisvalmisteluja pitää tehdä – vai pitääkö? Ohessa käymme myös pedagogista keskustelua niin omista kokemuksista, eri menetelmistä, opetuksen tuesta kuin niistä esteistäkin, jotka vaikeuttavat ulko-opetusta, sekä mietimme, miten vaikeudet voitaisiin ratkaista ja yhteistyötä lisätä.

   takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

   153. Ympäristövastuullisuutta jätetaiteen avulla

   Reeta Rönkkö, Maaseudun sivistysliitto & Anssi Huoponen, Itä-Suomen yliopisto

   FI (EN)

   Työpaja havainnollistaa, miten jätetaidetta voidaan käyttää ympäristökasvatuksen välineenä tapahtumissa ja kouluissa.

   Työpaja toteutetaan siten kuin se toteutettaisiin nuorten kanssa. Työpaja tarjoaa aluksi pohjatiedot roskaamisen vaikutuksista ja kierrätyksen tärkeydestä. Sitten luodaan taidetta muoviroskista. Keskustelua laajennetaan siihen, että mitkä tekijät ihmisillä vaikuttavat roskaamiseen ja kierrätykseen. Tarkoituksena on havainnollistaa, mitkä tekijät toimivat ympäristövastuullisen toiminnan esteinä ja miten nämä esteet voidaan ylittää. Työpajassa on mukana Itä-Suomen yliopiston edustaja, joka on tutkinut nuorten ympäristökäyttäytymisen esteitä.

   takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

   158. Minä, sinä, hän – Yhdessä metsässä

   Eija Pietilä, Suomen nuorisokeskusyhdistys & Elina Kokko, Suomen leirikouluyhdistys

   FI (SV)

   Työpajassa pääset kokeilemaan mitä yhteistoiminnallisuus tarkoittaa käytännössä monipuolisessa luontokasvatuksessa. Harjoituksissa perehdytään metsän moninaisuuteen ja ihmisen vaikutukseen. Pajassa esitellään myös seikkailukasvatusta menetelmänä.

   takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

   170. Ihminen valintojen viidakossa – käyttäytymistaloustieteen oivallukset

   Satu Jovero, Suomen ympäristöopisto Sykli

   FI

   Ihminen tekee päivittäin tuhansia ja taas tuhansia valintoja. Valinnat ratkaisevat sen minkälaista elämää elämme ja minkälaisen jäljen jätämme. Mutta miksi järkevät ihmiset tekevät järjettömältä tuntuvia valintoja? Markkinoinnissa on jo pitkään osattu hyödyntää ihmisten käyttäytymiseen liittyviä tutkimustuloksia. Näistä havainnoista olisi apua myös meille kasvattajille. Yksi käyttäytymistieteen mielenkiintoisimmista konsepteista on nimeltään “nudge theory” (nudge = suomennettuna “tuuppaus”). Eli sen sijaan, että pakotettaisiin ihmiset tekemään asioita, valintaolosuhteita muotoilemalla heidät voidaan hienovaraisesti “tuupata” tekemään parempia valintoja.

   takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

   106. Mobiilioppiminen veden valtakunnassa – ONLINE

   Hanna Seimola, WWF Suomi, Freshabit LIFE IP

   FI (SV) (EN)

   WWF tarjoaa kouluille kaksi maksutonta, rantaretkille tarkoitettua mobiilioppimateriaalia, Suuri rantaseikkailu alakoulujen ja Vesistömysteeri yläkoulujen käyttöön. Tässä työpajassa pääset kokeilemaan materiaaleja käytännössä ja saat muitakin vinkkejä monialaisen vesistöopetuksen toteuttamiseen. Ohjelma on osa FRESHABIT LIFE IP- hankkeen järjestämää teemaa Veden valtakunta.

   takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

   180. Luonto nuoren kasvun ja kotoutumisen tukijana – ONLINE

   Ariela Tuikkanen, Timo Salo & maahanmuuttajataustaiset nuoret, Avartti-säätiö

   FI

   Työpajan tavoitteena on kertoa, miten luontoa ja luonnossa liikkumista voidaan käyttää välineenä maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten kokonaisvaltaisen kasvun tukijana
   Seikkailukasvatuksen avulla voidaan vaikuttaa lasten ja nuorten itsetunnon vahvistumiseen, onnistumiskokemuksien saavuttamiseen ja omien vahvuuksien löytämiseen. Tällä tavoin vaikutetaan kotoutumiseen, ennaltaehkäistään ulkopuolisuuden kokemista ja radikalisoitumista. Harrastamisen kautta voidaan tukea mm. nuorta hänen odottaessaan turvapaikkapäätöstä. Avartti-ohjelmaa on toteutettu kasvatusmenetelmänä Suomessa yli 20 vuotta. Ohjelman filosofia perustuu seikkailukasvatukseen ja sitä toteutetaan 130 maassa. Suomessa ohjelmaa on käytetty hyvin tuloksin muun muassa maahanmuuttajataustaisten nuorten kotouttamisen tukena jo vuodesta 2001 lähtien. Työpajassa tarjotaan toimintamalleja kuntien, seurakuntien ja järjestöjen nuorisotoimintaan sekä koulujen ja oppilaitosten kerho- ja asuntolatoimintaan.

   takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

   218. Ympäristötunteet – ONLINE

   Elsa Lankinen, Vaara esittävän taiteen kollektiivi

   FI

   Ahdistus, voimattomuus, suru. Kiitollisuus, luontoihmetys, ilo. Turhautuminen. Metsäikävä. Haltioituminen. Yhteenkuuluvuus. Vastarinta. Onko ympäristötunteille tilaa ilmastonmuutoksen ja ekokatastrofin käsittelyssä? Miten tunteet vaikuttavat meihin? Kuinka kohdata ympäristötunteita lasten ja nuorten kanssa? Tunteet ovat voimallinen osa elämäämme, ne ohjaavat valintojamme, tekojamme ja kokemuksiamme. Ilmastonmuutos ja ekologinen kriisi lävistävät koko elämäntapamme. Meidän on löydettävä myös uudenlaista tunnesanastoa ja yhteisöllisiä tapoja käsitellä näitä tunteita. Työpajassa tarkastellaan moninaisia ympäristötunteita ja pohditaan niiden mahdollista muutosvoimaa. Työpaja koostuu ohjatuista harjoitteista ja omaan pohdintaan syventymisestä. Työpajan fasilitoi Vaara-kollektiivin teatterintekijä ja ympäristökasvattaja Elsa Lankinen. Lankinen on valmistanut Ympäristötunnekortit -korttipakan kasvattajille tukemaan luontoyhteyteen, ympäristöön ja maapallon ekologiseen tilaan liittyvää tunnetyöskentelyä.

   takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

   TO / TOR / THU 10:00-11:30

   Keynote: Toivo (Panu Pihkala, Helsingin yliopisto) – ONLINE
   (abstrakti tulossa)

   takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

   Round table: MINDSCAPE + LANDSCAPE = LEARNSCAPE #315 – ONLINE

   Learning about landscape and biodiversity for sustainability through outdoor education – two sides on the same coin. How to connect and integrate these perspectives in education and learning for sustainability in practice?

   Fasilitators: Gaye Amus & Anders Szczepanski

   takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

   Runda bordet: Utomhusverksamhet för barn och unga på svenska i Finland #316 – ONLINE

   Samarbete mellan olika aktörer, verksamhet för olika åldrar, ålderskategorisering, vad säger läroplanen?

   Fasilitators: Eva-Lotta Backman, Skogsmulleutbildare och vidmarksguide

   takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

   Verkostojen kokoontumiset – ONLINE

   Ulos-Ut-Out on kokoontumispaikka, myös verkostoille! Tapaamisiin ovat tervetulleita niin vanhat tutut kuin uudet kiinnostuneetkin. Lisätietoja saat koollekutsujilta.

   TI 15.6. klo 20:00-21:00

   Muikku-verkko eli Itä-Suomen ympäristökasvatusverkosto

   Myös toiminnasta kiinnostuneille!
   Koollekutsuja: Mari Wikholm, Kuopion luonnontieteellinen museo
   mari.wikholm (at) kuopio.fi

   Varhaiskasvatuksen seikkailukasvatusverkosto (valtakunnallinen)

   Kaikki varhaiskasvattajat ovat tervetulleita!
   Koollekutsuja: Juho Olenius, varhaiskasvatuksen opettaja
   juho.olenius (at) kolumbus.fi
   Vakan seikkailukasvatusverkosto Facebookissa

   Seikkailukasvatuksen kehittämistyöryhmä (valtakunnallinen)

   Koollekutsuja: Lauri Kuhmonen, Riveria Niittylahti
   lauri.kuhmonen (at) gmail.com

   KE 16.6. klo 20:00-21:00

   Ulko-opet ry (valtakunnallinen)

   Jäsenet sekä kaikki toiminnasta kiinnostuneet tervetulleita!
   Koollekutsuja: Sanna Jahkola, Ulko-opet ry
   ulkoopet (at) gmail.com
   Ulko-opet ry Facebookissa

   Itä-Suomen seikkailukasvatusverkosto

   Myös toiminnasta kiinnostuneille!
   Koollekutsuja: Lauri Kuhmonen, Riveria Niittylahti
   lauri.kuhmonen (at) gmail.com

   Alueellisten ympäristökasvatusverkostojen yhteistapaaminen

   Yhteyshenkilö: Mari Wikholm, Kuopion luonnontieteellinen museo
   mari.wikholm (at) kuopio.fi

   takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

   Iltaohjelma / Kvällsprogram / Evening program

   Iltaohjelmiin ilmoittaudutaan paikan päällä.

   Nuotiotarinoita

   Tarinankerrontaa virtuaali-iltanuotiolla. Tule mukaan LIVEnä tai ONLINE!

   takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

   Elokuvat / Films

   Näytökset / Showtimes

   Ti/Tue 20:30 Vedenneito / Maiden of the lake
   Ke/Wed 10:45 Vedenneito / Maiden of the lake
   Ke 17:30 Arvokas metsämme
   Ke 20:30 Arvokas metsämme

   Vedenneito kertoo 13-vuotiaan Emikan ja hänen serkkunsa Antin riemukkaista hetkistä Saimaan saaressa huikaisevan järviluonnon keskellä, kaikkina neljänä vuodenaikana. Yhdessä serkukset menevät koskemattomaan metsään, uivat, kalastavat ja keräävät mustikoita. Talvella he yöpyvät järven jäällä, revontulten alla. Keväällä he kohtaavat maailman harvinaisimman hylkeen, saimaannorpan. Elokuva innostaa ja rohkaisee lapsia ja vanhempia menemään ulos ja seikkailemaan luonnossa!

   Maiden of the Lake tells about the fun moments 13-year-old Emika and her cousin Antti have at a lake during all four seasons, surrounded by fascinating nature. Together the cousins roam in an untouched forest, swim, fish and pick bilberries. In the winter they sleep on the frozen lake, under the northern lights. In the spring they encounter the world’s rarest seal, the Saimaa ringed seal.
   Maiden of the Lake is a breathtakingly beautiful nature story for the whole family.

   DIRECTOR’S WORD:

   Maiden of the Lake offers the viewers characters they can identify themselves with and a chance to feel nature. When Emika and Antti do all kinds of exciting things in nature, I want the viewers to feel that they can also go to nature and experience something memorable. I want to inspire and encourage children and parents to go out and have an adventure in nature!

   Kesto / Duration: 1 h 11 min.

   Vedenneito on osa FRESHABIT LIFE IP- hankkeen järjestämää teemaa Veden valtakunta.

   Arvokas metsämme -dokumenttielokuva käsittelee metsien arvokasta käyttöä ja sen muutosta. Se on puheenvuoro metsien arvostuksen ja korkeamman jalostusasteen puolesta. Elokuva esittelee useita tulevaisuuteen kurkottavia innovaatioita, ajatuksia ja ihmisiä niiden takana. Lisäksi elokuva monipuolistaa kuvaa siitä miten tärkeitä metsät Suomelle ovat ja miten erilaisia arvostuksia niihin liittyy. Kesto noin 80 minuuttia. Elokuvan on rahoittanut Marjatta ja Eino Kollin säätiö, joka tukee metsäalan kehitystä.

   takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

   Aamu- ja yöelämyksiä / Morning and Night Experiences

   Metsämaa -retki

   Aistiva ja tutkiva kävely katsomaan sitä, mikä ei näy. Maan alla on toinen metsä, johon kaikki katoaa, jossa elää enemmän eläimiä kuin maan pinnalla, josta kaikki kasvu saa alkunsa. Tavataan käsittämättömiä olentoja, ihmeellisiä elämäntapoja, elon taistelua, Mennään juurille. Oppaana: Riitta Nykänen

   Melontaretki auringonnousun aikaan

   Linturetki yölaulajia kuulemaan

   takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list

   Omatoimiretket / Self Organized Hike

   Kohtavaaran luonto- ja historiapolku

   Kohtavaaran luonto- ja historiapolkuun voit tutustua työpajan #407 lisäksi myös omatoimisesti. Polku alkaa Haikolan talon pysäköintialueelta (Opistontie 7, noin 9 km Hyvärilästä) ja kiertää Kohtavaaran rinteillä. Tarkemmat ohjeet ovat pysäköintialueen opastuskilvessä. Polun kulkija pääsee metsän rauhaan ja näköalatornille, mistä avautuu pienoiskolimainen maisema Pohjois-Pieliselle, sekä aikoinaan vaaran laella sijainneen Sarkkisten Kohtavaara-tilan rakennusten perustuksille. Polun pituus on noin 1,6 km. Reitin varrella on lisää opastuskilpiä, joissa on tietoja alueen historiasta ja luonnosta. Lue lisää Lue lisää!

   Pumpulikirkon luonnonsuojelualue ja Metsäkartano

   Pumpulikirkon luonnonsuojelualue on luonnontilainen metsä, jonka keskellä on haljennut hiidenkirnu. Se muodostaa metsään jyrkkäseinämäisen aukion, kuin kirkon alttareineen. Pumpulikirkko sijaitsee Rautavaaralla, vajaan 50 km ajomatkan päässä Hyvärilästä. Hyvä tukikohta retkelle on Nuorisokeskus Metsäkartano, josta voi kysyä myös majoitusta, ruokaa, välinevuokrausta ja ohjelmapalveluita.
   Lue reittikuvaus Pumpulikirkosta Retkipaikasta!
   Lue lisää Metsäkartanon palveluista!

   Neljä kansallispuistoa / Nationalparks

   Kolin, Tiilikkajärven, Hiidenportin ja Patvinsuon kansallispuistoissa riittää koettavaa pidemmäksikin aikaa! Lue lisää Kansallispuistoista!

   takaisin luetteloon / tillbaka till listan / back to the list